Uitnodiging voor de VERON/IARU 144MHz contest op 1 en 2 september 2018

Op 1 en 2 september 2018 wordt van 14:00u tot 14:00u de VERON 144MHz SSB/CW contest gehouden. Dit is tevens de 4e contest in de serie die meetelt voor de VERON competitie. Het contestreglement is op deze pagina te vinden. Tegelijkertijd wordt in Region 1 ook de IARU 144MHz SSB/CW contest gehouden. Deze IARU contest kent een enorme activiteit in heel Europa omdat alles is geconcentreerd op de 2m band. Dus doe mee en laat je horen!

 

Inzenden logs
Deelnemers kunnen zoals gebruikelijk het EDI log in het bestandformaat REG1TEST indienen bij de VERON contestrobot. Dit is het adres: https://vhf-uhf.veron.nl/contestrobot.

Als je mee wil doen in de IARU contest dan dien je het log zelf ook in te dienen bij de IARU contestrobot. Deze verwerkt ook het log in REG1TEST edi formaat. De IARU contestrobot is iets strenger dan die van VERON maar werkt verder in grote lijnen hetzelfde. Het is hier belangrijk dat je in het edi log de velden “PSect=” en “RHBBS=” goed vult met de waarden die de IARU robot verwacht. Let daar op.

Please use the PSect:
SINGLE
MULTI
6H SINGLE
6H MULTI

Het veld RHBBS wordt gebruikt om je email adres op te geven. Het vullen daarvan spreekt voor zichzelf. Het wordt gebruikt om je een inlogcode te sturen mocht je het log voor de inzendtermijn willen veranderen.

Het webadres van de IARU contestrobot is: https://iaru.oevsv.at . Kies op deze pagina uit de lijst de juiste contest door in de betreffende regel te klikken op “EDI Logfile Upload”. Dan kom je vervolgens op een pagina waar het EDI log geupload kan worden.

 

Inzendtermijn
Let op: de uiterlijke inzendtermijn van de logs voor deze contest is 11 september 2018 14:00u! Dit geldt voor de VERON contestrobot en voor de IARU contestrobot.

 

6 uur sectie
Binnen het IARU contestreglement bestaat een 6 uurs sectie. Binnen het VERON contestreglement bestaat deze 6 uurs sectie niet. Nu zijn er bij mij verzoeken binnengekomen om een dergelijke 6 uurs sectie ook in het nederlandse contest reglement in te voeren omdat het voor sommige operators niet mogelijk is de 24 uur achtereen te contesten. Deze stations zouden dan in het nadeel zijn of niet meedoen omdat ze nooit hoog kunnen scoren. Het reglement aanpassen tijdens een seizoen doen we niet dus is besloten tot een experiment om de behoefte voor een 6 uurs sectie te peilen. Een derglijke sectie zouden we dan mogelijk in 2019 kunnen invoeren. Binnen het IARU contest reglement wordt de sectie als volgt gedefinieerd:

“6 HOURS: stations from the same location, operated by any number of operators and operating according to the 6 hours’ time rule. The 6 hour time segment can be divided into maximum two periods. The time of the first QSO sets the start time of the first period. When operating in two periods, the pause between the periods must be longer than 2 hours. The first time difference of 2 hours or more between two consecutive QSOs marks the pause segment. Only the QSOs that fall into the combined 6 hour time segment will be counted for points. Participants are welcome to operate longer than 6 hours and in such case they shall send their complete log (the contest robot will automatically extract the 6 hours part from the log, while the rest of the log entries will be used for cross-checking purposes).”

Werkwijze experiment 6uur sectie
Bij het indienem van het log bij de VERON contestrobot kan je vanaf de septembercontest in de keuzelijst voor elke bestaande sectie ook kiezen voor de 6uurs sectie variant. Dus sectie A heeft ook een sectie A-6H, sectie B heeft ook een sectie B-6H etc. Deze keuze wordt getoond in de claim lijst en in de uitslag als opmerking bij de roepnaam. Echter bij het opmaken van de uitslagen houden we geen rekening met een 6 uurs sectie.
Ik zal wel apart voor deze stations ter informatie ook de score berekenen voor de verbindingen die binnen de 6 uurs (of 2x3uurs) periode zijn gemaakt. Op deze manier krijgen we idee wat de behoefte is en wat de effecten zijn. Het invoeren van een 6 uur sectie heeft voor en nadelen. Bijvoorbeeld:

Voordelen: Het trekt meer deelnemers. Het is een mooie oplossing voor deelnemers die niet de hele contest QRV willen zijn.

Nadelen: Teveel secties waardoor versnippering gaat ontstaan. Het neigt ernaar om voor iedere deelnemer een sectie te maken waar je nummer 1 kan worden. In de praktijk zien we bij de single operators geen enkel station dat binnen de contest daadwerkelijk 24 uur actief is. Dus wat is dan het voordeel om een 6 uurs variant in te voeren.

 

Succes met de contest en veel DX en verbindingen toegewenst. Ik zie graag de logs tegemoet eventueel met een verhaal en foto’s over de belevenissen

73 Rob PE1ITR

VHF Contestmanager

7 augustus 144MHz activiteitscontest

Zoals elke maand wordt op de eerste dinsdagavond van de maand van 17:00UTC tot 21:00UTC op 144MHz de dutch activity contest gehouden.

Ik ontving in dit kader het volgende bericht:

Robert F4VSG en Theo PA1TK zijn actief op dinsdagavond 7 augustus vanuit JN38BA.
Ze zijn de nieuwe mobiele mast van Robert aan het testen, wat de hoofdtaak is, maar hebben natuurlijk ook apparatuur voor 144 MHz mee. Ze kijken uit richting PA tijdens de Dutch Activity Contest.
De afstanden naar PA zijn redelijk: JO11SL: 427km, JO33BC: 566km, JO21VO: 400km, JO32CD: 459km, dus: tot Dinsdag avond!

Mobiele Mast van F4VSG

Uitslag juli 144MHz en hoger contest gepubliceerd

De uitslag van de juli 144MHz en hoger contest is gepubliceerd. Ook het competitie overzicht is bijgewerkt. De pdf documenten kunt u op deze webpagina vinden.

Alle deelnemers en in het bijzonder de winnaars in iedere sectie en band gefeliciteerd met het behaalde resultaat. De juli editie van de lag in lijn met de eerdere gehouden mei contest. Er zijn wel weer meer deelnemende stations genoteerd. En bij elkaar zijn er door de deelnemers vanuit Nederland ook weer meer verbindingen gemaakt.
Met name het aantal verbindingen op 3.4 GHz en hogere banden lag deze keer een stuk hoger in vergelijking met in vorige contesten dit seizoen.
Het gemiddeld aan kilometers per verbinding lag weer in lijn met de mei contest. Alleen op de 2m en 70cm band werden gemiddelde grotere afstanden overbrugt dan in mei.

Bij de controle van de logs enkele opvallendheden met het verzoek hierop te letten. In veel logs was de datum bij een verbinding niet correct aangegeven. Verbindingen gemaakt op zaterdagochtend om 6:00UTC of zondagavond om 23:00UTC. De contest loopt van zaterdag 14:00UTC tot zondag 14:00UTC.
Ook graag de het verzonden volgnummer netjes in de tijd opnummeren. Ik zag een log dat begon met het uitgeven van volgnummer 012 en toen weer 001 dan weer 010 etc.. En dit ook nog in combinatie met verkeerde tijden. Dit was niet te reconstrueren. De VERON contestrobot heeft hier niet zo’n problemen mee omdat de uitwisselde informatie wordt gechecked, maar ik merkte bij het uitwisselen van de logs dat de robots van de buitenlands collega’s hier een stuk kritischer mee omgaan.
Verder valt op dat de volgende klassieke fouten nog veel voorkomen. 59 noteren terwijl het tegenstation 55 geeft. En met stip bovenaan is in de locator JO loggen terwijl het JN is of andersom. Alle deelnemers die het betreft ontvangen een errorlog ter lering en vermaak.

Ik zie ook dat enkele single operator deelnemers meedoen in verschillende secties op 2m en 70cm. Bijvoorbeeld het log op 2m wordt ingestuurd in de sectie N en het log van 70cm in de sectie C. Besef dat dan de competitiepunten behaald op 2m en 70cm niet bij elkaar op worden geteld. Soms is het handiger voor een hoger aantal competitiepunten om wel in dezelfde hoger sectie in te sturen omdat de behaalde punten binnen een sectie in de competitie uitslag bij elkaar op worden geteld, ook al zou het zendvermogen deelname in de qrp sectie rechtvaardigen. Laat me weten als je in het competitieoverzicht alles naar 1 sectie wil hebben.

73 Rob PE1ITR
VHF contestmanager

Uitnodiging VERON Zomercontest 4 en 5 augustus 2018

Intussen dat uw VHF Contestmanager de uitslag aan het opmaken is van de contesten die zijn gehouden in juni en juli dient de volgende contest zich weer aan. Op 4 en 5 augustus wordt de VERON Zomercontest gehouden. Deze contest begint op zaterdag om 14:00 UTC en eindigt op zondag 14:00 UTC en wordt gehouden op de banden 144 MHz, 432 MHz en 1.3 GHz.
Het is een losse op zichzelf staande contest. Een verbinding is geldig wanneer met het tegenstation wordt uitgewisseld het rapport, volgnummer en QTH locator. Het volledige contestreglement staat hier.

Het bijzondere aan deze contest is dat tegelijkertijd op zondag ook de Alpe Adria VHF/UHF/SHF contest wordt gehouden. Dit staat garant voor voldoende activiteit en zoals de naam al doet vermoeden behoort het dan ook zeker tot de mogelijkheden om Italiaanse of andere stations op bergtoppen in de Alpen via Tropo te werken. Om een indruk te geven is hier een link naar mijn verslag van vorig jaar over deze contest.
Ik zie uw log graag tegemoet via de VHF Contestrobot.

Ik ontving van S51FB het volgende bericht met het verzoek dit te verspreiden. Bij deze:

 

Alpe Adria 2018 VHF contest – invitation

“Dear radioamateurs, dear contesters,

Alpe Adria VHF/UHF/SHF contest is one of the oldest radioamateur contest organised on VHF/UHF/SHF frequency bands. This year’s contest, organised by Association of Radio Amateurs of Slovenia, is the 47rd in a row.

This contest has two parts. On Sunday, 5th August 2018 there is VHF part and the rules for this part are available here http://slovhf.net/alpe-adria-vhf-contest/ . VHF part of Alpe Adria contest is very popular, usually extremely high number of amateur stations are taking part and for those amateurs who likes mountaineering, there is low power (5W) high altitude (above 1600m A.S.L.) category excellent opportunity.

At the end of the contest don’t forget to submit your log. According the rules logs from participants from OE, 9A and I are to be sent to the national VHF managers, participants from other countries can upload the log on the S5 VHF robot http://slovhf.net/vhfmanager/index.php or they can send their logs to one of the email addresses listed in the rules or to the vhfctest (at) hamradio.si.

On behalf of the organiser I wish you good luck

73 de Miha, S51FB
ZRS VHF manager”

 

 

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager

Contestlogs in VHFREG1 EDI formaat indienen

Voor deelname aan een contest moet je het contestlog bij de contestrobot apart per band indienen in VHFREG1 EDI bestandsformaat. Ik krijg over dit bestandsformaat regelmatig vragen binnen. Hieronder de meeste gestelde vragen met antwoorden om je op weg te helpen.

 

Wat is een bestand in VHFREG1 EDI formaat?

Binnen de IARU Region 1 is een bestandformaat afgesproken waarmee contestlogs kunnen worden verwerkt. Dit is het VHFREG1 EDI bestandformat. Dit is een bestand met platte tekst waarin de gegevens in bepaalde structuur staan.  Alle contestrobots binnen region 1 zijn ingericht om logs van dit type bestand te kunnen verwerken.
Meer informatie en de bestandsdefinitie staan beschreven in het VHF Managers Handbook. Hier staat een link om het handbook te downloaden:

https://vhf-uhf.veron.nl/gesplitste-iaru-r1-vhf-handbook-is-uitgegeven/ 

Zoek in het document op “EDI” of “Standard format for Electronic Contest Log Exchange”

 

Welke contestlog programma’s kunnen het VHFREG1 EDI bestandformaat exporteren?

Er zijn heel veel contestlogprogramma’s die dat kunnen. Het is een kwestie van smaak welke programma je het fijnste vind. Zonder andere software te kort te willen doen hieronder een lijst van de meest gebruikte software:

N1MM logger+
Dit is denk ik de meeste gebruikte en meest veelzijdige gratis contestsoftware. Prima geschikt voor VHF en hoger contesten. Voor sommigen misschien wel te veelzijdig door het groot aantal opties.

link: https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php

 

Wintest
Ook veelzijdig. Het is betaalde software.

link: http://www.win-test.com/

 

Tucnak
De is een Tsjechisch contestlogprogramma speciaal voor de vhf en hoger contester. Leuke features zijn dat het dxcluster en kst chat zijn geintegreerd.
Zeer de moeite waard zijn het vliegtuig scatter en regenscatter window. Draait onder windows en linux.

link: http://tucnak.nagano.cz/wiki/Main_Page

 

Taclog
Misschien wel een van de oudste contestlog programma’s dat wel wat gedateerd is, maar ik zie nog steeds logs die hiermee worden ingediend. Het programma draait nog op DOS en er zijn op internet creatieve manieren te vinden om het te kunnen draaien op windows of linux.

link: http://rudius.net/oz2m/taclog/

 

 

Ik heb geen contestlog programma en zie het voor die paar verbindingen ook niet zitten om dat op mijn computer te installeren.

Voor deze contesters bestaat er een online EDI file Generator. Je kan op de webpagina je contestlog intypen en als je klaar bent wordt een EDI bestand gegenereerd dat je kan downloaden naar je computer. Dit bestand kan je daarna weer gebruiken om je contestlog in te dienen bij de contestrobot.
De pagina start in het Tsjechisch, maar door op de juiste landvlag bovenaan de pagina te klikken kan je overschakelen naar een andere taal.

link: http://ok2kjt.net/edi/

 

73 Rob PE1ITR

vhf contestmanager

Contestweekend 7 en 8 juli 2018

Komend weekend worden twee contesten georganiseerd waarvoor ik iedereen wil uitnodigen om mee te doen. Het gaat om:

  1. 144 MHz en hoger contest. Deze contest begint op 7 juli om 14:00u UTC en eindigd op 8 juli 2018 om 14:00 UTC. Dit is de derde contest dit seizoen die meetelt voor de competitie.
  2. Deel 2 van de 50/70MHz contest. Ook deze contest begint op 7 juli om 14:00u UTC en eindigd op 8 juli 2018 om 14:00 UTC. De behaalde punten worden opgeteld bij de punten die behaald zijn in deel 1 van deze contest die in het 3e weekend van juni werd gehouden.

De regels van deze contesten kunt u hier vinden.

Op de website van het agentschap telecom staat voor het weekend een melding van een zendbeperking in de 13cm band (2320 – 2400 MHz) rondom Scheveningen, de locator JO22DC. Klik hier voor dat overzicht.

De competitie van 144MHz en hoger contest ziet er nu als volgt uit. In de sectie A staat Conrad, PA5Y op nr 1 gevolgd door Wim, PA0WMX. Daar zou nog iets kunnen gebeuren. In de sectie B staat de groep PI4GN eenzaam op kop en is het baken op alle banden tot 24GHz. De heren leggen tegenwoordig wel rond etenstijd het hele station ook een uurtje stil om gezellig samen te eten. Dit kost punten.. Toen er meer stations meededen in de sectie B zou dit ook ondenkbaar zijn. Dus graag meer concurrentie in de sectie B. Dit is meer dan welkom.
In de sectie C staat Frank PE1EWR op kop. Op enige afstand staan PA3CGJ, PH4X en PA3HFJ wat punten betreft bij elkaar. In dit groepje kan nog wat schuiven.
In de sectie D zitten de microgolfers en die sectie ziet er ook gezellig uit. Ruim op kop staat Simon, PA0S en op enige afstand gevolgd door Juda, PA0JUS en Theo, PA3AWJ.
En dan de verrassing dit jaar is het het grote aantal deelnemers in de sectie N. In maart was er nog 1 deelnemer, maar dat veranderde is mei snel en kwamen er 7 deelnemers bij. Op kop staat PD4R direct gevolgd door PD1B. In deze sectie kan nog van alles gebeuren.

De uitslagen van de voorgaande contesten in dit jaar kunt u hier vinden.

Je log insturen is voldoende voor deelname. Ik wens alle deelnemers succes komend weekend met veel DX.

73 Rob PE1ITR
VHF contestmanager.

De uitslag van de ATV contest is gepubliceerd

De uitslag van het ATV contest/activiteiten weekend is bekend.

Klik hier voor de volledige lijst met resultaten per band.

Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Het volgende ATV weekend is op 8 en 9 september. Zet die datum alvast in de agenda!

Hans PA0WYS

 

VERON en IARU contest op 50 en 70 MHz 16 en 17 juni 2018

Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om mee te doen met de VERON/IARU 50 en 70 MHz contest. Deze contest wordt komend weekend gehouden en start op zaterdag 16 juni 2018 14:00 UTC en stopt zondag 17 juni 2018 14:00 utc.

De contest wordt gehouden op onze laagste VHF banden en daar is bv veel vaker E-skip propagatie. Daarom al -vind ik- is het een van de leukere contesten in het seizoen. De 6m band heeft niet voor niets de bijnaam Magic Band en er zijn verbindingen mogelijk tussen 1 en 8000 of meer km. De gemiddelde afstand in de contest ligt meestal rond de 1100 km. En als het meezit is er op zaterdag avond Multi-Hop propagatie naar het Carabisch gebied.

Voor de VERON contest is dit de eerste contest in een serie van twee. De tweede 50/70MHz contest zal in het eerste volle weekend van juli worden gehouden. De behaalde punten van deel 1 en deel 2 worden bij elkaar opgeteld en vormen dan de uitslag.  De gezamelijke IARU Region 1 contest wordt alleen in juni gehouden en dat staat garant voor veel activiteit komend weekend.  Deelnemers doen in juni zowel mee met de VERON als met de IARU contest.

 

Modes
De modi in deze contest zijn CW, USB of FM. Echter dit jaar is het ook toegestaan verbindingen in digitale modi te maken. Toen deze mogelijkheid werd bedacht bestond de mode FT8 nog niet en kon men de explosieve toename van deze mode ook niet voorzien. Nu is het er wel en dat zou nog wel een interessante optie kunnen worden om te gebruiken.
Verbindingen in een digitale mode dienen in het log apart te worden gekenmerkt door mode code “7” in het edilog te gebruiken.

Voor een geldige  verbinding dient te worden uitgewisseld de beiden roepnamen, het rapport, een volgnummer te binnen bij 001 en de maidenhead locator (6 tekens lang bv JO33II). De afstand in km tussen de stations is het aantal punten per verbinding.
Dit geldt dus ook voor de digitale modi. Hoe je dat met bv met FT8 voor elkaar gaat krijgen is aan ieders creativiteit, maar duidelijk is dat de informatie velden in WSJT-X, MSHV of wat voor programma dan ook, anders ingesteld moeten worden om het volgnummer en de volledige maidenhead locator uit te kunnen wisselen.

Stations buiten Region 1 weten vaak niet hun volledige maidenheid locator omdat men daar alleen de eerste 4 tekens gebruikt. bv FN20. Alleen in het geval dat een station buiten Region 1 zit mag je zelf de locator in het log compleet maken door er MM achter te zetten bv FN20MM.

 

Secties
Je kan meedoen in de Multi operator of Single operator sectie.

Vooralsnog is het plan om dit jaar in de VERON uitslag geen onderscheid te maken tussen stations die wel en die niet digitale modi hebben gebruikt, maar mogelijk ga ik dat wel doen als de verschillen te groot blijken. Vooralsnog is het maar afwachten in hoeverre digitale modi een echt voordeel gaan bieden bij het VHF contesten. We gaan het zien.

De IARU heeft nu ook een 6 uurs sectie. Vooralsnog kennen deze sectie in de VERON uitslag niet.  Binnen de VHF commissie denken we momenteel na hoe we volgende jaar deze 6 uurs sectie binnen de VERON contesten kunnen inpassen zonder dat er dan weer teveel secties gaan ontstaan.

 

Inzendtermijn
Let op: de uiterlijke inzendtermijn van de logs voor deze contest is 1 juli 2018 14:00u! Dit geldt voor de VERON contestrobot en voor de IARU contestrobot.

 

Inzenden logs
Deelnemers kunnen het log in het edi formaat REG1TEST indienen bij de VERON contestrobot. Dit is het adres: https://vhf-uhf.veron.nl/contestrobot.

Ook nieuw is dat verwacht wordt dat deelnemers hun log zelf indienen bij de IARU contestrobot. Deze verwerkt ook het log in REG1TEST edi formaat. Hetzelfde log wordt dus 2x ingediend. Er zijn in het verleden wat problemen geweest met het (op tijd) doorsturen van de logs naar de IARU en dit heb ik nu opgelost door deze verantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf neer te leggen. De IARU contestrobot is iets strenger dan die van VERON maar werkt verder in grote lijnen hetzelfde. Het is hier belangrijk dat je in het edi log de velden “PSect=” en “RHBBS=” goed vult met de waarden die de IARU robot verwacht. Let daar op.

Please use the PSect:
SINGLE
MULTI
6H SINGLE
6H MULTI
SINGLE MGM
MULTI MGM

Het veld RHBBS wordt gebruikt om je email adres op te geven. Het vullen daarvan spreekt voor zichzelf. Het wordt gebruikt om je een inlogcode te sturen mocht je het log voor de inzendtermijn willen veranderen.

Het webadres van de IARU contestrobot is: https://iaru.oevsv.at . Kies op deze pagina uit de lijst de juiste contest door in de betreffende regel te klikken op “EDI Logfile Upload”. Dan kom je vervolgens op een pagina waar het EDI log geupload kan worden.

Mocht het niet lukken met het log of er zijn vragen, dan kan je met mij contact opnemen.  De contest reglementen zijn op deze webpagina te vinden.

Succes met de contest en veel DX en verbindingen toegewenst. Ik zie graag de logs tegemoet eventueel met een verhaal en foto’s over de belevenissen.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF Contestmanager

Uitnodiging VERON velddag contest op 2/3 juni 2018

Hierbij de uitnodiging om mee te doen met de VERON velddag contest komend weekend.  De contest wordt gehouden op alle banden vanaf 50MHz en hoger en staat alleen open voor deelnemers waarvan het station niet verbonden is met het vaste electriciteitsnet. Er mag ook geen gebruik gemaakt worden van permanent vast opgestelde antennes. Dat neemt niet weg dat ook vast opgestelde stations verbindingen kunnen maken en punten kunnen geven aan de deelnemers.

Voor een verbinding uitwisselen Rapport + Volgnummer en QTH Locator. Er zijn geen secties. Dit is een zogenaamde losse contest die op zichzelf staat. De logs kunnen in EDI REG1 formaat via de contestrobot worden ingediend.  Hier staat het contestreglement.

In de landen om ons heen worden ook contesten georganiseerd. Het is wel zo dat deze keer in hetzelfde weekend ook HamRadio 2018 Beurs in Friedrichshafen wordt gehouden. Daardoor kan de activiteit wat minder zijn.

  • Microgolfcontest in DL, OK, OM, SP en verder. Hier staat een qrv lijst.
  • De Championnat de France THF op 144MHz tm 47 GHz is ook een belangrijke contest.

 

Ik maak nog even gebruik om te melden dat in het weekend van 16/17 juni de IARU 50/70MHz contest wordt gehouden. Schrijf het alvast in de agenda! Nadere informatie hierover volgt t.z.t.

73 Rob PE1ITR
VHF contestmanager

Uitslag 144MHz en hoger mei 2018 contest

De uitslag van de VERON 144 MHz en hoger mei 2018 contest is gepubliceerd. Ook het competitie overzicht voor 2018 is bijgewerkt. De uitslag en de competitieoverzicht kunnen hier worden gedownload.

Ik heb 68 logs van deelnmers ontvangen en voor de controle had ik de beschikking over ruim 200 tegenlogs uit het buitenland. Het controle proces verloopt automatisch.
Er waren deze keer weer meer deelnemers dan de vorige keer. Opvallend en goed om te zien is de flinke stijging van het aantal deelnemers in de sectie N. Blijkbaar heeft de reclame voor de contest op diverse websites geholpen. Mijn dank voor het QSP-en van de aankondiging. Ook goed om te zien is dat er 4 logs op 24 GHz zijn ontvangen. De andere secties beginnen er weer gezellig uit te zien. We zijn er nog niet maar het gaat wel de goed kant op met het aantal deelnemers.

Alleen het aantal deelnemers in de sectie B (Multi operator en multi band) blijft nog achter. Er is een speciale regeling in het contestregelment opgenomen om deelname in de sectie B te stimuleren. In deze regeling kunnen individuele stations afspreken om samen als groep zoals een multi operator en multi band station mee te doen. Men kiest in de groep de roepnaam die alle punten krijgt. Elk individueel station is dan qrv op 1 band en geeft na afloop van de wedstrijd de punten aan de callsign van de groep bv PI4XYZ. Dat kan door in het log dit aan te geven middels de tekst “PClub=PI4XYZ”. Let op wanneer je gebruik maakt van deze regeling dan wordt je automatisch ingedeeld in de sectie B, omdat je in feit een multi operator mult band station bent. Nadere informatie hierover in het contestreglement.

 

Errorlog

De deelnemers die het betreffen hebben per email een errorlog ontvangen met daarin een overzicht van de afgekeurde verbindingen. De meeste verbindingen worden correct gelogd. Echter als we inzoomen op de fouten is meeste gemaakte fout een niet overeenkomend qso volgnummer. Dit wordt gevolgd door een verkeerd gelogde locator. Ik zie nog veel de klasieker dat een duits station wordt opgegeven in bv het vakje JO68 terwijl het JN68 moet zijn. JO68 ligt in Zweden. Verder wordt de locator vermoedelijk veel overgenomen uit de history database van logging software en dit is met regelmaat niet de locator die het station in de verbinding gebruikt. Vaak verschillen laatste twee letters van de locator.
En als laatste is veel voorkomend een verkeerd rst rapport noteren. bv 59 noteren terwijl het tegenstation een 55 rapport geeft. Al met geldt het advies om niet zomaar te accepteren wat de logging software in de velden voorstelt.

 

Verloop contest

In de uitslag heb ik per band diverse grafieken toegevoegd om het verloop van de contest te laten zien. Duidelijk is dat op zaterdag de meeste verbindingen per uur worden gemaakt. Op zondag is het wat rustiger, maar ook dan worden verbindingen over leuke afstanden gemaakt. Er is dan ook wat meer tijd om skeds af te spreken op on4kst en hiervoor de tijd te nemen.
De gemiddelde afstand op 144 MHz en 432 MHz was in vergelijking met de maart contest ongeveer hetzelfde. Op 23cm en hoger lagen de gemiddelde afstanden hoger dan de maart contest.

 

Deelname

Tot slot heb ik nog een overzichtje gemaakt van het aantal nederlandse stations die in deze contest actief waren. Dit overzicht wil ik graag delen. Per band wordt in de tabel hieronder aangegeven hoeveel nederlandse stations actief waren met daarbij het aantal stations die een log hebben ingestuurd en het aantal staions waarvan geen log is ontvangen. Op 144 MHz bijvoorbeeld waren 105 stations actief waarvan 17 stations een log hebben ingestuurd en 88 stations niet. Ik leid hieruit in ieder geval af dat de deelname op 144, 432 en 1296MHz hoger kan zijn. Mijn wens is om het aantal deelnemers te verhogen dus ik zou het heel leuk vinden om ook van deze stations een log te mogen ontvangen.

Band PA Callsigns actief PA Logs ontvangen Totaal PA Callsigns in contest
144 MHz 88 17 105
432 MHz 36 14 50
1.3 GHz 10 14 24
2.3 GHz 3 9 12
3.4 GHz 0 2 2
5.7 GHz 0 3 3
10 GHz 1 8 9
24 GHz 0 4 4

Iedereen bedankt voor het inzenden van het log en tot ziens in de volgende editie van deze contest. Dat is in het weekend van 7 en 8 juli 2018.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF contestmanager