Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2022

Bij Weak Signals lezen we naar aanleiding van een artikel in FunkAmateur van februari, waarin werd gemeld dat het station IT9GSF (locator JM67SS) begin januari een aantal uren op 144 MHz te werken was vanuit Duitsland, Nederland en België via tropopropagatie. We spreken hier over afstanden van 1500 tot 1600 km.

Het toeval wilde dat Rob, PE1ITR een van die gewerkte stations is geweest. Rob was op vakantie in het zuiden van België (JO22EE) en had zijn 400W 2m station plus 9-el yagi en een mastje meegenomen. Op 2 jan. werd Rob door een station in mode FT8 aangeroepen. Het signaal was toen om 13:27 nog vervormd, waardoor decodering niet lukte, maar wat later om 13:29 lukte het QSO wel met -10 dB signalen over en weer.

Er was in de diverse media wat discussie over welke soort propagatie dit was geweest. Het zou tropopropagatie kunnen zijn geweest, maar ook meteorscatter behoorde tot de mogelijkheden.

Wat het ook was geweest, het was een bijzondere ervaring!

50 en 70 MHz contesten in het derde weekend van april, mei, juni en juli 2022

50 en 70 MHz contesten in het derde weekend van april, mei, juni en juli 2022

In het derde weekend van de maanden april, mei, juni en juli is er een VERON contest op 50 of 70 MHz. Elke contest duurt 24 uur. Deze contesten vallen samen met de IARU-R1 50 en 70 MHz contesten. Hierdoor is internationale activiteit te verwachten.

Er zijn aparte digitale modi contesten en SSB/CW contesten. Daarom worden Digitale modi contest is in een ander weekend gehouden dan de SSB/CW contesten. En de puntentelling is ook verschillend.

Het contestregelement 2022 staat hier op deze pagina onder 24 uur contesten. Hierin staat de puntentelling beschreven.

50/70 MHz Digitale modi contesten

Deze zijn op:

 • 50 MHz: vanaf 2022-04-16 14:00 UTC tot 2022-04-17 14:00 UTC
 • 70 MHz: vanaf 2022-05-21 14:00 UTC tot 2022-05-22 14:00 UTC

Elke gewenste digitale mode kan worden gebruikt.  FT8 op 50.313 MHz zal het meeste worden gebruikt. Ook kan je Meteorscatter verbindingen maken met de mode MSK144 op 50.280 MHz.
Op 4m wordt 70.154 MHz gebruikt voor FT8. Een overzicht van de meeste gebruikte frequenties van digitale modi staat hier.

Uitgewisseld worden beiden roepnamen, een rapport en de eerste 4 karakters van de locator. Er worden geen volgnummers uitgewisseld.

50/70 MHz SSB/CW contesten

Deze zijn op:

 • 50 MHz: vanaf 2022-06-18 14:00 UTC tot 2022-06-19 14:00 UTC
 • 70 MHz: vanaf 2022-07-16 14:00 UTC tot 2022-07-17 14:00 UTC

Uitgewisseld worden beiden roepnamen, rapport, volgnummer en de eerste 6 karakters van de locator.

Deelname en inzenden log

Deelnemen kan door per band je log in REG1TEST edi format te uploaden naar de contestrobot. De contestrobot staat op deze webpagina.
Wanneer je deel neemt aan een digitale mode contest kan je er ook voor kiezen het log in te sturen in ADIF bestand formaat.

Over contesten

Meer dan honderd contesten op de amateurbanden 50MHz en hoger organiseert de VERON VHF commissie. De meeste van deze contesten zijn afgestemd met het buitenland. Ze worden tegelijkertijd gehouden met andere contesten binnen IARU Region 1. Contesten zijn momenten met een verhoogde activiteit. Het is een prima gelegenheid om je station uit te proberen.

Er zijn verschillende soorten contesten:

 • SSB/CW/FM 24 uurs contesten in een weekend.
 • Digitale Mode (MGM) 24 uurs contesten in een weekend.
 • SSB/CW/FM Activiteitscontesten van een paar uur op de dinsdag of donderdagavond.
 • Digitale Activiteitscontesten van een paar uur op de woensdagavond. Je kan elke digitale weak signal mode gebruiken.
 • Amateur Televisie Contesten. (ATV)
 • Digitale Amateur Televisie Contesten. (DATV)

Op deze pagina staat meer informatie over contesten.

 

VERON VHF en hoger contest op 5 en 6 maart 2022

VERON VHF en hoger contest op 5 en 6 maart 2022

Op 5 maart 2022 vanaf 14:00 UTC tot 6 maart 2022 wordt de eerste VHF en hoger contest gehouden voor de competitie 2022.

U kunt meedoen op alle banden vanaf 144 MHz en hoger in modi SSB, CW of FM. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Je kan kiezen of je aan 1 of meerdere wedstrijden wil meedoen. Of aan alle 6 de wedstrijden wanneer je in de compititie de eerste plaats wil bereiken. Belangrijk is dat er een hoge activieit is en dat je plezier hebt.

Het contestregelement 2022 staat hier op deze pagina.

Competitie bestaat dit jaar uit 6 wedstrijden

De competitie bestaat dit jaar uit 6 wedstrijden. De einduitslag wordt na de oktoberwedstrijd bepaald door de behaalde competitiepunten van alle 6 weekenden bij elkaar op te tellen.

 • 5/6 maart 2022 op 144 MHz en hoger.
 • 7/8 mei 2022 op 144 MHz en hoger.
 • 4/5 juni 2022 op 144 MHz en hoger.
 • 2/3 juli 2022 op 144 MHz en hoger.
 • 3/4 september 202 alleen op 144 MHz.
 • 1/2 oktober 2022 op 432 MHz en hoger.

In electron stond eerder gepubliceerd dat van de 6 wedstrijden alleen de beste 5 wedstrijden zouden tellen, maar deelnemers merkte op dat dit tot ongewenste effecten zou leiden omdat met de name de september en oktober contest minder competitiepunten kunnen opleveren.
Verschillende oplossingen zijn vervolgens bekeken en uitgaan van 6 wedstrijden was uiteindelijk de duidelijkste oplossing.

Deelname en inzenden log

Elk station kan deelnemen door per band het log in REG1TEST edi format te uploaden naar de contestrobot. De contestrobot staat op deze webpagina.

IARU Region 1 VHF & Up TROPHY

De IARU R1 heeft de “VHF & Up Trophy” bedacht voor 2022. Meer Informatie daarover is hier te lezen.

De logs die door de VERON worden ontvangen voor de nationale competitie en de 144 MHz Telegrafie contest werden sowieso al doorgestuurd naar de IARU contestrobot. Dit is voor cross-check doeleinden. Het nieuwe is dat de IARU R1 nu zelf ook een uitslag berekend. Deze Region 1 klassificatie wordt gepubliceerd op de IARU R1 contest robot (https://iaru.oevsv.at).

Over contesten

De VERON VHF commissie organiseert elk jaar meer dan honderd contesten op de amateurbanden 50MHz en hoger. De meeste van deze contesten zijn afgestemd met het buitenland. Ze worden tegelijkertijd gehouden met andere contesten binnen IARU Region 1. Contesten zijn momenten met een verhoogde activiteit. Het is een prima gelegenheid om je station uit te proberen.

Er zijn verschillende soorten contesten:

 • SSB/CW/FM 24 uurs contesten in een weekend.
 • Digitale Mode (MGM) 24 uurs contesten in een weekend.
 • SSB/CW/FM Activiteitscontesten van een paar uur op de dinsdag of donderdagavond.
 • Digitale Activiteitscontesten van een paar uur op de woensdagavond. Je kan elke digitale weak signal mode gebruiken.
 • Amateur Televisie Contesten. (ATV)
 • Digitale Amateur Televisie Contesten. (DATV)

Op deze pagina staat meer informatie over contesten.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2022

Bij Weak Signals vertelt van Harry, PE1CHQ hoe hij OH3DP werkte in januari. Finland gaat zeldzaam worden op 23cm. In Finland krijgen ze maar voor één jaar toestemming totdat Galileo geheel in gebruik is. De beschrijving van dit Finse EME station is door Hanno, OH3DP zelf opgesteld. Hanno heeft dit station voor 23cm opgebouwd rond een 4×44 elements SHF antenne, een IC-9700 met 10W op 23cm en een Gemini 23cm PA met ongeveer 200W output. Hanno heeft zijn shack moeten verplaatsen omdat 60m coax te lang was. Sindsdien heeft hij 49 EME stations op 23cm gewerkt.

 

Van Lins PA3CMC/ZS6NC een verslag van zijn bezoek aan John ZS6JON, samen met zijn XYL. De vakantie werd gecombineerd met de hobby, dus ging er een portabel station mee om over de stationaire satelliet QO-100 te werken. Het station bestaat uit een DXPatrol groundstation met een 432 MHz MF, zodat Lins zijn FT-790 mee kon nemen. Dit is een compleet station met maximaal 12 W output op 2400 MHz. Voor de schotel zou ZS6JON zorgen. Lins kreeg de aangevraagde call ZS6CMC toegewezen. Lins wilde verschillende QTH-locator vakken activeren zoals KG45, KG34 en meer. De vakantie was zeer geslaagd: in totaal 6 vakken met 513 verbindingen.

 

Verderop een bijdrage van Rob, PE1ITR over TEP (Trans Equatoriale Propagatie) op 2m weer volop in de belangstelling. Dit is een zeldzame vorm van propagatie van noord naar zuid (of andersom) waarbij de signalen op 2m over de geomagnetische evenaar weer terugbuigen naar het aardoppervlak. Dit maakt afstanden tot wel 5000 km of meer mogelijk. Er bestaat een speciaal Internet forum voor TEP op 144 MHz.

 

Bij ATV een uitvoerige bijdrage van Renny PE1ASH over ATV op 122 GHz. Renny dacht met zijn experimenten op 47 GHz en 76 GHz wel z’n beetje uitgeknutseld te zijn op de EHF frequenties.

Maar toen hij informatie over radarchips die tussen 120 GHz en 130 GHz werken onder ogen kreeg was zijn belangstelling direct gewekt. Het zijn complete transceiver chips die CW, toongemoduleerde morse  en FM telefonie kunnen produceren. Maar de minieme afmetingen en de complexe besturing leek het onhaalbaar. Ook overleg met Lex, PE1CVJ bood niet direct perspectief. Maar toen kwam een ontwikkeling in Australië in beeld. Daar had Tim VK3CV een prototype gemaakt vaneen printje met een PIC processor, een 10 MHz signaal en zo’n TRA120 chip van Silicon Radar. Renny heeft toen twee exemplaren besteld. Dat duurde wel even omdat er een minimum aantal bestellingen binnen moest zijn. Behalve het printje met de chip werd ook een 20 dB hoorntje besteld.
Toen de printje eindelijk binnen waren heeft Renny één gemonteerd op een aluminium kastje met daarin de spanningsvoorziening en diverse schakelaars en Ledjes om te testen. In ieder geval kon Renny aantonen dat de zender werkte door de meetkop voor de chip te houden. Voor ontvangst werd het tweede pintje met die chip gebruikt en dat werkte eigenlijk direct. Renny vertelt dan verder in zijn bijdrage hoe hij de antennes heeft aangepakt.

 

Tenslotte de uitslag van de ATV contest van december 2021. Er zijn 26 logs ontvangen en er is met stations in 28 verschillende locators gewerkt. 70cm en 23cm waren zoals gebruikelijk de populaire banden.

20 februari – ARISS Europe to Perform a Special Digital SSTV Experiment

ARISS Europa start op 20 februari een speciaal Digitaal SSTV Experiment.

Na geruime voorbereidingen heeft ARISS (Amateur Radio on the International Space Station)
bekend gemaakt een speciaal SSTV expriment in het ruimtestation ISS te starten.

ARISS is de organisatie die speciale amateur radio aktiviteiten tussen radio amateurs scholen en studenten verzorgt met gelicenceerde astronauten aan boord van ISS.

Naar aanleiding van het enorme succes van de regelmatig voorkomende analoge SSTV uitzendingen heeft het ARISS Europa team het maken van digital SSTV uitzendingen ontwikkeld.
Bijzonder aan deze uitzendingen is dat hierbij gebruik gemaakt gaat worden van de “voice repeater” in ISS. Met andere woorden: de digitale beelden worden door een of meer grondstations naar ISS verzonden en zijn dan voor eenieder te ontvangen. Hierbij wordt van de amateur gemeenschap gevraagd de repeater vrij te houden tijdens de testperiode op 20 februari.
In de toekomst zullen voor deze digitale uitzendingen andere frequenties dan de nu geplande repeater gebruikt als blijkt dat de digitale SSTV beelden goed te ontvangen zijn.

Kijk voor meer info en het laatste nieuws in het Nederlands op: https://amsat-nl.org/?page_id=568

De benodigde software voor het decoderen van de digitale sstv uitzending is te vinden via:

http://amsat-nl.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/kgstv_ISS.zip

73’s
Bertus, PE1KEH

——————————————————————–
Hieronder volgt de volledige pers publicatie van ARISS in het Engels
met meer informatie over tijden, frequenties en uitzendmodus.
——————————————————————–

ARISS Europe to Perform Special Digital SSTV Experiment

February 15, 2022—Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is planning for a special SSTV experiment. ARISS is the group that puts together special amateur radio contacts between students around the globe and crew members with ham radio licenses on the International Space Station (ISS) and develops and operates the amateur radio equipment on ISS.

As part of its ARISS 2.0 initiative, the ARISS International team is expanding its educational and life-long learning opportunities for youth and ham radio operators around the world. ARISS Slow Scan Television (SSTV), which is the transmission of images from ISS using amateur radio, is a very popular ARISS mode of operation. To expand ARISS SSTV capabilities, the ARISS Europe and ARISS USA teams plan to perform special SSTV Experiments using a new SSTV digital coding scheme. For the signal reception, the software “KG-STV” is required, as available on internet.

We kindly request that the amateur radio community refrain from the use of the voice repeater thin this SSTV experiment on 20th of February 2022 over Europe.

 

This is a unique and official ARISS experiment. We kindly request keeping the voice repeater uplink free from other voice transmissions during the experiment time period. Also note that ARISS is temporarily employing the voice repeater to expedite these experiments and make a more permanent, more expansive SSTV capability fully operational on other downlink frequencies.

The first experiment in the series will utilize ARISS approved ground stations in Europe that will transmit these digital SSTV signals. These will be available for all in the ISS footprint when SSTV transmissions occur. The first SSTV experiment is planned for 20 February 2022 between 05:10 UTC and 12:00 UTC for five ISS passes over Europe. Please be aware that this event depends on ARISS IORS radio availabilities and ISS crew support, so last-minute changes may occur.

To promote quick experimental SSTV investigations—to learn and improve–the ARISS team will employ the ISS Kenwood radio in its cross-band repeater mode. The crossband repeater operates on a downlink of 437.800 MHz. Each transmission sequence will consist of 1:40 minute transmission, followed by 1:20 minute pause and will be repeated several times within an ISS pass over Europe.

The used modulation is MSK w/o error correction. For the decoding of the 320 x 240 px image, the software KG-STV is required. The KG-STV software can be downloaded from the following link: “http://amsat-nl.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/kgstv_ISS.zip

The ZIP file contains the KG-STV program, an installation and setup manual, some images and MP3 audio samples for your first tests as well as links for additional technical information about the KG-STV use.

The members of the ham radio community youth and the public are invited to receive and decode these special SSTV signals.

Experiment reports are welcome and should be uploaded to “sstvtest@amsat-on.be

More information will be available on the AMSAT-NL.org web page: “https://amsat-nl.org/?page_id=568

(for the team: Oliver Amend, DG6BCE)

—–

About ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is a cooperative venture of international amateur radio societies and the space agencies that support the International Space Station (ISS). In the United States, sponsors are the Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT), the American Radio Relay League (ARRL), the ISS National Lab-Space Station Explorers, Amateur Radio Digital Communications (ARDC) and NASA’s Space communications and Navigation program. ARISS Europe is in close cooperation with the European Space Agency and its national space agencies, the space industry and the amateur radio member associations. The primary goal of ARISS is to promote exploration of science, technology, engineering, the arts, and mathematics topics. ARISS does this by organizing scheduled contacts via amateur radio between crew members aboard the ISS and students. Before and during these radio contacts, students, educators, parents, and communities take part in hands-on learning activities tied to space, space technologies, and amateur radio. For more information, see www.ariss.org and www.ariss-eu.org.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2022

Bij Weak Signals lezen we over EME met LoRa. LoRa staat voor long range en is een specificatie voor een Wide Area Network, bedoeld voor apparatuur die af en toe data moet doorgeven maar niet voortdurend met Internet is verbonden. Het PI9CAM team heeft met de Dwingeloo Radio Telescoop in oktober een LoRa bericht op 70cm naar de maan gezonden en heeft het gereflecteerde signaal weer ontvangen. Het team heeft dat in december herhaald, maar nu op 23cm. Dat betekende meteen een record afstand, omdat de maan op zijn grootste afstand van de aarde stond.
Pieter-Tjerk, PA3FWM heeft in 2011 iets vergelijkbaars gedaan, waarbij hij het resultaat van 15 minuten radar reflecties inzichtelijk heeft gemaakt met delay-doppler-techniek.

Verderop een link naar een EME presentatie door Courtney N5BF.

Van Jac, PA3DZL een rapportage van zijn EME activiteiten. Jac is nu ook actief op 2m! Hij beschikt nu over een vier-yagi-array, samengesteld uit vier 10-elements kruisyagi’s. Jac heeft de ruimte voor dit soort constructies! Het systeem kan over 360° draaien en tot 65° eleveren. Elevatie moet nog handmatig worden ingesteld maar Jac werkt aan een OE5JFL tracker om de maan te volgen in zowel azimut als elevatie.

Van Jan, PA3FXB een verslag van de ARRL-EME contest. Jan is op 23cm QRV, voor hem waren daarom de weekenden in november en december van belang. Jan werkt met een 3m schotel en is daarmee vanaf 2006 actief op 23cm. Vorig jaar kon Jan 121 QSO’s maken, een enorm verschil met de 23 QSO’s in 2007. Op de laatste avond van de contest kon Jan nog zowaar nog een nieuw land werken: Thailand met HS0ZOP.  Voor Jan was dit het 93e DXCC station, nog 7 te gaan dus!

Hans PE1CKK stuurde een verslag in van de bouw van zijn 23 GHz transverter met gebruik van een 23 GHz Wavelab module. Deze modules worden op eBay te koop aangeboden en zouden geschikt moeten zijn om een transverter van 24 GHz naar 2m te bouwen. Een uitgangsvermogen van 2W en een ruisgetal van 2,5 dB zouden haalbaar moeten zijn. De transverter is ontworpen voor een middenfrequent van 2364 MHz en dat betekent dat bij gebruik van een 13cm transverter niets voor de MF gemaakt hoeft te worden. Hans vond informatie op het Poolse microgolfforum, daar stonden ook printlayouts met Gerber bestanden die direct naar de PCB leverancier gestuurd konden worden.
Hans heeft zelf een eigen 2364 MHz transverter gemaakt op een stuk dubbelzijdig PCB waarin hij met een mes wat baantjes heeft gesneden.

Bij Contesten de aankondiging van een nieuwe DDAC extra contest op 23cm in de maanden maart april en mei 2022. Voor de mode FT8 is de frequentie 1296,174 MHz. Mode FT8 is niet ideaal voor 23cm, o.a. door signal spreading en hogere dopplershift. De mode Q65 zou beter hiervoor zijn. Welke submode van Q65 het meest geschikt is moet nog blijken. Voorgesteld wordt om oor Q65 de frequentie 1296,180 MHz te gebruiken. Afhankelijk van de deelnemers en de resultaten wordt bekeken of de 23cm band aan iedere DDAC contest kan worden toegevoegd.

De uitslag van de DDAC 2021 contest, nu nog 144MHz en 430MHz is ook hier te vinden.

Verder de aankondiging van een andere manier van de puntentelling bij de ATV contesten, door een gewichtsfactor toe te passen op de competitiepunten. Bij één deelnemer wordt 10% van de competitiepunten toegekend, bij t2wee deelnemers 20% van de competitiepunten, enz.
Bij 10 of meer deelnemers worden de punten op basis van het maximum aantal punten voor die band toegekend. Deze nieuwe manier van puntentelling gaat in met de maartcontest van 2022.

Tenslotte een bloemlezing uit de belevenissen bij de diverse stations in de ATV contest van december. De condities waren redelijk tot slecht, maar er was dit keer geen wind zodat de antennes omhoog gedraaid konden worden.