Mededelingen van de VHF commissie

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2018

Bij Commissiezaken schrijft Chris PA3CRX zijn laatste bijdrage, omdat hij op de komende VR stopt als voorzitter van de commissie. Chris heeft eerst de functie van ATV manager bekleed en is daarna drie jaar voorzitter geweest en daarom ook lid van het HB. In die periode zijn allerlei zaken aan de orde geweest en heeft Chris er naar gestreefd VHF en hoger binnen de VERON meer gewicht te geven. Alleen vindt hij het jammer dat er geen invulling is gegeven aan de diverse vacatures binnen de commissie.

Bij de Weak Signal contesten liep niet alles naar behoren, maar gelukkig is door extra inspanning en hulp door Theo PA1TK en Rob PE1ITR de achterstand weggewerkt. Omdat de huidige contestmanager Gert PG5D door omstandigheden niet meer genoeg tijd voor het invullen van deze functie kon vrijmaken is Rob PE1ITR benaderd om dit in te vullen, aangezien Rob op de achtergrond al de contestrobot draaiend hield. Rob heeft positief gereageerd op dit verzoek.

Bij Contesten aandacht voor de MGM Contesten zoals aangekondigd door de RSGB voor de 6m en 2m banden. MGM staat voor Machine Generated Mode. Denk bij Machine toch meestal aan een computer. De puntentelling en het indienen van het log zijn zoveel mogelijk vereenvoudigd. Er hoeft alleen maar een rapport en een locator van 4 tekens te worden uitgewisseld. De punten per km worden berekend op basis van het midden van het locatorvak. De eerste contest is in het weekend van 21 april, de tweede in het weekend van 21 oktober. Voor meer informatie wordt naar onze website verwezen.

Bij Amateursatellieten worden een paar nieuwe satellieten besproken. De Amsat-Oscar 92 is nu volledig operationeel, meestal in UV mode met een uplink op 70cm en een downlink op 2m, alles in FM. Soms wordt omgeschakeld naar een andere mode maar het commando daarvoor gebeurt op de reguliere uplink dus dat wordt wel eens doorkruist doordat die frequentie niet vrij is.
De PicSat is een 3U CubeSat en is speciaal ontworpen om de passage van de exoplaneet Beta Pictorus b voor de ster Beta Pictorus in kaart te brengen. De satelliet beschikt daarvoor over een optische telescoop. Voor ons interessant: er is een FM-relais aan boord. Dit is onlangs getest en werkt. Maar voorlopig is alleen telemetrie te ontvangen.
De ESTCube-2 satelliet uit Estland, waarvan de lancering gepland is voor 2019, gaat in de 70cm band werken. Ook gaan foto’s uitgezonden worden. Als extra komt er een retroreflector waarmee licht kan worden teruggekaatst naar de oorsprong. Deze reflector is bedoeld voor nauwkeurige afstandmetingen.
Een Canadese universiteit gaat een satelliet bouwen waarmee foto’s van het gebied van de aarde gemaakt worden waar op dat moment over heen gevlogen wordt. Ook wordt er educatieve informatie meegestuurd. Als bijzonderheid is het mogelijk een “selfie” te maken.
Het staat nog steeds niet vast wanneer de aangekondigde geostationaire satelliet Es”hail-2  wordt gelanceerd en ook daarna is hij nog niet direct beschikbaar. Eerst moet hij uit een elliptische baan naar een cirkelvormige baan gebracht worden en dan nog naar de juiste positie gemanoeuvreerd worden. Als het eenmaal zover is, vinden we de uplink voor CW en SSB in de 13cm band  en de downlink in de 3cm band.

Bij ATV een uitgebreid verslag van de schade na de januaristormen bij Kees, PE1APH. De mast van 70mm diameter is boven het steunlager geknikt. De antennes hebben het wel overleefd, de dragerbuis van de 70cm yagi kon weer rechtgebogen worden, alleen de buis van de 2m/70cm rondstraler moest vervangen worden.

Frans PC2F laat zien hoe eenvoudig het is om op 70cm met AM-ATV uit te komen. Daarvoor heb je alleen een 70cm “bamiporto” nodig, verder een Mitsubishi PA module met print, een videofilter en een videosignaal. Op die manier krijgt Frans 12W AM-ATV op 70cm. Het video wordt geleverd door een lcd-beeldscherm met video-out, waarmee testbeelden of contest nummers geproduceerd kunnen worden. Ontvangen doet Frans met een laptop met RTL-dongle.

Verderop in de rubriek nog een bijdrage van Kees PE1APH. Kees had behoefte aan wat meer vermogen op 23cm tijdens de ATV Contesten. Kees had uit een oud 70cm project nog enkele 2C39’s liggen, evenals een zware voedingstrafo uit een sloop LF versterker en een ventilator (uit een magnetron) voor de koeling. Ook waren er voldoende elko’s op voorraad. Kees werd getipt door Jack, PA0BOJ over een aanbod van een cavity voor twee stuks 2C39. Doordat ze o.a. lang gelegen hadden bleken niet alle elko’s nog bruikbaar te zijn, maar Kees hield er in ieder geval nog zes over. De eerste resultaten stelden wat teleur, maar door de cavity iets op te hogen zakte de frequentie naar het ATV gebied.

Onder “Tropo” een bijdrage van Chris, PA3CRX over fresnelzones bij straalverbindingen. Straalverbindingen kunnen vergeleken worden met licht en daar ontstaan deze ringvormige fresnelzones waarin de lichtgolven elkaar (gedeeltelijk) uitdoven bij weglengteverschillen van ½ λ. Deze zones zijn al eerder in Electron ter sprake gekomen. Allereerst wordt gekeken naar vorm en grootte van de fresnelzone, waarbij in een tabel de afmetingen van de eerste fresnelzone voor verschillende afstanden en frequenties worden gegeven. Er zijn meer zones die zich als een serie ringen met steeds ½ λ fase verschil voor doen. Chris gaat verder in op het verschil in effect bij smalbandige en breedbandige signalen en geeft aan de hand van ervaringen uit de praktijk aan dat het niet altijd zo is, dat een hoger geplaatste antenne altijd het beste is. Voor wie van theoretische onderbouwing en formules houdt een rapport en een lezing hierover.

Bij zelfbouw tenslotte geeft Kees, PE1APH een tip om je yagi antenne minder aantrekkelijk te maken als rustpunt voor vogels. Dat doet hij door enkele cm boven de dragerbuis van de antenne een draad te spannen. Kees heeft gemerkt dat niet alle soorten draad geschikt zijn, zo roest blank ijzerdraad vrij snel weg. Touw is niet altijd UV bestendig. Ook de kwaliteit van de tiewraps, waar Kees vroeger een dun touw over kon spannen, is niet meer wat het geweest is.

 

PA4VHF kandidaat voor de functie van voorzitter VHF-en-hoger commissie

We zijn verheugd te kunnen melden dat Dick PA4VHF zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van voorzitter van de VHF-en-hoger commissie. Dick zal voor de functie worden voorgedragen bij de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden.

De call van Dick sluit al mooi aan op de functie maar dat is uiteraard bijzaak.

Dick is sinds 1989 behoorlijk actief op 6, 4 en 2m. Tegenwoordig ook weer QRV met EME.

En natuurlijk ook met contesten op VHF-en-hoger! Bij de VHF-en-hoger dag in Eindhoven (2016) was de stoel naast hem bijna te klein om al zijn behaalde bekers op te zetten!

Dick PA4VHF met de behaalde contest bekers, uitgereikt in 2016

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2018

Bij Commissiezaken wordt teruggeblikt op de januaristorm. Deze heeft bij veel zendamateurs schade aangericht. Dat kunnen losse of verbogen onderdelen zijn, maar ook geknikte masten met bijkomstige schade aan rotors, kabels en misschien ook huizen (van jezelf of van de buren).
Misschien is dit dan aanleiding om meteen eens zaken te vervangen. Collega-zendamateurs helpen graag daarbij.

Bij Contesten aandacht voor de nieuwe manier waarop de logs van IARU Contesten worden ingeleverd. Dit gebeurt door uploaden naar de IARU server. Verder een paar aanpassingen die zijn voortgevloeid naar aanleiding van de enquête onder contesters. Alle resultaten uit die enquête zijn op de website te vinden.

De afdelingscompetitie zoals we die kennen van HF wordt nu uitgebreid met op VHF en hoger verzamelde punten. Na aanmaken van een account kun je eenvoudig je contest en je verbindingen invullen. Je hoeft geen logs in te sturen.

Bij Amateursatellieten een pleidooi voor het werken met de LEO satellieten. Van dit soort Low Earth Orbit satellieten zijn er verschillende actief, een aantal met SSB/CW transponders en ook enkele met FM transponders. Uplink en downlink zijn vaak in de 2m en 70cm band te vinden. Met eenvoudige antennes zijn ze al te werken, het is allemaal direct zicht werk. Zelfs een rotor is niet altijd nodig, met bijvoorbeeld verticaal gerichte antennes kun je al goed uit de voeten. Je hebt wel twee sets nodig. Als je een basisset hebt die VHF en/of UHF kan maken kun je die gebruiken voor de uplink. Voor de downlink is alleen een ontvanger nodig en dat kan bijv. een SDR ontvanger zijn.

Bij ATV een uitgebreid verslag van de aanpassingen aan het antennepark van Lex PE1CVJ. Deze waren op zijn dakkapel opgesteld op een paar stevige statieven maar de tuidraden waren langzamerhand gaan doorzakken. Na de januaristormen was het raak: de mast met rotor was afgebroken. Renny PE1ASH heeft zich toen over de beschadigde 47GHz schotel ontfermd en samen is er een plan van aanpak opgesteld. Er is een frame gemaakt waar twee masten op konden worden geplaatst. Ook moest een stevige trap aan de constructie gemonteerd worden om niet langer steeds het keukentrapje te moeten gebruiken. Nadat alles in de werkplaats was opgebouwd en getest op stabiliteit werd het hele pakket weer gedemonteerd wat een soort bouwpakket in IKEA stijl opleverde. Het plaatsen van de constructie en het monteren van de rotors, schotels en kabels ging vlot en na wat testen van de diverse zenders en ontvangers beschikt Lex nu over een stormvaste constructie waar hij hopelijk nog lang plezier van zal hebben.

Een leuk hulpmiddel voor ATV-ers is de website DXspot.TV van de BATC. Hier kun je o.a. een landkaart met gelogde verbindingen zien, over een bepaalde periode, per band. Ook ATV repeaters zijn aangegeven en door er op te klikken krijg je aanvullende informatie. De commissie heeft zich ingespannen om de Nederlandse ATV repeaters er weer actueel op te krijgen.

Onder het kopje “Tropo” besteedt Chris PA3CRX uitgebreid aandacht aan verbindingen in de troposfeer en dan met name over straalverbindingen. Hierbij gaat het om verbindingen tussen twee punten. Eigenschappen en veranderingen in de troposfeer komen ter sprake. Chris gaat uitgebreid in op deze eigenschappen. Achtereenvolgens komen breking en buiging, effectieve aardstraal, meerwegfading, fading bij reflectie tegen wateroppervlakken, scintillatie en demping aan de orde.

Met een HDMI naar analoog converter kunnen ATV-ers een HDMI signaal uit hun laptop omzetten naar composite video. Zo kun je dus eenvoudig een filmpje of foto’s uitzenden.

Bij Zelfbouw beschrijft Alex, PA2CV hoe hij een transverteraansluiting voor zijn Icom IC-7300 heeft gerealiseerd. In de IC-7300 zitten tussen het driver- en amplifierboard twee coaxkabeltjes met connectoren voor RX en TX. De driver levert -4dBm, genoeg voor aansturing van de transverters.
Alex heeft de vier connectoren gescheiden naar buiten uitgevoerd op SMA connectors. Een eigenbouw Arduino switchbox neemt het omschakelen voor zijn rekening en dient ook als sequencer en verzorgt cross-band aansturing. Alex kwam recentelijk nog een mooie oplossing tegen die door DB6NT wordt geleverd, hetzelfde idee,maar in een andere uitvoering. DB6NT heeft een printje ontwikkeld wat past op de plek van de tunerconnector.

De door DB6NT geboden oplossing

Tenslotte een tip van Chris PA3CRX waar je antenneonderdelen kunt bemachtigen.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2018

Bij Commissiezaken wordt ingegaan op de manier waarop in de IARU C5 vergadering een beeld wordt gevormd van de situatie in de afzonderlijke landen. Daartoe is ter inventarisatie een vragenlijst met zo’n 200 vragen opgesteld. Bij de sluitingsdatum bleken nog niet alle verenigingen deze lijst te hebben afgewerkt, daar is dus nog enige aandrang vereist om de inventarisatie compleet te krijgen.
De IARU contestgroep heeft een eigen inventarisatie gedaan waar contesters hun voorkeuren konden aangeven. Daar zullen nog wel aanpassingen van de reglementen uit voortvloeien.

Onder het kopje “De 70cm-band en ATV” gaat Chris PA3CRX in op de aandachtspunten die AT op hun website hebben benadrukt. Zo wordt ATV in de 70cm-band ontmoedigd vanwege te verwachten problemen met 433 MHz ISM toepassingen. Op de VR is het voorstel aangenomen om een deel van de 23cm band beschikbaar te stelen voor ATV door N-amateurs.
Het gebuik van SATV (smalband-ATV) in de 70cm-band biedt wel perspectief. Zelfs is in het IARU bandplan al rekening gehouden met ATV op een hogere frequentie in de 70cm-band, van 435-438 MHz. Ontvangen op frequentie buiten de ISM band biedt ook duidelijke voordelen. Met een videofilter en het uitschakelen van de geluidsdraaggolf ben je er al. Onder meer is Rob PE1ITR met SATV aan het experimenteren.

Ook van de hand van Chris PA3CRX is een uitgebreid artikel over het “nieuwe” locatorsysteem, ook wel met Maidenhead-systeem aangeduid. Maar een eerste locatorsysteem is al in 1959 geintroduceerd, in 1963 verfijnd tot een systeem met twee letters, twee cijfers en een extra letter. Dat systeem, het QTH-locator systeem is jarenlang gebruikt maar zo langzamerhand ontstond de behoefte aan een wereldwijd dekkend systeem. In 1980 is het huidige systeem in Maidenhead (Engeland) aangenomen en heet dan ook het Maidenhead-systeem. Vakken worden meestal met 6 tekens aangeduid, hoewel veel Amerikanen slechts de eerste vier tekens uitwisselen. In de loop van de tijd zijn de vakken tot 8 of zelfs 10 tekens uitgebreid om een grotere nauwkeurigheid mogelijke te maken.

Bij amateursatellieten dit maal aandacht voor “ruimtepuin” en de bijbehorende aandacht voor het opruimen daarvan. Als illustratie worden een botsing tussen een Kosmos en een Iridium satelliet genoemd en het exploderen van een meteorologische satelliet. Al die brokstukken blijven in hun baantjes rondzweven en kunnen botsingen met andere satellieten veroorzaken. Ook het ISS kan daardoor gevaar lopen. De Universiteit van Surrey gaat experimenten uitvoeren, o.a. met de CubeSail satelliet, die voorzien is van een soort harpoen en een vangnet. Als eenmaal een hoeveelheid afval is verzameld wordt een groot zeil uitgevouwen waardoor de satelliet afremt en in de dampkring verbrandt.

Bij Weak Signals aandacht voor goedkope transverters waarmee de 10m band wordt omgezet naar een van de VHF of UHF banden. Afhankelijk van de ban kan de output 10 tot 15W bedragen, voor 70cm wat minder. In veel gevallen levert de HF transceiver te veel vermogen en dan kan er een bijpassende verzwakker geleverd worden, inclusief zend/ontvangstrelais. Als je niet over een geschikte HF set beschikt kun je de uBITX transceiver overwegen, een eenvoudige HF SSB/CW transceiver voor de banden van 3 tot 30 MHz. Ook hier is de output van 10 W al te hoog, je zou dan de eindtrap weg kunnen laten of toch een verzwakkerprint mee bestellen.

Bij ATV lezen we over de decembercontest waar sneeuw een belangrijke rol speelde. In dit verslag de bevindingen van een aantal stations zoals PA3CRX die zaterdag nog portabel was gegaan, en zondag vanuit huis met een hoge SWR door de sneeuw.
Bij PE1POA werd PI4GN wel gezien, maar verder wilde het niet lukken. Bij PE1OLR bleven de antennes ondanks de sneeuw werken maar verbindingen bleven achterwege. PE1MPZ had als hoogtepunt PE1ASH met B5 op 3 cm en als dieptepunt PE1EZU met B2 op 23cm. Bij PA3DLJ sneuvelden twee BFR96’s in de 23cm zender. PA1RHQ stond er dit keer alleen voor door het afhaken van PA9DX wegens gezondheidsredenen. Hij heeft eerst de lokale stations gewerkt en op 23 cm en 70cm met PI4GN éénweg verbindingen gemaakt, wat een mooie afstand opleverde.
PE1APH heeft op 13cm alleen meegedaan als kijkstation en ondanks het vervangen van de oude hark door een rasterantenne leverde dat alleen maar zijn eerste gewerkte 13cm station op. Ook PA3CGG meldde bizarre weersomstandigheden. Op 9cm een dikke sneeuwlaag op de schotel, op 23cm alleen kort PI4GN gezien en op 2m was PI4GN een station te ver. PE1CVJ maakte het gezellig met glühwein en profiteerde van de aanwezige stations in de Randstad. PA1PAS heeft gemerkt dat je in Zuid-Limburg wel condities moet hebben om iets te kunnen werken. PE1BR `heeft gezorgd’ dat het naburige station PE1IWT toch met hem een verbinding kon maken met een schroevendraaier als antenne!
PE1EZU heeft het deze contest helemaal alleen moeten doen en weet nu wat dat betekent. PA7HV vond het de slechtste contest ooit: zondag alleen maar sneeuw, binnen en buiten.
Chris, PA3CRX heeft nog een uitgebreider verslag van zijn bevindingen met zijn 24GHz station gedaan.
Tenslotte de groep PI4GN, een verhaal apart. Deze groep (PA0T, PE1BBI en PE1ITR) ha besloten om na jaren smalbandcontesten eens een ATV contest mee te draaien. Daarvoor werd de decembercontest gekozen, een besluit wat middenin de zomer werd genomen. Koude, sneeuwval, wind en nattigheid straften dit optimisme af. De antennes, een parabool, een 2m antenne en twee gestackte 70cm antennes waren over twee Versatowers verdeeld. Helaas bleek de praktijk van ATV Contesten vooral te bestaan uit veel ruis en weinig plaatjes. Ook de communicatie op 2m lukte slecht door de grote afstand, verder was er toch veel storing op 70cm ondanks de landelijke omgeving. Zaterdag ging het nog wel, maar zondag was het niks gedaan en zijn ze om 11 uur maar gestopt. Het meedoen aan een ATV contest is wel voor herhaling vatbaar, maar niet meer in december!
In de uitslag van de contest zien we dat 20 stations het log hebben ingestuurd waarvan een station portabel.  De totaalwinnaar is Richard, PA3CGG.Bij Nieuwe apparatuur zien we een beschrijving van de Icom ID-4100A dualband transceiver, bij ons als ID-4100E leverbaar, een D-STAR VHF/UHF apparaat. Icom spreekt bij deze transceiver van een instapmodel, maar hoewel het display wat kleiner is en het geen aanraakscherm is, hebben we hier toch te maken met een zeer geavanceerd apparaat. Het apparaat is getest door Rick K1CE en hij beschrijft uitgebreid hoe hij de zet heeft ingebouwd in zijn pick-uptruck en wat zijn ervaringen in het gebruik zijn geweest. Ook het werken in de DV mode met D-STAR wordt steeds eenvoudiger doordat een ingebouwde lijst van repeater locaties beschikbaar is.
Tenslotte een beschrijving van de Yaesu portofoon FT-25R, bij ons verkrijgbaar als de FT-25E. Dit is het VHF broertje van de dualband portofoon FT-65E, die twee maanden eerder in de rubriek besproken is. Hij ziet er net zo uit, en heeft ook hetzelfde uitgangsvermogen (0,5, 2,5 of 5W).
De portofoon ligt solide in de hand en is IP54 gecertificeerd stof- en spatwaterbestendig. De achttien toetsen op het front hebben allemaal (behalve de Up en Down toets) drie functies, kort indrukken, lang indrukken en in combinatie met de F(unctie) toets. Er zijn 200 geheugenkanalen beschikbaar.

 

De Firsts database is weer bijgewerkt

Er zijn weer een aantal QSL kaarten van firsts op de website geplaatst. Felicitaties aan degenen die deze verbindingen maakten!

Wat zijn firsts?

Firsts zijn verbindingen die voor het eerst gemaakt zijn tussen twee landen. In de Firsts database ziet u wie en wanneer vanuit Nederland voor het eerst een verbinding met het buitenland heeft gemaakt.
Bent u de trotse eigenaar van een of meerdere qsl-kaarten van een First verbinding dan kunt u het archief aanvullen. Scan uw QSL kaart van de First verbinding in jpg formaat met een zo hoog mogelijke resolutie. Bijvoorbeeld in 300 dpi en stuur de aldus gescande QSL kaart naar PE1KEH(@)veron.nl zodat ook uw bijzondere verbinding in de Firsts-database kan wordt opgenomen.

Oude zwart/wit QSL kaarten?

De Firsts-database van de VHF-Commissie bevat helaas nog steeds vele oude zwart-wit kopieën van QSL-kaarten zoals die vroeger door de commissie zijn gemaakt.
Het zou geweldig zijn als deze oude QSL-kaarten nu opnieuw in kleur gescand worden om het archief te vernieuwen en eventueel uit te breiden. Op deze manier hoopt de VHF-Cie de database met First verbindingen zo actueel mogelijk te houden. Het is mogelijk dat u een verbinding gemaakt hebt op een tijdstip dat voor de getoonde claim in de database ligt. In dat geval vragen we u een claim in te dienen en deze claim middels een QSL kaart of op andere wijze te bevestigen.

Zie hier om direct naar de firstlijst te gaan.

Jaarverslag VHF-en-hoger commissie 2017 gepubliceerd

Ondanks dat diverse functies nog niet zijn vervuld heeft deze commissie weer veel werk verzet. Niet alleen zichtbare zaken zoals veel publicaties in Electron en deze website. Zie hier het jaarverslag en bekijk dan direct de vacatures. Ben je lid van de VERON en ben je bereid de handen uit de mouwen te steken is er vast iets voor je bij.

Wil je niet achter schreeuwers in de media aanlopen en het hoofdbestuur versterken om zodoende gestalte te geven aan hetgeen de leden willen, is er ook een vacature per komende Verenigingsraad beschikbaar.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron januari 2018

Bij Commissiezaken wordt er wat teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt vooruit geblikt op het komende jaar. Wederom wordt benadrukt dat de VERON er vóór de leden is maar ook dóór de leden kan bestaan. En een oproep om de vacatures bij de commissie in te vullen.

Bij Contesten wordt vermeld dat er naar de mogelijkheid gekeken wordt om de afdelingscompetitie uit te breiden met VHF-en hoger contestpunten. Ook wordt aandacht besteed aan de diverse activiteitsavonden die op de diverse banden in nagenoeg heel Europa plaats vinden. Tijdens deze activiteitsavonden kun je desgewenst ook deelnemen aan de Dutch Activity Contest. In het komende jaar worden de regels vereenvoudigd en digitale modes kunnen nu ook gebruikt worden.

Bij amateursatellieten aandacht voor de gelanceerde Fox-1B/RadFXSat CubeSat die is meegelift met de NOAA-20 weersatelliet. De satelliet is inmiddels operationeel en heeft Oscar nummer AO-91 gekregen. De satelliet heeft een FM relais aan boord waar bij de uplink een subtoon van 67 Hz nodig is. In de downlink wordt telemetrie meegezonden als subaudio van ongeveer 200 Hz.
Ook aandacht voor de helaas mislukte lancering van de eerste Duitse D-STAR satelliet. Het betrof hier een 3 eenheden grote CubeSat die is uitgerust met vier D-STAR modules. Twee daarvan zijn voor telemetrie en besturing doeleinden. De andere twee waren bedoeld voor amateurtoepassingen. Beide werken op dezelfde frequentie maar slechts één is ingeschakeld. Mocht die uitvallen dan wordt overgeschakeld op de andere. Na de mislukte lancering is men voortvarend begonnen aan een nieuwe CubeSat op basis van de reserve satelliet die voorhanden was.

Bij Weak Signals de melding van een nieuw 23 cm troporecord tussen M0VRL (IO70PO) en EA8AVI (IL28FC) in SSB over 2662 km. Dat was op 14 juli.
Jan PA0PLY maakte op 4 en 5 nov. twintig EME verbindingen op 23 cm en vier op 70 cm. Zijn parabool, eentje van 3 m diameter, is opvallend beschilderd, zoals op de foto duidelijk te zien is.

In deze rubriek gaat Chris, PA3CRX uitvoerig in op Meteorscatter (MS). Om te beginnen worden de diverse meteorietenzwermen of -regens genoemd, die op voorspelbare tijden optreden. Bekende regens zijn de Geminiden in december en de Perseïden in augustus.  Maar ook buiten deze “regenperiodes” zijn er altijd wel meteorieten die op willekeurige tijdstippen onze dampkring binnendringen en daar een ionisatiespoor veroorzaken. Onze radiosignalen reflecteren tegen deze ionisatiesporen. Zo’n reflectie is van korte duur, om een verbinding tot stand te brengen zijn er opeenvolgende reflecties nodig. De typen reflecties kunnen worden ingedeeld in pings en bursts. Vooral de 6m en 4m banden lenen zich voor deze communicatie.
De communicatie was in de beginperiode met CW signalen, die versneld werd verzonden en bij ontvangst weer vertraagd afgespeeld moest worden. Maar nu hebben we Internet en digitale modes zoals die werden geïntroduceerd met de WSJT programma’s van Joe Taylor K1JT. Op basis daarvan zijn weer nieuwere modes ontwikkeld zoals MSK144 en FSK441. De software is te downloaden.
Om te kijken of je apparatuur werkt is het prettig over een baken te kunnen beschikken en de Graves radar in Frankrijk leent zich daar goed voor. Deze zendt uit vlak onder de 2m band.
Om te onderzoeken welke mode geschikter is voor MS heeft Rob, PE1ITR de twee modes MSK144 en FSK441 met elkaar vergeleken.

Het leven van een parabool, in deze geschiedenis in drie delen wordt de levensloop van een grote 6m parabool beschreven. In het eerste deel vertelt Jan PA0JVK hoe bij een bezoek aan de radiotelescoop in Dwingeloo de herinneringen aan zijn zelfbouw parabool weer boven kwamen. Jan wilde ook aan moonbounce gaan doen en dus moest er een mast en een parabool van ongeveer 6m komen. Een bouwvergunning was snel geregeld, een mast moest zelf gemaakt worden. Een flink gat in de grond voor de voet van de mast en daarna de betonnen fundering. De mast werd draaibaar opgesteld op een zwaar kogellager met tandheugel. Voor de parabool werden uit een plaat aluminium met de decoupeerzaag 36 ribben gezaagd. Deze werden op een buis van 50 cm diameter gemonteerd. Verder waren bekabeling en relaiskasten nodig en niet te vergeten een ruisarme ontvanger.
Al met al is Jan aan een krachtige zender voor 23 cm niet meer toegekomen. Toen er verhuisd moest worden werd de schotel in Electron aangeboden. Een groep zendamateurs uit Alkmaar nam de parabool over.
In het tweede deel vertelt Hans PH0V hoe de contestgroep PI4ALK een aantal malen per jaar mee deed op de VHF/UHF/SHF banden. Op een bepaald moment werd EME een nieuwe uitdaging en in die tijd was een grote antenne installatie nodig om succes te kunnen hebben. Met een aantal amateurs van de contestgroep werd met een VW busje een deel van de parabool afgehaald bij PA0JVK, maar een aantal grote delen pasten niet in het busje. Die werden later opgehaald met een grote vrachtwagen. Uiteindelijk is de parabool opgebouwd op het terrein van een kwekerij in de buurt van Schiphol, waar hij een aantal malen in gebruik is geweest.
Op een bepaald moment werd de kwekerij verkocht en moest de parabool weer weg. Alles werd afgebroken, de spullen verhuisden naar een amateur in Limburg die hem uiteindelijk toch niet heeft opgebouwd.
In het derde deel vertelt Hans PA0EHG dat de parabool vanuit Limburg eerst naar de omgeving van Frankfurt is gegaan en later heeft Hans hem daar opgehaald om hem te gaan gebruiken. Toen hoorde hij dat de schotel erg slap was en onder zijn eigen gewicht vervormde. Hans is toen begonnen met verstevigingen aan te brengen maar een geplande verhuizing naar DL maakte daar een eind aan. De schotel is toen naar DL2SH gegaan maar die heeft hem ook niet opgebouwd. Dus of er nog een vierde deel komt is de vraag!

Bij ATV lezen we over groot onderhoud aan de antennemast van Renny, PE1ASH. Die mast staat alweer vier jaar en er is nogal wat bij gekomen de laatste tijd. Bij de eerste stormen dit jaar bleek de linkschotel voor 13 cm te bewegen in de wind. Ook was er bij regen geen beeld meer dus moest Renny maar weer eens naar boven klimmen. Er was een las losgescheurd, Renny heeft de hele schotel gedemonteerd en naar beneden laten zakken.
Renny heeft indertijd een rotorwagen gebouwd om de diverse schotels op en neer te kunnen lieren. Maar langzamerhand werd die steeds zwaarder belast en Renny had de staalkabel waarmee de rotorwagen gelierd werd al door een dikker exemplaar vervangen. Maar toch had Renny angstdromen van brekende kabels en heeft nu maar echte hijskabels gemonteerd. Ook de lier is verbouwd en breder gemaakt zodat er minder lagen hijskabel op komen. Van het een komt het ander en ook de grote schotel was aan onderhoud toe, het gegalvaniseerde gaas was al bruin aan het worden, dat is nu wit geschilderd. Ook de belichter is gereviseerd. Zo’n dikke antenne installatie is fijn maar vraagt bij tijd en wijle onderhoud. Maar dat vindt Renny een luxe probleem.

Bij Zelfbouw een paar zaken die op de Dag voor de RadioAmateur te zien waren, zoals een azimut-elevatie rotor bij de werkgroep Kunstmanen die met behulp ban een 3D printer is gemaakt. Ideaal voor bijv. een schoolproject om met minimale investering satellieten te kunnen volgen.
De afdeling Doetinchem presenteerde een aantal zelfbouwprojecten, zoals een ATV zend-ontvanger, zenden op 23 cm en ontvangen op 23, 13, 6 en 3 cm. Ook een SWR/vermogensmeter en een 70cm portofoon waren van de partij. PA0RWE toonde zijn zelfbouw ringbelichter voor paraboolantennes voor 23, 13, 9, 6 en 3 cm.

Bij Andere Tijdschriften uit QST de beschrijving van een goedkoop te bouwen Arduino UHF CW baken. De auteur legt uit hoe hij met een standaard HF module en een standaard Arduino een CW baken heeft gebouwd wat ook ondersteuning biedt voor Feld-Hell, RTTY en digitale packet modes. Zeer geschikt voor ballonexperimenten omdat het nauwelijks iets weegt. De zendermodule kan worden afgestemd tussen 240 en 930 MHz in stappen van 61 Hz. De zendermodule kan maximaal 20dBm leveren, maar voor deze toepassing wordt een instelling op -3dBm aangeraden om het stroomverbruik laag te houden. De software is beschikbaar op de QST in-depth pagina die bij dit project hoort.
Eveneens in QST de bespreking van de Tytera MD-380 analoge en DMR portofoon. Dit is een simpele portofoon, leverbaar voor 2m of 70 cm met een zendvermogen van 1W of 5W. De porto is uitgerust met een full colour display wat ook in zonlicht nog goed leesbaar is. Deze portofoon heeft geen VFO, hij moet geprogrammeerd worden. Hierbij is de meegeleverde kabel essentieel, de software kan van de TYT-website gedownload worden. Handiger is het om een codeplug te gebruiken waarin alle DMR repeaters voor bijv. een land of regio zijn vastgelegd.
Tenslotte de beschrijving van de Yaesu FT-65R dualband portofoon. Bij ons is deze als FT-65E leverbaar. De ontvanger loopt van 136 tot 174 MHz en van 400 tot 480 MHz in FM en data en an 65 tot 108 MHz in Wide FM. De zender gaat van 144 tot 148 MHz en van 430 tot 450 MHz in FM en data. De portofoon heeft een solide behuizing en is IP54-gecertificeerd, stof- en spatwaterbestendig.
Een oranje drukknop op de bovenkant schakelt een witte led aan de voorkant in. Op de voorkant zitten 18 druktoetsen. Vier daarvan zijn sneltoetsen die we zelf aan een bepaalde functie kunnen toekennen. Er zijn tweehonderd geheugenkanalen beschikbaar waarin instellingen als repeater offset, CTCSS toon e.d. worden vastgelegd. Aan de geheugenkanalen kunnen, zoals gebruikelijk,  namen worden toegekend.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2017

Bij Commissiezaken felicitaties voor Rob, PE1ITR en Bertus, PE1KEH die zijn onderscheiden met de Gouden Speld van de VERON.
Verder een hartenkreet over misvattingen rond VHF en hoger, sommige denkbeelden zijn zo hardnekkig dat ze zelfs in een Nederlands zendamateurtijdschrift worden gepubliceerd.
Er is een nieuwe uitgave van het VHF handbook door de IARU. Door een betere indeling is deze versie beter leesbaar dan de vorige versie.

Bij frequentiemanagement komen een aantal frequentiebanden ter sprake in het rapport “Rapport Vergunningvrij Gebruik 2100 MHz Band” dat in september is gepubliceerd. Bij het zoeken naar twee maal 10 MHz ruimte worden diverse banden genoemd die mogelijk in aanmerking komen. In de conclusie wordt aanbevolen nader onderzoek te doen.

Bij Contesten meldt Jacques Verleijen ON4AVJ dat er binnen de IARU nu een groep is die zich bezighoudt met de organisatie van toekomstige contesten. Om de mening van contesters te peilen heeft de organisatie een vragenlijst opgesteld. Contest deelnemers worden verzocht deze lijst voor 30 nov. in te vullen.

Bij amateursatellieten een verslag door Jack, PA0BOJ van de demonstratie van DATV via de Es’Hail-2 satelliet. Jack heeft deze demo met Rob, PE1ITR gegeven op de bijeenkomst van AMSAT-DL in Bochum. Voor de uplink naar de satelliet moest nog snel een rechtsom circulair gepolariseerde antenne voor 13 cm in elkaar worden geknutseld. Die was snel gemaakt met een stukje print als reflector, een N-connector en een spiraal van 2 mm messingbuis. Voor de DATV zender werd een DVB-MiniMod op 900 MHz ingezet, gevolgd door een upconvertor naar 2405 MHz. De 10 mW output wordt vervolgens nog tot 0,5 W versterkt. Als ontvangstantenne werd een hoornstraler gebruikt met daarachter een Chaparral converter. Beide antennes werden op een microfoonstatief gemonteerd.
Als ontvanger werd een PC met een satelliet PCI kaart en de software van F6DZP gebruikt. Het was een interessante  en leerzame dag. In het artikel staat een link naar het uitgebreide verslag.

Onder het kopje AMSAT-NA meldt Bertus, PE1KEH dat men bij AMSAT zeer actief is met nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt een geostationaire satelliet ontwikkeld, voorlopig Phase 4B genaamd. Ook een nieuwe serie CubeSats in de GOLF serie (Greater Orbit, Lower Footprint). Deze satellieten komen in een hogere baan, zo omstreeks 2000 km. De eerste is een testversie die nog wel in een lage baan komt en waarmee nieuwe technieken kunnen worden uitgetest. Ook zijn ze voorzien van uitklapbare zonnepanelen om meer energie te kunnen leveren.
Verder de aankondiging van de JY1-SAT, die door een groep studenten uit Jordanië wordt gebouwd. Aan boord een lineaire transponder met de uplink in de 70cm band en de downlink in de 2m band. Ook komt er een Slow Scan Digitaal video systeem waarmee beelden van archeologische en toeristische plaatsen in Jordanië worden getoond. De lancering is in februari 2018 gepland.

Regelmatig worden vanuit het ISS verbindingen met schoolstations gemaakt. Zodra we weten dat zo’n verbinding gepland is wordt dat als bericht gemeld op onze website. Omdat datum en tijd pas kort van tevoren bekend zijn is het zaak de website regelmatig te raadplegen. Daar wordt dan ook vermeld om welke school het gaat en welke vragen gesteld gaan worden. Ook als de school in een ander werelddeel staat kan de verbinding hier in Europa ontvangen worden via een telebridge verbinding. Vaak wordt bij deze verbindingen gebruik gemaakt van het HAMTV systeem in het ISS. Deze verbindingen zijn via de BATC rechtstreeks te volgen.

Renny, PE1ASH heeft op uitnodiging van John, PD2PRT een kijkje kunnen nemen bij het Globecomm grondstation in Biddinghuizen. Hier worden up- en downlinks verzorgd voor data- en beeldverbindingen. Op het terrein staat een groot aantal schotels, de grootste is 9 meter en de kleinere 6 meter. Verder nog een stel “kleine” schotels van 3 meter.
Uit Biddinghuizen worden 27 satellieten aangestraald met een up- en downlink in de 6, 14 en 20 GHz banden. Daarnaast zijn er verbindingen met andere grondstations. Veel dataverkeer wordt gegenereerd door maritieme toepassingen, zo heeft ieder schip een schotel aan boord.
In de technische ruimte (geen foto’s toegestaan) staan heel veel 19” kasten met verschillende apparatuur. De koeling wordt verzorgd door twee dubbele airco installaties.
De schotels voor de hogere banden worden verwarmd om ’s winters niet dicht te sneeuwen. De golfpijpen en de feed worden met gedroogde perslucht onder druk gehouden om corrosie te voorkomen. De zendereindtrappen staan in halfopen “bushokjes” wat scheelt in de koeling.
Al dat moois gebruikt veel stroom. Daar is in voorzien: er komt 3 x 10 KV binnen wat omgezet wordt naar 380V bij 3 x 1000A. Bij uitval van de netspanning wordt overgeschakeld op de UPS die door een dieselgenerator wordt bijgeladen. Voor Renny als enthousiast schotelaar dus een dag om nooit te vergeten!

Bij EME een verslag van de activiteiten bij Jac, PA3DZL in de maand oktober. Hij werkte EA9LZ op 5 banden en 3DA0MB zelfs op 6 banden. Helaas mislukt de 3 cm verbinding dus het werden geen 7 banden. Ook kwam Jac er te laat achter dat na een update van WSJT-X de instellingen voor audio veranderd waren. Op 70 cm werkte Jac met een 3,7 meter schotel met patch feed. Eigenlijk is het niet zo gebruikelijk om schotels te gebruiken op 70 cm omdat je daar met twee yagi’s dezelfde gain kunt halen. Het voordeel bij een schotel is dat je makkelijk van polarisatie kunt wisselen en de voor- achterverhouding is beter. De feed bestaat uit een ronde schijf die op verschillende plaatsen wordt gevoed om de gewenste polarisatie te verkrijgen. Jac heeft een controller gebouwd die kan schakelen tussen horizontaal en verticaal of kruislings. De schakeling is beveiligd zodat er tijdens zenden niet wordt geschakeld.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2017

Bij Commissiezaken aandacht voor de vacature voor de Voorzitter van de commissie. De voorzitter, Chris PA3CRX treedt af bij de komende VR en is niet herkiesbaar. Meer informatie over de functie inhoud is elders in Electron te vinden en staat ook op de website. De VHF en hoger commissie is zoals gebruikelijk aanwezig op de VERON DvdRA onder het grote spandoek. Bij de IARU vergadering in Landshut zijn op contestgebied belangrijke resultaten geboekt. Er is een contestcomité ingesteld. Overigens valt het ATV gedeelte niet hieronder. Verder zijn er op basis van het ledenonderzoek een aantal grafieken opgesteld die het gebruik van onze VHF banden illustreren en welke modes populair zijn. Tenslotte een diagram van onderwerpen die onze leden in Electron zouden willen zien.

Bij Amateursatellieten aandacht voor de SSTV Cubesat Iskra-5 die -als het goed is- inmiddels getransporteerd is naar het ISS. Deze 1U cubesat wordt gebouwd door studenten uit Moskou en o.a. Bangalore in het kader van 70 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en India. De FalconSAT-3 is 10 jaar geleden gelanceerd en is nu beschikbaar gesteld voor amateurgebruik. Het packet-bulletin systeem met 9600 baud heeft een uplink in de 2m band en een downlink in de 70cm band. De downlink staat permanent aan met 1W uitgangsvermogen. Tenslotte een tip met een link naar websites met oude tijdschriften.

Bij Quality Modes een rapportage door Eddy, PA0RSM over zijn bezoek aan de International Broadcasting Convention (IBC) in de RAI in Amsterdam. Het viel Eddy op dat een aantal fabrikanten hun producten opengeschroefd presenteren, dus zeer verlokkelijk voor ons radioamateurs. Eddy heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt om een aantal foto’s te plaatsen. De Italiaanse firma RFE kreeg op de IBC de “Best of Show Award” voor hun 6kW FM zender (ook met plaatjes).

Bij ATV uitgebreid aandacht voor de septembercontest die zoals gebruikelijk geplaagd werd door gebrek aan condities. Gelukkig waren de voorspelde slechte weersverwachtingen niet uitgekomen maar Renny, PE1ASH heeft zijn achterstand als gevolg van een longontsteking in juni niet meer in kunnen lopen. Uit de ingestuurde logs zijn weer een aantal reacties overgenomen. Zo is Chris, PA3CRX er zondag portabel op uit getrokken na zaterdag vanuit huis een aantal stations gewerkt te hebben. Bij de plas bij Kortenhoef lukte een aantal verbindingen op 6cm maar met 24GHz ging het niet. Bij de groep PE1EZU heeft de nieuwe schotel voor een flinke verbetering gezorgd, vooral op 6cm en 13cm. Ook Rob, PE1ITR is gegrepen door het ATV virus. Met zijn HackRF SDR, een voorversterker en een laptop wil hij op 9cm ATV ontvangen. Verder had Rob al jaren een defecte ATV zender voor 13 cm liggen met een SP5055 voor de aansturing. Rob heeft de SP5055 vervangen en toen werkte de zender weer. Aansturing gebeurt via een Arduino Nano. Frans PC2F was portabel ook naar de Flevopolder gegaan maar kon daar geen 6cm verbinding met de PE1EZU groep maken omdat er teveel bomen in de weg stonden. De uitslag van de contest toont aan dat Renny inderdaad voorbij gestreefd is door de BIGgen van PE1EZU. De decembercontest komt er nog aan, maar met de nieuwe schotel bij PE1EZU zal het lastig worden ze nog te kloppen. Wim, PE1EZU heeft zijn antennes op het dak van een negen verdiepingen hoge flat staan en  was toe aan een nieuwe schotel. Die heeft Renny PE1ASH voor hem gemaakt. Een gaasschotel van 1m diameter die nog wel even de mast in moest. Zo’n schotel moet je met twee handen tillen en dan kom je al gauw handen te kort, als je je ook nog vast moet houden en de klemmen aan wilt draaien. Maar met wat hulp van een paar hijstouwen is het toch gelukt.  En PI6ALK, die op 13cm eerst alleen diep in de ruis werd ontvangen leverde nu een B4 plaatje op, een forse verbetering! Jack, PA0BOJ had tijdens de juni contest problemen gehad in de 23 cm eindtrap. De stromen in de eindtorren waren erg wisselend als de frequentie werd veranderd. Met een dummy aan de uitgang waren de stromen wel stabiel dus werden de antenne, de coaxkabel of het coaxrelais verdacht. Toen het relais werd opengeschroefd was het duidelijk: het contact was weggebrand.  In de septembercontest was het nog steeds niet goed, een slechte gevoeligheid op 23cm. Een defecte 12V stabilisator was de oorzaak. Deze is vervangen door een switched mode printje. Tot overmaat van ramp waren er tijdens de contest problemen met de waterkoeling, er kwam water uit de 23cm stuurtrap en het 19” rek liep vol. Het spaanplaat plateau begon in te zakken. Maar inmiddels is alles weer verholpen.

De waterschade was dermate dat ook het spaanplaat zompig was geworden

De oorzaak: lekkend slangetje van de waterkoeling

In Andere tijdschriften uit FunkAmateur een product beschrijving van de TYT TH-8600 mobiel dual-band zendontvanger. Door zijn geringe afmetingen is er altijd wel een plaatsje voor te vinden. De TH-6800 is IP55 gecertificeerd en dus stof- en spuitwaterdicht. Aan de voorkant zijn rond het kleurendisplay zes druktoetsen gegroepeerd. Verder een aan/uit toets en twee draaiknoppen voor afstemming en volume. De achterkant bevat de antennebus, een 3,5mm voor koptelefoon of externe luidspreker en een mini USB connector voor de optionele programmeerkabel. Alle druktoetsen op de microfoon zijn verlicht. Via de microfoon kunnen nagenoeg alle instellingen opgeroepen en vastgelegd worden. Eveneens in FunkAmateur treffen we een uitgebreide verhandeling aan over VHF/UHF richtkoppelingen aan. De auteur beschrijft drie uitvoeringen: de eerste in microstriptechniek op FR4 printplaat, de tweede is opgebouwd met semi-rigid leidingen en de derde uit “gewone” stripline. Deze laatste uitvoering is gebaseerd op een idee van Paul Wade, W1GHZ. De auteur heeft alle drie uitvoeringen gebouwd en gemeten. De beste resultaten werden verkregen met de stripline techniek, een goede tweede was de semi-rigid versie.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2017

Bij Commissiezaken blikken we vooruit op de komende JOTA en JOTI. Niet alleen op 2 m en 70 cm, waar portofoons in een spel kunnen worden gebruikt, maar ook wordt aan ATV gedaan. Op 70 cm zullen diverse groepen met zelfgebouwde antennes hun uitgezonden signaal via de maan ook terug kunnen horen via de webstream van PA9CAM.

Bij Amateursatellieten aandacht voor de lancering (eigenlijk meer het met de hand uitzetten vanuit het ISS) van een aantal kleine satellieten, waarvan er drie een amateurpakket aan boord hebben. Een van deze drie, de Tomsk bleek een zwakke broeder te zijn, de signalen konden nauwelijks door het grondstation opgepikt worden. Daarom is in het ISS gedurende enkele dagen een relaisverbinding opgezet om deze signalen te heruitzenden op 145,800 MHz.

Bij Weak Signals aandacht voor de Firsts database. In deze database staat een overzicht van eerste radioverbindingen vanuit Nederland met andere landen, op verschillende banden. Vroeger waren dit soort verbindingen afhankelijk van bijzondere condities, tegenwoordig ontstaan veel firsts uit EME verbindingen. Alle oude zwart-wit kopieën van QSL kaarten zijn gescand en in de database opgenomen. Het streven is nu om zoveel mogelijk de QSL kaart opnieuw te scannen, maar nu in kleur, om in de database op te slaan. De QSL kaart is een belangrijk onderdeel van een geclaimde First.

Jörgen Vergaij, PA3KC vertelt hoe hij vanuit Eindhoven actief is op 6m, nu al weer voor het derde seizoen. Hij werkt in CW en Phone, met 100W en alles op een Diamond rondstraler. De verste verbinding dit seizoen was over 3120 km in Phone met S01WS.

Onder het kopje “Antennepolarisatie” besteedt Chris, PA3CRX ruim aandacht aan de diverse vormen van polarisatie, lineair (verticaal en horizontaal) of circulair. De polarisatierichting wordt bepaald door de richting van het E-veld als onderdeel van het elektromagnetische veld, op ruime afstand gemeten. Chris gaat in op de voordelen en nadelen bij de keuze van een bepaalde polarisatie richting. Ook komen begrippen als “ground gain” en Brewsterhoek aan de orde. Op VHF en hoger zien we dat bij Quality Modes meestal verticale polarisatie gebruikt wordt terwijl bij Weak Signal werk horizontale polarisatie de norm is. EME is een verhaal apart, daar is de polarisatie van het ontvangen signaal onvoorspelbaar. Hier spelen o.a. effecten zoals Faraday-rotatie mee. Ook regen kan een draaiing van de polarisatie teweeg brengen. Bij amateursatellieten wordt meestal lineaire polarisatie gebruikt maar omdat die meestal in de ruimte buitelen verandert de polarisatierichting meestal snel. (Een pdf van de in Electron getoonde ‘houtje-touwtje’ EME antenneinstallatie is hier te downloaden). Tenslotte heeft Chris geëxperimenteerd met het een yagi waarbij de elementen steeds wat verdraait ten opzichte van de vorige staan. Hiermee kunnen zowel verticaal als horizontaal gepolariseerde signalen ontvangen worden. (Onderaan deze tekst is het MMANA bestand te downloaden om zelf met de Twister te experimenteren. Verwijder bijvoorbeeld de voorste twee elementen en optimaliseer de aanpassing).

Bij EME vertelt Harke, PA0HRK hoe hij in april 2016 op 3 cm de eerste stations via EME heeft ontvangen. Daar heeft hij toen in Electron over bericht. Nu werd het plan opgevat een zender te bouwen maar niet met een TWT vanwege de hoge spanningen en ook niet met GaAs-FETs vanwege de hoge stromen en het slechte rendement. In Dubus stond een artikel van G3WDG over 3 cm vermogensversterkers met galliumnitride (GaN) transistors. Deze transistors hebben veel voordelen: ze zijn intern aangepast en hebben een hoge versterking zodat ze direct aangestuurd kunnen worden uit de DB6NT transverter. Harke beschrijft hoe hij de versterker heeft opgebouwd. Hoewel deze transistors een hoog rendement hebben moeten ze wel degelijk goed gekoeld worden. Harke gebruikt een golfpijp-relais als zend-ontvangst schakelaar, de LNA is direct op het relais geschroefd. De achterzet is een oude 2m radio met extra LF uitgang voor de computer zodat WSJT-X kan worden gebruikt. Ook is voorzien in een LF-VOX. Harke heeft voorlopig een “mooi weer” station want niets is waterdicht afgewerkt dus moet het antennesysteem steeds weer op het balkon worden opgebouwd en weer afgebroken. Na wat perikelen, zo waren USB en LSB verwisseld, lukt het eindelijk het baken DL0SHF te decoderen. De conclusie is dat met eenvoudige middelen EME haalbaar is.

In augustus is door een groepje amateurs de 20m schotel van de Sternwarte Bochum op 9 cm gebruikt voor EME. Het station was opgebouwd uit een belichter gebaseerd op een RA3AQ Septum feed met 60 cm schotel, met een 50W transverter. Er zijn tien stations gewerkt, met sterke signalen. De 20m schotel in Bochum staat normaal gesproken in continu bedrijf bij Amsat-DL voor ontvangst van de gegevens van de Stereo-A satelliet, dus EME gebruik is een uitzondering en was mogelijk doordat de ontvanger in Kiel ook Stereo-A gegevens kon ontvangen.

Bij ATV duikt Renny, PE1ASH in de geschiedenis van vijftig jaar kleurentelevisie in Nederland. Deze ging van start met de Firato in september 1967. Vooraf hieraan was er natuurlijk ook al het een en ander op televisiegebied gebeurd, in het begin werd geëxperimenteerd met Nipkow schijven, o.a. door Freek Kerkhof, eerst met tien, later met dertig beeldlijnen. In 1936 had Freek een zendvergunning gekregen en startte onder de call PA0KT een televisiezender vanuit zijn slaapkamer. Philips was inmiddels gestart met de fabricage van kathodestraal buizen waarmee plaatjes elektronisch konden worden weergegeven. Ook de opname apparatuur werd verbeterd zoals vidicon en plumbicon opnamebuizen. In 1948 kon Philips starten met proefuitzendingen, toen is ook overgestapt op het systeem met 625 beeldlijnen.

Bij Zelfbouw vertelt John, PH3UNX hoe een haloantenne voor 2m kan worden gemaakt uit dunwandige koperbuis. De haloantenne is een horizontaal gepolariseerde rondstraler. John beschrijft in detail hoe de antenne gebouwd wordt, compleet met maatschetsen en onderdelen. Ook wordt duidelijk aangegeven waar en hoe gaten geboord moeten worden en welk gat niet door-en-door geboord moet worden!

Bij Nieuwe apparatuur een beschrijving van de ADALM-PLUTO SDR-zendontvanger van Analog Devices. De zender (1 mW) en de ontvanger zijn volledig software te besturen, het standaardmodel heeft een bereik van 325 tot 3800 MHz bij 20 MHz bandbreedte. Maar er zijn al amateurs die dit bereik hebben uitgebreid van 48 MHz tot 6 GHz met een bandbreedte van 50 MHz. Deze SDR is zeer geschikt voor ontwikkelaars en leent zich voor allerlei toepassingen, alles via de USB aansluiting.

In Andere tijdschriften uit QST de product beschrijving van de “Micro-Node International Nano-DV” digital voice node. Dit is een hotspot voor diverse digital voice modes. Ondersteunde modes zijn D‑STAR, P25, C4FM en DMR. Bij deze hotspot is geen computer nodig, alles in ingebouwd in een klein kastje. De bovenkant wordt grotendeels ingenomen door een grafisch aanraakscherm. Aan de ene kant zit een SMA connector, waar de meegeleverde korte antenne op kan worden aangesloten, of een externe antenne. Aan de andere kant een RJ45 bus en twee USB connectoren. Wifi is niet ingebouwd maar een USB wifi-dongle kan aangesloten worden. Als je de node hebt aangesloten op het netwerk via kabel of Wifi zorgt de node zelf voor het opvragen van een IP adres. De node kan bijvoorbeeld thuis in een hoekje van de shack worden neergezet en met een fatsoenlijke antenne kun je een QSO maken via je portofoon tijdens een wandelingetje in de buurt.