Mededelingen van de VHF commissie

De contest jaarkalender 2016 is gepubliceerd

Bij ‘contesten’ is het gehele overzicht van alle VHF-en-hoger contesten in te zien en/of te downloaden.

Ton Kooyman PE0AGO overleden

Op 12 februari 2016 is Ton overleden. Ton genoot bekendheid door zijn activiteiten tot de microgolf frequenties waaronder contesten en heeft ook diverse firsts op zijn naam staan. Ook was hij destijds één van de mensen achter PI4NYV. Hij zal gemist worden.

 

Carel Mobach PC5M overleden

Op 12 januari overleed Carel. Velen kennen hem als vaste deelnemer aan diverse contestgroepen op VHF en HF: PI4GN, PC5T, PI4AMF en onder zijn eigen call met vrienden in de IARU 160 m contesten. Hij zal gemist worden.

50 MHz overzicht voor de WRC-19

Hans PB2T inventariseert voor de IARU de status van de 50 MHz band in ITU region 1. Het overzicht wordt actueel gehouden en door de IARU gebruikt bij de WRC die gehouden zal worden in 2019.

Deze lijst is natuurlijk ook handig om te zien met welke landen in welk bandgedeelte een verbinding gemaakt kan worden. De lijst is hier te vinden (staat onder het IARU bandplan).

 

VERON VHF-en-hoger dag op 2 april a.s. in Eindhoven

Onder ‘evenementen’ op deze website is de VHF-en-hoger dag 2016 aangekondigd.

De nadruk zal die dag liggen op de digitale technieken die gebruikt worden bij de Quality Modes. Uiteraard is het programma divers en is er meer te beleven.

De spelregels zijn dit jaar iets anders:

 • Geen vrije inloop: alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld (en daarna op de website als administratief verwerkte deelnemer zijn vermeld) hebben toegang,
 • Aanmelden via de website,
 • Deelnemers die geen lid zijn van de VERON betalen (vooraf) een vergoeding voor een deel van de gemaakte kosten (er is uiteraard nog tijd genoeg om alsnog lid te worden),
 • Er is een limiet aan het aantal deelnemers. Jammer als dit VERON evenement gemist wordt omdat te laat aangemeld wordt.

Wat hetzelfde is:

 • op een positieve manier, in ongedwongen sfeer contact hebben met de mede-amateurs,
 • informatief, leuke onderwerpen,
 • voor lunch en koffie/thee worden geen kosten berekend,
 • de VERON bekers van de diverse contesten worden uitgereikt.

Bij twijfel: zie de foto’s van de VHF-dag 2015

Repeaters kapen?

Er zijn mede-amateurs die het niet eens zijn met het huidige beleid van Agentschap Telecom, ten aanzien van het niet kunnen verlengen van een repeater vergunning.

Iedereen die een repeater aanvraagt weet dat die in principe voor drie jaar is. Als dan iemand anders een experiment wilt doen krijgt die de gelegenheid. Dat is namelijk formeel wat het is: een experiment.

Vervelend voor degenen die investeringen hebben gedaan, contacten hebben gelegd met gebouwbeheerders etc. maar zo is nu eenmaal het overheidsbeleid. Dit is niet leuk maar een vaststaand feit. Ben je het hier niet mee eens moet je dus geen repeatervergunning aanvragen want er is geen enkele garantie dat na drie jaar iemand met een andere insteek aan de slag wilt gaan.

Hoe zit het namelijk bij het aflopen van een dergelijke vergunning? Als vóór het aflopen van de drie jaar iemand anders een repeatervergunning aanvraagt geeft AT kennelijk de naam van de nieuwe aanvrager door waarna dan in overleg kan worden getreden door de houder waarvan de vergunning afloopt. Tja, die nieuwe aanvrager heeft niet voor niets belangstelling voor een repeatervergunning dus zal in veel gevallen niet tot overeenstemming worden gekomen. Is die nieuwe aanvrager dan asociaal? Heeft hij de frequentie ‘gekaapt’? Sommigen vinden van wel. Er zijn best veel frequenties maar met het huidige beleid mogen repeaters niet te dicht bij elkaar worden geplaatst.

Het is hier denk ik te vergelijken met een parkeerplaats waar je maar drie uur mag staan: staan er anderen te wachten is het wie het eerst komt, het eerst maalt. Staat er niemand te wachten mag je weer drie uur staan. Als je dat weet op het moment dat je parkeert moet je niet mopperen op de wachtende persoon als de drie uur om zijn. Is de nieuwe parkeerder dan een kaper? Nee, hij wilt ook graag parkeren. Als die parkeerder dan toevallig een auto is van de Wegenwacht, ga je dan klagen bij de ANWB dat die persoon uit de functie moet worden gezet? Nee natuurlijk niet! Iedereen snapt dat de ANWB zoiets niet eens zal overwegen en zal alleen van de persoon af zien te komen als die niet functioneert. Staat volledig los van het feit waar die parkeert.

Iedereen die op die parkeerplaats is (of weet van het bestaan van de parkeerplaats) mobiliseren om dan brieven naar de ANWB te sturen dat ze die persoon moeten ontslaan levert alleen de ANWB extra werk op (als ze de moeite nemen dergelijke brieven te beantwoorden).

Dat ANWB is trouwens als voorbeeld genomen omdat niet iedereen de werkelijke wereld van zendamateurs lijkt te begrijpen. Het is een hobby waar we bij de VERON te maken hebben met vrijwilligers. Dit zijn mensen die hun handen uit de mouwen willen steken voor hun mede-amateurs, mede VERON leden. We hebben te weinig vrijwilligers. We zijn blij met wie we hebben, mits ze functioneren natuurlijk. Functioneren ze niet, zal er gekeken moeten worden of de taak/functie wel zo geschikt is voor de betreffende vrijwilliger.

De briefschrijvers zijn vaak mensen die vinden dat een ander het niet goed doet en zelf tijd steken in het schrijven van een brief in plaats dat ze bedenken wat ze zelf voor de vereniging kunnen doen. Hadden ze die tijd maar besteed aan iets schrijven over het apparaat of antenne dat ze gebruiken, al dan niet zelf gebouwd. Of over een leuke verbinding, of iets anders dat met de hobby te maken heeft. Of kijk eens naar één van de vele vacatures die er zijn.

Een functie heeft bepaalde verantwoordelijkheden en continuïteit. Kan of wil je dat niet dan zijn er zat momenten waarop de handen uit de mouwen kunnen worden gestoken, zoals bij evenementen of bereid een lezing voor. Ga eens uit van een positief signaal in plaats van zittende en potentiële vrijwilligers te demotiveren waardoor de belangstelling voor vrijwilligerswerk nog verder zal afnemen.

Terug naar het aantal beschikbare frequenties: als die er voldoende zouden zijn dan is het genoemde probleem helemaal niet aan de orde. Dan zijn er immers geen wachtenden, iedereen kan z’n experiment doen. We zijn steeds in overleg om hetgeen speelt onder de aandacht te brengen en constructieve oplossingen aan te dragen.

Met vriendelijke groet,

Chris van den Berg

Voorzitter VHF-en-hoger.

IARU voorstellen voor de Interum meeting in Vienna 2016

De ingediende voorstellen zijn verzameld door de IARU en gedistribueerd onder de (IARU) leden, in Nederland is dat de VERON.

De bijeenkomst zelf vindt plaats op 15 t/m 17 april 2015. Uiteraard zullen besluiten over de voorstellen zelf vóór die tijd vastgesteld moeten zijn.

Er zijn veel voorstellen voor VHF-en-hoger (C5) gedaan, waarbij de volgende hoofdthema’s zijn te onderscheiden:

 • Algemene zaken,
 • Frequentie zaken,
 • Quality Modes zaken,
 • Administratieve zaken,
 • een ATV gerelateerd voorstel,
 • veel contest zaken.

Omdat ieder land zelfstandig voorstellen heeft ingediend zijn er uiteraard wat overlappingen. Het is aan de commissie om het stemgedrag voor te bereiden van alle voorstellen. Uw inzichten kunnen daarbij behulpzaam zijn. Als u een duidelijk standpunt heeft over één of meer van de onderwerpen kan gereageerd worden. Het is belangrijk dat duidelijk is aangegeven over welk (nummer) voorstel het gaat, eens of tegen het voorstel, uiteraard met heldere motivatie. Om de motivatie te begrijpen kan het handig zijn te refereren naar andere documenten of paragrafen in het VHF managers handbook die relevant zijn

Uiteraard is het niet mogelijk het iedereen naar de zin te maken. Daarnaast betreft het hier een Interum meeting, zodat diverse aspecten ongetwijfeld nader onderzoek vereisen zodat pas volgend jaar een besluit over het betreffende (aangepaste?) voorstel wordt genomen.

De voorstellen (alles in de Engelse taal) kunt u hier downloaden (4,2 MB).

Hulpmiddel om snel een beeld te kunnen vormen van de voorstellen:

VIE_C5_ Main subject Subject Additional information
01 General Agenda en list of documents Overview of individual proposals, clustered per main subject.
02 General Situation report Varna 2014 Check and to-do’s Status of actions
03 General Report of the chairman C5 General overview of newsletter, handbook, website, WRC, contests, innovation, Wiki.
04 Satellite Report satellite coordinator IARU-R1 General information.
05 Contest Rules modification on 50 MHz contests Change to 4 digit locator instead of 6 digit locator because outside R1 it is not common to use 6 digits.
06 Frequency Amateur service spectrum requirements in ITU and R1 TROs Trigger a consideration to develop possible agenda items for ITU WRCs post 2019.
07 Frequency Band plan 2m and crossband Remove limitation of possibility to have cross band repeaters (by removing footnote)
08 Frequency Band plan 2m: footnotes Omit footnotes from handbook for better understanding of the 2 m bandplan.

III: no packet radio network

C 4th paragraph: implement 12.5 KHz spacing system.

d. Established simplex frequencies on repeater output channels may be retained.

H: unmanned packet stations in 144.800 – 144.9625 in 12.5 KHz spacing.

09 Frequency Band plan 70cm repeaters Changes to USAGE section, 12.5 KHz spacing, 25 KHz spacing with several spacings (7.6 MHz, 1.6 MHz, 2 MHz
10 Frequency

Quality Modes

ATV

5650-5850 MHz band plan update for HAMNET backbone and ATV coexistence. Change in 6 cm bandplan to accept HAMNET used in combination with ATV.
11 Frequency Common set of technical arguments for “safe coexistence” Coexistence between professional users (OFDM) and amateurs hard to prove and document. Proposal is to bundle expertise on this.
12 Contest Adding QSO frequency to EDI file Adding the exact used frequency to the EDI file could be a great help for cross-checks of the logs. Not immediately as an obligation but as a first step to it. (The frequency is often available via CAT interfaces).
13 Contest New SO LP section in IARU R1 VHF contest Low Power section limited to 100W and also linit the number of antenna systems to use.
14 Contest Update of MO section definition in IARU R1 contests Change definition for Multi Ops ‘all other entrents’ to ‘stations operated by multiple operators’.
15_1 Contest New MO SA section in IARU R1 VHF contest Differentiate between Single Antenna and Multiple Antenna stations
16_1 X

 

(Dupe document) X
17 Contest Align the rule for the 6H section with newly proposed SO LP section in IARU R1 VHF contest Change definitions for section ‘6 hours single’ and ‘6 hours multi’.

6 hours single: 1 operator, <100W, one antenna for transmit and receive.

6 hours multi: same but with more the one operators.

18 Contest Amendment to the chapter 5.3.10 (Ëntries”) Late logs are not rejected but become checklogs, permission is given for use the data for other purposes then the contest (except personal data). By sending the log some aspects are agreed on.
19 Contest Amendment to chapter 5.8.1 Contest logs of local contests to become public for cross checking purposes
20 Contest Clarification of 6H contest rule Clarification on longer operating time, that the log needs to be uploaded completely. Yhe contest robot extracts the 6 hours, the rest is used for cross checks.
21 Contest Contest secrions abbreviations (chapter 5.3.2) Clarification of section identification in EDI file for robot purposes.
22 Contest New section in chapter 5: “Rules for automatic contest adjudication” Form a working group to prepare comparison of contest robots algorithms.
23 Contest Widening the 144 MHz SSB/CW segment for 24 hours only during IARU R1 VHF contest Based on historical data showing less interest in CW during the VHF-contest: enlarge the portion of SSB sub-band during the IARU VHF contest (only during those 24 hours!) Less CW, more SSB or both.
24 Documentation Intention VHF managers handbook/readability/document control Lots of historical information in the VHF managers handbook that disturbs during daily use, preventing unlimited growing.

Make clear what the intention is of the book, actualise it in wordings.

25 Documentation Risk of losing data/information Email addresses and data to be centralised under supervision of IARU.
26 Contest IARU contest rules not in all cases realistic and could be improved to gain future activity Make the contest rules as simple as possible to gain future activity.
27 Frequency

Quality Modes

 

New modulation rechniques asks for adaprion of text and bandplans to prevent limitations of development Evaluate the VHF-managers handbook that it will be less stringent so future (already) developments could easily be implemented. Do no mention ‘FM’ or other modulation techniques but just the bandwidth and ‘simplex’ an ‘duplex’.
28 Contest Unique template for contest results Using a templeate for final classifications in defined fields.
29 Contest Export contest results from the contest robot Make the results available in format .xls, .csv, pdf for easy publishing in magazines and other media.
30 Contest Modification of 5.3.6 paragraph In case of selfspotting: disqualify the station and not just the QSO only.
31 Documentation Mailing list for VHF managers Dedicated email lists for contesters and VHF management.
32 Frequency Modification of 50 MHz bandplan Include MGM en SSB/telegraphy part, move EME and MS centres of activity.
33 Contest Modification to paragraph 5.3.12 Prizes for section winners, ATV added, costs of the prizes for the organizing country, prizing ceremony in Friedrichshafen.
34 Frequency Discussion about the status of 50 MHz beacon Discussion about the status of the move of 50 MHz beacons to the window defined in 2010.
35 Contest Discussion about the management of the IARU contest At this moment it is still not defined who will be in charge with the organising of the IARU contests (50/70 – VHF – UHF – MW – ATV) for the next years.
36 Documentation Update paragraph 5.11 Update the overview with winners of the contests, add 50/70 and ATV.
37 Frequency Harmonisation of WSPR frequencies WSPR frequencies not in harmonisation with current situation.
38 Frequency 144 MHz narrowband modernisation Bandplan restructuring in the 2 m band for CW/MGM/SSB related to MS and EME
39 Contest VHF contest guidance on secondary methods Add examples of what is acceptable as selfspotting (advertising its own frequency) to the VHF managers handbook.
40_1 Frequency

 

VHF managers handbook updates Update of the handbook for items that are outdated or largely editorial in nature.
41_1 Frequency

Quality Modes

144/435 MHz APRS harmonisation Harmonize APRS frequencies in regions. 144.390 is not acceptable, this could not be combined with weak signal modes. Define 70 cm frequency. Emphasise that equipment is failsafe to prevent uncoordinated transmissions.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2016

De voorzitter van de commissie Chris, PA3CRX doet nogmaals een oproep voor bijdragen aan de Weak Signals rubriek.

Bij Contesten vinden we de uitslagen van de bekercompetitie over het jaar 2015, zowel voor de Multi Operator sectie als voor de Single Operator secties. Verder de einduitslag van de Dutch Activity Contest 2015, waarbij de winnaar van de 432 MHz sectie PA0GUS helaas in de loop van het jaar is overleden. Verder de uitslag van de Marconicontest.

Bij Amateursatellieten een overzicht van de experimenten die de komende maanden in het ISS worden uitgevoerd. Deze AstroPi experimenten zijn gebaseerd op Raspberry Pi computers die zijn uitgebreid met een extra print SenseHat. Deze bevat enkele sensoren waarmee interessante metingen kunnen worden verricht. Onder scholen in Engeland is een wedstrijd uitgeschreven waarbij de jeugd programma’s voor deze AstroPi ontwikkelt waarbij de winnaars hun experiment dan in het ISS kunnen laten uitvoeren. Verder zal in het ISS onder leiding van astronaut Tim Peake een aantal schoolverbindingen in het kader van het ARISS project worden gerealiseerd. Een aantal van die schoolverbindingen moeten ook vanuit Nederland kunnen worden beluisterd

Bij Weak Signals een kort verslag van Dick, PA4VHF over een auroraopening in december.

Bij Quality modes het tweede deel van een artikel over FreeDV door Remco PE1PIP. In dit gedeelte gaat Remco in op de SM1000 FreeDV adapter van Rowetel. Dit kastje kun je dan op je set aansluiten waardoor een computer overbodig wordt. Het bevat zelfs een ingebouwde microfoon en luidspreker. Verder gaat Remco in op het gebruik van de FreeDV software en zijn bevindingen daarbij. Onder het kopje “HAMnet ‘s Hertogenbosch” wordt een oproep gedaan aan de leden in die omgeving om mee te denken en mee te bouwen aan een centraal HAMnet knooppunt. Tenslotte twee tips voor het CTCSS gebruik, bij de Motorola MC2100 om op een slimme manier gebruik te maken van de geheugenkanalen en bij de Kenwood TH-F7E de correcte manier van instellen.

Bij ATV wordt uitgebreid aandacht besteed aan het activiteitenweekend en de decembercontest. Zo is er een uitgebreid verslag van de groep PE1EZU uit Breukelen over de decembercontest met smakelijke foto’s. Verder de ATV-bekeruitslag. In de jaren 70 kon je rijdend over de snelweg bij Bussum een hoog gebuw zien staan waarop een paar enorme schotels geplaatst waren. Hiermee werden in die tijd de buitenlandse TV stations ontvangen: Antwerpen en de drie Duitse netten. Omdat het AM signalen betreft waren die grote schotels nodig om een fatsoenlijke ruisvrije ontvangst te hebben.

Onder Zellfbouw een uitgebreid artikel over antenne-elementhouders uit de 3D-printer. Exemplaren van Hans PE1CKK waren te zien op de VERON DvdRA.  Dit was voor Chris, PA3CRX aanleiding om zelf ook wat te experimenteren met het programma Tinkercad en heeft een andere elementhouder te ontwerpen. Van beide ontwerpen zijn de 3D print bestanden hier te downloaden. Een filmpje van het 3D printen van het onderdeeltje van PA3CRX is hier te zien.

Verder een manier om aan goedkope ruisbronnen te komen, via eBay en hoe je die kunt gebruiken.

Renny, PE1ASH geeft tips hoe je FETs uit oude LNB’s kunt desolderen. Renny maakt hierbij gebruik van een stukje binnenisolatie van coax, dat dan wel van massief polyethyleen moet zijn.

Bij Nieuwe Apparatuur een correctie op de Tytera MD-390 DMR/FM portofoon: die beschikt in tegenstelling tot wat vorige maand bericht is niet over GPS. Verder een nieuwe duoband antenne van ANjo-Antennen, de LP145435SA, een lichte uitvoering speciaal bedoeld voor gebruik met portofoons voor het werken met satellieten. De antenne is voorzien van een enkele BNC-connector en heeft de mogelijkheid voor bevestiging op een fotostatief.

Bij Andere Tijdschriften aandacht voor FunkAmateur met de DV4mini, een mutimode hotspot voor 70cm, als USB stick uitgevoerd. Het vermogen is 12 mW, de ondersteunde modes zijn D-STAR, DMR, C4FM en APCO P25. Verder de bouwbeschrijving van een 18GHz prescaler op basis van een ADF41020 van Analog Devices. In RadCom kwamen we experimenten met goedkope 10GHz radardetectors tegen, verder een bijdrage over logaritmische vermogensdetector chips.

Tenslotte, weer  uit RadCom, een bijdrage van John PH3UNX over de door Stuart, G8CWY beschreven 23 cm eindtrap, die ook de voorkant van Electron siert. Deze eindtrap van 30W is opgebouwd rond een LDMOSFET type MRF21090 (in het artikel is onterecht MRF21030 genoemd, het schema en voorkant toont wel de juiste FET). Omdat de zelfinducties zijn uitgevoerd als printsporen is aandacht besteed aan de resultaten bij verschillende kwaliteiten FR4 printplaat.

Printlayout 23cm eindtrap, zie Electron feb 2016

Printlayout 23cm eindtrap, zie Electron feb 2016 (0,8 mm FR4)

Commissie jaarverslag 2015

Iedereen de beste wensen en veel plezier in de hobby toegewenst.

Deze commissie is afgelopen jaar erg actief geweest. Het jaarverslag is hier te lezen. Duidelijk is dat we in 2015 een andere weg zijn ingeslagen. De commissie is wel de kartrekker, het is uiteraard de bedoeling dat de betrokkenheid van de leden meer vanzelfsprekend is. Worden er geen bijdragen ontvangen voor de rubriek of website, geen feedback ontvangen, geen vacatures vervuld, zal blijken of de activiteiten zo voortgezet kunnen worden. Bij een hobby en een vereniging zou toch mogen worden verwacht dat (voor zover mogelijk) deelgenomen wordt en het niet aan een paar personen wordt overgelaten.

Er zijn diverse plannen om 2016 tot een VHF-en-hoger succes te maken. Lees daarover op deze website en Electron, en hopelijk in je eigen emailbox, bij verzonden mail!

Chris van den Berg

Voorzitter VHF-en-hoger

 

Nationaal Frequentieplan wijziging/consultatie

Het Nationale Frequentieplan dat per 3 november jl. is vastgesteld, wordt thans op een aantal punten gewijzigd. Vandaag is de publieke consultatie van deze NFP-wijziging gestart, die tot 14 februari a.s. loopt.

Eén van de wijzigingen raakt aan het amateurgebruik van de 9 cm band. Van een frequentiegebruik door andere partijen dan Defensie zal het amateurstation geen hinder ondervinden. De VERON zal daarom in het kader van deze consultatie niet reageren.

Zie hier voor de betreffende pagina van de consultatie.