Septembercontest 144 MHz

De komende septembercontest op 144 MHz (5 en 6 september a.s. 1400-1400 UTC) is ook de jaarlijkse Europese contest. In Nederland kennen we geen 6 uurs sectie, in Europa wel! Als je maar een deel van de contest meedoet, en je wil meedoen in de 6 uur sectie, dan moet je als sectie opgeven “6H Single” of “6H Multi”. Als je meer dan 6 uur meedoet, maar in de 6H in de uitslag wil worden opgenomen, moet je een log insturen met ALLE gemaakte verbindingen. Ook van de verbindingen die niet binnen de 6 contesturen vallen.

De reden is dat de IARU contestrobot alle verbindingen afkeurt voor het tegenstation die niet in je log staan.

De VERON contestrobot keurt deze verbindingen overigens niet af, maar herkent in zo’n geval dat het log van het tegenstation niet volledig is.

Gert PG5D

 

VHF-en-hoger contesten: de stand van zaken.

Zoals de Weak Signals contesters hebben ondervonden is er een enorme achterstand in het beoordelen van de logs. Dit heeft voornamelijk met persoonlijke omstandigheden te maken van de contest manager. Steeds als we erover wilden berichten leek er weer licht aan de horizon te zijn zodat we er dan weer vanaf zagen, dat hadden we anders moeten doen.

Het grote aantal contesten betekent dat het geheel toch wel veel tijd kost. Zie inderdaad maar iemand te vinden die de contestuitslagen wil doen maar zelf geen contester is. Dan is de spoeling erg dun, nou ja, de huidige contest manager is de enige. Hier ligt ook een deel van de oplossing: het gewoon toestaan dat contesters de logs beoordelen (nou ja, eigenlijk doet een computerprogramma dat). Zo gebeurt dat internationaal ook, en nationaal ook voor de HF contesten. Eigenlijk zie ik geen reden om in Nederland hier zo krampachtig mee om te gaan. ‘t Zal vast z’n historie hebben.

Er is trouwens geen keus: staan we het niet toe (wat dus feitelijk overal normaal is) dan kunnen we niet garanderen dat we alle contesten op tijd kunnen beoordelen. Wie er echt moeite mee heeft kan zichzelf aanmelden en buiten mededinging meedoen (en dan de logs gaan beoordelen). Wie twijfelt aan de integriteit van de beoordelaar kan sowieso beter niet meedoen.

Ondertussen heeft een actieve contester zich spontaan aangemeld mee te willen helpen en een deel voor z’n rekening te willen nemen. Dat betekent niet dat alle problemen direct zijn opgelost maar dat er wel schot zit in de zaak.

Voor de extra duidelijkheid:

het is beleidsmatig vastgesteld dat degene die de logs beoordeelt niet uitgesloten is van deelname aan de contest zelf.

Val hier niet de betreffende persoon mee lastig (hij kan zijn tijd beter besteden) Heb je vragen of zinvolle opmerkingen hierover, stuur ze dan naar mij. Mocht de beoordelaar hoog eindigen in de resultaten: ga dan niet achteraf klagen of insinuaties ventileren, realiseer je dit vóórdat je meedoet aan een contest. We mogen blij zijn dat de contesten op deze manier kunnen doorgaan. Contestmanager Gert, PG5D, en met hem de VHF-commissie, blijft overigens wel eindverantwoordelijk voor het geheel.

Blijf vooral meedoen aan de contesten, het gaat immers in deze hobby het meest om het plezier dat we hebben bij het maken van de verbindingen? De rest komt vast nog goed.

Chris van den Berg

Voorzitter VHF-UHF commissie

Uitslag IARU ATV contest 2015 gepubliceerd

De uitslag van de IARU ATV contest die gehouden is half juni is gepubliceerd op deze website, bij contesten -> contestresultaten.

Het team van IQ3ZB heeft net PE1NKT verslagen. IQ3ZB is hoog op een berg gesitueerd en kan daardoor verbindingen maken over grote afstanden, zonder dat daar (veel) condities voor nodig zijn. In Frankrijk had men niet begrepen dat de IARU contest was, de gegevens van de logs van hun nationale contest zijn gebruikt.

Gebruik van de 13 cm band tijdens de VHF-UHF-SHF contest 4 en 5 juli

Door AT is een zendbeperking opgelegd in een groot deel van het land. Zie hier voor de aankondiging van AT, hier grafisch weergegeven. AT geeft aan dat de secundaire gebruiker zelf een inschatting moet maken van het effect en reikwijdte van de uitzending en of de primaire gebruiker daar hinder van zal ondervinden. Door ATVers uitgevoerde testen met DVB-T signalen hebben laten zien dat het DVB-T signaal niet snel gestoord wordt door amateursignalen. We willen echter niet dat deelnemers in de problemen komen omdat het deelnemen aan de contest in de 13 cm band lonkt. Ben je deelnemer op de 13 cm band en denk je hinder te ondervinden van de beperking, neem dan contact op met de contest manager.

(Er wordt overwogen om de 13 cm band deze keer uit te sluiten, zodat iedere deelnemer gelijke beperkingen heeft, als de deelnemers dat echter niet nodig vinden heeft dat invloed op het besluit).

Uitslagen VERON ATV contest juni 2015 gepubliceerd

Het Nederlandse deel van de contest is nagekeken en de uitslag is te vinden bij de contest uitslagen.

Welkom nieuwe deelnemers, helaas zijn er ook een aantal stations die deze keer niet meededen.

Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat (in de bekerstand zelfs vaak meer punten dan vorige keer)!

Het IARU deel zal naar verwachting over een paar weken worden gepubliceerd, eerst de buitenlandse logs ontvangen.

Uitslag van de ARI EME Trophy, voorjaar 2015

De uitslagen van de voorjaars sectie (van 25 april) zijn hier te bekijken.

Niet veel Nederlandse deelnemers maar wel een nummer 1! Gefeliciteerd LX/PA2CHR! Tevens is een heel goede een indruk te krijgen wat men zoal als antenne gebruikt. Op 23 cm alleen schotels, hou de Electron van juli a.s. in de gaten voor een alternatief!

De herfst sectie van deze contest is op 13 september 00:00 UTC tot 14 september 24:00 UTC. op de volgende banden: 144 en 432 MHz, 1,2 – 2,3 – 5,7 – 10 GHz.

CW, SSB en Digi Modes, alleen via de maan.

Einde van VHF-UHF club PA6RW?

Na 35 jaar ben ik ook aan de beurt. Eindfixate, nadat de 70cm. yagi  en 2/70 verticaal
verwijderd zijn. Werken tijdens de storm om te voorkomen dat alle antennes en kabels naar
de schroot kunnen. De boer wil stoppen en heeft het perceel reeds 1 jaar in de verkoop. ..
overwegingen, alles opnieuw opbouwen of een ander club-qth zoeken. Ik sta niet aan de kant
waar de EUR ‘s zich zelf accumuleren. Ik ben daar ook niet het type voor. Alles wat gerealiseerd
is, is tot stand gekomen door hard werken, spaarzaam zijn en passie voor VHF/UHF. Zeker
als club door maar twee personen gedragen wordt.

73 Ray PE1GUR (PA6RW)

Storm pa6rw