Bezwaar tegen de volgende repeaters in België?

Omdat de betreffende functie bij deze commissie nog vacant is vraag ik door middel van berichten op de website reacties op coördinatieverzoeken vanuit België. In België regelt de vereniging namelijk de vergunningen, waarbij omringende landen worden gevraagd bezwaar kenbaar te maken als dat van toepassing is.

Graag eventuele bezwaren als commentaar achterlaten, vóór 15 september 2015.

Nieuwe repeaters

Call sign: ON0UBA
Location: 1060 BRUSSELS
Coordinates: 50°50’27” N / 004°20’22” E
Locator: JO20EU
Output frequency : 145.750 MHz
Input frequency : 145.150 MHz
Class of emission:
Voice – 11K0F3E
Site height above sea-level: 20 m
Antenna height above ground: 155 m
TX-power: 50 Watt
Antenna gain: 10 dBi
Polarisation: vertical
Call sign: ON0HOP
Location: 7880 FLOBECQ-VLOESBERG
Coordinates: 50°45’50” N / 003°44’40” E
Locator: JO10US
Output frequency : 438.9125 MHz
Input frequency : 431.3125 MHz
Class of emission:
Voice – 11K0F3E
Site height above sea-level: 142 m
Antenna height above ground: 90 m
TX-power: 30 Watt
Antenna gain: 8 dBi
Polarisation: vertical

 

6 antwoorden
 1. Hans v Alphen
  Hans v Alphen zegt:

  Een 2 meter repeater op 175 mtr ASL met 10 dBi antenne gain en 50 Watt output dat is wel een heftige. Die zal in NL zeker nog een groot bereik hebben.
  Ik denk dat een vermogen van 2W max meer gepast zou zijn. Verder staat niet aangegeven of het antenne diagram rondstralend is of niet. Een 10 dBi rondstraler is ook niet mals op 145 MHz.
  Afstand naar Zoetermeer ca 130 km, ik schat in dat deze repeater met de gevraagde parameters met regelmaat (wellicht continu) de repeater in Zoetermeer zal storen. Met een vermogen van 2W max zal de repeater nog steeds regelmatig te horen zijn in Zoetermeer.

 2. Bram PB0AOK
  Bram PB0AOK zegt:

  Ik wil proberen het commentaar van Hans, PA0EHG wat meer te onderbouwen.

  De opgegeven geografische coördinaten van de plaats van opstelling van de repeater ON0UBA zijn:

  50° 50’ 27” Noord en 04° 20’ 22” Oost

  Dat komt overeen met de opgegeven QTH-locator JO20EU. Echter op deze plaats bevindt zich de École Communale Fondamentale aan de Ribaucourtstraat in Brussel. Dat gebouw reikt zeker niet tot een hoogte van 155 meter.
  Er is in Brussel voor zover ik weet maar één gebouw dat wel zo hoog is. Dat is het hoogste gebouw in de stad en wel de Tour du Midi aan de Avenue Paul-Henri Spaak.
  De QTH-locator van dat gebouw is eveneens JO20 EU, maar de geografische coördinaten zijn:

  50° 50’ 18” Noord en 04° 20’ 14” Oost

  Ik vermoed dat Filip, ON4PC wat onnauwkeurig is geweest. Kritisch is het echter niet, want de afstand tussen beide punten bedraagt hemelsbreed slechts 2,2 kilometer.
  Ik neem aan dat ON0UBA inderdaad op de Tour du Midi is of wordt opgesteld.

  De kleinste afstand van de Tour du Midi tot de Nederlands-Belgische grens bedraagt, hemelsbreed gemeten, 49 kilometer. Dat punt ligt iets ten zuiden van het dorpje Kapelleburg in Zeeuws-Vlaanderen. De hoogte van het terrein ter plekke bedraagt 5 meter ASL.

  Bij een antennehoogte van 175 meter ASL in Brussel ligt de radiohorizon met 4/3 aardstraal op een afstand van 54,5 kilometer.
  Met andere woorden: Tussen de antenne van ON0UBA en het meest nabije punt van de Nederlands-Belgische grens bestaat voor een radiosignaal een directe Line of Sight, omdat het terrein er tussen vrijwel vlak is.

  Met behulp van Friis is nu eenvoudig het vermogen te bepalen dat free space op een afstand van 54,5 kilometer wordt ontvangen. Daarvoor geldt:

  Prx = Ptx – Ltx + Gtx – 20log(4πR/lambda), met

  Prx = het ontvangen vermogen in dBm
  Ptx = het zendervermogen van ON0UBA in dBm
  Ltx = het verlies van de transmissielijn van de zender in dB, geschat op 1 dB
  Gtx de antennegain van de zendantenne in dBi
  R = de afstand in meters
  lambda = de golflengte in meters

  Het resultaat is nu:

  Prx = 47 – 1 + 10 – 20log(4π x 54500/2,06) = -54,4 dBm.

  Aan de ingang van een 145 MHz ontvanger betekent dit met een 0 dBi antenne een signaalsterkte van S9 + 38,6 dB. Dat is inderdaad, zoals PA0EHG dat noemt, heftig.
  Het reduceren van het zenderuitgangsvermogen tot b.v. 2 watt betekent nog altijd een ontvangen signaalsterkte van S9 + 31,6 dB, wat op een afstand van ruim 50 km nog steeds fors is te noemen.

  Notes:
  1. Er is een omnidirectioneel stralingspatroon verondersteld, zodat ook in de richting Zeeuw-Vlaanderen een antenneversterking van 10 dBi is aangenomen.
  2. Er is free space gerekend. D.w.z. alle atmosferische invloeden, zoals b.v. atmosferische demping maar ook vormen van anomalous propagation zijn buiten beschouwing gelaten.

  Een uitgestraald vermogen van 397 watt eirp in Brussel betekent bij een impedantie van de vrije ruimte van 377 Ω op een afstand van 54,5 kilometer een elektrische veldsterkte van 66 dBµV/m.

  Indien de elektrische veldsterkte, veroorzaakt door een Belgische zender op de Nederlands-Belgische grens meer bedraagt dan 12 dBµV/m dan is frequentiecoördinatie met het Agentschap Telecom noodzakelijk, waarbij AT het HCM-Agreement Vilnius 2005 hanteert.
  NB. Het HCM-Agreement Vilnius 2005 is van toepassing op de Fixed Service en de Land Mobile Service en zeker niet op de amateurdienst.

  Deze frequentiecoördinatie kan achterwege blijven als de veldsterkte op de grens de 12 dBµV/m niet overschrijdt. Die waarde wordt bereikt als ON0UBA het uitgangsvermogen van de zender, nu 50 W, tot maximaal 100 mW terugneemt.

  Gebeurt dat niet, dan zal er tussen Brussel en Zoetermeer, maar ook tussen Brussel en Nijmegen een groot gebied ontstaan waar de harmful interference niet van de lucht is.

 3. Hans PA0EHG
  Hans PA0EHG zegt:

  Dank je Bram voor je toelichting.
  Ik had voor het opzetten van mijn oorspronkelijke reactie even snel gerekend aan troposcatter omdat de afstand Brussel Zoetermeer groter is dan line of sight.
  Als ik uitga van gangbare troposcatter dan is het signaal wat deze Brusselse repeater in de omgeving van Zoetermeer neerzet nog zo sterk dat het voor een FM-transceiver nog ruim ruisvrij is (dit wel uitgaande van een redelijk vrije afstraling aan ontvangerzijde).

  Er moet dus in de vraagstelling over deze repeater verder gekeken worden dan alleen het voortplantingsmechanisme line of sight. Er zal dus mijns inziens ook rekening gehouden moeten worden met troposcatter wat een grote invloed heeft op het uiteindelijke resultaat.

  Mijn verwachting is dat als de repeater conform aanvraag opgebouwd wordt, dat deze inderdaad Zoetermeer aanzienlijk zal storen.
  Een mogelijke oplossing zou inderdaad een andere frequentie voor deze repeater zou kunnen zijn, bv 12,5 kHz hoger of lager waarbij deze zeer waarschijnlijk zelfs zeer regelmatig interferentie gaat geven met Almere of Lelystad.
  Conclusie: mijn advies zou zijn om deze repeater 12.5 kHz in freq te schuiven en een aanzienlijk lagere opstelling te geven bv niet hoger dan 40 mtr ASL en mogelijk zelfs het vermogen nog een stuk te reduceren.
  Of dat reëel is, uitgaande van het gegeven dat wij zelf vanuit Nederland ook bovenregionale repeaters hebben die ongeveer de helft van België bestrijken weet ik echter niet.

 4. Chris van den Berg
  Chris van den Berg zegt:

  De VERON commissie VHF-en-hoger heeft zich tegen plaatsing van ON0UBA uitgesproken naar de ‘Coordinator for the unmanned stations of the UBA and international coordinator of unmanned radiostations for the IARU’. De uitgebreide motivatie is meegestuurd.

  T.a.v. ON0HOP zijn geen bezwaren ontvangen zodat de commissie daar geen bezwaar tegen maakt.

 5. Rob Peeters PA0RPA
  Rob Peeters PA0RPA zegt:

  Misschien is het een idee om de boven-regionale frequentie 145.5875 Mhz. voor te stellen ?
  Hebben ze in Vlaanderen ook de mogelijkheid om er ontvangers bij te plaatsen, net als bij
  PI3UTR. Dit soort “perikelen” zal naar mijn mening in de toekomst alleen maar toe nemen.
  Kijk maar naar het succes van de DMR netwerken, en in iets mindere mate de D-Star netwerken.De zendamateur wordt door de voortgang van de techniek a.h.w. “verwend” en vindt het vanzelfsprekend dat zij een groot bereik kunnen hebben via dit soort netwerken.

Reacties zijn gesloten.