Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2017

Bij Commissiezaken blikken we vooruit op de komende JOTA en JOTI. Niet alleen op 2 m en 70 cm, waar portofoons in een spel kunnen worden gebruikt, maar ook wordt aan ATV gedaan. Op 70 cm zullen diverse groepen met zelfgebouwde antennes hun uitgezonden signaal via de maan ook terug kunnen horen via de webstream van PA9CAM.

Bij Amateursatellieten aandacht voor de lancering (eigenlijk meer het met de hand uitzetten vanuit het ISS) van een aantal kleine satellieten, waarvan er drie een amateurpakket aan boord hebben. Een van deze drie, de Tomsk bleek een zwakke broeder te zijn, de signalen konden nauwelijks door het grondstation opgepikt worden. Daarom is in het ISS gedurende enkele dagen een relaisverbinding opgezet om deze signalen te heruitzenden op 145,800 MHz.

Bij Weak Signals aandacht voor de Firsts database. In deze database staat een overzicht van eerste radioverbindingen vanuit Nederland met andere landen, op verschillende banden. Vroeger waren dit soort verbindingen afhankelijk van bijzondere condities, tegenwoordig ontstaan veel firsts uit EME verbindingen. Alle oude zwart-wit kopieën van QSL kaarten zijn gescand en in de database opgenomen. Het streven is nu om zoveel mogelijk de QSL kaart opnieuw te scannen, maar nu in kleur, om in de database op te slaan. De QSL kaart is een belangrijk onderdeel van een geclaimde First.

Jörgen Vergaij, PA3KC vertelt hoe hij vanuit Eindhoven actief is op 6m, nu al weer voor het derde seizoen. Hij werkt in CW en Phone, met 100W en alles op een Diamond rondstraler. De verste verbinding dit seizoen was over 3120 km in Phone met S01WS.

Onder het kopje “Antennepolarisatie” besteedt Chris, PA3CRX ruim aandacht aan de diverse vormen van polarisatie, lineair (verticaal en horizontaal) of circulair. De polarisatierichting wordt bepaald door de richting van het E-veld als onderdeel van het elektromagnetische veld, op ruime afstand gemeten. Chris gaat in op de voordelen en nadelen bij de keuze van een bepaalde polarisatie richting. Ook komen begrippen als “ground gain” en Brewsterhoek aan de orde. Op VHF en hoger zien we dat bij Quality Modes meestal verticale polarisatie gebruikt wordt terwijl bij Weak Signal werk horizontale polarisatie de norm is. EME is een verhaal apart, daar is de polarisatie van het ontvangen signaal onvoorspelbaar. Hier spelen o.a. effecten zoals Faraday-rotatie mee. Ook regen kan een draaiing van de polarisatie teweeg brengen. Bij amateursatellieten wordt meestal lineaire polarisatie gebruikt maar omdat die meestal in de ruimte buitelen verandert de polarisatierichting meestal snel. (Een pdf van de in Electron getoonde ‘houtje-touwtje’ EME antenneinstallatie is hier te downloaden). Tenslotte heeft Chris geëxperimenteerd met het een yagi waarbij de elementen steeds wat verdraait ten opzichte van de vorige staan. Hiermee kunnen zowel verticaal als horizontaal gepolariseerde signalen ontvangen worden. (Onderaan deze tekst is het MMANA bestand te downloaden om zelf met de Twister te experimenteren. Verwijder bijvoorbeeld de voorste twee elementen en optimaliseer de aanpassing).

Bij EME vertelt Harke, PA0HRK hoe hij in april 2016 op 3 cm de eerste stations via EME heeft ontvangen. Daar heeft hij toen in Electron over bericht. Nu werd het plan opgevat een zender te bouwen maar niet met een TWT vanwege de hoge spanningen en ook niet met GaAs-FETs vanwege de hoge stromen en het slechte rendement. In Dubus stond een artikel van G3WDG over 3 cm vermogensversterkers met galliumnitride (GaN) transistors. Deze transistors hebben veel voordelen: ze zijn intern aangepast en hebben een hoge versterking zodat ze direct aangestuurd kunnen worden uit de DB6NT transverter. Harke beschrijft hoe hij de versterker heeft opgebouwd. Hoewel deze transistors een hoog rendement hebben moeten ze wel degelijk goed gekoeld worden. Harke gebruikt een golfpijp-relais als zend-ontvangst schakelaar, de LNA is direct op het relais geschroefd. De achterzet is een oude 2m radio met extra LF uitgang voor de computer zodat WSJT-X kan worden gebruikt. Ook is voorzien in een LF-VOX. Harke heeft voorlopig een “mooi weer” station want niets is waterdicht afgewerkt dus moet het antennesysteem steeds weer op het balkon worden opgebouwd en weer afgebroken. Na wat perikelen, zo waren USB en LSB verwisseld, lukt het eindelijk het baken DL0SHF te decoderen. De conclusie is dat met eenvoudige middelen EME haalbaar is.

In augustus is door een groepje amateurs de 20m schotel van de Sternwarte Bochum op 9 cm gebruikt voor EME. Het station was opgebouwd uit een belichter gebaseerd op een RA3AQ Septum feed met 60 cm schotel, met een 50W transverter. Er zijn tien stations gewerkt, met sterke signalen. De 20m schotel in Bochum staat normaal gesproken in continu bedrijf bij Amsat-DL voor ontvangst van de gegevens van de Stereo-A satelliet, dus EME gebruik is een uitzondering en was mogelijk doordat de ontvanger in Kiel ook Stereo-A gegevens kon ontvangen.

Bij ATV duikt Renny, PE1ASH in de geschiedenis van vijftig jaar kleurentelevisie in Nederland. Deze ging van start met de Firato in september 1967. Vooraf hieraan was er natuurlijk ook al het een en ander op televisiegebied gebeurd, in het begin werd geëxperimenteerd met Nipkow schijven, o.a. door Freek Kerkhof, eerst met tien, later met dertig beeldlijnen. In 1936 had Freek een zendvergunning gekregen en startte onder de call PA0KT een televisiezender vanuit zijn slaapkamer. Philips was inmiddels gestart met de fabricage van kathodestraal buizen waarmee plaatjes elektronisch konden worden weergegeven. Ook de opname apparatuur werd verbeterd zoals vidicon en plumbicon opnamebuizen. In 1948 kon Philips starten met proefuitzendingen, toen is ook overgestapt op het systeem met 625 beeldlijnen.

Bij Zelfbouw vertelt John, PH3UNX hoe een haloantenne voor 2m kan worden gemaakt uit dunwandige koperbuis. De haloantenne is een horizontaal gepolariseerde rondstraler. John beschrijft in detail hoe de antenne gebouwd wordt, compleet met maatschetsen en onderdelen. Ook wordt duidelijk aangegeven waar en hoe gaten geboord moeten worden en welk gat niet door-en-door geboord moet worden!

Bij Nieuwe apparatuur een beschrijving van de ADALM-PLUTO SDR-zendontvanger van Analog Devices. De zender (1 mW) en de ontvanger zijn volledig software te besturen, het standaardmodel heeft een bereik van 325 tot 3800 MHz bij 20 MHz bandbreedte. Maar er zijn al amateurs die dit bereik hebben uitgebreid van 48 MHz tot 6 GHz met een bandbreedte van 50 MHz. Deze SDR is zeer geschikt voor ontwikkelaars en leent zich voor allerlei toepassingen, alles via de USB aansluiting.

In Andere tijdschriften uit QST de product beschrijving van de “Micro-Node International Nano-DV” digital voice node. Dit is een hotspot voor diverse digital voice modes. Ondersteunde modes zijn D‑STAR, P25, C4FM en DMR. Bij deze hotspot is geen computer nodig, alles in ingebouwd in een klein kastje. De bovenkant wordt grotendeels ingenomen door een grafisch aanraakscherm. Aan de ene kant zit een SMA connector, waar de meegeleverde korte antenne op kan worden aangesloten, of een externe antenne. Aan de andere kant een RJ45 bus en twee USB connectoren. Wifi is niet ingebouwd maar een USB wifi-dongle kan aangesloten worden. Als je de node hebt aangesloten op het netwerk via kabel of Wifi zorgt de node zelf voor het opvragen van een IP adres. De node kan bijvoorbeeld thuis in een hoekje van de shack worden neergezet en met een fatsoenlijke antenne kun je een QSO maken via je portofoon tijdens een wandelingetje in de buurt.

Verloop van de IARU vergadering VHF-en-hoger (C5)

Dinsdagochtend heeft het C5-comité in twee subwerkgroepen gewerkt. Een groep heeft alle contest gerelateerde voorstellen behandeld. De andere werkgroep heeft zich bezig gehouden met frequentiebeheer en voorbereidende aanbevelingen voor de stemming in de commissie gemaakt. In de middag zijn verdere voorstellen in het C5-comité besproken en zijn alle aanbevelingen van de subwerkgroepen afgestemd. Belangrijke onderwerpen in de discussies waren het toekomstgerichte ontwerp van de bandplannen en verduidelijkingen in de contestreglementen.

De VHF-en-hoger (C5) vergadering gezien vanaf voorzitter Jacques ON4AVJ

Op woensdagochtend vond een gezamenlijke vergadering van de C5 (VHF / UHF / SHF) en de C4-commissie (korte golf) plaats voor de gewone vergaderingen. Hier werd de applicatie voor de meting van ruisvloer besproken.

Vervolgens werden de reguliere werkzaamheden van het C5-comité voortgezet en werden alle voorstellen besproken en in stemming gebracht. Aansluitend is gestemd voor de kandidaten voor de openstaande functies in het C5-comité. Alle beslissingen met de relevante aanbevelingen van de commissies zullen op donderdag in de laatste plenaire vergadering worden afgerond of afgewezen.

IARU R1 vergadering 2017 in Landshut Duitsland

In Duitsland is vandaag de de IARU vergadering begonnen. 130 deelnemers uit Europa en Afrika stemmen veranderingen af en maken toekomstplannen voor de radioamateurdienst.

Groepsfoto van de deelnemers, uiteraard zijn de Nederlandse vertegenwoordigers daarbij!

Eerder zijn op deze website de VHF-en-hoger (C5) gerelateerde voorstellen onder de aandacht gebracht en om terugkoppeling gevraagd.

Op het laatste moment (ruim na de deadline) kwamen er nog wat voorstellen binnen (waarvan men kennelijk vond dat ze zo belangrijk waren om ze alsnog behandeld te krijgen):

  • Protection of amateur radio frequency band and implementation of relevant IARU, CEPT documents by national authorities (monitoren of overheden zich wel aan de IARU en CEPT afspraken houden),
  • Diplomas from Region 1 VHF and UHF contests (uitreiking achterstallige certificaten van contesten van vóór 2016),
  • Digital Voice network – exchange protocol (lijkt wel erg veel op een ander ingebracht voorstel).

Zeer recent is nog een ‘information paper’ ingebracht door de RSGB, aangezien deze informatief is kan dat natuurlijk nooit kwaad. Deze gaat over de laatste status van het ’50 MHz synchronised beacon project’, waarbij een aantal bakens om de beurt (na elkaar) gaan uitzenden. Het is de bedoeling dat PI7SIX hier deel van gaat uitmaken.

Zelfs ruim na de valreep kwam er nog een aanvullend voorstel om het bandgebruik van alle landen bij te houden. Mooi streven, waarbij afgevraagd kan worden of zoiets realiseerbaar is om het actueel te houden.

Het programma is zo ingedeeld dat diverse groepen deelnemers over clusters van voorstellen werkgroepen vormen. Op die manier wordt per onderwerp dieper ingegaan op de betreffende voorstellen en de samenhang daartussen.

Op woensdagmiddag zal alles van het volle programma behandeld en uitgediept zijn.

 

De Dutch Activity Contest: dinsdagavond 12 september op 70 cm

Of je contesten als sport ziet of gemoedelijk wat verbindingen wilt maken: de DAC is hiervoor geschikt. Iedere 2e dinsdag van de maand in Nederland en ook bij omringende landen. Op 12 september van 17:00UTC tot 21:00UTC. In Engeland gaat men wat langer door, zie ook de activiteiten kalender in Electron of op deze website.

Onze VHF-en-hoger contest manager heeft de DAC contest uitslagen op deze pagina bijgewerkt. Voor wie minder geïnteresseerd is in de uitslagen zijn ze ook leuk om te bekijken vanwege de diverse statistieken en landkaarten van de gemaakte verbindingen. Zo is een goed beeld te krijgen waarvandaan activiteit is te verwachten. Voorheen was bij de contestrobot een kaart met stations opgenomen maar na het overschrijden van 400 verbindingen was dat niet langer mogelijk. Ook zijn eventueel meegestuurde commentaren, de ‘contest comments’ bij de uitslagen te lezen.

Veel plezier!

QSL kaart Sahara station S01WS binnen van Es verbinding op 4 meter

Toch leuke dx op 4m.. Na een tip van Marcel PG8M wist ook ik S01WS te werken. Met ongeveer 30 a 35W uit een OZ2M 4m transverter, in een EAntenna 5070OWA9 combi Yagi voor 6 en 4m. Es zorgt bij vlagen voor echt leuke verbindingen!

73 Wilko
PA1WBU

Vergeet je log niet in te dienen van de vorige weekend gehouden IARU contest!

Door de achterstanden bij de uitslagen van de diverse contesten is misschien de indruk ontstaan dat indienen geen zin (meer) heeft omdat er toch niet mee gedaan wordt. Inderdaad is er een forse achterstand, de IARU logs worden door de VERON echt ingediend bij de IARU. Mits ze op tijd worden aangeleverd bij de VHF-contest manager natuurlijk! Dan kan het eenvoudigst via de contestrobot, waar al 22 stations te zien zijn. Ook met weinig verbindingen of zonder EDI bestand. Zonder EDI bestand laat je wel zien dat je actief was maar ding je uiteraard niet mee in de einduitslag (voor wie daar belang aan hecht, snel nog het EDI log uploaden). Bovenaan de lijst staat PC5T, waar Rob PE1ITR een mooi verhaal schreef over de belevenissen van het station, dat hier te lezen is.

Om de achterstanden weg te werken wordt geprobeerd tijd te maken, dat komt echt wel goed. Voor 2018 kijken we naar andere oplossingen. Er zijn ideeën over om de contesten dan anders te organiseren waardoor het allemaal wat vlekkelozer zal verlopen.

 

Binnenkort Aurora?

Een paar dagen geleden was er poollichtkans voorspeld op 6-7 september. “Uit de eerste Enlil modelleringen blijkt een aankomst in de loop van de avond van 6 september te kunnen plaatsvinden, een ideale aankomsttijd dus voor de Lage Landen. Wel moeten we opmerken dat het met CME‘s vaak is dat deze veel vroeger, maar ook veel later kunnen toekomen en er dus geen garantie is dat we dus een goed getimede CME impact krijgen”.

Zoals het er nu naar uitziet zal de Kp index niet hoog genoeg zijn om dit spektakel door te laten gaan. Wil je meer weten over Aurora, hoe dat te gebruiken en klaar te zijn voor een volgende prognose? Kijk dan in Electron van september 2017 of hier op deze website.

9 en 10 september (aankomend weekend) ATV activiteiten weekend

Op zaterdagochtend begint de activiteit (10:00 LT) en duurt tot zondag (16:00 LT). De grootste activiteit zal ongetwijfeld op de zaterdagavond en de (vroege) zondagochtend liggen. Op de middagen worden door diverse stations afgesproken verbindingen gemaakt, juist omdat het dan rustiger is wordt alle tijd genomen om wat experimenten te doen. Spreek gerust ook vooraf een verbinding af en test op die manier je ATV spullen.

Op deze website is bij ‘contesten’ zowel het reglement als het eenvoudig te gebruiken Excel log te vinden.

Graag de logs binnen een week insturen, ondanks dat de deadline twee weken is. Als er namelijk onduidelijkheden zijn is er nog tijd om een eventueel nieuw log in te dienen. Alle ingediende logs krijgen respons als het ontvangen is.

Succes!

Chris PA3CRX

op 2 en 3 september van 14:00 tot 14:00 UTC de VERON/IARU Region 1 VHF contest op 2 meter

Dit is één van de grote activiteiten waaraan veel stations meedoen. Het speelt zich af in het SSB gedeelte van de band, rond 144,300 MHz, met horizontale polarisatie. Dat hoeft geen grote, draaibare hark te zijn, ook met een kleine antenne (dipool, HB9CV, vossenjacht yagi of iets anders in elkaar geknutseld) zijn flinke afstanden te overbruggen. Ook is geen groot vermogen nodig, met het kale vermogen uit de transverter of transceiver gaat het prima. Direct bij het begin kan het erg druk zijn waardoor met een minimaal station het misschien lastig is de aandacht te trekken. Als de activiteit wat langer draait en de sterkere stations elkaar hebben gewerkt zal je zien dat ze soms CQ roepen zonder dat er iemand terugkomt. Juist dan aanroepen want dan willen ze wat tijd stoppen om de verbinding te laten slagen.

Stuur je een log in kan dat bij de contestrobot op deze website, lees dan goed het reglement door (ook op deze website). Wil je alleen je station testen en stuur je geen log in is het niet zo ingewikkeld, aan het tegenstation het rapport, locator en volgnummer van de verbinding doorgeven.

Veel plezier en succes,

Chris PA3CRX

Moonbounce activiteit van Jac PA3DZL op 23, 9 en 6 cm

Eind augustus waren een paar EME stations met enorme schotels QRV voor moonbounce activiteit. GB6GHY met een 32m schotel op 9 en 6cm  en DKØSB met een 20m schotel op 9cm, ze gaven een geweldige show! De operators van DKØSB waren o.a. Rob, PE1ITR en Frans, PA3CQE.

Dit soort activiteiten geeft altijd een leuke boost aan de activiteit op de band, hoewel ik verwacht had dat er meer OM’s QRV zouden zijn. Het was waarschijnlijk te wijten aan de lage declinatie?

Signalen waren zeer sterk en beide ‘BIG DISH’ stations hadden weinig libratie fading omdat zij slechts een klein deel van de maan belichtten. Erg leuk om te zien op de SDR waterval.

6 cm CQ GB6GHY 25-8-2017

9 cm CQ DK0SB 26-8-2017

Met slechts 25% moonwindow aan mijn kant hoorde ik DKØSB al echo-testen!

Wkd op 23cm: 23 en 24 Augustus
• G4CDN # (JT)
• VE3KRP (JT)
• IZ1AEM # 559/559 (CW)

Wkd op 9cm: 25 en 26 Augustus
• GB6GHY 579/559 (CW) en 579/569 (CW) ook 56/53 (SSB)
• G3LTF (CW) 579/569
• PY2BS 569/569 (CW)
• G4DDK #-13 /-15 (JT4F) Ik was het eerste station voor Sam op 9cm via EME !!
• G4CCH 579/569 (CW) en ook 2 QSO’s in JT4F i.v.m. testen WSJT-X met auto doppler
• DKØSB # 559/559 en 2de QSO 569/569 (CW) later ook 53/53 (SSB)
• OK1DFC 2 QSO’s in JT4F, laatste QSO i.v.m. testen WSJT-X met COFM

Wkd op 6cm: 25 Aug
• GB6GHY 569/569 # (CW) en ook 55/53 (SSB)

73s de Jac, PA3DZL