Nationaal Frequentieplan wijziging/consultatie

Het Nationale Frequentieplan dat per 3 november jl. is vastgesteld, wordt thans op een aantal punten gewijzigd. Vandaag is de publieke consultatie van deze NFP-wijziging gestart, die tot 14 februari a.s. loopt.

Eén van de wijzigingen raakt aan het amateurgebruik van de 9 cm band. Van een frequentiegebruik door andere partijen dan Defensie zal het amateurstation geen hinder ondervinden. De VERON zal daarom in het kader van deze consultatie niet reageren.

Zie hier voor de betreffende pagina van de consultatie.