Dutch Activity Contest 2018 en 2019

De uitslag van Dutch Activity Contest (DAC) 2018 is gepubliceerd op deze webpagina. Ik wil iedereen bedanken voor de deelname en in het bijzonder felicitaties aan de winnaars in de einduitslag. Een feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de VHF-dag op zaterdag 23 maart 2019.

Bij deze ook de uitnodiging om mee te doen aan de DAC 2019. De eerste activiteitswedstrijd van de serie zal dit jaar op 144 MHz worden gehouden en wel op dinsdagavond op 1 januari 2019!
Een overzicht van de wedstrijdregels en de tijdstippen voor 2019 staan op deze webpagina. Deelname aan een van de contesten kan eenvoudig door het electronisch log voor uiterlijke inzenddatum te uploaden naar de contestrobot.

De DAC is een leuke contest om in een paar uur tijd op de dinsdag of donderdagavond veel verbindingen op VHF en hoger te maken of gewoon met een paar verbindingen je apparatuur te testen. In de omliggende landen wordt op dezelfde banden en op ongeveer dezelfde tijdstippen soortgelijke activiteit contesten gehouden en dit staat garant vor voledoende activiteit. Ik noem bijvoorbeeld de Nordic Activity Contest, UKAC, Soirée d’activité THF enzovoorts.

Ik zie uw log graag tegemoet.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF Contestmanager.

Uitslagen Radiowedstrijden gepubliceerd

Dit artikel is bedoeld om iedereen te informeren de uitslagen van radiowedstrijden zijn gepubliceerd.. Afgelopen week zijn op de website van de vhf commissie de uitslagen van de volgende radiowedstrijden gepubliceerd:
– Velddag contest 2018.
– 50 en 70 MHz juni 2018 (deel 1).
– 50 en 70 MHz juli 2018 (deel 2).
– VHF en UHF Zomercontest.
– 144 MHz september contest.
– 432 MHz en hoger oktober contest.
– 144 MHz telegrafie november contest.

Ook zijn de einduitslagen van de VERON Competitie en de 50/70MHz serie gepubliceerd. Alle deelnemers en in het bijzonder de nummer 1’s gefeliciteerd met de behaalde resultaten. De uitslagen zijn op deze pagina te lezen.
Alle deelnemers hebben een aparte mail ontvangen dat de uitslagen zijn gepubliceerd. Indien van toepassing is ook een een errorlog met de afgekeurde verbindingen verstuurd. Er zijn dit jaar iets meer dan 2500 checklogs uit binnen en buitenland gebruikt voor de beoordeling. Dit jaar is gebruikt om het gehele beoordelingsproces tussen de logs zoveel mogelijk te automatiseren. Deze investering gaat zich volgend seizoen terugbetalen in het nog sneller publiceren van de einduitslagen.

In een apart artikel later deze maand zal ik een overzicht geven van de winnaars, hoogtepunten in het contestseizoen en nadere informatie over de prijsuitreiking. Schrijf alvast in je agenda dat de prijsuitreiking op 23 maart 2019 gaat plaatsvinden.

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager.

432MHz en hoger contest in het weekend van 6 en 7 oktober 2018

Komend weekend wordt van zaterdag 6 oktober 2018 14:00UTC tot zondag 7 oktober 14:00UTC de IARU/VERON 432MHz en hoger contest gehouden. De contest is op de banden 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 1.5cm etc. De contest wordt in heel Europa gehouden en dat staat garant voor voldoende activiteit. Een goede gelegenheid om uw microgolf zenders uit te proberen.  Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen.

Dit is tevens de laatste contest dit jaar, uit de serie van vijf, die meedoet voor de competitiepunten. Na deze contest zal de eindstand worden opgemaakt. De prijsuitreiking aan de winnaars zal plaatsvinden op de VHF dag die in 2019 zal worden gehouden.

 

Het contestregelement staat hier.  Je kan deelnemen door je contestlog te uploaden naar de contestrobot.

144MHz contest in het weekend 1 en 2 september 2018

Komend weekend wordt vanaf zaterdag 1 september 2018 14:00UTC tot zondag 2 september 14:00UTC de IARU/VERON 144MHz contest gehouden. In eerder gepubliceerde uitnodiging staat nadere informatie over deelname en inzenden van logs.

Deze IARU contest kent een enorme activiteit in heel Europa omdat alles is geconcentreerd op de 2m band. Dus doe mee en laat je horen! Een aantal stations bereiden zich al voor. Zo zullen multi operator stations PA1T (JO33JF), PC5T (JO23KE) qrv zijn. Laat me weten als je ook QRV bent. In een qrv list voor europa is hier te vinden.

Ook zullen een aantal nederlandse stations naar het buitenland gaan en die zullen het leuk vinden om verbindingen met nederland te maken.   Zo is HB9/PA2CHR/p hoog in de bergen qrv vanaf mount Chasseron, locator JN36GU met 13el en 2 x bigwheel op 1603 meter hoogte.

Ook is vanuit Luxembourg is LX/PA1TK/p qrv met een groot station.  In de laatste Electron een artikel hierover genaamd “50 jaar contesten”. Theo schrijft me “Sinds 1978 was de contestgroep LX/PA1TK/p actief met veel actieve andere amateurs zoals: PA0ASH (sk), PA0FRX (sk), PA5WT, PA3GVI, PE1BTX, PE1BBI, PE1ITR, PA0RDY, PA2V, PA0JCA, PA0RJV, PA3GEO, PC5T en anderen. De laatste keer was 2012. Theo PA1TK gaat nog 1x terug naar LX tijdens de IARU VHF contest op 1/2 september. Qrg 144.335 MHz +/_ qrm. Hij heeft logistieke assistentie van Robert F4VSG en Charles PAoBDC. Er wordt gebruik gemaakt van 5 systemen, 111 elementen yagi,s en een solide state amplifier. In de dagen voor de contest is het plan om een baken te activeren op 144.400 MHz met 50wattt en 4 x dipool. Veel dank aan Hans Pe1CKK, Janelco France en mijn xyl om dit mogelijk te maken! 73, Theo pa1tk.”

Iedereen een goede contest gewenst en ik zie graag het log, met een verhaal en/of foto’s tegemoet.

73 Rob PE1ITR

VHF Contestmanager

 

 

Uitnodiging voor de VERON/IARU 144MHz contest op 1 en 2 september 2018

Op 1 en 2 september 2018 wordt van 14:00u tot 14:00u de VERON 144MHz SSB/CW contest gehouden. Dit is tevens de 4e contest in de serie die meetelt voor de VERON competitie. Het contestreglement is op deze pagina te vinden. Tegelijkertijd wordt in Region 1 ook de IARU 144MHz SSB/CW contest gehouden. Deze IARU contest kent een enorme activiteit in heel Europa omdat alles is geconcentreerd op de 2m band. Dus doe mee en laat je horen!

 

Inzenden logs
Deelnemers kunnen zoals gebruikelijk het EDI log in het bestandformaat REG1TEST indienen bij de VERON contestrobot. Dit is het adres: https://vhf-uhf.veron.nl/contestrobot.

Als je mee wil doen in de IARU contest dan dien je het log zelf ook in te dienen bij de IARU contestrobot. Deze verwerkt ook het log in REG1TEST edi formaat. De IARU contestrobot is iets strenger dan die van VERON maar werkt verder in grote lijnen hetzelfde. Het is hier belangrijk dat je in het edi log de velden “PSect=” en “RHBBS=” goed vult met de waarden die de IARU robot verwacht. Let daar op.

Please use the PSect:
SINGLE
MULTI
6H SINGLE
6H MULTI

Het veld RHBBS wordt gebruikt om je email adres op te geven. Het vullen daarvan spreekt voor zichzelf. Het wordt gebruikt om je een inlogcode te sturen mocht je het log voor de inzendtermijn willen veranderen.

Het webadres van de IARU contestrobot is: https://iaru.oevsv.at . Kies op deze pagina uit de lijst de juiste contest door in de betreffende regel te klikken op “EDI Logfile Upload”. Dan kom je vervolgens op een pagina waar het EDI log geupload kan worden.

 

Inzendtermijn
Let op: de uiterlijke inzendtermijn van de logs voor deze contest is 11 september 2018 14:00u! Dit geldt voor de VERON contestrobot en voor de IARU contestrobot.

 

6 uur sectie
Binnen het IARU contestreglement bestaat een 6 uurs sectie. Binnen het VERON contestreglement bestaat deze 6 uurs sectie niet. Nu zijn er bij mij verzoeken binnengekomen om een dergelijke 6 uurs sectie ook in het nederlandse contest reglement in te voeren omdat het voor sommige operators niet mogelijk is de 24 uur achtereen te contesten. Deze stations zouden dan in het nadeel zijn of niet meedoen omdat ze nooit hoog kunnen scoren. Het reglement aanpassen tijdens een seizoen doen we niet dus is besloten tot een experiment om de behoefte voor een 6 uurs sectie te peilen. Een derglijke sectie zouden we dan mogelijk in 2019 kunnen invoeren. Binnen het IARU contest reglement wordt de sectie als volgt gedefinieerd:

“6 HOURS: stations from the same location, operated by any number of operators and operating according to the 6 hours’ time rule. The 6 hour time segment can be divided into maximum two periods. The time of the first QSO sets the start time of the first period. When operating in two periods, the pause between the periods must be longer than 2 hours. The first time difference of 2 hours or more between two consecutive QSOs marks the pause segment. Only the QSOs that fall into the combined 6 hour time segment will be counted for points. Participants are welcome to operate longer than 6 hours and in such case they shall send their complete log (the contest robot will automatically extract the 6 hours part from the log, while the rest of the log entries will be used for cross-checking purposes).”

Werkwijze experiment 6uur sectie
Bij het indienem van het log bij de VERON contestrobot kan je vanaf de septembercontest in de keuzelijst voor elke bestaande sectie ook kiezen voor de 6uurs sectie variant. Dus sectie A heeft ook een sectie A-6H, sectie B heeft ook een sectie B-6H etc. Deze keuze wordt getoond in de claim lijst en in de uitslag als opmerking bij de roepnaam. Echter bij het opmaken van de uitslagen houden we geen rekening met een 6 uurs sectie.
Ik zal wel apart voor deze stations ter informatie ook de score berekenen voor de verbindingen die binnen de 6 uurs (of 2x3uurs) periode zijn gemaakt. Op deze manier krijgen we idee wat de behoefte is en wat de effecten zijn. Het invoeren van een 6 uur sectie heeft voor en nadelen. Bijvoorbeeld:

Voordelen: Het trekt meer deelnemers. Het is een mooie oplossing voor deelnemers die niet de hele contest QRV willen zijn.

Nadelen: Teveel secties waardoor versnippering gaat ontstaan. Het neigt ernaar om voor iedere deelnemer een sectie te maken waar je nummer 1 kan worden. In de praktijk zien we bij de single operators geen enkel station dat binnen de contest daadwerkelijk 24 uur actief is. Dus wat is dan het voordeel om een 6 uurs variant in te voeren.

 

Succes met de contest en veel DX en verbindingen toegewenst. Ik zie graag de logs tegemoet eventueel met een verhaal en foto’s over de belevenissen

73 Rob PE1ITR

VHF Contestmanager

7 augustus 144MHz activiteitscontest

Zoals elke maand wordt op de eerste dinsdagavond van de maand van 17:00UTC tot 21:00UTC op 144MHz de dutch activity contest gehouden.

Ik ontving in dit kader het volgende bericht:

Robert F4VSG en Theo PA1TK zijn actief op dinsdagavond 7 augustus vanuit JN38BA.
Ze zijn de nieuwe mobiele mast van Robert aan het testen, wat de hoofdtaak is, maar hebben natuurlijk ook apparatuur voor 144 MHz mee. Ze kijken uit richting PA tijdens de Dutch Activity Contest.
De afstanden naar PA zijn redelijk: JO11SL: 427km, JO33BC: 566km, JO21VO: 400km, JO32CD: 459km, dus: tot Dinsdag avond!

Mobiele Mast van F4VSG

Uitslag juli 144MHz en hoger contest gepubliceerd

De uitslag van de juli 144MHz en hoger contest is gepubliceerd. Ook het competitie overzicht is bijgewerkt. De pdf documenten kunt u op deze webpagina vinden.

Alle deelnemers en in het bijzonder de winnaars in iedere sectie en band gefeliciteerd met het behaalde resultaat. De juli editie van de lag in lijn met de eerdere gehouden mei contest. Er zijn wel weer meer deelnemende stations genoteerd. En bij elkaar zijn er door de deelnemers vanuit Nederland ook weer meer verbindingen gemaakt.
Met name het aantal verbindingen op 3.4 GHz en hogere banden lag deze keer een stuk hoger in vergelijking met in vorige contesten dit seizoen.
Het gemiddeld aan kilometers per verbinding lag weer in lijn met de mei contest. Alleen op de 2m en 70cm band werden gemiddelde grotere afstanden overbrugt dan in mei.

Bij de controle van de logs enkele opvallendheden met het verzoek hierop te letten. In veel logs was de datum bij een verbinding niet correct aangegeven. Verbindingen gemaakt op zaterdagochtend om 6:00UTC of zondagavond om 23:00UTC. De contest loopt van zaterdag 14:00UTC tot zondag 14:00UTC.
Ook graag de het verzonden volgnummer netjes in de tijd opnummeren. Ik zag een log dat begon met het uitgeven van volgnummer 012 en toen weer 001 dan weer 010 etc.. En dit ook nog in combinatie met verkeerde tijden. Dit was niet te reconstrueren. De VERON contestrobot heeft hier niet zo’n problemen mee omdat de uitwisselde informatie wordt gechecked, maar ik merkte bij het uitwisselen van de logs dat de robots van de buitenlands collega’s hier een stuk kritischer mee omgaan.
Verder valt op dat de volgende klassieke fouten nog veel voorkomen. 59 noteren terwijl het tegenstation 55 geeft. En met stip bovenaan is in de locator JO loggen terwijl het JN is of andersom. Alle deelnemers die het betreft ontvangen een errorlog ter lering en vermaak.

Ik zie ook dat enkele single operator deelnemers meedoen in verschillende secties op 2m en 70cm. Bijvoorbeeld het log op 2m wordt ingestuurd in de sectie N en het log van 70cm in de sectie C. Besef dat dan de competitiepunten behaald op 2m en 70cm niet bij elkaar op worden geteld. Soms is het handiger voor een hoger aantal competitiepunten om wel in dezelfde hoger sectie in te sturen omdat de behaalde punten binnen een sectie in de competitie uitslag bij elkaar op worden geteld, ook al zou het zendvermogen deelname in de qrp sectie rechtvaardigen. Laat me weten als je in het competitieoverzicht alles naar 1 sectie wil hebben.

73 Rob PE1ITR
VHF contestmanager

Uitnodiging VERON Zomercontest 4 en 5 augustus 2018

Intussen dat uw VHF Contestmanager de uitslag aan het opmaken is van de contesten die zijn gehouden in juni en juli dient de volgende contest zich weer aan. Op 4 en 5 augustus wordt de VERON Zomercontest gehouden. Deze contest begint op zaterdag om 14:00 UTC en eindigt op zondag 14:00 UTC en wordt gehouden op de banden 144 MHz, 432 MHz en 1.3 GHz.
Het is een losse op zichzelf staande contest. Een verbinding is geldig wanneer met het tegenstation wordt uitgewisseld het rapport, volgnummer en QTH locator. Het volledige contestreglement staat hier.

Het bijzondere aan deze contest is dat tegelijkertijd op zondag ook de Alpe Adria VHF/UHF/SHF contest wordt gehouden. Dit staat garant voor voldoende activiteit en zoals de naam al doet vermoeden behoort het dan ook zeker tot de mogelijkheden om Italiaanse of andere stations op bergtoppen in de Alpen via Tropo te werken. Om een indruk te geven is hier een link naar mijn verslag van vorig jaar over deze contest.
Ik zie uw log graag tegemoet via de VHF Contestrobot.

Ik ontving van S51FB het volgende bericht met het verzoek dit te verspreiden. Bij deze:

 

Alpe Adria 2018 VHF contest – invitation

“Dear radioamateurs, dear contesters,

Alpe Adria VHF/UHF/SHF contest is one of the oldest radioamateur contest organised on VHF/UHF/SHF frequency bands. This year’s contest, organised by Association of Radio Amateurs of Slovenia, is the 47rd in a row.

This contest has two parts. On Sunday, 5th August 2018 there is VHF part and the rules for this part are available here http://slovhf.net/alpe-adria-vhf-contest/ . VHF part of Alpe Adria contest is very popular, usually extremely high number of amateur stations are taking part and for those amateurs who likes mountaineering, there is low power (5W) high altitude (above 1600m A.S.L.) category excellent opportunity.

At the end of the contest don’t forget to submit your log. According the rules logs from participants from OE, 9A and I are to be sent to the national VHF managers, participants from other countries can upload the log on the S5 VHF robot http://slovhf.net/vhfmanager/index.php or they can send their logs to one of the email addresses listed in the rules or to the vhfctest (at) hamradio.si.

On behalf of the organiser I wish you good luck

73 de Miha, S51FB
ZRS VHF manager”

 

 

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager

Contestlogs in VHFREG1 EDI formaat indienen

Voor deelname aan een contest moet je het contestlog bij de contestrobot apart per band indienen in VHFREG1 EDI bestandsformaat. Ik krijg over dit bestandsformaat regelmatig vragen binnen. Hieronder de meeste gestelde vragen met antwoorden om je op weg te helpen.

 

Wat is een bestand in VHFREG1 EDI formaat?

Binnen de IARU Region 1 is een bestandformaat afgesproken waarmee contestlogs kunnen worden verwerkt. Dit is het VHFREG1 EDI bestandformat. Dit is een bestand met platte tekst waarin de gegevens in bepaalde structuur staan.  Alle contestrobots binnen region 1 zijn ingericht om logs van dit type bestand te kunnen verwerken.
Meer informatie en de bestandsdefinitie staan beschreven in het VHF Managers Handbook. Hier staat een link om het handbook te downloaden:

https://vhf-uhf.veron.nl/gesplitste-iaru-r1-vhf-handbook-is-uitgegeven/ 

Zoek in het document op “EDI” of “Standard format for Electronic Contest Log Exchange”

 

Welke contestlog programma’s kunnen het VHFREG1 EDI bestandformaat exporteren?

Er zijn heel veel contestlogprogramma’s die dat kunnen. Het is een kwestie van smaak welke programma je het fijnste vind. Zonder andere software te kort te willen doen hieronder een lijst van de meest gebruikte software:

N1MM logger+
Dit is denk ik de meeste gebruikte en meest veelzijdige gratis contestsoftware. Prima geschikt voor VHF en hoger contesten. Voor sommigen misschien wel te veelzijdig door het groot aantal opties.

link: https://n1mmwp.hamdocs.com

 

Wintest
Ook veelzijdig. Het is betaalde software.

link: http://www.win-test.com/

 

Tucnak
De is een Tsjechisch contestlogprogramma speciaal voor de vhf en hoger contester. Leuke features zijn dat het dxcluster en kst chat zijn geintegreerd.
Zeer de moeite waard zijn het vliegtuig scatter en regenscatter window. Draait onder windows en linux.

link: http://tucnak.nagano.cz/wiki/Main_Page

 

Taclog
Misschien wel een van de oudste contestlog programma’s dat wel wat gedateerd is, maar ik zie nog steeds logs die hiermee worden ingediend. Het programma draait nog op DOS en er zijn op internet creatieve manieren te vinden om het te kunnen draaien op windows of linux.

link: http://rudius.net/oz2m/taclog/

 

 

Ik heb geen contestlog programma en zie het voor die paar verbindingen ook niet zitten om dat op mijn computer te installeren.

Voor deze contesters bestaat er een online EDI file Generator. Je kan op de webpagina je contestlog intypen en als je klaar bent wordt een EDI bestand gegenereerd dat je kan downloaden naar je computer. Dit bestand kan je daarna weer gebruiken om je contestlog in te dienen bij de contestrobot.
De pagina start in het Tsjechisch, maar door op de juiste landvlag bovenaan de pagina te klikken kan je overschakelen naar een andere taal.

link: http://ok2kjt.net/edi/

 

73 Rob PE1ITR

vhf contestmanager

Contestweekend 7 en 8 juli 2018

Komend weekend worden twee contesten georganiseerd waarvoor ik iedereen wil uitnodigen om mee te doen. Het gaat om:

  1. 144 MHz en hoger contest. Deze contest begint op 7 juli om 14:00u UTC en eindigd op 8 juli 2018 om 14:00 UTC. Dit is de derde contest dit seizoen die meetelt voor de competitie.
  2. Deel 2 van de 50/70MHz contest. Ook deze contest begint op 7 juli om 14:00u UTC en eindigd op 8 juli 2018 om 14:00 UTC. De behaalde punten worden opgeteld bij de punten die behaald zijn in deel 1 van deze contest die in het 3e weekend van juni werd gehouden.

De regels van deze contesten kunt u hier vinden.

Op de website van het agentschap telecom staat voor het weekend een melding van een zendbeperking in de 13cm band (2320 – 2400 MHz) rondom Scheveningen, de locator JO22DC. Klik hier voor dat overzicht.

De competitie van 144MHz en hoger contest ziet er nu als volgt uit. In de sectie A staat Conrad, PA5Y op nr 1 gevolgd door Wim, PA0WMX. Daar zou nog iets kunnen gebeuren. In de sectie B staat de groep PI4GN eenzaam op kop en is het baken op alle banden tot 24GHz. De heren leggen tegenwoordig wel rond etenstijd het hele station ook een uurtje stil om gezellig samen te eten. Dit kost punten.. Toen er meer stations meededen in de sectie B zou dit ook ondenkbaar zijn. Dus graag meer concurrentie in de sectie B. Dit is meer dan welkom.
In de sectie C staat Frank PE1EWR op kop. Op enige afstand staan PA3CGJ, PH4X en PA3HFJ wat punten betreft bij elkaar. In dit groepje kan nog wat schuiven.
In de sectie D zitten de microgolfers en die sectie ziet er ook gezellig uit. Ruim op kop staat Simon, PA0S en op enige afstand gevolgd door Juda, PA0JUS en Theo, PA3AWJ.
En dan de verrassing dit jaar is het het grote aantal deelnemers in de sectie N. In maart was er nog 1 deelnemer, maar dat veranderde is mei snel en kwamen er 7 deelnemers bij. Op kop staat PD4R direct gevolgd door PD1B. In deze sectie kan nog van alles gebeuren.

De uitslagen van de voorgaande contesten in dit jaar kunt u hier vinden.

Je log insturen is voldoende voor deelname. Ik wens alle deelnemers succes komend weekend met veel DX.

73 Rob PE1ITR
VHF contestmanager.