Uitslag Mei 2020 VHF en hoger contest

De Uitslag

De mei 2020 editie van de VERON VHF en hoger contest, gehouden in het weekend van 2 en 3 mei is weer achter de rug. De logs zijn gecontroleerd en de resultaten zijn hierbij gepubliceerd en te vinden op deze webpagina. Ook is op dezelfde pagina het competitieoverzicht bijgewerkt.

Alle deelnemers bedankt voor de deelname en het insturen van het log. Het wordt zeer op prijs gesteld.  Ook alle deelnemers gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Speciale felicitaties voor de stations die in een sectie de eerste plaats hebben behaald.

Deelnemers en stations actief

Terugkijkend op de contest was deze contest mede als gevolg van de corona maatregelen anders dan dat we waren gewend.  Het leek daardoor een contest te worden met een lage activiteit. Maar als ik het met de maart contest vergelijk was de activiteit over de hele linie een klein beetje hoger.  Zo zijn er in de mei contest door de deelnemers op alle banden in totaal 1563 verbindingen gemaakt met 675 verschillende stations in binnen en buitenland. In de maart contest was dit 1539 verbindingen met 575 verschillende stations.

We hebben 41 logs ontvangen van 22 deelnemers.  In de contest waren 117 nederlandse stations actief.  19% van de nederlandse stations die actief was heeft een log ingestuurd. Ik heb nog steeds de wens dat dit percentage hoger wordt.
Er waren 1832 checklogs beschikbaar voor de cross check procedure. Dit resulteerde erin dat ruim 60% van alle geclaimde verbindingen is gecontroleerd met een tegenlog.  Er zijn 1563 verbindingen gemaakt en 78 verbindingen zijn in de cross check procedure afgekeurd. Dit is afgerond 5%.  De stations waarvan verbindingen zijn afgekeurd hebben een errorlog gekregen.

Opvallende zaken

  • In het reglement is in het verleden een regel opgenomen met als doel het aantal deelnemers in de sectie B te verhogen. Individuele stations vanaf verschillende locaties kunnen samen een groep vormen alsof het een multi operator station is actief op meerdere banden. De punten van deze stations worden opgeteld onder een groepsnaam in de sectie B. De regel kwam enkele van ons een uitkomst als het erom ging de competitie voort te zetten. Hiervan is door PI4Z en PI4GN gebruik gemaakt. In de uitslag is te zien welke individuele stations actief waren.
  • Een laag kilometer gemiddelde per QSO. De mei contest heeft het laagste gemiddelde sinds 1998.  In een eerder bericht is hievan al melding van gemaakt. Er zijn verschillende theorieen die varieeren van minder stations op hage punten, minder vliegtuig scatter door minder vliegtuig verkeer en invloed op inversielagen door lagere lucht vervuiling. Het bericht is hier te lezen.
  • Ondanks het lage kilometer gemiddelde is er weer mooie DX gewerkt. 144 MHz: PA0WMX met OE1W (JN77TX) 790km, 432 MHz: PA2V met SM6VTZ (JO58UJ) 780 km, 1296 MHz: PA0T met OE5D (JN68PD) 720 km, 2320 MHz PA0S met M0GHZ (IO81VK) 463 km en 10 GHz: PA0S met G4ODA (IO92WS) 325km.
  • PA5Y is als nieuwkomer in de sectie D op 23cm op de eerste plaats geeindigd en heeft ook de 1000 competitiepunten binnengehaald. Normaal gaan deze competitiepunten meestal naar de grotere multi operator een stations in de sectie B, maar het bijzondere is deze keer gaan naar een station in de sectie D. Wat het helemaal bijzonder maakt is dat PA5Y een enkel yagi station is. Een foto van zijn antenne opstelling staat hieronder. In de contestwereld gaat het verhaal dat je om de contest te winnen op 23  en 13 minimaal een 1.5 m of 2m schotel moet hebben. PA5Y bewijst het tegendeel! Dit zal de oude discussie wel weer nieuw leven in blazen…

 

PA5Y-PA1296-70-6 23cm Antenna

In de top de 23cm antenne van PA5Y. Het is een PA1296-70-6 Antenne.

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging VERON VHF en hoger contest op 2 en 3 mei 2020

Uitnodiging

Op zaterdag 2 mei 2020 vanaf 14:00 UTC tot zondag 3 mei 2020 14:00 UTC wordt de VERON VHF en hoger SSB/CW contest gehouden. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen.

Er is dan activiteit zijn op alle banden van 144 MHz in heel Europa. Elke land organiseert gelijktijdig een soortgelijke contest.  Dit is een mooi moment om je apparatuur te proberen.

Deze contest is ook de tweede in de serie van vijf waarvan de behaalde punten meetellen voor het competitie klassement.

Multi-operator stations

In verband met de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus is het voor de multi-operator stations vrijwel onmogelijk om deel te nemen. De beste optie is om als single operator station vanuit thuis actief te zijn.

Ik wijs in dit kader op de optie in het reglement dat individuele stations per band op verschillende locaties samen een groep kunnen vormen alsof het een mult-operator station is. De individuele stations zijn onder hun eigen roepnaam actief en sturen elk hun log in. Voor de puntentelling in de competitie kunnen deze punten worden toegerekend aan een uit het midden van de groep een gekozen roepnaam. Het multi-operator station PI4GN heeft mij al aangegeven van deze optie gebruik te maken. Ze zullen actief zijn met 5 roepnamen en per band een andere locatie.

Door de maatregelen tegen het coronavirus zal het sowieso een andere contest worden zoals we zijn gewend. In een aantal landen geldt zelfs dat elke vorm van /p activiteit is verboden.

Deelname

U kan deelnemen door het log in VHFREG1 EDI bestandsformaat na de contest te oploaden naar de contestrobot.

In deze contest dient te worden uitgewisseld de roepnaam, de locator met 6 tekens, het RST rapport en een volgnummer te beginnen met 001. Het volledige contest reglement staat op deze pagina.

 

Ik wens iedereen veel verbindingen en DX toe.

 

Vanaf nu elke maand een VHF-UHF Digitale Mode Activiteitscontest

Vanaf 1 april nu elke 1e woensdag en 2e woensdag van de maand tussen 17 en 20 UTC een digitale mode activiteitscontest. Op de 1e woensdag van de maand op 144 MHz en op de 2e woensdag op 432 MHz.

Dit is geen 1 april grap.

DDAC

De VERON organiseert onder de naam Digital Dutch Activity Contest (DDAC) vanaf 1 april op 2m en 70cm elke maand een digitale mode contest op de woensdagavond tussen 17 en 20u UTC. Op de 1e woensdag van de maand alleen op 2m en op de 2e woensdag op 70cm.

De regels van de contest zijn hier als PDF document te downloaden.

 

Hoe kan ik deelnemen?

Deelname is eenvoudig. Maak in een digitale mode op de woensdagavond een of meerdere verbindingen. In een verbinding worden beide roepnamen, het rapport en de locator uitgewisseld. In de contest worden geen contestvolgnummer uitgewisseld.

Log deze verbindingen en stuur binnen 7 dagen het log in.  Elke verbinding telt voor een punt en het aantal locatorvakken is een multiplier voor het totaal aantal verbindingen. Maar nog belangrijker dan het aantal verbindingen is hebben van plezier en het testen van je apparatuur of antennes.

Alle activiteit op 2m in de mode FT8 is op 144.174 MHz (dail frequency). Je kan ook verbindingen maken via meteorscatter in de mode MSK144.  Voor deze mode is 144.360 MHz de aanroep frequentie. Op 70cm is 432.174 MHz de frequentie voor FT8 activiteit.

De meest gebruikte software is WSJT-X, MSHV, JTDX etc. Voor de duidelijkheid : De contestmode in deze software uit zetten! Er worden in deze contest geen contest volgnummer uitgewisseld. Let daarop want standaard staat deze bv in standaard WSJT-X aan. Een aanroep in contestmode door een station resulteert dan dat de software bij de ontvanger in deze mode gaat. Dit met mogelijke verwarring als gevolg.

 

Hoe kan ik mijn log insturen?

Vrijwel alle software voor digitale modes heeft de mogelijkheid om een verbinding te loggen en naderhand dit log te exporteren in ADIF bestandsformaat. Dit bestand kunt u tot 7 dagen na de contest uploaden naar de contestrobot.

De contestrobot staat op deze webpagina. Selecteer uit de lijst de juiste contest en klik op de knop “uploaden”. Vul het formulier in en selecteer het geexporteerde ADIF bestand om te uploaden. Dat is alles.

Mocht het niet lukken neem dan contact op het de contestmanager. Er is altijd een oplossing.

 

Op de jaarlijkse VERON VHF dag worden altijd de contest prijzen uitgereikt. De winnaar in de einduitslag van deze contest van elke sectie zal dan als aandenken een leuke gadget ontvangen.

Heel veel plezier met het maken van verbindingen.

 

VERON Afdelingscompetitie

De verbindingen gemaakt tijdens de Digital Dutch Activity Contest tellen ook mee voor de VERON Afdelingscompetitie.

 

 

Uitslag Maart 2020 contest

Maart contest

De uitslag van de VERON VHF en hoger maart contest is bekend en is hier gepubliceerd. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten en in het bijzonder felicitaties aan de winnaars van elke sectie. Deze radiowedstrijd telt mee voor de competitie en op dezelfde webpagina is dat overzicht ook bijgewerkt.

We hebben uit de verslagen al eea kunnen opmaken over het verloop van deze contest. In de uitslagen is ook terug te zien dat het een klassieke maart contest was. Wat minder activiteit dan in de andere contesten, echter leuke afstanden zijn weer overbrugd. Op de banden boven 1 GHz vallende de volgende verbindingen op: Op 23cm PI4GN met OM3KII over een afstand van 916 km, Op 13cm PI4Z met OE5D over een afstand van 775 km en op 3cm PI4GN met F6DKW over een afstand van 599 km.

We hebben voor de verschillende banden 42 logs ontvangen van 17 stations. Er waren 85 nederlandse stations actief in de contest. Voor 75% van alle ingestuurde verbindingen was een tegenlog beschikbaar, waardoor een goede cross-check procedure kon worden uitgevoerd. Alle deelnemers hebben per email een errorlog ontvangen met de verbindingen die niet overeenkwamen met het tegenlog.

Mei contest

De volgende contest is de mei contest die zal plaatsvinden in het weekend van 2/3 mei 2020. De maatregelen die door de overheid zijn genomen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ongetwijfeld invloed op de contest. Dit geldt met name voor multi-operator stations die in groepsverband actief zijn.

Voor deze stations staat in het contestreglement al jaren een regel die nu wel eens van pas zou kunnen komen: In de VERON competitie kunnen individuele stations actief met eigen roepletters en vanuit verschillende locaties samen een groep vormen alsof het een multi operator station is, actief op meerdere banden. Deze groep wordt dan ingedeeld in de sectie B met bijbehorende punten berekening. De stations die samen een groep vormen geven dit aan door in het EDI-logbestand in de regel “Pclub=” de roepletters te vermelden waaronder de groep in de competitie deelneemt. Bijvoorbeeld “Pclub=PI4XYZ”.

 

DAC

De uitslag voor de DAC activiteitscontesten op de dinsdagavond is voor de maanden januari en februari op deze pagina gepubiceerd. Ook staat hier het bijgewerkte totaaloverzicht.

De dutch activity contest (DAC) is elke dinsdagavond tussen 19 en 23u lokale tijd. Hier bij geldt het schema: Op de 1e dindag van de maand op 144 MHz, 2e dinsdag op 432 MHz, 3e dindag op 1296 MHz, 4e dinsdag op 2320 MHz en de hogere microgolf banden. Op de 1e donderdag van de maand op 50 MHz en 2e donderdagavond op 70 MHz. Doe eens mee en stuur uw log in! Het is een gemoedelijke activiteitscontest en een mooie gelegenheid op je appartuur te testen. Logs kunnen worden geupload naar de contestrobot.

VHF QSO Party op 21 en 22 maart 2020

De VERON organiseert op 21 en 22 maart vanaf 08:00 UTC een VHF QSO Party.  U kan dit bericht lezen op de VERON hoofdsite via deze link.

DE VHF QSO Party is uitdrukkelijk geen contest, maar een manier om de activiteit te verhogen. Er mag alleen vanuit thuis worden gewerkt. De VHF QSO Party wordt alleen gehouden op 2m, tussen 144 en 146 MHz. Maar mochten er verbindingen op een hogere band worden gemaakt is dat alleen te prijzen. Het is dan ook niet erg als deze in het log voorkomen. Ze worden gewoon getoond bij de betreffende band.

ADIF

Het log kan alleen in ADIF bestand formaat worden geupload naar de contestrobot. Deze bestanden hebben de extensie .adi. De meeste log programma’s ondersteunen dit formaat standaard. We hebben inmiddels getest met VQlog, N1MM logger+, Tucnak, Ham Radio Deluxe , CQRLOG, WINLOG32, WSJT-X, MSHV en de exports uit deze pakketten kunnen zonder problemen worden geupload.

Het is de eerste keer dat de contestrobot met dit format werkt. Wanneer problemen optreden bij het uploaden, dan een bericht via email naar de VERON VHF Contestmanager. We lossen het dan voor u op!

We hebben gemerkt dat niet bij alle logprogramma’s de vereiste velden in het export bestand voorkomen.  Het kan voorkomen voor dat eigen QTH locator of de eigen Callsign ontbreken. In dat geval heeft u de mogelijkheid om deze in het formulier in te vullen bij het selecteren van het upload bestand.

ADIF staat voor Amateur Data Interchange Format. Meer info op deze website.

Ik kreeg vragen van de contesters waaruit men de indruk had dat EDI VHFREG1 format zou verdwijnen. Voor de duidelijkheid voor de regulier contesten blijf het EDI VHFREF1 format gewoon bestaan en het wordt niet vervangen door ADIF.

Lijst inzenders

Wanneer u het log upload en toestemming geeft voor publicatie komt u in de lijst van inzenders. In de lijst wordt getoond hoeveel verbindingen zijn gemaakt en hoeveel verschillende modi zijn gebruikt. Het is leuk om naast veel verbindingen te maken ook zoveel mogelijk verschillende modes te gebruiken. Hetzelfde station kan meerdere keren gewerkt worden in een schillende mode.

Ook wordt per inzender een kaartje met de gemaakte verbindingen getoond.

 

VERON Afdelingscompetitie

 

Verbindingen gemaakt tijdens de VHF QSO Party tellen ook mee voor de VERON afdelingscompetitie. Ga hiervoor naar de website van de afdelingscompetitie.

 

 

 

Veel plezier met de verbindingen!

 

 

ARI Trophy EME contest 2020

De ARI organiseert op 4/5 april 2020 en 19/20 september 2020 de Trophy EME contest.  Deze contest worden gehouden op de banden 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz waarbij alleen verbindingen via reflectie tegen de maan mogen worden gemaakt. De weekenden zijn zo gekozen dat de paddemping tussen de aarde en de maan minimaal is. Zowel CW als Digitale modi zijn toegestaan.

In deze contest zullen voldoende grote stations qrv zijn zodat het ook voor kleine stations interessant kan zijn om het eens te proberen. Je zal verstelt staan dat bijvoorbeeld met 100w output en een 9 elements yagi op 2 meter het zal lukken om een in JT65 een qso te maken.

CQ roepende stations publiceren vaak hun frequentie op N0UK Chat als het om 144 MHz gaat.  Voor 432 MHz en hoger wordt de HB9Q chat gebruikt

Hier staat het volledige reglement: Regol6TrofeoARIEME2020   Wel in het italiaans, maar met wat fantasie is de essentie wel te begrijpen. Enrico I5WBE is de contestmanager en hij zal het zeker leuk vinden een log per eamil te ontvangen ook al is het 1 verbinding. Het is niet verplicht.

Veel plezier.

 

Uitnodiging contest seizoen 2020

Hierbij de uitnodiging voor iedereen om mee te doen met de 24 uurs VHF en hoger radio wedstrijden seizoen 2020. Je kunt meedoen aan 1 contest of aan meerdere contesten. Nog leuker is meedoen aan alle wedstrijden die samen meetellen voor de competitie. Vooral in de sectie B is behoefte aan meer onderlinge concurentie.

De eerste contest begint zaterdag 7 maart 2019 om 14:00u UTC en wordt gedurende 24 uur gehouden op de banden 2m, 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 1.5cm etc. Dit zal dan ook de eerste wedstrijd zijn in de VERON competitie. Weer een mooie gelegenheid om je spullen uit te proberen want er zal dan weer veel activiteit zijn.

Er geldt voor 2020 een nieuw wedstrijd reglement dat hier kan worden gedownload: Reglement VERON Contest VHF-en-hoger V2020

Het reglement is ten opzichte van 2019 op 1 punt aangepast. Doorsturen van de logs voor de IARU contesten (juni, september en oktober) naar de IARU zal door de contestmanager worden gedaan. Deelnemers hoeven dit niet zelf te doen. De IARU kent echter een iets andere sectie indeling. In het reglement is een standaard conversietabel opgenomen van de VERON secties naar de IARU secties. Daarnaast ook een procedure als je daar van af wil wijken. Voor de rest is het reglement hetzelfde als vorig jaar.

Veel contestplezier gewenst,

73 Rob Hardenberg, PE1ITR
VERON VHF contestmanager

Uitslag IARU 144 MHz september 2019 contest bekend

De uitslag van IARU september 2019 144 MHz contest is gepubliceerd. Ik heb de volledige uitslag als pdf document op onze uitslagen pagina gezet. Je kan ook naar de iaru contestrobot om deze daar te bekijken.

Per sectie hebben deelgenomen. SO-LP 145 MHz: 220 stations, SO 145 MHz: 536 stations, MO-LP 145 MHz: 30 stations, MO 145 MHz: 183 stations, 6H 145 MHz: 144 stations. Daarnaast zijn 55 checklogs ontvangen. In totaal dus 1168 stations die een log hebben ingestuurd.

Verder hebben 25 nederlandse stations een log ingestuurd. In deze contest zijn 155 nederlandse stations actief geweest. Dus 14% heeft een log ingestuurd. Ik zou dit percentage graag hoger willen hebben.

Kort samengevat de winnaars per sectie, met daarbij de positie van de drie hoogste nederlanders per sectie. Alle inzenders gefeliciteerd met het resultaat.

 

Sectie Plaats Callsign
SO-LP 145 MHz 1 OK1NPF
SO-LP 145 MHz 33 PE1EWR
SO-LP 145 MHz 37 PA3HFJ
SO 145 MHz 1 HB9FAB
SO 145 MHz 22 PA5KM
SO 145 MHz 24 PA4VHF
SO 145 MHz 27 PA0WMX
MO-LP 145 MHz 1 9A7D
MO 145 MHz 1 SN7L
MO 145 MHz 27 PA1T
MO 145 MHz 59 PC5T
MO 145 MHz 84 PI4M
6H 145 MHz 1 IQ3AZ

Uitnodiging activiteit contesten (DAC) 2020

De VERON VHF commissie organiseert in het jaar 2020 weer de maandelijks terugkerende activiteit radiowedstrijden op de dinsdag en donderdagavond onder de naam Dutch Activity Contest (DAC).
De tijden van de DAC zijn zoveel mogelijk gesynchroniseerd met de activiteitscontesten in de landen om ons heen zoals de NAC, UKAC etc. De eerste contest op 144 MHz is dan alweer komende dinsdag, 7 januari 2020.

Het schema ziet er als volgt uit

Band Datum tijd
144 MHz 1e dinsdag van de maand 19.00 – 23.00 lokale tijd
432 MHz 2e dinsdag van de maand 19.00 – 23.00 lokale tijd
1296 MHz 3e dinsdag van de maand 19.00 – 23.00 lokale tijd
Microgolf ( Alle banden >= 2.3 GHz) 4e dinsdag van de maand 19.00 – 23.00 lokale tijd
50 MHz 2e donderdag van de maand 19.00 – 23.00 lokale tijd
70 MHz 3e donderdag van de maand 19.00 – 23.00 lokale tijd

Uitgewisseld dienen te worden de beide roepnamen, rapport en qth locator. Deelname kan eenvoudig door het log in VHFREG1 edi formaat te uploaden naar de contestrobot.

Vooralsnog gaan we in 2020 hetzelfde reglement gebruiken als 2019. Dat staat op deze pagina.

Voor 2021 gaan we het reglement aanpassen. Dit zal voornamelijk de sectie verdeling betreffen. Als er nog meer voorstellen zijn hoor ik dat graag.

Ook gaan we in 2021 de digitale modes zoals bv FT8, die op dit moment erg populair zijn, een plek geven binnen de contesten. Er bestaat dit jaar voor de digitale modi al een prima initief uit Roemenie waarin op de woensdagavond een aparte digitale mode contest voor 144 en 432 MHz wordt georganiseerd die voor iedereen open staat. Op de website van de organisatie staan de data en ook meer info daarover.

 

73 Rob PE1ITR

VERON VHF Contestmanager

Uitslag DAC 2019

De uitslag van de Dutch Activity Contest (DAC) is gepubliceerd. Per station zijn de behaalde punten per sectie opgeteld waarbij de beste 8 wedstrijden van de 12 meetellen. Iedereen heel erg bedankt voor het inzenden van de logs en gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Hieronder in de tabel per sectie de stations die de eerste plaats hebben behaald:

 

sectie 1e plaats
50 MHz PA5Y
70 MHz PA5Y
144 MHz QRO PA5Y
144 MHz QRP PD4R
432 MHz QRO PA5Y
432 MHz QRP PA0FEI
1296 MHz QRO PA0S
1296 MHz QRP
Microgolf QRO PA0S
Microgolf QRP

De volledige uitslag staat op deze pagina.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de VHFdag, 28 maart 2020 te Apeldoorn. Voor degene die de eerste plaats hebben bereikt een leuke attentie en voor de eerste 3 plaatsen een certificaat.