De voorstellen voor de C5 IARU vergadering 2017 nummer 31 t/m 49

Bij het plaatsen van de voorstellen op deze website ontbrak de tweede pagina met voorstellen. Ze zijn alsnog bij het oorspronkelijke bericht geplaatst.

Nog een kleine twee weken voor kandidaatstelling Amateur van het Jaar 2016

De voordracht kan worden gemotiveerd en opgesteld door het bestuur van een afdeling of door een individuele amateur en moet vóór vrijdag 9 juni zijn ingediend bij de algemeen secretaris van de VERON. Heb je iemand in gedachten: wacht dan niet te lang! Wel moet de kandidaat voldoen aan de volgende criteria.

De kandidaat:

  • is gedurende lange tijd (> 8 tot 10 jaar) zichtbaar voor de VERON (geweest);
  • geniet enige bekendheid door andere activiteiten voor de VERON;
  • heeft met enige regelmaat artikelen gepubliceerd, bij voorkeur in Electron;
  • heeft lezingen gegeven op VERON afdelingen

Het bestuur van het VEDER Fonds beslist over de voordracht.

Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Amateur van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. Het wordt sinds 1962 uitgereikt aan die radiozendamateur die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zend amateurisme. De benoeming gebeurt op voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA), in het jaar volgend op het desbetreffende jaar. Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtingsbestuur.

Enquête her-ijking N: meer activiteit op VHF-en-hoger?

De commissie vraagt uw mening te laten horen bij de VERON Enquête. Denk u bij het geven van uw mening aan gebruik van de VHF-en-hoger banden (die vaak op secundaire basis zijn)? Als er meer stations toegang toe krijgen zullen er mogelijk ook meer (tegen)stations komen. Leuker voor iedereen die die banden gebruikt, beter propagatieonderzoek, nieuwe ontwikkelingen en technieken. Denk hierbij aan regenscatter, vliegtuigscatter, moonbounche, MS, amateur satellieten, omgaan met obstakels, verandering van weer, digitale modus, ATV of experimenten met bijvoorbeeld antennes.

Of u zich dus wel of niet laat leiden door al het geschreeuw eromheen (van slechts enkele personen): AT heeft het verzoek gericht aan de VERON en VRZA en is het dus totaal niet relevant wat anderen voor mooie brieven (met hun mening) maken.

Als u meer activiteit op de VHF-en-hoger banden wilt is dit uw kans! Voor meer informatie over de enquête, zie link.

Chris PA3CRX

Op 5 mei zal Robert Langenhuizen PA0RYL, in Den Bosch een lezing over SWR, slotted lines en de Smith Chart geven

Een van de meest inzichtelijke methoden om de staande golf te meten is met behulp van een slotted line. In deze presentatie laat Robert, PA0RYL zien hoe je hiermee zeer nauwkeurig de staande golf kunt meten en SWR meters kunt ijken. Na de pauze wordt het Smith Diagram geïntroduceerd en de betekenis van SWR en impedantie ermee verduidelijkt. Ook wordt met de Smith kaart de zin en onzin van het aanpassen van de SWR door het knippen aan een voedingslijn uit de doeken gedaan.

Deze interessante lezing is al in meerdere afdelingen gegeven en de recensies zijn lovend, en betiteld als; interessant en leerzaam.
Hierbij word een ieder van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen, ook leden uit andere afdelingen en niet leden zijn van harte welkom.

De demonstratie van de SWR metingen zal Robert PA0RYL doen met een 70 cm zender en SWR meters. Als er mensen zijn die hun eigen 70 cm SWR meter willen kalibreren, dan kan men die wellicht meenemen.

De bijeenkomst is op vrijdag 5 mei om 20.00 uur in het Sociaal Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch.

Zie eventueel hier voor de laatste informatie.

Op 6 en 7 mei is van 14:00 tot 14:00 (UTC) de VERON VHF-UHF-SHF contest

Heb je niets met contesten is het toch eens leuk om dan over de band te draaien om te zien wat je zoal (rechtstreeks) hoort en/of kunt werken. De gebruikte polarisatie zal horizontaal zijn. Als je dat niet hebt dus nog een week de tijd om een dipooltje, kleine yagi of HB9CV in elkaar te flansen. Met een stok of hengel uit het dakraam of balkon gestoken zal je je verbazen.

Heb je de antenne eerder klaar en wil je vast wat testen: op 2 mei is van 17:00 tot 21:00 UTC de Dutch Activity Contest op 2 mtr, in Engeland loopt hij van 19:00 tot 21:30. Ook weer gemoedelijk maar wel minder stations dan op 6 en 7 mei.

Bovenal: veel plezier!

Meer info over Racal Cougar door Jacob PE2CJ

Jacob PE2CJ is o.a. bekend van zijn artikel in Electron en lezingen bij VERON afdelingen. Hij is een ‘nieuwsbrief’ gestart over de laatste bevindingen over de Racal Cougar apparatuur. “Ik heb met diverse mensen e-mailcontact gehad over de Racal Cougar apparatuur en wellicht zijn jullie geïnteresseerd naar de laatste bevindingen.

Aanvankelijk had ik een bladzijde  gewijd aan de Racal Cougar. Omdat de hoeveelheid informatie sterk gegroeid is, heb ik besloten om de informatie op te knippen in een aantal blokken. De inhoud is nog lang niet compleet en zal in de toekomst (wanneer de tijd het toe laat) aangevuld worden. Omdat het nooit af is, is er bij dezen alvast een update van de laatste stand van zaken.

Introductie

Op de introductie bladzijde is algemene informatie te vinden over de Racal Cougar apparatuur, ‘mijn Racal avontuur’ en referenties naar externe interessante informatiebronnen.

Componenten

De losse componenten van het Cougarnet zijn op deze pagina beschreven. Het doel is om de componenten met detailinformatie te beschrijven zoals met de bijbehorende type nummers. Uitgebreide informatie van de fill gun en accu’s is reeds geplaatst. Foto’s en verdere informatie moet nog worden aangevuld.

Samenstellingen

Er zijn diverse configuraties van apparatuur mogelijk. Momenteel zijn hier alleen foto’s en tekeningen geplaatst van bekende configuraties. Foto’s met toelichting zal nog volgen.

Technisch

Het doel is om hier het technische ontwerp nader toe te lichten. Er zijn reeds detail foto’s van het binnenwerk van de zendontvanger geplaatst. Ook de frequentieopwekking is nader toegelicht om de opbouw van het apparaat beter te kunnen doorgronden. Er is veel informatie rondom de EEPROM en de frequentie instelling. Dit is echter ruwe informatie en deze tekst moet worden herzien om er een beter samenhangend verhaal van te maken. De informatie klopt wel en kan een bron zijn voor experimenten van anderen.

Modificaties

Het deel van de modificaties dat hier staat is vooralsnog compleet. Mogelijk is dit het meest relevante deel voor Cougar gebruikers. Het uitschakelen van de Time Out Timer is bescheven evenals het uitschakelen van de waarschuwing tonen zodat de (hinderlijke) piepjes bij ‘CLR’ gebruik niet meer hoorbaar zijn.
Het uitschakelen van de 150 Hz subtoon is met hardware modificaties beschreven. Dave; PA5DOF kan softwarematig zelfs de TX toon uitschakelen.
Dave is een programmer aan het ontwikkelen en de bevindingen van Dave zullen worden vermeld als de ontwikkelingen afgerond zijn.

Data protocol

Ik ben voornemens om het data protocol hier verder toe te lichten.
Momenteel is het nog losse informatie dat veel verder aangevuld moet worden. Dave; PA5DOF verdient hier de eer voor het harde werk! Ik ben ondertussen in de schema’s van de programmers aan het spitten. Hier is een schat aan relevante informatie te vinden. Helaas heb ik de G en B informatie, maar nog niet de documentatie van de C variant, dus hier ligt nog een terrein waarop het één en ander nog uitgezocht kan worden. Op de achtergrond ligt er al een schetsontwerp voor een zelfbouw programmer. Dit is deels gebaseerd op het fundament van Dave. Ik wil een gefreesde aluminium behuizing maken met een toetsenbord van 4×4 met een 4×20 karakter display. Op basis van een Adruino moet het mogelijk zijn om zo een combinatie te maken van een programmer/fill gun/VFO. Zonder de EEPROM te programmeren kan zo elke frequentie tussen 66 en 88 MHz worden geselecteerd in stappen van 12,5 kHz. Door het koppelen van de squelch draad aan de controller moet scannen over de band zelfs mogelijk zijn.
Kortom, bergen ideeën om nog verder uit te werken…

Onderhoud

Om de Racal Cougar apparatuur in goede staat de houden/brengen is onderhoud nodig. Het vervangen van de backup batterij voor een fill-gun is hier beschreven en algemeen onderhoud voor de zendontvanger.

Zo, dat is een lap tekst… Hopelijk hebben jullie iets aan bovenstaande informatie, al was het alleen al voor vermaak… Mochten jullie ideeën, tips of iets dergelijks hebben om de bladzijden te complementeren, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet Jacob Reiding; PE2CJ”

Baken in de 70 MHz (4 mtr) band

Nadat AT gepubliceerd heeft dat in Nederland één baken in de 70 MHz band is toegestaan kwam al snel een IARU coördinatieverzoek.  Dat is namelijk de eis van AT. Daar is direct mee aan de slag gegaan.

Vandaag is een email ontvangen met de vraag hoe de VERON (als IARU vertegenwoordiger) bij de aanvraag kan helpen. Uiteraard hadden we niet zo kort na elkaar zoveel belangstelling voor een baken verwacht, maar de eerste aanvraag is al in gang. Het heeft dus op dit moment geen zin om  aanvragen voor het baken in deze band te doen. Mocht de aanvraag (om welke reden ook) niet worden gehonoreerd vermelden we dat op deze website.

Voor ander bakenaanvragen en/of hoe dat in z’n werk gaat is de Frequentie Manager van de commissie rechtstreeks te vragen: frequentie-manager@veron.nl

ATVer F5AD overleden

André Ducros F5AD is op 72 jarige leeftijd na een ziekbed overleden. Ongetwijfeld zijn er niet veel Nederlandse stations die ooit een verbinding met hem hebben gemaakt maar André genoot tevens grote bekendheid door zijn zeer uitgebreide website die ontzettend veel ATV ontwerpen en ideeën bevat.

We wensen zijn familie, vrienden en amateurgemeenschap sterkte.

Vast aanmelden voor de Nordic VUSHF meeting die gehouden wordt van 9-11 juni 2017 in Tjörn

Deze meeting is georganiseerd door Väsrkustens Mikrovågsgrupp, SK6YH. Aanmelden vóór 1 mei a.s.

In het programma is te zien dat er veel lezingen zijn. Zie hier voor meer informatie.

Op 3 maart bij VERON Arnhem een lezing over gebruik spectrumanalyzer door Jos PA3ACJ

Hij zal onder andere demonstraties geven in het juist gebruiken van zo’n apparaat, en ook wat je juist niet moet doen. Ongetwijfeld komen de begrippen aan de orde van de diverse functies, wanneer je ze wel moet toepassen en wanneer niet. Of hoe te interpreteren wat er op het scherm verschijnt?

De lezing start om 20.15 in het Kluphuis.