Guus van Balen (PAoGUS), Silent Key

(Dit bericht staat al een tijdje op de VERON website, omdat Guus een bekend contester was en het bericht nog niet bij iedereen bekend is besteden we er hier ook aandacht aan).

Met een gevoel van verslagenheid berichten wij dat OM Guus van Balen (PAoGUS) op zondag 12 juli 2015 is overleden.

Guus is 73 jaar geworden.

Guus genoot grote bekendheid als contester op de VHF/UHF-banden en wist menige prijs te behalen.

Op vrijdag 17 juli is afscheid genomen van Guus PAoGUS in het crematorium Sneek, Harinxmalaan 1, 8602 CN te Sneek.

Correspondentie-adres:

Felie van Balen – van der Werff
Corneliusstraat 28
8602 VB  Sneek

Namens bestuur en leden van VERON afdeling Friese Meren
Wil Stilma (PE1JRA), voorzitter

Inzendtermijn IARU contestlogs verlengd

Bij het invoeren van de logs bleek de inzendtermijn van de IARU contestrobot (gelukkig) verlengd te zijn tot 20 september.
De tot nu toe ontvangen logs worden alvast doorgestuurd.

Gert PG5D

Laatste 144 MHz contest PA1TK/p mislukt

Na 40 jaar moest het nog 1 x gebeuren, portable contesten op een mooie plek en liefst dit keer in Nederland. Die plek werd gevonden op de Trintelhaven aan de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

De voorbereidingen begonnen reeds begin augustus: het aanvragen van de benodigde vergunning bij Rijkswaterstaat, de opbouw van 2 nieuwe mast-heads met coaxrelais en preamps, de reservering van een VW transporter met aanhanger voor vervoer van aggregaat en masten en het verder gereed maken van het te gebruiken station bestaande uit 2 x Yeasu FT 847’s (1 x rx/tx, 1 x rx voor het 2e antenne systeem), 2 masten met 3 x 9 el F9FT en 2 x 9el F9FT, iedere mast met een eigen eindversterker. Als hulp bij de opbouw gingen mijn xyl en yl-qrp met vriend nog 1 x mee, maar wel voor de laatste keer!

De vergunning van Rijkswaterstaat was snel binnen; ik mocht gaan staan op het parkeerterrein waarbij dan voor het tuien van de masten gebruik werd gemaakt van zware tui-platen; goed te gebruiken tot windkracht 5. Meestal is het in het eerste weekend van september redelijk weer dus dat moet kunnen.

In de week voor de contest bleek dat de weersvoorspelling niet al te best was, veel regen en zaterdagnacht windkracht 7; dat vroeg om wijziging van de plannen: antennes slechts 2 x 9el en 1 x 9 el en uitwijken van het parkeerterrein naar de strekdam waar de mogelijkheid bestond om de masten goed af te tuien met behulp van tui-pennen.

De opbouw van het complete systeem duurde veel langer dan gepland, maar was een half uur voor de contest gereed….en toen kwam er controle van Rijkswaterstaat afd. handhaving: “U staat niet op de plek zoals afgesproken”, Nee, dat klopt de wind is harder dan gepland, dus moesten we uitwijken naar deze plek. “Begrijpelijk, maar dat is niet conform afspraak, dus U mag nog een uur staan maar dan moet U hier weg…….” Alle argumenten welke van mijn kant werden aangevoerd werden helaas niet geaccepteerd; dus met mijn “crew” besloten om dan maar niet aan de contest deel te nemen. We waren dus zaterdagavond om 19:00 uur thuis; voor de eerste keer in 40 jaar geen verbindingen gemaakt tijdens DE VHF contest in September met dank aan Rijkswaterstaat, afdeling Handhaving. Mocht er iemand zijn die er volgend jaar gebruik van wil maken: ik heb de naam en contactgegevens van Rijkswaterstaat…wel vooraf goed afstemmen waar je gaat staan en niet verkassen…..

Vy 73,

Theo PA1TK

op weg naar Trintelhaven PA1TK

Onderweg naar de Trintelhaven

 

conteststation van PA1TK op Trintelhaven

Klaar om te beginnen: 2 x 9 + 1 x 9, VW transporter als “shack”, 10 KVa aggregaat

 

 

 

 

IARU R1 VHF Contest: Where are the limits?

Theo PA1TK stuurde dit interessante artikel: “IARU_VHF_Contest_Analysis“. Een analyse van 8 jaar IARU VHF contest. Lezen maar!

 

Septembercontest 144 MHz

De komende septembercontest op 144 MHz (5 en 6 september a.s. 1400-1400 UTC) is ook de jaarlijkse Europese contest. In Nederland kennen we geen 6 uurs sectie, in Europa wel! Als je maar een deel van de contest meedoet, en je wil meedoen in de 6 uur sectie, dan moet je als sectie opgeven “6H Single” of “6H Multi”. Als je meer dan 6 uur meedoet, maar in de 6H in de uitslag wil worden opgenomen, moet je een log insturen met ALLE gemaakte verbindingen. Ook van de verbindingen die niet binnen de 6 contesturen vallen.

De reden is dat de IARU contestrobot alle verbindingen afkeurt voor het tegenstation die niet in je log staan.

De VERON contestrobot keurt deze verbindingen overigens niet af, maar herkent in zo’n geval dat het log van het tegenstation niet volledig is.

Gert PG5D

 

Achterstallige contest uitslagen gepubliceerd

Gert heeft de achterstallige contestuitslagen gepubliceerd op deze website. Zie bij contesten > Contestuitslagen.

VHF-en-hoger contesten: de stand van zaken.

Zoals de Weak Signals contesters hebben ondervonden is er een enorme achterstand in het beoordelen van de logs. Dit heeft voornamelijk met persoonlijke omstandigheden te maken van de contest manager. Steeds als we erover wilden berichten leek er weer licht aan de horizon te zijn zodat we er dan weer vanaf zagen, dat hadden we anders moeten doen.

Het grote aantal contesten betekent dat het geheel toch wel veel tijd kost. Zie inderdaad maar iemand te vinden die de contestuitslagen wil doen maar zelf geen contester is. Dan is de spoeling erg dun, nou ja, de huidige contest manager is de enige. Hier ligt ook een deel van de oplossing: het gewoon toestaan dat contesters de logs beoordelen (nou ja, eigenlijk doet een computerprogramma dat). Zo gebeurt dat internationaal ook, en nationaal ook voor de HF contesten. Eigenlijk zie ik geen reden om in Nederland hier zo krampachtig mee om te gaan. ’t Zal vast z’n historie hebben.

Er is trouwens geen keus: staan we het niet toe (wat dus feitelijk overal normaal is) dan kunnen we niet garanderen dat we alle contesten op tijd kunnen beoordelen. Wie er echt moeite mee heeft kan zichzelf aanmelden en buiten mededinging meedoen (en dan de logs gaan beoordelen). Wie twijfelt aan de integriteit van de beoordelaar kan sowieso beter niet meedoen.

Ondertussen heeft een actieve contester zich spontaan aangemeld mee te willen helpen en een deel voor z’n rekening te willen nemen. Dat betekent niet dat alle problemen direct zijn opgelost maar dat er wel schot zit in de zaak.

Voor de extra duidelijkheid:

het is beleidsmatig vastgesteld dat degene die de logs beoordeelt niet uitgesloten is van deelname aan de contest zelf.

Val hier niet de betreffende persoon mee lastig (hij kan zijn tijd beter besteden) Heb je vragen of zinvolle opmerkingen hierover, stuur ze dan naar mij. Mocht de beoordelaar hoog eindigen in de resultaten: ga dan niet achteraf klagen of insinuaties ventileren, realiseer je dit vóórdat je meedoet aan een contest. We mogen blij zijn dat de contesten op deze manier kunnen doorgaan. Contestmanager Gert, PG5D, en met hem de VHF-commissie, blijft overigens wel eindverantwoordelijk voor het geheel.

Blijf vooral meedoen aan de contesten, het gaat immers in deze hobby het meest om het plezier dat we hebben bij het maken van de verbindingen? De rest komt vast nog goed.

Chris van den Berg

Voorzitter VHF-UHF commissie

Uitslag IARU ATV contest 2015 gepubliceerd

De uitslag van de IARU ATV contest die gehouden is half juni is gepubliceerd op deze website, bij contesten -> contestresultaten.

Het team van IQ3ZB heeft net PE1NKT verslagen. IQ3ZB is hoog op een berg gesitueerd en kan daardoor verbindingen maken over grote afstanden, zonder dat daar (veel) condities voor nodig zijn. In Frankrijk had men niet begrepen dat de IARU contest was, de gegevens van de logs van hun nationale contest zijn gebruikt.

Gebruik van de 13 cm band tijdens de VHF-UHF-SHF contest 4 en 5 juli

Door AT is een zendbeperking opgelegd in een groot deel van het land. Zie hier voor de aankondiging van AT, hier grafisch weergegeven. AT geeft aan dat de secundaire gebruiker zelf een inschatting moet maken van het effect en reikwijdte van de uitzending en of de primaire gebruiker daar hinder van zal ondervinden. Door ATVers uitgevoerde testen met DVB-T signalen hebben laten zien dat het DVB-T signaal niet snel gestoord wordt door amateursignalen. We willen echter niet dat deelnemers in de problemen komen omdat het deelnemen aan de contest in de 13 cm band lonkt. Ben je deelnemer op de 13 cm band en denk je hinder te ondervinden van de beperking, neem dan contact op met de contest manager.

(Er wordt overwogen om de 13 cm band deze keer uit te sluiten, zodat iedere deelnemer gelijke beperkingen heeft, als de deelnemers dat echter niet nodig vinden heeft dat invloed op het besluit).

Uitslagen VERON ATV contest juni 2015 gepubliceerd

Het Nederlandse deel van de contest is nagekeken en de uitslag is te vinden bij de contest uitslagen.

Welkom nieuwe deelnemers, helaas zijn er ook een aantal stations die deze keer niet meededen.

Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat (in de bekerstand zelfs vaak meer punten dan vorige keer)!

Het IARU deel zal naar verwachting over een paar weken worden gepubliceerd, eerst de buitenlandse logs ontvangen.