Mededelingen van de VHF commissie

Lezingen en slides van de EME conferentie staan on-line

Op 19 t/m 21 augustus jl. vond de EME conferentie plaats in Venetië. De lezingen waren live te volgen via internet maar nu zijn ze ook (achteraf) on-line te zien. Om ze eenvoudig te vinden: klik ze aan op deze website. (Nog niet alle lezingen zijn op dit moment beschikbaar, het aantal zal de komende dagen worden uitgebreid).

Ook de slides van de presentaties zijn beschikbaar en downloadbaar.

Activiteiten en propagatie op de banden VHF-en-hoger

Hieronder is een concept van een overzicht waarvan het de bedoeling is dat dit verder wordt uitgebreid en uiteindelijk als kapstok kan dienen om te fungeren als menu. Dat onderwerpen kunnen worden aangeklikt en de samenhang zichtbaar blijft. Het is in dit stadium niet de bedoeling dat het uitputtend alle mogelijkheden beschrijft, het lijkt al een mooi begin om vanuit te gaan. De vraag is nu: is het duidelijk? Ontbreken nog (hoofd)groepen? Staan er fouten in? Kruisjes op de juiste plaatsen? Feedback graag plaatsen als reactie op dit bericht of eventueel per email.

  Band
4 mtr 6 mtr 2 mtr 70 cm 23 cm 13 cm 9 cm 6 cm 3 cm 1,2 cm
Algemeen Bandplan x x x x x x x x x x
Bakens x x x x x x x x x x
Contesten x x x x x x x x x x
Repeaters     x x x x x x x x
High Altitude Balloons     x x            
WebSDR ontvangers x x x x x          
Ruimtevaart Satellieten     x x x x     x x
Propagatie F2                
Sporadic E (Es) x x x              
Meteor Scatter (Ms) x x x x          
Aurora (Au) x x x x          
Tropo (Tr) x x x x x x x x x x
Earth-Moon-Earth (EME) x x x x x x x x x x
Regen scatter (RS)             x x x x
Airplane Scatter (APS)       x x x x x x x

x : van toepassing

– : zeer schaars maar wel mogelijk

Daarnaast zullen we tekst bijeen moeten sprokkelen over de betreffende onderwerpen. Voor wie de betreffende propagatie gebruikt waarschijnlijk een fluitje van een cent, we houden ons aanbevolen!

Chris PA3CRX

VHF en hoger aspecten op de DvdRA 2016 in Apeldoorn

Op 5 november 2016 vindt de 56e VERON Dag voor de RadioAmateur plaats.

De commissie VHF-en-hoger zal daar aanwezig zijn met diverse interessante zaken. Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan de historie, dit jaar kunnen we de mogelijkheden van heden (en toekomst) mooi presenteren.  Misschien Software Defined Radio (inclusief de ontwikkelingen van commerciele apparatuur), digitale modes, log en contestprogramma’s, we zijn er nog mee bezig!

Andere specifieke ‘niet te missen’ VHF-en-hoger aspecten zijn:

  • onderdelenmarkt,
  • zelfbouw,
  • Lezing: ”een eenvoudige 23cm FM TRX voor zelfbouw”, door Bas de Jong, PE1JPD (14.15 – 15.15 uur). De 23 cm band is een leuke band maar (nog) niet erg populair, met name omdat er weinig fabrieksapparatuur voor te koop is. Toch zijn er verspreid over Nederland diverse repeaters op goede plaatsen opgesteld waar met eenvoudige middelen over te werken is. Bijvoorbeeld PI6NOS in Hilversum en PI6HGL in Den Haag. Bas PE1JPD heeft om het gebruik van deze band te stimuleren een FM-transceiver ontwikkeld voor zowel lokaal simplexverkeer als ook om over deze repeaters te werken. De gehele transceiver beslaat 1 europrint van 10 bij 16 cm en bevat alle onderdelen, waaronder een PLL en een microcontroller die alles aanstuurt. De transceiver is over de gehele band van 1240 tot 1300 MHz continu afstembaar met een raster van 25KHz. De shift is inschakelbaar voor repeaterverkeer en bedraagt -28 MHz, (RX op 1298.xxx, TX op 1270.xxx). Het vermogen bedraagt minimaal een 0,5 Watt en het ruisgetal ligt rond de 3dB. Bas neemt je mee hoe hij de TRX heeft ontwikkeld en welke problemen hij tegenkwam en hoe hij deze heeft opgelost. Wellicht is het een aardig idee als u uw zelfgemaakte 23cm FM TRX meebrengt en op de zelfbouw tentoonstelling laat zien. Een zeer interessant en boeiend verhaal, dit mag u niet missen (zie ook Electron dec. nr. van 2015).

 

Rapport over vergunningsvrije toepassingen, bedreiging?

Op de website van AT zijn rapporten te downloaden over vergunningsvrije toepassingen. Een Engelstalige versie en een Nederlandstalige versie.

Het gehele rapport laat zien dat de druk op onze banden hoog is. Ook geeft het inzicht in technologische en sociale ontwikkelingen.

Er is wel verschil tussen de Engelse en Nederlandse versie. Kijk je bijvoorbeeld naar de 70 cm band staat in de Engelse versie: “The 433 MHz band suffices for its purpose, even though occasional interference exists. No specific action should be taken with respect to this frequency band” en in de Nederlandse vertaling: “De verwachting is dat er niet veel zal veranderen in de 433 MHz band in het jaar 2020. Dit is een vergunning vrije band die vooral gebruikt wordt voor korte afstand toepassingen zoals auto en garage afstandsbedieningen en ook voor industriële toepassingen.“. Hoezo vertaling!

Gelukkig heeft het rapport ook ‘conclusies en aanbevelingen zodat niet honderd pagina’s behoeven te worden doorgespit. Of juist wel? (als de conclusies met dezelfde zorgvuldigheid zijn gedaan als de vertaling….).

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2016

Chris PA3CRX gaat bij commissiezaken in op een paar punten die voortvloeien uit het beleidsplan van de VERON, zoals gepresenteerd op de VR. Zo komt de VHF-en-hoger dag aan de orde, publicaties in Electron en het ontwikkelen van een kenniscentrum.

Bij Amateursatellieten een beknopte melding van de nieuwe amateursatelliet met lineaire transponder LUSEX. Deze zijband inverterende transponder heeft 250mW uitgangsvermogen en heeft een CW baken aan boord. Ook de uplink en downlink frequenties worden genoemd.

Bij Weak Signals geeft Johan, PF7M een overzicht van de activiteiten op 50 MHz in april t/m juni. In april werd gewerkt met UB7K in KN85ec. Begin mei was de band open naar de Indische Oceaan en werd gewerkt met 3B9FR en FR4NT. Eind mei werd gewerkt met BM6GJL, een van een groep Taiwanese operators. Dit moet een first Nederland-Taiwan zijn geweest.

Bij Legacy-apparatuur beschrijft Chris, PA3CRX de Racal Cougar 70 MHz FM transceiver. Dit is een combinatie van portofoon en eindtrap die in elkaar worden geschoven. Het frequentiebereik is van 66 tot 88 MHz. Er zijn 10 kanalen in dit bereik beschikbaar maar die zijn niet vrij te kiezen maar moeten geprogrammeerd worden. De portofoon is ook los te gebruiken.
Chris gaat ook even in op de activiteiten die op de 70 MHz band in FM gaande zijn. Als je verbindingen met het buitenland wilt maken ontdek je dat In de ons omringende landen verschillen in de toegewezen frequenties zijn.

Remco, PE1PIP vervolgt zijn serie over D-STAR met deel 3 waarbij hij dieper in gaat op de verschillende netwerken die bij D-STAR spelen. Meestal is ook een lokale repeater onderdeel van zo’n netwerk. Voor de meeste netwerken is registratie verplicht. Op basis niveau zijn voor D-STAR twee netwerken beschikbaar, het oorspronkelijke G2 netwerk als onderdeel van D-STAR zelf en het later ontwikkelde ircDDB. Beide netwerken ondersteunen callsign routing waarbij je de call van het gewenste tegenstation in het UR register plaatst zodat je uitkomt bij de laatste repeater waar die call actief was. Voortbouwend op callsign routing is het D-PLUS systeem van reflectors bedacht, waarmee het linken van repeaters mogelijk is. Remco geeft ook aan dat een gebruiker zelf een reflector kan kiezen bij een repeater.

Bij ATV aandacht voor het ATV activiteiten weekend en de IARU juni contest. De condities hielden helaas niet over maar toch een first op 70 cm: een DATV verbinding tussen PA3WEG en G8GTZ
Renny, PE1ASH had Arno, PE1FYF op bezoek tijdens de contest. Renny werkte veel stations tot vroeg in de nacht en was zondag ‘s morgens al weer vroeg QRV, met o.a. een verbinding met Elsloo (ZL).
Later die ochtend was er weer de gebruikelijke activiteit vanaf de Doornse Kaap door Chris, PA3CRX op 24 GHz.

Trevor, PA2TG verhaalt van zijn belevenissen tijdens de ATV contest. Trevor wilde op 6 cm actief worden en had zijn station een week voor de contest gereed willen hebben. Maar zoals dat wel vaker gaat kon er pas de vrijdagavond voor de contest getest worden en toen werd er nog een open circuit in de 6 m ontvang antenne gemeten. Het was al donker dus dat moest zaterdagmorgen nog verholpen worden. Uiteindelijk was Trevor pas 10 min. voor het begin van de contest klaar. Het eerste contact was met Anjo, PA0ZR op 70 cm en vervolgens op 23 cm. Toen verbinding met Richard PA3CGG, weer op 70 cm, 23 cm en 13 cm. Maar Richard had ook 6 cm en na wat draaien met de antenne was de eerste 6 cm verbinding met de zelfgebouwde ontvanger een feit!

Tjalling PE1RQM heeft tijdens de sporadische E-condities rond de 70 MHz band een aantal Oost-Europese omroep TV zenders waargenomen door gebruik te maken van een RTL dongle en de SDR# software.

Renny PE1ASH beschrijft de aanpassingen die hij gemaakt heeft om zijn eindtrappen ook geschikt te maken voor DATV. Hij heeft dat voor de zenders opgelost door een tienstanden SMA relais te gebruiken. Renny heeft met dat relais met een haakse slijper open gemaakt en alleen de 24V spoelen over gehouden. Met een tienstanden schakelaar is de gewenste frequentie te kiezen. Aan het moedercontact is de DATV-Express kaart aangesloten, aan de uitgangen 12V SMA relais.

Leon PE1OLR heeft een 13 cm ATV stuurzender van PE1ACB ingebouwd. Leon heeft er een mooi kastje omheen gebouwd en vertelt hoe hij dat gemaakt heeft. De voorkant is uitgetekend met het Paint programma, vervolgens is dat geprint en met spuitlijm op het front geplakt (waar de gaten al in waren geboord). Daarna met een aantal dunne laklaagjes afgewerkt. Het eindresultaat is een fraai kastje.

Bij Zelfbouw treffen we een beschrijving aan van een 23 cm collineaire rondstraler aan, beschreven door Eddy PA0EHC. Verder wat aanvullingen op de zelfbouw rotor van OE8HSR en een tip over een winkel voor metaalwaren in Utrecht.

Bij Andere tijdschriften wordt in het juninummer van FunkAmateur de Hytera UHF portofoon PD785 besproken. Deze porto ondersteunt zowel analoge FM als digitale DMR modes. Er is ook een versie met ingebouwde GPS ontvanger voor APRS toepassingen.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juli 2016

Chris PA3CRX haalt nog een paar punten uit de IARU C5 interim vergadering in Wenen aan. Zo is er een verbeterde satellieten frequentie coördinatie tussen de drie regio’s. Verder is afgesproken dat als bij het uitwisselen van de locator (met stations buiten Region 1) slechts 4 tekens genoemd worden deze locator tot 6 tekens wordt aangevuld met ‘mm’ (het midden van het locatorvak).

Bij Amateursatellieten beschrijft Bertus PE1KEH de zoektocht naar de STMSat1. Deze kleine cubesat is op 16 mei uit het ISS gezet maar er werden nog geen signalen ontvangen. Met behulp van de 21 meter diameter schotelantenne van de Morehead State University van Kentucky is naar signalen geluisterd die mogelijk van deze satelliet afkomstig zouden kunnen zijn.

Harke Smits, PA0HRK vertelt over zijn eerste 3cm EME ervaringen. Harke begon met een PLL LNB zoals door HB9AFO beschreven, maar deze bleek bijna 100 kHz af te wijken en ging ook nog verlopen als de zon ging schijnen. Een in Weinheim aangeschafte 3cm LNA van DB6NT werd gekoppeld met een 3cm transverter en daarmee werden via de FUNcube de eerste signalen ontvangen.

Bij Quality modes gaat Remco PE1PIP verder met D-STAR. In het tweede deel vertelt Remco hoe de roepnamen binnen het systeem gebruikt worden. Zo worden de roepletters van het tegenstation in het veld UR geplaatst. Gebruikelijk is om hier CQCQCQ in te vullen zodat iedereen je kan horen. Verder zijn er de velden R1 voor de repeater waar je zelf gebruik van maakt en het veld R2 voor de gateway repeater.

Bij ATV beschrijft Chris PA3CRX uitvoerig hoe een videobeeld is opgebouwd. Zo wordt het beeld volgens het PAL systeem opgebouwd uit 625 beeldlijnen en 25 beelden per seconde, maar de lijnen worden gesplitst in oneven en even lijnen om een gelijkmatiger beeldopbouw met 50 beelden per seconde te verkrijgen.

100% kleurenbalken

100% kleurenbalken

Frequentielijnen, te gebruiken als testsignaal

Frequentielijnen, te gebruiken als testsignaal

Met de Vectorscope zijn de tussenliggende waarden als rechte lijnen weergegeven

Met de Vectorscope is te zien dat de overvloeiende kleuren als rechte lijnen worden weergegeven

Bovenstaande afbeeldingen zijn hier te downloaden.

Onder het kopje Legacy-apparatuur verwijst Chris PA3CRX naar een internet museum in Engeland waar ze erg geïnteresseerd zijn in antieke apparatuur. Ze hebben een leuke website en daar kun je ook goederen doneren.

Bij Nieuwe Apparatuur een uitgebreide verzameling:

De Alinco DR-735E dual band mobiele transceiver. Op het front zijn de knoppen voor de ene band links en voor de andere band rechts geplaatst en ook het display geeft de beide banden in een aparte kleur weer. Er kan zelfs gelijktijdig op twee frequenties in dezelfde band geluisterd worden.

De Yaesu FTM-3200DE 2m-transceiver. Een mobiele transceiver met 65W uitgangsvermogen en ondersteunt zowel analoge FM als digitale C4FM/FDMA modes. De juiste mode wordt automatisch geselecteerd.

De SDRplay ontvanger is een kastje met een SMA connector en een USB aansluiting. Het ontvangstbereik is van 100 kHz tot 2 GHz en voor de diverse banden zijn filters toegepast. Met de SDRplay kan een gebied van 8 MHz worden bekeken.

Nog meer SDR ontvangers: de Watson WSDRX-1 MK3, ook voor een bereik van 100 kHz tot 2 GHz, nu met aparte SMA connectors voor VHF en HF. De Watson is te koppelen met een tablet, Android telefoon of computer via een micro USB connector.

De antenne en kabel analyzer RigExpert AA-230 ZOOM meet SWR, reflectiedemping, kabelverliezen en meer tussen 100 kHz en 230 MHz. ZOOM geeft aan dat er op de grafische weergave ingezoomd kan worden.

2,3 en 47 GHz transverters van Kuhne. Voor de 13 cm band is er de MKU 23 G4 met een 2 MHz breed gebied in de 13 cm band, naar keuze in te stellen. De middenfrequentie is 144-146 MHz of 146-148 MHz. De sturing ligt tussen 0,5W en 5W, het uitgangsvermogen is 1W.
Voor de is er de MKU 47 G2 met een frequentiebereik van 47088 tot 47090 MHz en een MF van 144 tot 146 MHz. Het uitgangsvermogen is 30 mW, het ruisgetal is 6 dB. Je moet zelf nog een LO toevoegen en eventueel een golfpijpschakelaar.

MyDEL “Magnum’ Pi is een combinatie van een DV4mini met een Raspberry Pi. Hiermee kun je de eigen computer ontlasten, WiFi is ingebouwd en het systeem bevat de nieuwste DMR/D-STAR/C4FM/P25 en XRDP instellingen.

Een gecombineerde smartphone en portofoon is de MyDEL Hamphone, dit is een 70 cm FM portofoon met 0,5 of 1 W output en een dual SIM telefoon voor 2G/3G met gps en Android 4.4.

Rigol biedt nieuwe modellen spectrum analyzer, de DSA705 is de goedkoopste met een frequentiegebied van 100 kHz tot 500 MHz. De DSA710 loopt tot 1 GHz. De DSA832E loopt van 9 kHz tot 3,2 GHz. Tracking generator niet inbegrepen, dan moet je de DSA832E-TG hebben.

Een nieuwe 13cm transverter van SG Laboratory uit Bulgarije. Het frequentiebereik is 2300 tot 2425 MHz. Het uitgangsvermogen is 2,5W bij een stuurvermogen van 5W op 70 cm. De local oscillator is via RS232 of middels jumpers in te stellen op vier frequenties en maakt hem daardoor zowel geschikt voor het DX segment, de uplink voor Es’Hail-2 als voor EME.

Tenslotte de Kenwood APRS/D-STAR portofoon. Dit is een driebanden portofoon (144/220/430 MHz) met FM en D-STAR, APRS met ingebouwde gps. De portofoon heeft een kleurenscherm en beschikt over micro SD en micro USB aansluitingen

Bij Andere tijdschriften wordt in het novembernummer van Amateur Radio een achtcijferige frequentieteller beschreven. Dit is een zelf te bouwen apparaat, de complete bouwbeschrijving is ook op Internet te vinden. De teller gaat tot 600KHz en kost ongeveer 30 (Australische) $.

In het meinummer van QST staat een verslag van een poging om de Brendan Award te bemachtigen.
Deze prijs wordt toegekend aan het eerste paar stations dat op 2m een trans-Atlantische verbinding tot stand brengt in morse of spraak. Vereiste is wel dat die verbinding via natuurlijke propagatie tot stand komt, dus niet via EME of satelliet. Voor een éénwegsverbinding wordt de Brendan Plaquette toegekend. Het station in Engeland hoorde het signaal uit Canada, maar…

 

Duidelijker gebruik van de 13 cm amateurband? Worden zendamateurs ontzien?

Fairspectrum is op 31 mei jl. begonnen met een proef voor gelicentieerde gedeelde toegang (“Licensed Shared Access”, LSA) voor gebruikers van de draadloze 2,3 GHz-camera in Nederland. Nederland is het eerste land in Europa waar het principe voor wederzijdse interferentie van draadloze camera’s op basis van een LSA wordt getest. Nederland is bovendien het eerste land dat radiolicenties verstrekt voor commerciële eindgebruikers die LSA-spectrumbeheer willen gebruiken. Fairspectrum werd door het Agentschap Telecom geselecteerd om het proefsysteem voor LSA-spectrumbeheer in Nederland aan te bieden.

Het LSA-systeem maakt het mogelijk om dynamisch een spectrum te delen zonder dat er sprake is van schadelijke interferentie. De spectrumgebruikers noteren hun frequentie, gebruiksduur en locatie in het systeem. Wanneer een nieuwe gebruiker het spectrum wil gebruiken, berekent het systeem de frequentiebanden die op de bewuste locatie beschikbaar zijn. De draadloze camera’s waarmee het systeem wordt getest, worden gebruikt voor elektronische nieuwsgaring (ENG, Electronic News Gathering) en buitenuitzendingen (OB, Outdoor Broadcasting). Het belangrijkste operationele doel voor het systeem is het beschikken over een reserveringssysteem dat storing tussen ENG- en OB-gebruikers moet vermijden. Een ander langetermijndoel voor het systeem is het voorbereiden van het mobiele breedbandgebruik op de 2,3 GHz-band. Besluit (14)02 van de ECC streeft ernaar om de mobiele breedband via de band beschikbaar te maken.

Gerard Cuijten van Agentschap Telecom : “Deze proef helpt ons om het spectrum efficiënter en gezamenlijk te gebruiken.” “De LSA-proef in Nederland is uniek omdat hij een oplossing biedt voor wederzijdse interferentie voor gebruikers van echte draadloze camerasystemen”, reageert Heikki Kokkinen van Fairspectrum.

Bron: HELSINKI, Finland, May 31, 2016 /PRNewswire/

VHF managers handbook 7.51 uitgegeven

Naar aanleiding van de recente gehouden interim meeting in Wenen zijn vast een aantal wijzigingen doorgevoerd in het VHF managers handbook. Het handbook is eventueel hier te vinden.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juni 2016

Chris PA3CRX doet verslag van de IARU C5 interim vergadering in Wenen. Er is overleg gevoerd over ruim 40 VHF en hoger gerelateerde voorstellen. De voorstellen waren gegroepeerd op onderwerp zoals frequentietoewijzing en bandplannen, contesten, operationele zaken en technische zaken. Omdat het een voorbereidende vergadering betreft zijn punten waarover geen eenduidige mening werd gevormd doorgeschoven naar het IARU discussie platform op Internet, zodat deze bij de vergadering volgend jaar in München als verder uitgewerkt voorstel opnieuw aan de orde komen. Voorstellen betreffende contesten zijn altijd goed voor discussie, zo werd het voorstel om ook de frequentie in het EDI log op te nemen neergesabeld. De VERON heeft de organisatie van de IARU ATV contesten in 2016 en 2017 op zich genomen.

John PH3UNX doet uitgebreid verslag van de VHF en hogerdag in Eindhoven. Het hoofdthema was dit jaar Quality Modes. Op deze dag kond een aantal lezingen gevolgd worden en waren doorlopend demonstraties van D-STAR hotspots, ATV via PI6EHV en een WebSDR voor 23 cm. Verder was er een portable 24 GHz station opgesteld en kon er gemeten worden met een MiniVNA bij Gert PG5D. De lezingen werden goed bezocht, de zaal puilde vaak uit. Begonnen werd met een lezing over digitale spraak modes door Paul PE1RJV. Paul gaf een helder overzicht van de verschillende DV systemen met hun specifieke eigenschappen. De lezing werd  gevolgd door een lezing over HamNet door Eric PA2EDN. Eric gaf aan hoe je toegang kunt krijgen tot HamNet en ook kwam het opzetten van een eigen HamNet overgangspunt aan de orde. Raymond PE1GUR gaf onder het motto “Meer uit de transceiver halen” een overzicht van de diverse digitale modes die momenteel beschikbaar zijn, vaak gerealiseerd door software in combinatie met een geluidskaart. Hierna was het tijd voor de bekeruitreiking door Gert PG5D en werd er een korte discussie gevoerd, geleid door Chris PA3CRX, over het beleid van de VHF commissie. Na de goed verzorgde lunch was het de beurt aan Wouter PA3WEG over amateursatellieten en hoe je thuis een eenvoudig volgsysteem voor bijv. de populaire CubeSats kunt bouwen. Ook vertelde Wouter dat er gespannen wordt gewacht op de afronding van het FUNcube NAYIF-1 project: de lancering! Tenslotte vertelden Henk PA3GUO en Rick PE2AAB over de activiteiten in het kader van de realisatie van twee nieuwe repeaters in Eindhoven. Dit project was het gevolg van het vervallen van de oude repeater locatie op het NatLab gebouw wat een zoektocht naar een nieuwe locatie in gang zette. Henk en Rick vertelden met veel enthousiasme en humor over de diverse “uitdagingen” die tijdens de realisatie moesten worden opgelost. Het verslag wordt afgesloten met een beschrijving van de diverse demonstratie opstellingen.

Bij Amateursatellieten schrijft Bertus PE1KEH over nieuwe lanceermogelijkheden voor kleine CubeSats die dan meeliften met de lancering van grote satellieten. Deze CubeSats worden dan in eerste instantie ingericht voor wetenschappelijke experimenten maar kunnen na afloop van zo’n experiment worden vrijgegeven voor amateurgebruik. Vanuit het ISS kunnen we ook dit jaar weer een aantal SSTV uitzendingen verwachten. Ook wordt tijdens schoolstationverbindingen vaak het HamTV systeem ingeschakeld, maar om die plaatjes te kunnen ontvangen is wel een flinke schotelantenne op 13 cm vereist.

Ook Renny PE1ASH besteedt aandacht aan het ontvangen van HamTV uit het ISS. Koert PA1KW heeft zijn ontvangstsysteem klaar en heeft ook een antennevolgsysteem gebouwd. Koert heeft een testbeeld kunnen ontvangen. Verder meldt Renny dat in het kader van het WK voetbal door Qatar een geostationaire satelliet wordt gelanceerd waar een DATV omzetter aan boord is voor 13 cm uplink en 3 cm downlink.
Alex PA2CV beschrijft hoe hij de stap naar 70 MHz heeft genomen. Toen deze band enkele jaren geleden beschikbaar kwam waren er nog weinig middelen om direct in SSB uit te kunnen komen dus moest er gebruik gemaakt worden van een transverter. Alex vond een geschikt ontwerp van OZ2M en beschrijft hoe hij deze heeft gebouwd en op enkele details heeft aangepast. In eerste instantie werd 100 mW vermogen geproduceerd maar dat was genoeg voor een eerste verbinding. Daarna werd er een 6m versterker met een IRF610 omgebouwd, waardoor 4W op 70 MHz geproduceerd werd. Als antenne werd eerst een open dipool gebruikt maar later werd een gecombineerde 6m/4m antenne gebouwd naar een ontwerp van Uffe PA5DD.

Bij Quality modes gaat Remco PE1PIP dit keer wat dieper in D-STAR. In het eerste deel maakt Remco duidelijk dat het een open protocol beteft, maar dat de AMBE codec nu nog gepatenteerd is tot eind 2017. Behalve D-STAR transceivers kun je ook een kastje gebruiken met ingebouwd een vocoder en modem in combinatie met een FM zendontvanger. Remco gaat wat verder in op de drie D-STAR varianten DV Digital Voice, DD Digital Data met 4800 bps en DD Digital Data met 128 kbps. Van de 4800 bps bandbreedte bij DV wordt de helft gebruikt voor spraak, een kwart voor data en een kwart voor FEC. De FEC is onderdeel van de AMBE vocoder. De spraak output van de vocoder plus FEC informatie wordt in porties van 72 bits verdeeld. Daarna volgen nog 24 bits aan data. Voorafgaand aan een serie voice/data pakketjes wordt een header uitgezonden waarin informatie staat over afzender, bestemming en repeaters. Bij DD wordt steeds een header gevolgd door één pakket uitgezonden.

Bij Nieuwe Apparatuur worden twee nieuwe typen coaxkabel aangekondigd: Airborn 10 en Ultraflex 13. In een bijgaande tabel worden de eigenschappen zoals demping en vermogen bij verschillende frequenties getoond. Verder heeft de firma Beko de voorversterker HP-144 voor 2m op de markt gebracht. Deze voorversterker vertoont een goed grootsignaalgedrag en een laag ruisgetal. De ingebouwde coaxrelais kunnen 2kW bij CW en 2,5kW bij SSB verwerken. Kenwood heeft de VHF portofoon NX-5200E uitgebracht die voor verschillende protocollen geschikt is, zoals FDMA/TDME en NEXEDGE-Gen2. Ook aan analoog FM gebruik is gedacht. COMET heeft de CAA-500 MarkII antenna analyser uitgebracht. Deze heeft een bereik van 1,8 MHz tot 500 MHz. De meetresultaten worden zowel analoog met wijzers aangegeven als digitaal op een display.

Bij Andere tijdschriften wordt in het aprilnummer van FunkAmateur melding gemaakt van een 2m naar23cm transverter van SG Laboratory uit Bulgarije. De output is ruim 2W. In de transverter is een SWR-brug ingebouwd waarvan de aansluitingen naar buiten zijn uitgevoerd zodat de SWR op afstand kan worden afgelezen. Verder worden in dit nummer twee zelfbouw eindtrappen voor 70 cm beschreven, een voor 8W bij een stuurvermogen van 10mW en een voor 40W bij een stuurvermogen van 0,5W tot 5W. In het aprilnummer van QST staat een Product Review van de HobbyPCB RS-UV3 Radio Shield. Dit is een 3 banden VHF-UHF transceiver module die zich gedraagt als een Arduino shield. Het module is opgebouwd rond een RDA1846S transceiver in een chip en een PIC microprocessor. Via deze PIC is de zendontvanger te besturen met ASCII commando’s. Deze commando’s kunnen via een seriële interface vanuit bijv. een Arduino gestuurd worden.

Met contesten op 50 MHz problemen met het verkrijgen van 6 digits van de locator buiten Regio 1?

Met name Amerikaanse stations blijken 4 digits van de locator voldoende te vinden.Jammer van de DX verbinding want dan is de verbinding niet volledig.

Bij de recent gehouden IARU interim meeting in Wenen is besloten dat als het tegenstation buiten Region 1 maar 4 digits meldt dit aangevuld mag worden met ‘MM’. Daarmee wordt het midden van het vak aangeduid. Op die manier accepteert de contest robot de verbinding en wordt hiermee geaccepteerd. Geen lange discussie dus meer met de DX stations.

Let op: alleen buiten Regio 1 en alleen als het tegenstation maar 4 van de 6 digits noemt.