Artikelen door Chris van den Berg

Wijzigingsvoorstellen Contest reglementen

Om het aantal deelnemers aan contesten te vergroten zullen de regels hiervoor steeds kritisch moeten worden getoetst aan de werkelijkheid. Om dit gestructureerd en transparant te laten verlopen is gekozen voor een bepaalde werkwijze. Let op: gedurende het gehele jaar door kunnen voorstellen worden ingediend! In het menu onder Contesten is de procedure opgenomen.

EME: de 2015 ARI EME Trophy reglementen

De ARI EME Trophy reglementen zijn bekend. In 2015: De voorjaars sectie van 25 april 00:00 UTC tot 26 april 24:00 De herfst sectie is 13 september 00:00 UTC tot 14 september 24:00 UTC. Op de volgende banden: 144 en 432 MHz, 1,2 – 2,3 – 5,7 – 10 GHz. CW, SSB en Digi Modes, […]