Mededelingen van de VHF commissie

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2017

Bij Commissiezaken raadt Chris, PA3CRX ons aan niet te wachten tot er een contest begint! Op de microgolfbanden wordt vaak met portabele apparatuur gewerkt die dan wordt opgegraven, maar juist buiten de contesten is er meer rust en ruimte voor experimenten. Verder aandacht voor de nieuwe “Gedragslijn Vergunningen Radiozendamateurs” die door Agentschap Telecom is gepubliceerd. In dit document komen een aantal zaken aan de orde, waaronder relaisstations, bakens, mogelijkheden voor een hoger zendvermogen voor F-amateurs.

John PH3UNX blikt terug op de zeer geslaagde VHF-en-hoger dag in Bunschoten-Spakenburg. De ontvangst met koffie en cake werd zeer gewaardeerd, vooral door de pechvogels die in een flinke file terecht waren gekomen wegens wegwerkzaamheden. De eerste lezing “Grootsignaalgedrag” werd door Rene PE1CMO gegeven. Hier werd een kijkje in de keuken gegeven bij het ontwikkelen van UHF zenders en ontvangers voor professionele toepassingen. Vervolgens reikt Gert PG5D de contestprijzen uit aan de winnaars in de diverse categorieën. Geen bekers meer, maar certificaten, voorzien van naam en call en een overzichtskaatje van de gewerkte stations. Hierna was het tijd voor de goed verzorgde lunch die zowel binnen als buiten kon worden genuttigd. Na de lunch vertelde Alex PA2CV op boeiende en humoristische wijze over de voorbereidingen en de ervaringen bij de 2m contest vanaf Trintelhaven, een afgelegen locatie langs de dijk van Lelystad naar Enkhuizen. De derde lezing werd verzorgd door Lex, PE1CVJ die beschreef hoe hij op basis van de Raspberry Pi een systeem heeft gebouwd waarmee een aantal transceivers, die in een mast geplaatst zijn, vanaf de grond kunnen worden gecontroleerd op SWR, stroomopname en temperatuur. De Raspberry Pi verzamelt al deze gegevens en laat deze op afstand via een LAN verbinding uitlezen in een Dashboard omgeving. Tenslotte sloot Gert PG5D de dag af met een lezing over de geschiedenis van Software Defined Radio en ging Gert ook in op de ontwikkelingen binnen de GNU Radio.

Bij Frequentiemanagement gaat John PH3UNX nog wat verder in op de al eerder genoemde Gedragslijn van het AT. Zo noemt John het loslaten van de frequentieshift, kleinere geografische afstanden tussen repeaters, het vrijgeven van de repeatermodulatie (analoog of digitaal).

Bij Amateursatellieten wordt gemeld dat de Fox-1C en Fox-1D satellieten gelanceerd zullen worden tijdens een andere missie dan de oorspronkelijk geplande Sherpa missie, die vertraging heeft opgelopen. Beide satellieten hebben een U/V relais aan boord (70 cm uplink en 2m downlink) en daarnaast een experimenteel relais van 23cm naar 2m. Vanuit het ISS worden regelmatig schoolverbindingen verzorgd. Ook Nederlandse scholen kunnen zo’n verbinding aanvragen. Tjeerd, PA3GNZ legt uit hoe hij telemetrie ontvangt van de FUNcube satellieten. Hij is begonnen met het ontvangen van FUNcube-1 via een binnenshuis opgesteld kruisdipool. De telemetrie wordt gedecodeerd door het dashboard, dit is te downloaden van de funcube warehouse site en dit dashboard zorgt automatisch voor het doorsturen van de gegevens. Vorig jaar heeft Tjeerd een opstelling gemaakt waarmee hij zijn eigen signaal via de transponder kan horen. Met een 70 cm yagi en een 2m Moxon beam op het balkon kon Tjeerd zijn CW signaal ontvangen. De audio van de set gaat naar de line-in van de PC, het programma SatPC32 zorgt voor het bijregelen van de frequentie van de set in verband met de dopplerverschuiving. Tjeerd heeft inmiddels zijn mogelijkheden uitgebreid met ontvangst van de FUNcube‑2 en de FUNcube‑5 (Nayif‑1).

 

Het Indiase ruimteagentschap heeft op 15 januari een raket gelanceerd met maar liefst 103 satellieten, een nieuw record. Een daarvan is de Nayif-1, deze bevat een AMSAT-N/UK transponder gebaseerd op het FUNcube-1 ontwerp. Deze satelliet heeft een actief standregelsysteem waardoor deze bijna niet tuimelt. Het Oscarnummer voor deze satelliet is Emirati Oscar 88, oftewel EO-88. Dank zij Nico PA0DLO is er duidelijkheid welke Keplerset bij deze satelliet hoort.

Bij Weak Signals een bijdrage van Frank, PA2M over het baken PI7SIX. Dit baken heeft hij na een stilte van bijna 10 jaar weer nieuw leven ingeblazen. Een belangrijke stimulans kwam van John, PE1GHG die kon zorgen voor een plaats op het EMC in Rotterdam, waar al meer bakens en repeaters actief zijn en waar John, PE1GHG al een aantal keren in Electron over heeft bericht. Nadat de aanvraag gehonoreerd was kon met de bouw begonnen worden. De oscillator is opgebouwd met een Si570die de toegewezen frequentie 50,425 MHz opwekt. Daarna komen een stuurtrap en een eindtrap. De besturing is uitgevoerd met een Arduino processor, dat was ook een leerzaam traject voor Frank. De software is daarna nog uitgebreid met een SWR beveiliging. Zodra de SWR boven de 1 op 2 komt wordt naar een laag vermogen teruggeschakeld. Als antenne is een kruisdipool toegepast. Op 4 mei 2016 is het baken aangezet, na een klein software hikje wat snel verholpen is zijn er nu al zo’n 150 DX meldingen ontvangen.
Bij Quality modes een bijdrage van Wil, PA0WBS met deel 2 over PI4EMC, de Rotterdamse bakens en repeaters. Hier gaat Wil in op de antennes en de overige apparatuur die PI4EMC draaiende houden. Op het dak, op 106 m boven zeeniveau, zijn de antennes over twee bestaande masten verdeeld. Voor de meeste repeater antennes zijn in de handel verkrijgbare exemplaren toegepast, waarbij de 2m antenne met zijn 6m lengte er letterlijk uit steekt. Deze gaf in maart 2015 de geest maar kon gerepareerd worden. Voor de bakens zijn andere antennes gebruikt, een kruisdipool voor 6m, voor 13 cm en hoger zijn slotted waveguide antennes gebruikt.

Bij ATV aandacht voor de maartcontest. De condities waren zowaar eens iets boven normaal. De meeste lokale verbindingen werden in het begin van de contest gemaakt en werd er ’s avonds verder gekeken. Het lukte Renny nog wel verbindingen met Limburg en Brabant te maken, een paar met Friesland, maar dat was het wel. Op zondag nog een paar die zaterdag niet lukten. Chris, PA3CRX was samen met Peter, PA3CWS naar de Loosdrecht afgereisd en zij hadden de antennes langs de waterkant opgesteld. Niet alles is gelukt, 6 cm ging beter dan 1,2 cm. Er zijn 22 logs ontvangen waarvan er twee stations portabel waren. De deelnemende stations waren verspreid  over het hele land wat op een kaartje goed in beeld komt. De 70 cm band was veel in trek, maar ook de banden boven de 13 cm band genoten grote belangstelling en meer deelnemers.

Bij nieuwe apparatuur de DF202 2m SDR transceiver speciaal bedoeld voor gebruik met transverters voor hogere frequenties. Het uitgangsvermoge is daarom laag gehouden (50mW) om zo de mixer van een transverter rechtstreeks aan te kunnen sturen. Aan de achterkant van de DF202 zijn maar liefst drie transverters aan te sluiten en is ook een stabiel 10 MHz signaal beschikbaar om de transverter te locken.

Daiwa heeft een nieuwe serie CN-901 SWR en vermogensmeters op de markt gebracht. Voor het gebied tot 200 MHz zijn er vermogensmeters van 1,5 kW tot zelfs 3kW beschikbaar. Voor het gebied boven 200 MHz heeft Daiwa ook meters beschikbaar maar die kunnen niet zoveel vermogen aan. De meters kunnen naar keuze met  SO239 connectors of N-connectors uitgerust zijn.

QYT heeft model KT-8900D als opvolger van de KT-8900 uitgebracht, een zeer compacte 2m en 70cm transceiver. Er kunnen maximaal 4 frequenties gelijktijdig beluisterd worden. Het uitgangsvermogen is vergoot to 25 W VHF en 20 W UHF. De gebruikelijke zend-ontvangbereiken zijn uitgebreid met extra ontvangbereiken van 220 tot 260 MHz en van 350 tot 390 MHz. Ook is er een ingebouwde FM radio. Verder natuurlijk de gebruikelijke geheugenkanalen, CTCSS enz.

Nu ook te beluisteren!

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2017

Bij Commissiezaken zien we een geruststellende mededeling dat alle informatie in de rubriek serieus is: geen aprilgrappen! Chris, PA3CRX memoreert dat we de komende maanden weer verhoogde Es (sporadische E)mogen verwachten. Via de website van Rob PE1ITR kunnen we een seintje krijgen als de band open is. Ook op onze eigen VHF-en-hoger website kunnen we de actuele situatie aantreffen.

Bij Amateursatellieten aandacht voor het Cubesat Launch Initiative van de NASA, als ondersteuning en promotie worden in de loop van de komende jaren 34 kleine satellietjes gelanceerd. De meeste hebben wetenschappelijke doelen, maar twee zijn voor amateurs interessant: het TJREVERB project met een mode VU FM repeater en de HuskySat-1 waarin een lineair VU relais komt, plus een 1200 baud BPSK baken. Verder een overzicht van de momenteel bruikbare satellieten. Ook worden een paar websites waar aanvullende informatie is te vinden genoemd. Onder het kopje ISS DATV aandacht voor de DATV uitzendingen die via de BATC op Internet gestreamd worden. Door speciale software worden de ontvangen uitzendingen van drie of vier stations gecombineerd tot een langer durende videostream. Het Indiase ruimteagentschap heeft op 15 januari een raket gelanceerd met maar liefst 103 satellieten, een nieuw record. Een daarvan is de Nayif-1, deze bevat een AMSAT-N/UK transponder gebaseerd op het FUNcube-1 ontwerp. Deze satelliet heeft een actief standregelsysteem waardoor deze bijna niet tuimelt. Het Oscarnummer voor deze satelliet is Emirati Oscar 88, oftewel EO-88. Dank zij Nico PA0DLO is er duidelijkheid welke Keplerset bij deze satelliet hoort.

Een nieuwe bijdrage van de crew van PI4EMC over de apparatuur op het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam gaat over de rest van de repeaters en bakens. Eerst de historie van PI2RTD en PI3RTD in de periode vanaf 1997. In 2004 is er verhuisd naar het EMC, er wordt een overzicht van de huidige situatie gegeven. Aan de hand van het blokschema, wat voor beide repeaters nagenoeg identiek is wordt de opbouw beschreven. Voor beide repeaters wordt de Motorola MTR2000 toegepast in een VHF en een UHF uitvoering die uiterlijk hetzelfde zijn. Beide MTR2000’s kunnen op afstand in- of uitgeschakeld worden. Fe MTR2000 draait op een externe klok van 10 MHz die is afgeleid van een gps ontvanger waardoor de frequentiestabiliteit zeer goed is.

Bij ATV onder het kopje Frequentiemeterperikelen beschrijft Renny, PE1ASH hoe hij op zoek is naar een frequentiemeter om van 40 to 50 GHz te kunnen meten, alles in het kader van 47 GHz. Zijn huidige analyzer gaat tot 22 GHz en mixers zijn onbetrouwbaar vanwege de vele mengproducten. Renny kreeg bezoek van John PA7JB en die had een mooie absorptiefrequentiemeter waarmee hij kon constateren dat hij niet op 47 maar op “slechts” 38 GHz zat. Dus was er behoefte aan een eigen meetinstrument. Via eBay heeft Renny een frequentiemeter gekocht die zelfs doorliep tot 75 GHz. Alleen bleek nu de laagste te meten frequentie 50 GHz te zijn en dat is te hoog. Renny heeft het apparaat na wat aarzeling toch maar gedemonteerd en is aan het sleutelen gegaan. Uiteindelijk heeft hij een nieuwe resonator gebouwd. Het bouwproces is aan de hand van vele foto’s te volgen.

Vorige maand had Chris PA3CRX zijn ervaringen met de goedkope Nagoya antenne beschreven. Hij kreeg hierover een reactie van Geert Jan PE1HZG dat dit waarschijnlijk een namaak antenne betrof en dat je dus geen conclusies aan de kwaliteit mag verbinden.

Bij Andere tijdschriften in Radcom interessante informatie over digitale modes in de GHz banden. Sinds november is daarvoor de woensdagavond als activiteitsavond gelanceerd. Amateurs treffen elkaar dan rond 1296,165 MHz waar vooral wordt geëxperimenteerd met vliegtuigscatter. Hierbij wordt software van K1JT gebruikt, zoals WSJT-10 en WSJT-X. Verder blijken de modes MSK144 en JT4F minder problemen op te leveren dan de mode JT65c. Andy G4JNT heeft voor de volledigheid een checklist voor het gebruik van WSJT software opgesteld.

Diverse presentaties en foto’s van de VERON VHF-en-hoger dag 2017 op de website

Hoewel er vast nog het e.e.a. zal worden toegevoegd is hier vast een impressie te krijgen van de VHF-en-hoger dag 2017. Mooi weer, interessante lezingen, altijd leuk om zelfbouw te zien en vooral gezellig en ongedwongen.

AT publiceert nieuwe gedragslijn voor de beoordeling van vergunningaanvragen voor gebruik van radiozendamateurfrequenties

Al jaren zijn de VRZA en de VERON in gesprek met AT in dialoogsessies. Deze hebben uiteindelijk geleid tot de nieuwe gedragslijn die vandaag is gepubliceerd op de website van AT. Hij is hier te lezen. Hij gaat over bakens, relaisstations en aanvragen van een hoger zendvermogen.

Zie ook de algemene VERON website voor een bericht hierover.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2017

Bij Commissiezaken zien we de aankondiging van de jaarlijkse VHF-en-hoger-dag 2017 , nu in Bunschoten-Spakenburg. Deze dag vindt plaats op 25 maart. Op het programma staat een viertal interessante lezingen, verder worden de diverse contestprijzen uitgereikt en zal er op het gebied van ATV het een en ander gedemonstreerd worden. VERON leden hebben gratis toegang, wie geen lid is moet (vooraf) een bijdrage betalen.

Bij Amateursatellieten aandacht voor 18 jaar SSTV, destijds voor het eerst vanuit de MIR. Nu vaak vanuit het ISS, maar zelfs via EME komen SSTV uitzendingen voor.
Er wordt tegenwoordig voor gezorgd dat een satelliet niet te lang in de ruimte verblijft en een van de manieren om een satelliet te laten dalen is door hem een lage draad te laten meeslepen. In Japan wordt daartoe getest met de STARS-C satelliet, een CubeSat die in twee delen gesplitst is met een lange draad ertussen.
Verder zijn er vanuit het ISS weer een aantal satellieten uitgezet en die worden beknopt beschreven in het overzicht.
Behalve satellieten worden ook regelmatig met gas gevulde ballonnen opgelaten, vooral in Engeland gebeurt dit regelmatig. De ballon stijgt tot zo’n 10 à 12 km, de levensduur is zeer wisselend.

Bij ATV een dag uit het leven van Renny, PE1ASH en dat was niet zomaar een dag! Er waren die dag (19 januari) bijzondere condities, Renny zag dat PE1IDY uit Drachten goed over de ATV omzetter in Hilversum door kwam. Rechtstreekse ontvangst lukte eerst niet maar later wel. De condities deden zich voor op verschillende banden en hebben de hele dag aangehouden.

Bij Nieuwe Apparatuur een beschrijving van een langere antenne voor de portofoon, de Nagoya NA-77 van 40 cm lengte. Chris, PA3CRX heeft daar wat mee geëxperimenteerd nadat hij de plastic kraag wat had bijgewerkt met een stanleymes omdat de SMA connector wat te diep lag. De langere antenne deed het wat beter dan de oorspronkelijk meegeleverde antenne, maar erg overtuigend was het niet. Om de SWR nog wat te verbeteren heeft Chris de antenne nog iets verlengd.
De firma Wimo levert de DF6SJ antenne, een slanke 2m antenne met horizontale polarisatie en –volgens de leverancier- grote versterking. De antenne lijkt op twee op elkaar geplaatste quad-loops waardoor deze antenne twee meter hoog is. Net als bij een dipool is de antenne richtingsgevoelig naar twee kanten. De versterking ontstaat door het bundelen van het signaal in het verticale vlak.

Bij Andere tijdschriften uit Radcom een verhaal over de discone antenne. Oorspronkelijk een antenne dia was opgebouwd uit een metalen schijf en een metalen kegel, kennen we nu vooral de uitvoering met staven. De antenne is verticaal gepolariseerd en zeer breedbandig, met een frequentieverhouding van 1 op 10.Het stralingsdiagram blijkt echter frequentieafhankelijk te zijn.

In FunkAmateur staat de openSpot beschreven, een multimode hotspot voor diverse vormen van Digital Voice. Met deze compacte hotspot kan een koppeling gemaakt worden tussen bijv. een DMR portofoon en Internet om op die manier wereldwijd de gewenste reflector te bereiken. Het voordeel is dat er geen aansluiting met een computer nodig is, met een netwerkkabel kan direct een aansluiting met het netwerk gemaakt worden. De openSpot gedraagt zich als een privé repeater met Internet gateway. Momenteel ondersteunt deze openSpot de modes D-STAR, DMR en C4FM System Fusion. Ook cross-mode verbindingen tussen DMR enC4FM worden ondersteund.

 

VERON VHF-en-hoger dag 2017 open voor inschrijven

Ook dit jaar is het weer gelukt een andere locatie te vinden en sprekers met interessante lezingen!

De dag wordt gehouden op 25 maart 2017 in het midden van het land, in Bunschoten-Spakenburg.

Vooraf inschrijven is verplicht om deel te nemen, voor VERON leden kosteloos. (Ben je niet lid van de VERON moet tevens vooraf €10,- zijn voldaan, of nog snel lid worden). Het aantal deelnemers is beperkt dus wacht niet te lang met inschrijven.

Zie hier voor meer informatie, het programma en aanmelden.

We maken er samen een leuke, interessante dag van! Zie eventueel op deze website de verslagen van de vorige VERON VHF-en-hoger dagen voor een impressie.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2017

Bij Commissiezaken wordt ingegaan op de manier waarop de rubriek wordt gevuld. Essentieel is het hebben van voldoende kopij en daarvoor worden leden benaderd of wordt er door de commissie zelf iets geschreven. Toch laten we liever de leden aan het woord in de rubriek, dus nogmaals een aansporing om zelf ook een bijdrage te leveren. Chris PA3CRX vestigt de aandacht op de mogelijkheid dat onder toezicht en verantwoordelijkheid van een geregistreerde zendamateur ook bijv. luisteramateurs of leden van een scoutinggroep de radio apparatuur mogen bedienen.

Bij Amateursatellieten aandacht voor een duoband-antenne voor phase 4A. Dit is een duoband belichter bestaande uit een patchantenne voor 13 cm en een hoornantenne voor 3 cm, bedoeld voor schotelantennes met een F/d verhouding van 0,4. De satelliet wordt gelanceerd met de Es’Hail-2 satelliet in het kader van het WK voetbal. Wij krijgen de beschikking over twee transponders, een voor conventioneel analoog gebruik en een voor digitale modes en DATV.

Bij ATV een verslag van de decembercontest 2016. Helaas weer de welhaast gebruikelijke miserabele condities. Toch nog een flink aantal bijdragen van deelnemende stations. Zo zijn bijv. Rob, PE1ITR en Gerard PE1BBI in België tegen de Franse grens gaan zitten (met foto’s) en heeft Richard PA3CGG meegedaan ondanks koorts en een emmer naast hem aan de contest! Aansluitend de uitslag van de ATV contest . Er zijn 18 logs ontvangen, één station nam vanaf drie locaties deel en er waren twee portabele stations, waarvan een in België. De winnaar in december is Richard PA3CGG. Renny, PE1ASH heeft van de condities op 29 november (dus helaas weer niet tijdens de contest) geprofiteerd en kon o.a. een verbinding met PE1NKT op 24 GHz gemaakt, over een afstand van 150 km. Bij Lex PE1CVJ zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te melden. De wens om op 9cm digitaal te kunnen werken kwam voort ui t het gegeven dat op die band slechts 10 MHz bandbreedte beschikbaar is en daardoor analoog alleen zwart/wit kan worden gerealiseerd. De analoge zender werd vervangen door een DATV-Express kaart, maar met een vrijlopende VCO geeft dat geen stabiel signaal. Lex heeft daarom een PLL-VCO gebouwd waarmee wel een stabiel signaal wordt verkregen. Ook het 24 GHz van Lex is uitgebreid met een gunn oscillator met eindtrapje, wat door Renny PE1ASH in elkaar is gezet en bij Lex inde mast is gemonteerd.

Renny PE1ASH heeft met de beheerders John PD2PRT, Maarten PE7M en Frank PE3FRX  een kijkje achter de schermen van de Hilversumse ATV repeater PI6HVS genomen. Deze repeater heeft in de wijk Kerkelanden op een flat van 14 verdiepingen een plaatsje gevonden. De flat is niet te missen als je de wijk binnenrijdt en ook de antennes vallen meteen op. Alle apparatuur is netjes en overzichtelijk ingebouwd in een hoge 19“-kast. De antennekabels zijn voorzien van een bliksembeveiliging. De gehele installatie is remote te bedienen via Internet en kan zo nodig direct uitgeschakeld worden door de beheerders. De besturing van de apparatuur is recent vernieuwd en is gebaseerd op een AMX controller. Hiermee is het voor gebruikers via de webbesturing mogelijk de diverse audiopaden te schakelen en de video ingangen groot of full screen te zetten.

Bij Andere tijdschriften uit QST een Product Review van de Yaesu FTM-3200DR 2m transceiver. Dit is een gecombineerde digitale C4FM en analoge FM transceiver. Het is een klein apparaat, maar met 1,5 kg voelt het als een blok staal, mede door de grote koelplaat. Die is wel nodig omdat in de stand hoog vermogen 65 W wordt geproduceerd. De bediening is eenvoudig en voor de hand liggend. Er is een volumeknop en een afstemknop, het soort uizending (analoog of C4FM) wordt met verschillende kleuren door de leds bij het frontpaneel aangegeven. Ook in dit nummer van QST staat een beschrijving van de DV4mini Multimode Digitale Hotspot. Het betreft de Amerikaanse uitvoering, herkenbaar aan de rode kleur. Het ziet er uit als een USB stick met een SMA antenne aansluiting. Diverse digitale protocollen worden ondersteund, zoals D-STAR, DMR, C4FM, APCO25, DPMR en NXDN.

In FunkAmateur staat het tweede deel van de beschrijving van de nieuw uitgebracht Kenwood TH-D74E dubbelband portofoon. Nu wordt er dieper ingegaan op het gebruik in de praktijk. De auteur raadt aan de handleiding als PDF op je smartphone mee te nemen, dat zal vooral in het begin erg handig zijn! Bluetooth is ingebouwd en geeft de mogelijkheid tot handsfree bediening, waarbij kan worden omgeschakeld via de ingebouwde VOX schakeling. De auteur was ook zeer te spreken over de ontvangst van SSB stations op de kortegolfbanden. Zenden is natuurlijk alleen op de VHF en UHF banden. APRS is eveneens mogelijk via de ingebouwde TNC, zowel met 1200 als 9600 baud.

Tenslotte in Šwiat Radio aandacht voor de nieuwe Hytera PD985 DMR portofoon voor de 70 cm band. Gevoeligheid en frequentiestabiliteit zijn verbeterd, de 2Ah Li-ion accu gaat langer mee en de IP68 classificatie geeft bescherming tegen vuil en water. Analoog en digitaal gebruik is met hoogvermogen 4 W en met laagvermogen 1 W. Met Bluetooth kunnen audio en data verstuurd worden en is programmering mogelijk. Op een in te steken 32 Gb micro-SD kaart kan ruim 500 uur spraak opgenomen worden.

 

Jaarverslag van de VHF-en-hoger commissie gepubliceerd

Dit jaarverslag (maar ook die van voorgaande jaren) is via home > VHF en hoger commissie op deze website te vinden, of rechtstreeks door hier te klikken.

Wie dit verslag leest zal vaststellen dat er dringend behoefte is aan versterking en ondersteuning, willen we de continuïteit niet in gevaar brengen.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron januari 2017

Bij Commissiezaken wordt in een overzicht de samenhang tussen de verschillende activiteiten van de commissie gepresenteerd.

Een terugblik op de Dag voor de Radioamateur met name voor de VHF/UHF/SHF geïnteresseerden. Zo werd op de beurs getoond hoe je van een 40 GHz LNB een LNA voor 47 GHz kunt halen. Elders op de beurs waren paraboolstralers voor de toekomstige Es’Hail-2 aan te treffen. Ook zagen we daar schijfyagi’s in plaats van lusyagi’s. Op de zelfbouwtentoonstelling  de Mintran 2, een 2 m portofoon uit de oude doos, gebouwd door PA0ELK (SK). Juist heel nieuw is het printen van antennes met een 3D printer. Zo’n hoornantenne van een metaallaagje te voorzien is nog wel een puzzel. PA4UNX toont aan hoe je met een temperatuurgestabiliseerde kristaloscillator een zeer stabiele frequentiestandaard kunt bouwen door deze te bij te regelen  via gps satelliet ontvangst.

Bij Amateursatellieten een aankondiging van de lancering van de Chinese BY70-1 waarin o.a. een FM relais met uplink in 2 m en downlink op 70 cm beschikbaar komt.

Bij Weak Signals de ingebruikname van de 10 GHz Web-SDR in Eindhoven. De bandbreedte is 192 kHz, het ontvangen bandsegment wisselt tussen het CW/SSB gedeelte en het bakenband gedeelte. De Web-SDR is geplaatst op dezelfde locatie waar ook de 70cm en 23 cm relais geplaatst zijn en valt onder het beheer van de Heinrich Hertz-stichting.

Bij Quality Modes deel 5 in de serie over de bakens van PI6RTD, dit keer wordt de 23 cm repeater besproken. De repeater kwam er omdat er nog veel materiaal over was van vroegere projecten. Zo was er uit de packet tijd nog een compleet Linktrx3a bouwpakket over, en het was een mooie aanvulling op de bestaande 2m en 70cm repeaters. Op basis van het blokschema worden de diverse componenten behandeld.

Bij SSTV beschrijft Arno, PD3ADN hoe hij op 2m diverse SSTV stations heeft ontvangen. In het bandplan is 144,500 gereserveerd voor deze activiteit. Voor Windows computers is het o.a. programma MMSSTV beschikbaar, voor Linux computers is er QSSTV. Beide programma’s zijn zowel voor ontvangen als voor zenden geschikt. Verder is er RXSSTV, alleen voor ontvangst. Arno vermeldt in zijn verhaal verschillende links naar programma’s en websites waar ontvangen SSTV beelden zijn te bewonderen.

Bij Zelfbouw vertelt Alex, PA2CV hoe hij bij zijn zoektocht naar een 70cm antenne ter uitbreiding van zijn antennepark terecht kwam bij de ontwerpen van DG7YBN. Kenmerkend voor deze ontwerpen zijn de gebogen dipool, om de impedantie op 50 ohm te brengen. Uiteindelijk kwam Alex uit op een boomlengte van 6 m met een diameter van 20 mm. Verder nog een 3m lange onderligger tegen het doorbuigen. Op de website van DG7YBN staat de maatvoering nauwkeurig beschreven.

Bij Nieuwe apparatuur treffen we een Bluetooth module aan voor inbouw in de Icom transceivers ID-5100E, de IC-2730E en de IC-A120E. Deze versie ondersteunt ook de PTT functie. De firma hupRF heeft nieuwe mastvoorversterkers  voor 50 MHz en 70 MHz geïntroduceerd. Het zijn de DG8-6 en de DG8-4. Het ruisgetal is beter dan 1,5 dB. De versterkers worden als bouwpakket in twee versies geleverd, de ene is compleet gemonteerd en afgeregeld en moet alleen nog worden ingebouwd in de meegeleverde behuizing, de andere bevat alleen de printplaat en enkele speciale onderdelen. De overige componenten moeten dan zelf worden aangeschaft. Verder nog een rotorbediening van Array Solutions, een nieuwe 2m antenne van ANjo en de T101 VHF-UHF Vector Impedance Analyser.

Bij Andere tijdschriften uit RadCom een artikel over het omprogrammeren van een surplus Philips FM1100 naar de amateurband. In FunkAmateur staat het eerste van twee artikelen over de nieuw uitgebracht Kenwood TH-D74E dubbelband portofoon. Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde GPS ontvanger en ondersteunt behalve APRS ook D-STAR. Verder is een Bluetooth module ingebouwd en kan een micro-SD kaartje worden ingeprikt. Er kan gelijktijdig op twee verschillende frequenties worden geluisterd, ook in dezelfde band.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2016

Bij commissiezaken treffen we een overzicht aan van de diverse modes in gebruik op de diverse banden, onderverdeeld in Weak signals, Quality modes, en ATV.

Voorstellen voor de IARU Regio-1 vergadering kunnen nog tot eind januari ingediend worden.

Op de Dag voor de Radioamateur kon het nieuwe vademecum aangeschaft worden. Onder meer het ATV gedeelte en stukken over contesten zijn herschreven, verder zijn de hoofdstukken over satellieten, bakens en repeaters flink aangepast.

Bij Contesten komen de VHF/UHF/SHF Contesten van september en oktober ter sprake. De winnaars worden opgesomd, de overige uitslagen staan op de website. Verder worden de winnaars van de bekercompetitie bekend gemaakt. Overigens blijkt uit de uitslagen dat je niet altijd hoog vermogen moet hebben om mooie DX te kunnen werken!

Chris PA3CRX besteedt aandacht aan de Dutch Activity Contest. In een kleurig staafdiagram laat hij zien hoeveel logs in 2016 zijn ontvangen per band en per maand.

Bij Amateursatellieten komen de problemen met de Ericsson zender in de Columbus module van het ISS aan de orde. Voor het maken va de verbindingen met schoolstations wordt nu uitgeweken naar de Kenwood zendontvanger in de Zvezda module. In het najaar van 2017 zal de FUNcube-4 ESEO satelliet worden gelanceerd, ontworpen en samengesteld door Europese studenten. John PH3UNX heeft uit het Australische tijdschrift Amateur Radio een uitgebreid artikel over Picoballonnen overgenomen. Wij kennen natuurlijk de jaarlijkse ballonvossenjacht maar in dit artikel wordt ingegaan op het zelf oplaten  van dit soort ballonnen. Aan het slot van het artikel wordt ook ingegaan op de wet- en regelgeving rond dit soort “kleine vrije ballon”.

Bij Weak Signals vinden we het vierde deel van de beschrijving van de microgolfbakens van PI7RTD, nu met een beschrijving van het 24 GHz baken door John, PE1GHG.

Bij EME wordt verslag gedaan van de EME activiteiten tijdens de JOTA op 70 cm bij PE0RVA/J. Dat idee werd vorig jaar al geopperd maar dit jaar stond de maan gunstig voor zo’n experiment. De scouts hadden zelf een touw antenne met 29 elementen in elkaar geknutseld waarmee PI9CAM prima kon worden ontvangen. Tor een QSO kwam het niet omdat de zendontvanger teveel verliep in frequentie tussen het zenden en het ontvangen.

Bij ATV vinden we van Renny PE1ASH het vervolg van zijn activiteiten op 47 GHz. Renny is verder gegaan met het perfectioneren van de schotels en het verbeteren van de ontvanger. De filters op 38 GHz werden overbrugd met een stripline en dat was nog een lastige klus, zoals het werken met zilverlijm uit een injectienaald! Het testen van de apparatuur was nog niet zo eenvoudig, het uitrichten bleek veel lastiger te zijn dan gedacht. Met een mobiele installatie lukte het ook niet.

Bij zelfbouw doet Willem PA0WJG verslag van zijn metingen en modificaties aan een Diamond D130NJ breedband antenne. Deze antenne wordt gepresenteerd als Super Discone Antenne en moet geschikt zijn voor ontvangst van 25 – 1300 MHz en voor zenden van 50 – 1300 MHz. Willem heeft op 6m en 2m getest. Door de straler in lengte te variëren kan ook voor 4m een acceptabele SWR worden verkregen, maar dan werkt hij niet meer op 6m. 2m en 70cm blijven wel bruikbaar.

Bij Andere tijdschriften schrijft Peter DL3JIN in FunkAmateur over een door hem bedachte manier om met een breedband veldsterktemeter een zelfgebouwde helix antenne te kunnen meten. Het schema (met één MMIC) , printlayout en onderdelenopstelling zijn afgedrukt.