AURORA in Nederland

Zondag eind van de middag ontstond er een aurora opening als gevolg van een ‘Corona Hole’op de zon.

Vanuit Nederland waren diverse verbindingen mogelijk, zoals op 6m in phone met MM5DWW uit het niet alledaagse vakje IO89 (Orkney eilanden) , LA2IMA (JO59) en GM7PBB (IO68). In CW onder meer SM6MUY (JO67), GM4UYE (IO86), SM6YNO (JO67),SM7FJE (JO65) en SM3NXS (JP82).

Op 2m was lange tijd en tot s7 á s9 signalen GM4VVX (IO78) te horen en te werken in CW. Verder waren ook SM6BFE (JO68) en LA7EIA (JO59) te werken.

Later op de avond was er ook nog AURORA-E op 6m richting SM2 (KP05/KP15).

Op zondagavond is er nog steeds een G2 magnetische storm, mogelijk dat er op maandag nog (steeds) weer aurora zal zijn.

Houd dus je antenne gericht op het noorden (tussen noord-west en noord-oost) en houd ook het DX-cluster in de gaten.