Mededelingen van de VHF commissie

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2016

Chris, PA3CRX vraagt zich bij commissiezaken af hoe we meer Weak Signals amateurs op VHF en hoger kunnen krijgen. Bij het forum in Dwingeloo is daar een aantal aspecten onder de aandacht gebracht.

Op de Dag voor de Radioamateur zal de commissie weer met een stand aanwezig zijn.

De jaarlijkse “Heelweg” bijeenkomst wordt aangekondigd: 14 januari in Westendorp.

Bij Amateursatellieten vertelt Bert PA3AOD hoe hij SSTV plaatjes heeft ontvangen die door het ISS werden uitgezonden en met welke apparatuur hij dat heeft gedaan.

2016-08-16_17-21-07Bij Weak Signals wordt aandacht besteed aan een nieuw record, een trans-Atlantische tweeweg verbinding in de 2m band tussen V51PJ en PY1MHZ. Er werd met WSJT-X gewerkt. De verbinding geldt niet als volwaardig QSO omdat alleen de calls en niet de “rogers” zijn uitgewisseld.

Chris, PA3CRX doet verslag van de VHF/UHF/SHF Weak Signal-dag in Dwingeloo. Deze succesvolle dag is georganiseerd door CAMRAS en DKARS in samenwerking met ASTRON. Onder meer het 10 GHz station van PA0EHG en het 24 GHz station van PA7JB waren ter bezichtiging opgesteld.

uitleg-in-de-dtIn het derde deel van de beschrijving van de microgolfbakens van PI7RTD wordt het 6cm baken beschreven. John, PE1GHG vertelt hoe in dit geval is begonnen met het frezen van de antenne. De stuurzender is weer opgebouwd met een Si570 oscillator met kristalverwarming. De PA is een Terrasat eindtrap die rechtstreeks op een koelblok is gemonteerd aan de buitenkant van de kast. De informatie over deze eindtrap moest nog even uit het Russisch vertaald worden…

Bij Quality Modes vertelt Eddy PA0RSM onder het motto “Toys for Boys”over zijn bezoek aan de International Broadcasting Convention die in de RAI in Amsterdam is gehouden. Op deze beurs komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van radio, tv en cinema aan bod. Zo vindt DAB+ langzamerhand acceptatie, maar met DRM wil het niet echt lukken. Voor ons als radioamateurs waren o.a. veldsterktemonitors te zien, Block up Converters en wide band downconverters. Soms werd er zelfs een kijkje in het inwendige getoond, maar dit was helaas meer uitzondering dan regel.

pa0rsm-3 pa0rsm-2 pa0rsm-1 pa0rsm-4

Willem, PA0WJG vertelt over zijn ervaringen met de Diamond V-2000 verticale antenne voor 6m/2m en 70cm. Willem had een set verlengde radialen aangeschaft om de prestaties te verbeteren maar was toch teleurgesteld in het resultaat op 6m met een SWR van 3. Na het vervangen van de verlengde radialen door de oorspronkelijke radialen waren deze problemen weer opgelost.

Bij ATV vinden we een verslag van de septembercontest, samengesteld door Renny PE1ASH. Zoals helaas gebruikelijk waren de condities tijdens de contest niet geweldig, terwijl ze de week daarvoor nog prima waren. Zo kon bijv. Jos PA7HV zaterdag leuke verbindingen maken maar zondag heeft hij niemand kunnen werken. Bij Harry PA1AS groeien de bomen steeds verder in de hoogte maar zijn mast groeit niet mee en zo wordt het voor hem steeds moeilijker. Onder de titel RASCAM beschrijft Renny de ontwikkeling van een digitaal meet- en regelsysteem voor zendereindtrappen. Vroeger kon Renny de eindtrappen in de gaten houden door er even een vinger op te leggen. Als er iets te heet werd ontdekte je dat snel. Maar nu alle apparatuur zoals antennes, drivers en eindtrappen op een rotorwagen is gemonteerd die naar 30m hoogte wordt gehesen is dat niet meer zo eenvoudig. Met behulp van Lex PE1CVJ is een systeem op basis van een Raspberry Pi (Rpi) gebouwd waarmee op verschillende punten de temperatuur en de stroomsterkte wordt gemeten. Na omzetten van de analoge waarden naar digitale signalen worden deze door de Rpi via een Eternet kabel doorgestuurd naar het LAN waar ze door de PC verder worden verwerkt en weergegeven op een dashboard op de PC.

Bij Legacy apparatuur besteedt Chris PA3CRX aandacht aan de Ascom SE550/Condor 3000 die zeer populair is voor gebruik in de 4m band. De ombouw naar deze band geschiedt door het wisselen van de firmware in de vorm van een EPROM. Hier circuleren verschillende versies, populaire versies worden aangeduid door RATS mk3 of PA4DEN. Na wisselen van de EPROM dient de ontvanger VCO opnieuw afgeregeld te worden.

Bij Nieuwe apparatuur wordt de Kenwood portofoon TH-D74Evoor VHF/UHF met D-STAR en gps genoemd. APRS wordt ondersteund, verder bluetooth ondersteuning en is er een micro-USB aansluiting beschikbaar. Het geheugen kan uitgebreid worden met een micro SD geheugen kaartje.

Bij Andere tijdschriften vinden we in QST een aanvulling op een eerder verschenen artikel over een all-mode SDR ontvanger met RTL dongle. In FunkAmateur schrijft Klaus DJ7OO over een door hem bedachte manier om met een LNB de 10 GHz bakenband te ontvangen.  De Middenfrequentie die daardoor ontstaat (rond de 619 MHz) wordt dan door een RTL stick verder omgezet naar een HF signaal wat door een SDR ontvanger wordt afgehandeld. Met een “losse” LNB kon Klaus op deze manier al een aantal bakens in zijn omgeving detecteren. Met minimale kosten heb je zo al een opstapje naar ontvangst in de 10 GHz band.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2016

Chris, PA3CRX gaat bij commissiezaken in op de mate van verwevenheid van de diverse modes en toepassingen. Chris heeft daarom een overzicht opgesteld waarin voor de diverse amateurbanden de toepassingen en de propagatie vormen zijn samengevat.

Bij Amateursatellieten het feit dat FO-29 al weer 20 jaar oud is en het lineaire relais nog steeds goed bruikbaar is. Verder de aankondiging van het BIRDS CubeSat project, een groep van vier CubeSats die vanuit het ISS uitgezet gaan worden. Tenslotte een lijst van actieve satellieten.

Bij Weak Signals het tweede deel van de beschrijving van de microgolfbakens van PI7RTD waarin het 9cm baken uitvoerig wordt toegelicht. Het baken is gebaseerd op een WiMAX wifi zendontvanger en John, PE1GHG beschrijft in detail de opzet en de constructie van het baken en gaat ook nog even in op de perikelen bij het aanvragen van de ATOF.

Peter, PA3BIY vertelt wat hij in de afgelopen zomer op 2m DX gebied zoal heeft gehoord en gewerkt. Zo ging het via Es eerst wat moeizaam maar 8 juni maakte veel goed: 20 QSO’s naar o.a. KO91 en LO04 en zelfs een aantal QSO’s in FM. Begin juni was er tropo richting GM en LA. Met meteorscatter was de hoop gevestigd op de Perseïden en Peter maakte 20 QSO’s waaronder een met RA6DE, een afstand van bijna 2500 km.

John PH3UNX gaat bij frequentiemanagement en bakens in op de bakens die door de IARU gecoördineerd worden. John heeft een overzicht van de Nederlandse VHF/UHF/SHF bakens opgesteld.

Bij Quality Modes gaat John, PA0ETE in op de verschillende netwerken voor repeaters, zowel analoog als digitaal. Bij analoge netwerken onderscheiden we IRLP, EchoLink, TeamSpeak en Free Radio Network en Allstar Link. Bij digitale netwerken onderscheiden we D-STAR, DMR en System Fusion (C4FM). Voor al deze netwerken worden de eigenschappen vermeld.

Bij Zelfbouw vertelt Leon, PE1OLR hoe hij een kastje van printplaat heeft gemaakt om de eerder in deze rubriek door hem beschreven componententester in te bouwen. Dit soort kastjes is met algemene materialen en gereedschappen eenvoudig te maken.

Chris, PA3CRX beschrijft hoe hij een duplexfilter voor 13 en 23 cm heeft gebouwd, volgens het ontwerp van Jannes, PA3DCP. Chris beschrijft een handige methode om stukjes semi-rigid in een T-verbinding te monteren.
Ook vestigt Chris onze aandacht op schoorsteenbeugels. De kabels hiervan waren bij Chris door de tand des tijds aangetast, een was al gebroken. Hij beschrijft hoe hij een paar nieuwe staalkabels heeft gemonteerd.

Bij Nieuwe apparatuur treffen we een notchfilter aan waarmee sterke signalen uit de FM omroepband onderdrukt kunnen worden. Dit 7-polige Chebyshev filter is ontworpen door F1JKY. Zowel losse printjes als printjes met gemonteerde SMD componenten en (zelf te monteren) SMA connectors zijn in Frankrijk te bestellen.

Onder type UV8000E heeft TYT een FM VHF/UHF portofoon met 10W vermogen op de markt gebracht. De capaciteit van de accu is 3600mAh, de portofoon wordt met twee antennes geleverd.

Een antenne analyser zien we in steeds meer shacks als opvolger van de SWR meter ingevoerd worden. Het bedrijf Metropwr heeft de MetroVNA Pro Touch uitgebracht, met inderdaad een touch screen. De resultaten kunnen ook op een tablet of PC worden weergegeven. Er zijn versies tot 55 MHz, tot 180 MHz en tot 250 MHz. De prijzen verschillen vanzelfsprekend.

Bij Andere Tijdschriften vinden we in Amateur Radio (Australië) een beschrijving van een zelfbouw HF/VHF ‘aerial analyser’ van de hand van Jim VK5JST. Het frequentiegebied van 1,5 tot 170 MHz wordt in 6 banden bestreken. Het apparaat bevat een 2-regelig LCD display waarop frequentie en SWR worden getoond, verder de belasting als ohmse weerstand R +/- reactantie X ( het teken moet je zelf afleiden). Het apparaat kan als dubbelzijdige printplaat geleverd worden maar ook als compleet bouwpakket.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron september 2016

Chris, PA3CRX gaat bij commissiezaken in op de nog te organiseren VHF-en-hoger dag in 2017. De commissie staat open voor suggesties voor zowel plaats als inhoud.

Bij Contesten de uitslag van de velddagcontest, met een kaartje waarop te zien welke verbindingen vanuit Nederland op 2 meter zijn gemaakt. Gert PG5D spoort aan om eens mee te doen met de Dutch Activity Contest.
De IARU 2m septembercontest staat weer op het programma voor het eerste weekend van september.

Bij Amateursatellieten een link naar het WebSDR station PI5FTS van Fontys Hogeschool Eindhoven. Er is daar een automatisch volgstation voor satellieten opgezet.
De lanceerdatum van de RadFxSat-Fox-1B verschoven naar 20 januari. De FM transponder heeft als uplink 435,250 MHz en als downlink 145,960 MHz.

In Denemarken is een projectgroep opgericht die uit eigen middelen een amateur ruimtevaartprogramma heeft opgezet. Deze groep heeft op 23 juli haar NexØ 1 raket gelanceerd. Deze raket was voorzien van een digitale ATV zender op 23 cm en een APRS zender op 2m.

Bij Weak Signals de aankondiging van de Weak Signal day die op 17 september bij CAMRAS in Dwingeloo wordt gehouden.

Er is een nieuw afstandsrecord op 47 GHz gevestigd: op 30 juni maakten René VE2UG, Ray VE3FN, Mike N1JEZ en Henk KT1J (ex PA0AFN) een verbinding over 215 km.

John, PE1GHG brengt ons namens de Vereniging Repeaters Rotterdam (VRR) een uitvoerig verslag van de microgolfbakens PI7RTD.

Johan, PF7M geeft een overzicht van de 70 MHz band over de maand juli. Zo kwam in Kazachstan deze band beschikbaar voor 22 zendamateurs. UN8GC gaf aan dat hij CQ zou geven richting Europa Rinze, PC5C werkte hem als eerste, Johan als tweede.

Chris, PA3CRX noemt een aantal websites waarop het actuele verkeer tussen stations op VHF zichtbaar wordt gemaakt.

real time 2 mtr propagatie

real time 2 mtr propagatie

Rob, PE1ITR heeft zijn waarschuwingssysteem voor condities uitgebreid met een koppeling tussen APRS en DMR. Deze berichten kunnen nu ook op een DMR porto worden ontvangen.

Bij ATV wordt gemeld dat de ballon vossenjacht de videobeelden niet meer op 13cm maar op 23 cm uitzendt. De ballonvossenjacht is op 11 september.

De DATV first verbinding op 70 cm tussen PA3WEG en G8GTZ, wordt door Wouter, PA3WEG met nog wat details toegelicht.

Chris, PA3CRX doet verslag van het IARU ATV-contest/activiteitenweekeinde dat ook dit jaar weer door de VERON is georganiseerd.

Mike, G8LES geeft ons een inkijkje in zijn shack en vertelt over de opbouw van zijn ATV station. Mike maakt veel indruk met zijn antennesysteem, de foto’s maken dat duidelijk.

Renny, PE1ASH maakt ons attent op een digitaal ATV hulpje. Deze Satlink WS-6908SE is een soort satfinder en bestrijkt een frequentiegebied van 950 tot 2150 MHz. Op het TFT schermpje kun je direct digitale TV bekijken.

Henk, PA0JMD heeft wat onderzoek gedaan naar het verminderen van de diëlektricumverliezen bij microstripfilters. Met behulp van een simulatieprogramma (Sonnet Lite van Ansoft) heeft hij een 13 cm filter ontworpen. De resultaten uit de simulatie komen goed overeen met de praktijk.

John, PE1GHG heeft op de markt in Rosmalen een WIMAX 19“ kast met 13 cm eindtrap aangeschaft. Het uitgangsvermogen is 50 W. De totale versterking is 56 dB zodat met weinig stuurvermogen kan worden volstaan.

het 13 cm filter voordat het is opengezaagd

het 13 cm filter voordat het is opengezaagd

Bij Andere Tijdschriften vinden we in RadCom een beschrijving van de Gemini 23, een compacte eindversterker voor 23 cm die wordt geleverd door de firma Linear Amp UK. Deze eindversterker levert een uitgangsvermogen van 210 W. De eindtrap is voorzien van beveiligingen voor oversturing, slechte SWR en oververhitting.

 

Lezingen en slides van de EME conferentie staan on-line

Op 19 t/m 21 augustus jl. vond de EME conferentie plaats in Venetië. De lezingen waren live te volgen via internet maar nu zijn ze ook (achteraf) on-line te zien. Om ze eenvoudig te vinden: klik ze aan op deze website. (Nog niet alle lezingen zijn op dit moment beschikbaar, het aantal zal de komende dagen worden uitgebreid).

Ook de slides van de presentaties zijn beschikbaar en downloadbaar.

Activiteiten en propagatie op de banden VHF-en-hoger

Hieronder is een concept van een overzicht waarvan het de bedoeling is dat dit verder wordt uitgebreid en uiteindelijk als kapstok kan dienen om te fungeren als menu. Dat onderwerpen kunnen worden aangeklikt en de samenhang zichtbaar blijft. Het is in dit stadium niet de bedoeling dat het uitputtend alle mogelijkheden beschrijft, het lijkt al een mooi begin om vanuit te gaan. De vraag is nu: is het duidelijk? Ontbreken nog (hoofd)groepen? Staan er fouten in? Kruisjes op de juiste plaatsen? Feedback graag plaatsen als reactie op dit bericht of eventueel per email.

  Band
4 mtr 6 mtr 2 mtr 70 cm 23 cm 13 cm 9 cm 6 cm 3 cm 1,2 cm
Algemeen Bandplan x x x x x x x x x x
Bakens x x x x x x x x x x
Contesten x x x x x x x x x x
Repeaters     x x x x x x x x
High Altitude Balloons     x x            
WebSDR ontvangers x x x x x          
Ruimtevaart Satellieten     x x x x     x x
Propagatie F2                
Sporadic E (Es) x x x              
Meteor Scatter (Ms) x x x x          
Aurora (Au) x x x x          
Tropo (Tr) x x x x x x x x x x
Earth-Moon-Earth (EME) x x x x x x x x x x
Regen scatter (RS)             x x x x
Airplane Scatter (APS)       x x x x x x x

x : van toepassing

– : zeer schaars maar wel mogelijk

Daarnaast zullen we tekst bijeen moeten sprokkelen over de betreffende onderwerpen. Voor wie de betreffende propagatie gebruikt waarschijnlijk een fluitje van een cent, we houden ons aanbevolen!

Chris PA3CRX

VHF en hoger aspecten op de DvdRA 2016 in Apeldoorn

Op 5 november 2016 vindt de 56e VERON Dag voor de RadioAmateur plaats.

De commissie VHF-en-hoger zal daar aanwezig zijn met diverse interessante zaken. Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan de historie, dit jaar kunnen we de mogelijkheden van heden (en toekomst) mooi presenteren.  Misschien Software Defined Radio (inclusief de ontwikkelingen van commerciele apparatuur), digitale modes, log en contestprogramma’s, we zijn er nog mee bezig!

Andere specifieke ‘niet te missen’ VHF-en-hoger aspecten zijn:

  • onderdelenmarkt,
  • zelfbouw,
  • Lezing: ”een eenvoudige 23cm FM TRX voor zelfbouw”, door Bas de Jong, PE1JPD (14.15 – 15.15 uur). De 23 cm band is een leuke band maar (nog) niet erg populair, met name omdat er weinig fabrieksapparatuur voor te koop is. Toch zijn er verspreid over Nederland diverse repeaters op goede plaatsen opgesteld waar met eenvoudige middelen over te werken is. Bijvoorbeeld PI6NOS in Hilversum en PI6HGL in Den Haag. Bas PE1JPD heeft om het gebruik van deze band te stimuleren een FM-transceiver ontwikkeld voor zowel lokaal simplexverkeer als ook om over deze repeaters te werken. De gehele transceiver beslaat 1 europrint van 10 bij 16 cm en bevat alle onderdelen, waaronder een PLL en een microcontroller die alles aanstuurt. De transceiver is over de gehele band van 1240 tot 1300 MHz continu afstembaar met een raster van 25KHz. De shift is inschakelbaar voor repeaterverkeer en bedraagt -28 MHz, (RX op 1298.xxx, TX op 1270.xxx). Het vermogen bedraagt minimaal een 0,5 Watt en het ruisgetal ligt rond de 3dB. Bas neemt je mee hoe hij de TRX heeft ontwikkeld en welke problemen hij tegenkwam en hoe hij deze heeft opgelost. Wellicht is het een aardig idee als u uw zelfgemaakte 23cm FM TRX meebrengt en op de zelfbouw tentoonstelling laat zien. Een zeer interessant en boeiend verhaal, dit mag u niet missen (zie ook Electron dec. nr. van 2015).

 

Rapport over vergunningsvrije toepassingen, bedreiging?

Op de website van AT zijn rapporten te downloaden over vergunningsvrije toepassingen. Een Engelstalige versie en een Nederlandstalige versie.

Het gehele rapport laat zien dat de druk op onze banden hoog is. Ook geeft het inzicht in technologische en sociale ontwikkelingen.

Er is wel verschil tussen de Engelse en Nederlandse versie. Kijk je bijvoorbeeld naar de 70 cm band staat in de Engelse versie: “The 433 MHz band suffices for its purpose, even though occasional interference exists. No specific action should be taken with respect to this frequency band” en in de Nederlandse vertaling: “De verwachting is dat er niet veel zal veranderen in de 433 MHz band in het jaar 2020. Dit is een vergunning vrije band die vooral gebruikt wordt voor korte afstand toepassingen zoals auto en garage afstandsbedieningen en ook voor industriële toepassingen.“. Hoezo vertaling!

Gelukkig heeft het rapport ook ‘conclusies en aanbevelingen zodat niet honderd pagina’s behoeven te worden doorgespit. Of juist wel? (als de conclusies met dezelfde zorgvuldigheid zijn gedaan als de vertaling….).

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2016

Chris PA3CRX gaat bij commissiezaken in op een paar punten die voortvloeien uit het beleidsplan van de VERON, zoals gepresenteerd op de VR. Zo komt de VHF-en-hoger dag aan de orde, publicaties in Electron en het ontwikkelen van een kenniscentrum.

Bij Amateursatellieten een beknopte melding van de nieuwe amateursatelliet met lineaire transponder LUSEX. Deze zijband inverterende transponder heeft 250mW uitgangsvermogen en heeft een CW baken aan boord. Ook de uplink en downlink frequenties worden genoemd.

Bij Weak Signals geeft Johan, PF7M een overzicht van de activiteiten op 50 MHz in april t/m juni. In april werd gewerkt met UB7K in KN85ec. Begin mei was de band open naar de Indische Oceaan en werd gewerkt met 3B9FR en FR4NT. Eind mei werd gewerkt met BM6GJL, een van een groep Taiwanese operators. Dit moet een first Nederland-Taiwan zijn geweest.

Bij Legacy-apparatuur beschrijft Chris, PA3CRX de Racal Cougar 70 MHz FM transceiver. Dit is een combinatie van portofoon en eindtrap die in elkaar worden geschoven. Het frequentiebereik is van 66 tot 88 MHz. Er zijn 10 kanalen in dit bereik beschikbaar maar die zijn niet vrij te kiezen maar moeten geprogrammeerd worden. De portofoon is ook los te gebruiken.
Chris gaat ook even in op de activiteiten die op de 70 MHz band in FM gaande zijn. Als je verbindingen met het buitenland wilt maken ontdek je dat In de ons omringende landen verschillen in de toegewezen frequenties zijn.

Remco, PE1PIP vervolgt zijn serie over D-STAR met deel 3 waarbij hij dieper in gaat op de verschillende netwerken die bij D-STAR spelen. Meestal is ook een lokale repeater onderdeel van zo’n netwerk. Voor de meeste netwerken is registratie verplicht. Op basis niveau zijn voor D-STAR twee netwerken beschikbaar, het oorspronkelijke G2 netwerk als onderdeel van D-STAR zelf en het later ontwikkelde ircDDB. Beide netwerken ondersteunen callsign routing waarbij je de call van het gewenste tegenstation in het UR register plaatst zodat je uitkomt bij de laatste repeater waar die call actief was. Voortbouwend op callsign routing is het D-PLUS systeem van reflectors bedacht, waarmee het linken van repeaters mogelijk is. Remco geeft ook aan dat een gebruiker zelf een reflector kan kiezen bij een repeater.

Bij ATV aandacht voor het ATV activiteiten weekend en de IARU juni contest. De condities hielden helaas niet over maar toch een first op 70 cm: een DATV verbinding tussen PA3WEG en G8GTZ
Renny, PE1ASH had Arno, PE1FYF op bezoek tijdens de contest. Renny werkte veel stations tot vroeg in de nacht en was zondag ‘s morgens al weer vroeg QRV, met o.a. een verbinding met Elsloo (ZL).
Later die ochtend was er weer de gebruikelijke activiteit vanaf de Doornse Kaap door Chris, PA3CRX op 24 GHz.

Trevor, PA2TG verhaalt van zijn belevenissen tijdens de ATV contest. Trevor wilde op 6 cm actief worden en had zijn station een week voor de contest gereed willen hebben. Maar zoals dat wel vaker gaat kon er pas de vrijdagavond voor de contest getest worden en toen werd er nog een open circuit in de 6 m ontvang antenne gemeten. Het was al donker dus dat moest zaterdagmorgen nog verholpen worden. Uiteindelijk was Trevor pas 10 min. voor het begin van de contest klaar. Het eerste contact was met Anjo, PA0ZR op 70 cm en vervolgens op 23 cm. Toen verbinding met Richard PA3CGG, weer op 70 cm, 23 cm en 13 cm. Maar Richard had ook 6 cm en na wat draaien met de antenne was de eerste 6 cm verbinding met de zelfgebouwde ontvanger een feit!

Tjalling PE1RQM heeft tijdens de sporadische E-condities rond de 70 MHz band een aantal Oost-Europese omroep TV zenders waargenomen door gebruik te maken van een RTL dongle en de SDR# software.

Renny PE1ASH beschrijft de aanpassingen die hij gemaakt heeft om zijn eindtrappen ook geschikt te maken voor DATV. Hij heeft dat voor de zenders opgelost door een tienstanden SMA relais te gebruiken. Renny heeft met dat relais met een haakse slijper open gemaakt en alleen de 24V spoelen over gehouden. Met een tienstanden schakelaar is de gewenste frequentie te kiezen. Aan het moedercontact is de DATV-Express kaart aangesloten, aan de uitgangen 12V SMA relais.

Leon PE1OLR heeft een 13 cm ATV stuurzender van PE1ACB ingebouwd. Leon heeft er een mooi kastje omheen gebouwd en vertelt hoe hij dat gemaakt heeft. De voorkant is uitgetekend met het Paint programma, vervolgens is dat geprint en met spuitlijm op het front geplakt (waar de gaten al in waren geboord). Daarna met een aantal dunne laklaagjes afgewerkt. Het eindresultaat is een fraai kastje.

Bij Zelfbouw treffen we een beschrijving aan van een 23 cm collineaire rondstraler aan, beschreven door Eddy PA0EHC. Verder wat aanvullingen op de zelfbouw rotor van OE8HSR en een tip over een winkel voor metaalwaren in Utrecht.

Bij Andere tijdschriften wordt in het juninummer van FunkAmateur de Hytera UHF portofoon PD785 besproken. Deze porto ondersteunt zowel analoge FM als digitale DMR modes. Er is ook een versie met ingebouwde GPS ontvanger voor APRS toepassingen.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juli 2016

Chris PA3CRX haalt nog een paar punten uit de IARU C5 interim vergadering in Wenen aan. Zo is er een verbeterde satellieten frequentie coördinatie tussen de drie regio’s. Verder is afgesproken dat als bij het uitwisselen van de locator (met stations buiten Region 1) slechts 4 tekens genoemd worden deze locator tot 6 tekens wordt aangevuld met ‘mm’ (het midden van het locatorvak).

Bij Amateursatellieten beschrijft Bertus PE1KEH de zoektocht naar de STMSat1. Deze kleine cubesat is op 16 mei uit het ISS gezet maar er werden nog geen signalen ontvangen. Met behulp van de 21 meter diameter schotelantenne van de Morehead State University van Kentucky is naar signalen geluisterd die mogelijk van deze satelliet afkomstig zouden kunnen zijn.

Harke Smits, PA0HRK vertelt over zijn eerste 3cm EME ervaringen. Harke begon met een PLL LNB zoals door HB9AFO beschreven, maar deze bleek bijna 100 kHz af te wijken en ging ook nog verlopen als de zon ging schijnen. Een in Weinheim aangeschafte 3cm LNA van DB6NT werd gekoppeld met een 3cm transverter en daarmee werden via de FUNcube de eerste signalen ontvangen.

Bij Quality modes gaat Remco PE1PIP verder met D-STAR. In het tweede deel vertelt Remco hoe de roepnamen binnen het systeem gebruikt worden. Zo worden de roepletters van het tegenstation in het veld UR geplaatst. Gebruikelijk is om hier CQCQCQ in te vullen zodat iedereen je kan horen. Verder zijn er de velden R1 voor de repeater waar je zelf gebruik van maakt en het veld R2 voor de gateway repeater.

Bij ATV beschrijft Chris PA3CRX uitvoerig hoe een videobeeld is opgebouwd. Zo wordt het beeld volgens het PAL systeem opgebouwd uit 625 beeldlijnen en 25 beelden per seconde, maar de lijnen worden gesplitst in oneven en even lijnen om een gelijkmatiger beeldopbouw met 50 beelden per seconde te verkrijgen.

100% kleurenbalken

100% kleurenbalken

Frequentielijnen, te gebruiken als testsignaal

Frequentielijnen, te gebruiken als testsignaal

Met de Vectorscope zijn de tussenliggende waarden als rechte lijnen weergegeven

Met de Vectorscope is te zien dat de overvloeiende kleuren als rechte lijnen worden weergegeven

Bovenstaande afbeeldingen zijn hier te downloaden.

Onder het kopje Legacy-apparatuur verwijst Chris PA3CRX naar een internet museum in Engeland waar ze erg geïnteresseerd zijn in antieke apparatuur. Ze hebben een leuke website en daar kun je ook goederen doneren.

Bij Nieuwe Apparatuur een uitgebreide verzameling:

De Alinco DR-735E dual band mobiele transceiver. Op het front zijn de knoppen voor de ene band links en voor de andere band rechts geplaatst en ook het display geeft de beide banden in een aparte kleur weer. Er kan zelfs gelijktijdig op twee frequenties in dezelfde band geluisterd worden.

De Yaesu FTM-3200DE 2m-transceiver. Een mobiele transceiver met 65W uitgangsvermogen en ondersteunt zowel analoge FM als digitale C4FM/FDMA modes. De juiste mode wordt automatisch geselecteerd.

De SDRplay ontvanger is een kastje met een SMA connector en een USB aansluiting. Het ontvangstbereik is van 100 kHz tot 2 GHz en voor de diverse banden zijn filters toegepast. Met de SDRplay kan een gebied van 8 MHz worden bekeken.

Nog meer SDR ontvangers: de Watson WSDRX-1 MK3, ook voor een bereik van 100 kHz tot 2 GHz, nu met aparte SMA connectors voor VHF en HF. De Watson is te koppelen met een tablet, Android telefoon of computer via een micro USB connector.

De antenne en kabel analyzer RigExpert AA-230 ZOOM meet SWR, reflectiedemping, kabelverliezen en meer tussen 100 kHz en 230 MHz. ZOOM geeft aan dat er op de grafische weergave ingezoomd kan worden.

2,3 en 47 GHz transverters van Kuhne. Voor de 13 cm band is er de MKU 23 G4 met een 2 MHz breed gebied in de 13 cm band, naar keuze in te stellen. De middenfrequentie is 144-146 MHz of 146-148 MHz. De sturing ligt tussen 0,5W en 5W, het uitgangsvermogen is 1W.
Voor de is er de MKU 47 G2 met een frequentiebereik van 47088 tot 47090 MHz en een MF van 144 tot 146 MHz. Het uitgangsvermogen is 30 mW, het ruisgetal is 6 dB. Je moet zelf nog een LO toevoegen en eventueel een golfpijpschakelaar.

MyDEL “Magnum’ Pi is een combinatie van een DV4mini met een Raspberry Pi. Hiermee kun je de eigen computer ontlasten, WiFi is ingebouwd en het systeem bevat de nieuwste DMR/D-STAR/C4FM/P25 en XRDP instellingen.

Een gecombineerde smartphone en portofoon is de MyDEL Hamphone, dit is een 70 cm FM portofoon met 0,5 of 1 W output en een dual SIM telefoon voor 2G/3G met gps en Android 4.4.

Rigol biedt nieuwe modellen spectrum analyzer, de DSA705 is de goedkoopste met een frequentiegebied van 100 kHz tot 500 MHz. De DSA710 loopt tot 1 GHz. De DSA832E loopt van 9 kHz tot 3,2 GHz. Tracking generator niet inbegrepen, dan moet je de DSA832E-TG hebben.

Een nieuwe 13cm transverter van SG Laboratory uit Bulgarije. Het frequentiebereik is 2300 tot 2425 MHz. Het uitgangsvermogen is 2,5W bij een stuurvermogen van 5W op 70 cm. De local oscillator is via RS232 of middels jumpers in te stellen op vier frequenties en maakt hem daardoor zowel geschikt voor het DX segment, de uplink voor Es’Hail-2 als voor EME.

Tenslotte de Kenwood APRS/D-STAR portofoon. Dit is een driebanden portofoon (144/220/430 MHz) met FM en D-STAR, APRS met ingebouwde gps. De portofoon heeft een kleurenscherm en beschikt over micro SD en micro USB aansluitingen

Bij Andere tijdschriften wordt in het novembernummer van Amateur Radio een achtcijferige frequentieteller beschreven. Dit is een zelf te bouwen apparaat, de complete bouwbeschrijving is ook op Internet te vinden. De teller gaat tot 600KHz en kost ongeveer 30 (Australische) $.

In het meinummer van QST staat een verslag van een poging om de Brendan Award te bemachtigen.
Deze prijs wordt toegekend aan het eerste paar stations dat op 2m een trans-Atlantische verbinding tot stand brengt in morse of spraak. Vereiste is wel dat die verbinding via natuurlijke propagatie tot stand komt, dus niet via EME of satelliet. Voor een éénwegsverbinding wordt de Brendan Plaquette toegekend. Het station in Engeland hoorde het signaal uit Canada, maar…

 

Duidelijker gebruik van de 13 cm amateurband? Worden zendamateurs ontzien?

Fairspectrum is op 31 mei jl. begonnen met een proef voor gelicentieerde gedeelde toegang (“Licensed Shared Access”, LSA) voor gebruikers van de draadloze 2,3 GHz-camera in Nederland. Nederland is het eerste land in Europa waar het principe voor wederzijdse interferentie van draadloze camera’s op basis van een LSA wordt getest. Nederland is bovendien het eerste land dat radiolicenties verstrekt voor commerciële eindgebruikers die LSA-spectrumbeheer willen gebruiken. Fairspectrum werd door het Agentschap Telecom geselecteerd om het proefsysteem voor LSA-spectrumbeheer in Nederland aan te bieden.

Het LSA-systeem maakt het mogelijk om dynamisch een spectrum te delen zonder dat er sprake is van schadelijke interferentie. De spectrumgebruikers noteren hun frequentie, gebruiksduur en locatie in het systeem. Wanneer een nieuwe gebruiker het spectrum wil gebruiken, berekent het systeem de frequentiebanden die op de bewuste locatie beschikbaar zijn. De draadloze camera’s waarmee het systeem wordt getest, worden gebruikt voor elektronische nieuwsgaring (ENG, Electronic News Gathering) en buitenuitzendingen (OB, Outdoor Broadcasting). Het belangrijkste operationele doel voor het systeem is het beschikken over een reserveringssysteem dat storing tussen ENG- en OB-gebruikers moet vermijden. Een ander langetermijndoel voor het systeem is het voorbereiden van het mobiele breedbandgebruik op de 2,3 GHz-band. Besluit (14)02 van de ECC streeft ernaar om de mobiele breedband via de band beschikbaar te maken.

Gerard Cuijten van Agentschap Telecom : “Deze proef helpt ons om het spectrum efficiënter en gezamenlijk te gebruiken.” “De LSA-proef in Nederland is uniek omdat hij een oplossing biedt voor wederzijdse interferentie voor gebruikers van echte draadloze camerasystemen”, reageert Heikki Kokkinen van Fairspectrum.

Bron: HELSINKI, Finland, May 31, 2016 /PRNewswire/