Lancering Es’hail op donderdag 15 november om 21:45 live te volgen.

De lancering van de Es’hail satelliet met een Falcon 9 raket van SpaceX is zoals alle lanceringen van SpaceX live op internet te volgen. Kijk op https://www.spacex.com/webcast 

Het lanceer venster loopt van 20:46 tot 22:29 GMT De lancering wordt donderdag 15 november rond 21:45 (lokale tijd) verwacht. Meestal beginnen de live uitzendingen van de lancering een half uur voor de start.

Het belangrijkste deel van deze satelliet is een geostationaire TV satelliet afkomstig uit Quatar. In deze satelliet is een amateur pakket ondergebracht dat door de Qatar Amateur Radio Society (QARS) en AMSAT Duitsland (AMSAT-DL) is opgezet. Een presentatie met belangrijke info over deze satelliet is te vinden op https://amsat-dl.org/eshail-2

Met deze lancering komt voor de amateur wereld de eerste geostationaire satelliet in een baan om de aarde. Het resultaat is dat er op de hoge banden echt dx te werken is. Verbindingen tussen Brazilie en Thailand markeren de grenzen van het bereik van de satelliet die op een hoogte van 36000 km hangt. Na enige tijd komt de satelliet op 26 graden oost boven de evenaar te staan.

De smalband transponder is bedoeld voor SSB en CW. De 250 KHz brede doorlaatband loopt van 2400,050 tot 2400,300 MHz voor de uplink en van 10489,550 tot 10489,800 MHz voor de downlink.

De breedband transponder is bruikbaar voor DATV en DVB-S2. De doorlaatband is hier 8 MHz breed en loopt van 2401,500 tot 2409,500 MHz voor de uplink en tussen 10491,000 tot 10499,000 MHz voor de downlink.

 

Bertus Husken

PE1KEH

 

VHF commissie aanwezig tijdens de Dag vd Radio Amateur

Aanstaande zaterdag tijdens de Dag van de Radio Amateur  zal ook de VHF-en hoger commissie aanwezig zijn.

Je vind ons bij stand C26 vlakbij het ‘terras’.

Tot ziens op zaterdag 3 november in de IJsselhallen te Zwolle.

 

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2018

De rubriek opent met amateursatellieten – waar en hoe ze te vinden zijn. Verder is er aandacht voor de binnenkort te lanceren Fox-1C satelliet, een FM satelliet met ingangen op 70 en 23cm en een uitgang op 2m. Ook is een videocamera aan boord. Verderop in de rubriek aandacht voor het aanvragen van een verbinding met het ISS. Deze aanvragen moeten onderwijsdoelen dienen, zowel scholen als andere groepen, bijv. scouting, kunnen in aanmerking komen.
Bij het ISS zijn een paar CubeSats afgeleverd waarvan er twee voor ons interessant zijn: de Stars-Me CubeSat, in feite twee CubeSats door een lange draad verbonden. Dat doet denken aan die twee conversenblikjes van vroeger, met een strak gespannen draad ertussen en praten maar. De bedoeling is om een soort ruimtelift te onderzoeken. De beide satellieten worden met CW en telemetrie actief op 70cm. De andere CubeSat is de Japanse RSP-00 satelliet, in het kader van een onderwijsproject gebouwd door personen die niet direct met ruimtevaart te maken hebben toch kennis te laten maken met ruimtevaart. Ontvangen berichten worden via CW of digitalker in de 2m band uitgezonden, camerabeelden worden in de 70cm band uitgezonden.
Tenslotte aandacht voor het ESEO project van de ESA Academy, waar tien studenten van verschillende Europese universiteiten gezamenlijk een satelliet mogen ontwerpen, die in een lage baan moet komen. Hier komt een camera voor aardobservatie in en diverse sensoren.

Bij Weak Signals maakt Geert, PA3CSG met gepaste trots melding van het feit dat hij sinds kort in het bezit is van het DXCC op 23cm. Geert heeft daar zo’n 25 jaar over gedaan en is wereldwijd nummer 6 met dit certificaat. Een geweldige prestatie dus! Nagenoeg alle verbindingen zijn via EME gemaakt met behulp van een 8m schotel , verder is alles eigenbouw uitgezonderd de transceivers.
Mooi hier op aansluitend gaat Dick, PA4VHF wat dieper in op het werken via EME waarbij dankzij de huidige digitale technieken het al lukt met eenvoudige middelen.  Op 2m zijn vele stations actief en deze band is dus zeer geschikt om met EME te beginnen op frequenties tussen 144,100 en 144,150 MHz. Als antenne kan dan de aanwezige yagi dienst doen, eventueel uitgebreid met extra antennes of met een elevatiesysteem. 23cm is ook een geschikte experimenteerband, hier is het meestal beter een schotel  antenne te gebruiken. Met een enkele yagi en 100W kun je al verbindingen maken op 2m, in de modulatiesoort JT65B. Dick gaat verder in op zaken als moonrise en moonset, polarisatie, faradayrotatie en diverse hulpmiddelen zoals die te vinden zijn op Internet, zoals de ON4KST en de N0UK EME chat kanalen. Aansluitend op het verhaal van Dick lezen we twee verhalen van EME stations in Nederland, te weten Gert-Jan, PE1GJV en Jac, PA3DZL.
Gert-Jan werd na een bezoek aan PI9CAM geïnspireerd om met een eenvoudig station EME verbindingen te maken. Met een 2m LFA antenne op een uitschuifbare en kantelbare kokermast en een azimut-elevatie rotor zou het moeten lukken. Alleen was de oude TS-700 niet stabiel genoeg voor WSJT, dus werd er geïnvesteerd in een TS-2000. Met een HA8ET LNA ging de ontvangst goed, na wat pogingen lukt op 4 dec. een verbinding met I2FAK. Daarna lukten er meer verbindingen, ook door zelf CQ te geven. Er wordt nu gedacht aan uitbreiding met meer antennes en om de tijd in de PC met gps-tijd te synchroniseren.
Jac is in april begonnen met het opbouwen van een portabel staton omdat hij wegens verhuizing zijn mast en schotel moest afbreken. Dit portabele station moet zowel thuis als tijdens vakanties vanuit EA gebruikt kunnen worden. Basis is een IC-9100 die voorzien is van een nieuwe referentie oscillator en gps-lock en gescheiden ingangen voor 2m, 70cm en 23cm. Een portabel mastje is gemaakt van een montagestandaard voor een fiets. Onderin zit een rotor voor azimut, elevatie gaat handmatig. Als EA/PA3DZL heeft Jac vanuit locator JN11MU op 70cm 5 QSO’s en op 23cm 34 QSO’s gemaakt.

Bij Quality Modes een verslag door Eddy, PA0RSM, die verlekkerd heeft rondgelopen op de IBC2018 (International Broadcasting Convention). Vaak tref je op stands met professionele apparatuur zendamateurs aan die er alle begrip voor hebben dat je foto’s maakt. We zien dan ook een groot aantal foto’s van couplers en filters, maar ook van printplaten voor kilowatt FM zenders. Ook Nederland was vertegenwoordigd met Funke antennes. En voor de V-band (47,2 tot 51,4 GHz, dus net boven onze amateurband) was een upconvertor te bewonderen.

Bij ATV vertelt Evert, PE1MPZ hoe hij zijn antennemast en zijn antennes heeft gerepareerd. Zijn mast was in de winterstorm geknakt op de nok van het dak. Daar kun je alleen met een hoogwerker bij komen maar Evert had ook plannen om van alles te vervangen, dus dat ging even duren. Evert wilde een nieuwe schotel om ATV op vijf banden te berdrijven, alleen de vertikale antenne voor 2m en 70cm was nog goed, daar hoefde alleen een nieuwe kabel aan. Voor de schotel werd de hulp van Renny PE1SH ingeroepen, die zou een 100cm gaasschotel maken, met een 5-band belichter. Ook zou de 3cm eindtrap in de belichter een plaatsje krijgen. Voor de mastpijp werd nu gekozen voor staal en wel van het type staal-50 omdat dat minder snel doorbuigt. In juni was het allemaal gereed en kon de hoogwerker betseld worden. Helaas viel die it door de tropische temperaturen die dag, maar er werd vlot een andere (en erg grote) hoogwerker ingezet. Na de montage van de mast en de diverse antennes moest de rotor afgesteld worden maar die bleek kapot te zijn gegaan in de maanden dat de mast geknikt had gestaan. Nadat een andere rotor was geplaatst en alle kabels opnieuw waren gemonteerd kon Evert weer prima de diverse stations ontvangen. Hij hoopt nu weer jaren mee te kunnen!
Renny, PE1ASH heeft weer verdere ontwikkelingen op 47 GHz te melden. Renny heeft nu 200 mW zendvermogen, voor de ontvanger kunnen de mixers nog verbeterd worden, die hebben een ruisgetal rond de 10 dB. Renny heeft nog een LNA liggen met  een ruisgetal rond 3 dB en 30 dB versterking. Deze is met WR-19 golfpijp aangesloten en heeft een subreflector en is als prime-focus gemaakt. John PA7JB heeft inmiddels ook een transceiver gebouwd voor 47 GHz en tijdens de maartcontest werd Renny wel gezien, maar toen klopten de frequenties nog niet. John werkt meestal portabel en kan op een stevig draaibaar statief eenvoudig tussen 24 en 47 GHz wisselen. Tijdens de septembercontest hebben John en Renny eerste op 24 GHz de schotels uitgericht en daarna het op 47 GHz geprobeerd. Dat lukt pas nadat de antennes bij Renny nauwkeurig waren uitgericht, omdat de openingshoek erg klein is. Dat was een moment van vreugde!
Bij de septembercontest waren er eindelijk weer eens condities. Diverse stations hebben een bijdrage voor de rubriek ingestuurd, zoals Tjalling PE1RQM, Evert PE1MPZ,  Harry PA1AS, Frans PC2F, Richard PA3CGG, Kees PE1AH met een uitgebreide bijdrage, Jean PA3DLJ in het verre Zuiden, Peter PA3CWS.Peter PA1RHQ  die dankbaar gebruik heeft kunnen maken van het ATV-DX cluster van de BATC, Chris PA3CRX die bij zijn portabele opstelling te kampen had met technische perikelen, Wim PE1EZU had het met de BIGgen groep weer gezellig, Rudolf PA1EBM, Ron PA0RWE en Geert PE1IWT.
In de rubriek staat ook de uitslag van de september ATV contest, in totaal zijn 29 logs ontvangen, waarbij 2 stations ook portabel als rover station actief zijn geweest. De winnaar van de septembercontest is Renny PE1ASH. Wim PE1EZU en Richard PA3CGG zijn als tweede en derde geëindigd. Maar in de ATV competitie staat na drie contests Wim PE1EZU nu bovenaan en Renny PE1ASH staat tweede, dus het gaat spannend worden bij de laatste contest van het jaar in december!

Bij andere tijdschriften een bijdrage van Keith EI5KJ uit Echo Ireland over het werken via de LEO satellieten onder het motto “Werk DX met 5W”. Begonnen wordt met de basisaspecten van satellietverkeer. LEO (Low Earth Orbit) satellieten draaien hun rondjes om de aarde in een periode van 90 tot 120 minuten per rondje. Met de footprint wordt het gebied aangegeven waarbinnen amateurs elkaar via de satelliet kunnen werken. Satellieten hebben transponders aan boord waardoor ze in een frequentieband ontvangen (de uplink) en in een andere band uitzenden (de downlink). Informatie over de satellieten is te vinden op Internet, zo zien we o.a. screenshots met informatie over de AO-85 satelliet.
Keith gaat vervolgens in op de benodigde apparatuur. Dat hangt sterk af van hoe je wilt werken via een satelliet. Voor de FM satellieten kun je al volstaan met een dual-band portotoon, hoewel twee losse portofoons de voorkeur hebben zodat je je eigen signaal ook kunt beluisteren. Antennes kunnen twee of drie elements zijn, ze hoeven niet eens draaibaar te zijn, het is een kwestie van wachten tot de satelliet zich in jouw footprint bevindt. Keith gaat eerst wat verder in op het werken via de FM satellieten, daarvan zijn er momenteel vier actief. Deze gedragen zich als een gewone aardse repeater, afgezien van de doppler shift.
Daarna zijn de SSB/CW satellieten aan de beurt, deze hebben lineaire transponders aan boord. Ook van dit type zijn er verschillende operationeel. Via deze satellieten kunnen gelijktijdig meer QSO’s gevoerd worden. Ook hier geldt de doppler shift  maar daarnaast moet je voortduren bijstemmen tijdens het QSO. Bij deze satellieten is het essentieel dat je het eigen signaal kunt beluisteren.

ISS Schoolcontact met Duitsland op dinsdag 16 okt om 10:28 UTC.

Een ARISS schoolcontact is gepland met de Georg-Wagner-School in Kuenzelsau in Duitsland.

Dit contact start om 10:28 UTC. Alexander Gerst beantwoordt dan de vragen van kinderen in het Duits.
Het grondstation staat in de school zelf en werkt met de roepletters DN6SP.
Het signaal op 145,800 MHZ (+/- 3 kHz doppler) moet bij ons goed te ontvangen zijn.

Zie hieronder voor de beschrijving van de school en de vragen die gesteld gaan worden.

 

Extra:

In de passage na het contact met Duitsland volgt het schoolcontact met het St. Josef College in Turnhout dat om 12:04 UTC is gepland.

Dit contact met Turnhout is live te volgen via YouTube.

De link hiervoor is http://on4nok.be/iss-contact-live-stream/  of  https://www.sjt.be/aso

 

Bertus Husken,

PE1KEH

 

===================================================

School Information:

Das Ganerben-Gymnasium hat 600 Schueler und ca. 55 Lehrer. Im deutschen dreistufigen Schulsystem ist ein Gymnasium akademisch orientiert und bereitet auf die Hochschulbildung vor.
Das Ganerben-Gymnasium konzentriert sich insbesondere auf Fremdsprachen (Englisch, Latein oder Franzoesisch) und Naturwissenschaft und Technik. In Klassenstufe 8. waehlen unsere Schüler zwischen Spanisch als dritter Fremdsprache oder angewandten Naturwissenschaften.
Wir sind stolz auf unsere vielfaeltigen Aktivitaeten in MINT und unsere enge Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region und der Hochschule Heilbronn / Reinhold-Würth Hochschule.
Die Georg-Wagner-Schule besteht aus drei Schularten (Grundschule, Werkrealschule und Realschule) mit rund 900 Schuelern von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe (1.-10. Klasse).
Das Hauptziel der Georg-Wagner-Schule ist die Vorbereitung der Schueler auf die berufliche Ausbildung.

Students First Names & Questions:

1. Nala: Sie koennen die Auswirkungen des Jahrhundertsommers sehen. Was muss aus Ihrer Sicht gegen den Klimawandel getan werden?

2. Xenia: Gibt es neue oder ueberraschende Forschungsergebnisse aus den Experimenten, welche Sie bei Ihrem Aufenthalt auf der ISS durchfuehren?

3. Julian: Warum ist es in Zeiten globaler Herausforderungen wie Armut und Naturkatastrophen so wichtig, so viel Geld für Raumfahrt auszugeben?

4. Lorena: Was hat Sie als Astronaut am meisten beeindruckt?

5. Nikola: Werden Pflanzen auf der ISS angebaut? Können Pflanzen auf der ISS wachsen?

6. Sebastian: Im November werden Sie den Photobioreaktor testen. Wird in der Zukunft Leben im All moeglich sein, wenn Kohlendioxid erfolgreich in Sauerstoff umgewandelt wird?

7. Pauline: Ist Krafttraining in der Schwerelosigkeit genauso anstrengend wie auf der Erde?

8. Amelie: Wie schnell kann man die ISS verlassen, wenn es etwas schieflaeuft oder Schwierigkeiten auftreten?

9. Mark: Ist es jemals vorgekommen, dass ein Astronaut auf der ISS ernsthaft krank oder verletzt wurde und wie wurde damit umgegangen?

10. Georg: Welches sind Ihre deine drei wichtigsten Erfolgsregeln?

11. Jennifer: Man befindet sich mit wenigen Menschen auf engem Raum. Gibt es auch einmal Streit und wie gehen Sie damit um?

12. Emma: Welcher Ort oder Raum auf der ISS wird am meisten genutzt und warum?

13. Timo: Sehen Sie die Verschmutzung (Müll) im All und auf der Erde?

14. Lucy: Haben Sie Probleme beim Schlafen im Weltall bzw. in der Schwerelosigkeit?

15. Chris: Wie oft wechseln Astronauten ihre Kleidung und wie wird sie gewaschen?

16. Sara: Was vermissen Sie im Weltraum am meisten?

17. Kristina: Wie war das Gefuehl, als Sie zum ersten Mal zu einem Weltraumspaziergang die ISS verlassen haben?

18. Lara: Wie bereiten Sie sich auf der Erde auf Toilettengaenge in der Schwerelosigkeit vor?

19. Max: Nutzen Sie Dronen für den Außeneinsatz auf der ISS?

20. Kim-Luca: Wie fuehlt es sich an, wenn man die Schwerelosigkeit wieder verlässt und man zurueck auf die Erde kommt?

21. Mika: Auf der ISS geht am Tag 16 Mal die Sonne auf. Wie gewoehnt man sich an den Tages- und Schlafrhythmus auf der ISS? Wie gestaltet sich die Umgewoehnungsphase nach der Rueckkehr auf die Erde?

22. Theo: Welche Ratschlaege können Sie von Ihrem taeglichen Leben auf der ISS für ein verantwortungsvolles Verhalten auf der Erde geben?

23. Henrik: Wuerden Sie an einer dritten Weltraummission teilnehmen? Besteht die Chance, dass Sie nochmals ins Weltall fliegen?

24. Svea: Wer entscheidet über die Durchführung von Experimenten auf der ISS und gibt es besondere Zulassungskriterien?

25. Marie: Haben Sie einen persoenlichen Lieblingsplaneten? Wenn ja, welchen?

26. Anna-Lena: Gab es Momente waehrend ihrer Zeit im Weltraum, in welchen Sie Angst empfunden haben?

About ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is a cooperative venture of international amateur radio societies and the space agencies that support the International Space Station: NASA, Russian Space Agency, ESA, JAXA, and CSA. The US Center for the Advancement of Science in Space (CASIS) and the  National Aeronautics and Space Administration (NASA) provide ARISS special support.

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers on board the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters’ interest in science, technology, and learning.

The primary goal of ARISS is to promote exploration of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) topics by organizing scheduled contacts via amateur radio between crew members aboard the ISS and students in classrooms or informal education venues.  With the help of experienced amateur radio volunteers, ISS crews speak directly with large audiences in a variety of public forums.  Before and during these radio contacts, students, teachers, parents, and communities learn about space, space technologies, and amateur radio.  For more information, see www.ariss.orgwww.ariss-eu.org and https://www.amsat-on.be/hamtv-summary/.

ISS schoolcontact met Turnhout, Belgie op dindag 16 oktober om 12:04 UTC, volg de verbinding live via internet

ARISS heeft weer een schoolstation verbinding op het programma staan. Nu met het Sint-Jozefcollege in Turnhout, Belgie. Het contact met Alexander Gerst, KF5ONO, is gepland voor dinsdag 16 oktober om 12:04 UTC. Het contact zal zowel in de Engelse als Duitse taal worden gevoerd. De verbinding met ISS is dit keer een rechtstreekse verbinding, ON4NOK is de operator die hiervoor een compleet grondstation in de school plaatst. De downlink van ISS op 145,800 MHz in FM zal in onze omgeving dan ook goed te ontvangen zijn. Houdt wel rekening met de gebruikelijke doppler verschuiving van -3 tot + 3 KHz.

Tijdens dit contact is er ook een internet stream beschikbaar die de verbinding live weergeeft. Kijk hiervoor op http://on4nok.be/iss-contact-live-stream/

Hieronder volgt nog de introductie van de school en de vragen die door de scholieren gesteld gaan worden.

Bertus, PE1KEH

—————————————————–

School Information:

Saint-Josephcollege is a school situated in Turnhout, in the north of Belgium, in the middle of a green park with a lot of sporting facilities.  It consists of 4 schools:  kindergarten, 2 primary schools and 1 secondary school. The contact will be made with students of the secondary school and one pupil of the primary school.

It’s a general secondary school with around 750 students (age 12-18), 45% are girls, 55% are boys. Almost 200 of these students live here during the week in the boarding school, which is also part of Saint-Joseph college.

We have different directions at our school (ancient languages, modern languages, mathematics, science, economy, human sciences).
Our school prepares students for higher education, but beside the lessons, as we are a Jesuit school, we think it’s very important to cultivate every student as a single person, letting them taste of all kind of new opportunities, like this contact with ISS.

Students First Names & Questions:

1. Eveliene (11):  Is space beautiful or is it just empty and black?
2. Xander (12):  Can you describe weightlessness?
3. Jonathan (12):  I am worried about climate change. Can you see the impact of this when you look down on earth?
4. Cas (12):  Was it your dream to go to space?
5. Matisal (12):  If you could travel to Mars, would you do so, even if you knew you couldn’t come back?
6. Franz (13):  Can you make music in space, because sound can only travel in air and there is no air in space?
7. Hadrien (13):  There is no running water in space. How do you supply enough water?
8. Lore (13):  How many degrees Celcius is it in the space station and how many degrees is it outside?
9. Maryam (14):  Which experiments do you do on ISS? Which circumstances are not possible down on earth?
10. Alyssa (13):  Which experiment did you like the most?
11. Juliette (15):  If you do so, how do you make oxygen in space and how do you filter CO2
12. Alicia (15):  How did you become an astronaut, or how would one, to your knowledge, go about becoming an astronaut?
13. Friso (15):  What is your favourite food in space?
14. Roxanne (16):  What do you do in your spare time? Can you follow news and social media?
15. Renaud (16):  Do you have trouble adjusting back to earth’s gravity after 6 months in space?
16. Maarten (16):  What is, after months of isolation, your relation to time? How do you maintain your biological clock?
17. Lisa (17):  What happens when an astronaut gets really ill in space?
18. Emma (17):  Do women and men have the same physical challenges adapting to life in microgravity?
19. Bieke (17):  Why is it so important to spend so much money on space travel, when we have so many problems like famine here on earth?
20. Wout (17):  Wieviel Kilogramm Muskeln werden Sie ungefaehr nach Ihren Aufenthalt auf der ISS verloren haben?

How many kilograms of muscles will you have lost after your stay in the ISS?
21. Pieter (17):  Was ist das schoenste der Erde dass Sie aus dem Weltraum schon gesehen haben?

What is the nicest part of earth you have seen in space?

About ARISS:
Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is a cooperative venture of international amateur radio societies and the space agencies that support the International Space Station: NASA, Russian Space Agency, ESA, JAXA, and CSA. The US Center for the Advancement of Science in Space (CASIS) and the  National Aeronautics and Space Administration (NASA) provide ARISS special support.

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers on board the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters’ interest in science, technology, and learning.

The primary goal of ARISS is to promote exploration of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) topics by organizing scheduled contacts via amateur radio between crew members aboard the ISS and students in classrooms or informal education venues.  With the help of experienced amateur radio volunteers, ISS crews speak directly with large audiences in a variety of public forums.  Before and during these radio contacts, students, teachers, parents, and communities learn about space, space technologies, and amateur radio.  For more information, see www.ariss.orgwww.ariss-eu.org and https://www.amsat-on.be/hamtv-summary/.

ISS Schoolcontact op woensdag 10 oktober om 14:03 UTC

Op woensdag 10 oktober heeft Alexander Gerst een ARISS schoolconract met 2 scholen uit Duitsland. De verbinding met ISS op 145,800 MHz, wordt rechtstreeks vanaf elke school uitgevoerd in de duitse taal en zal in een groot deel van West Europa goed te ontvangen zijn.

Hieronder volgt de voorstelling van de beide scholen en de vragen die door de kinderen gesteld gaan worden.

Bertus, PE1KEH

—————————————————————-

Robert-Mayer-Gymnasium
Das Robert-Mayer-Gymnasium (RMG) ist eines von fünf allgemeinbildenden Gymnasien in Heilbronn. Unsere Schule wird von ca. 700 Schülern besucht, welche von ungefähr 70 Lehrern unterrichtet werden. Unsere Schule wurde nach den Heilbronner Arzt und Physiker
Robert Mayer benannt, der für die Veröffentlichung einer frühen Version der 1. Regel der Thermodynamik bekannt ist.
Der naturwissenschaftliche Unterricht hat insbesondere in den Jahrgangsstufen 11 und 12 einen hohen Stellenwert. Viele unserer Schüler nehmen zusätzlich an naturwissenschaftlichen Wettbewerben teil und absolvieren ihre Abschlussprüfungen in diesem Bereich.
Aber auch Informatik und Astronomie sind Teil unseres Curriculums; insbesondere das Thema ISS wird regelmäßig im Fach Naturwissenschaft und Technik (NWT), welches als Hauptfach belegt werden kann, behandelt.
Unsere Schüler können aus einer Reihe von zusätzlichen, außerunterrichtlichen Aktivitäten, wie z.B. Jugend-forscht (ein naturwissenschaftlicher Wettbewerb für Jugendliche in Deutschland) oder „Mach MINT“ (vergleichbar mit STEM) wählen. Schüler der Mittelstufe haben zusätzlich die Möglichkeit an einer Junior-Ingenieur-Akademie in Kooperation mit lokalen Unternehmen
teilzunehmen, wodurch sie ein ganzes Schuljahr lang wertvolle Einblicke im Bereich Ingenieurswissenschaften erhalten.
Als Ergänzung zum naturwissenschaftlichen Unterricht werden die vielseitigen Angebote der Experimenta, einer naturwissenschaftlich orientierten Lern- und Erlebniswelt in Heilbronn, genutzt. Im Ausstellungsbereich besteht die Möglichkeit auf spielerische Weise verschiedenste Aspekte und Bereiche der Naturwissenschaften zu begreifen. In gut ausgestatteten Laborräumen können den Unterricht ergänzende Experimente in den Bereichen Mikrobiologie, Chemie oder Physik durchgeführt werden.
Das Robert-Mayer-Gymnasium besitzt außerdem eine gut ausgestattete Sternwarte, welche in enger Kooperation durch den Verein Robert-Mayer-Volks- und Schulsternwarte Heilbronn e.V. geleitet wird. Aufgrund der oben genannten Angebote wurde unserer Schule das MINT-EC-Zertifikat verliehen. MINT-EC ist ein nationales Exzellenz-Netzwerk für naturwissenschaftlich ausgerichtete Schulen.
Ein weiterer Schwerpunkt an unserer Schule stellt die Förderung hochbegabter Schüler dar. Seit dem Schuljahr 2005/2006 sind wir offiziell als Schule für hochbegabte Schüler in Baden-Württemberg anerkannt. Die Schüler in den sogenannten Hochbegabten-Klassen
werden durch zusätzliche Projekte gefördert und absolvieren das Curriculum in kürzerer Zeit.
Neben der Förderung in besonderen Klassen bietet unsere Schule auch ein seit langer Zeit etabliertes und erfolgreiches Programm für besonders begabte Schüler an, den sogenannten „Robert-Mayer-Talente-Pool“. Innerhalb diese Programm können ausgewählte Schüler aus individuellen Angeboten in den Bereichen Naturwissenschaften und Sprachen wählen. Sie haben die Möglichkeit ein Frühstudium zu absolvieren, können an diversen Wettbewerben oder Ein-Tages-Exkursionen teilnehmen oder verschiedene Sprachzertifikate zu erwerben. Dieses Programm stellt sicher, dass wir Schüler aus allen sozialen Schichten erreichen.
An unserer Schule wird ebenfalls Wert auf die modernen Fremdsprachen gelegt. Unsere Schüler werden in Englisch, Französisch und Italienisch unterrichtet; für Chinesisch gibt es ein gesondertes außerunterrichtliches Angebot. Für jede Fremdsprache besteht die Möglichkeit an einer Austauschmaßnahme teilzunehmen oder ein Sprachzertifikat zu erwerben.
Im Bereich der außerunterrichtlichen Angebote spielt auch die Berufsorientierung eine sehr große Rolle. Ab Klasse 9 müssen alle Schüler verbindlich verschiedene Bausteine absolvieren, z.B. an Informationsveranstaltungen oder Berufspraktika teilnehmen.
Dadurch erhalten die Schüler die Möglichkeit sehr früh in Kontakt mit Universitäten, Hochschulen oder regionalen Unternehmen zu treten.

Realschule und Gymnasium Weingarten
Unsere beiden Schulen sind im nördlichen Schussental im Süden Deutschlands. Weingarten liegt in der Nähe des Bodensees und der Alpen.
Im Schussental haben sich mittelständische  Unternehmen entwickelt, die heute den globalen Markt beliefern. Ebenso ist es der Standort einer Pädagogischen Hochschule. Die Kombination von attraktiven Arbeitsplätzen in einer Urlaubsregion, lässt die Einwohnerzahlen im Schussental und der Umgebung stetig steigen.
Zur Zeit besuchen 654 SchülerInnen unsere Realschule, die von 54 Lehrern unterrichtet werden. Und jeder einzelne freut sich jetzt schon auf den ARISS Kontakt im Oktober.Das Leitbild unserer Schule ist:
Gemeinsam leben – miteinander – stark in die Zukunft Deshalb setzen wir unseren Schwerpunkt auf bilinguales Lehren und Lernen. In bilingualen Klassen werden die Fächer Geographie,
Geschichte, Politik, Wirtschaft und Sport auf Englisch unterrichtet. Zusätzlich gibt es bilinguale Module in den Naturwissenschaften
und in Musik. Darüber hinaus kooperieren wir mit der örtlichen Pädagogischen Hochschule: Studenten aller Fachrichtungen machen bei uns praktische Unterrichtserfahrung während ihres Studiums.
Aber auch auf die Erziehung zu Toleranz und Respekt wird großen Wert gelegt. So besucht jeder Schüler der 8. Klassen eine soziale Einrichtung für mehrere Stunden, um sich seiner Mitverantwortung gegenüber anderen Menschen klar zu werden.
Außerdem können unsere Schüler in den verschiedensten AGs ihre künstlerischen Talente wecken: sowohl unser Schulorchester als auch unsere Theater AG sind beide sehr bekannt für ihre hervorragenden Darbietungen.
Das Gymnasium Weingarten befindet sich bei der Realschule Weingarten. Etwa 600 Schülerinnen und Schüler besuchen das Gymnasium.
Neben Sprachen und Sport sind die Naturwissenschaften unser Schwerpunkt. Vor allem im Fach “Naturwissenschaft und Technik” legen wir sehr viel Wert auf technische Inhalte und praktisches Arbeiten. Unsere “Robotics AG” gehört zu unseren wichtigsten Arbeitsgemeinschaften. Sie war schon bei mehreren Weltmeisterschaften, z. B. in Brasilien und in Japan sehr erfolgreich.
In unserer “Astronomie-AG” beschäftigen sich viele Oberstufenschüler mit dem Thema “Weltall und Raumfahrt”. Sie erklären unserer ganzen Schule möglichst alles rund um das Thema ISS. Als Gymnasium mit einem naturwissenschaftllich-technischen Schwerpunkt bekommen wir viele spannende Einblicke in das Thema Raumfahrt und Funktechnik freuen wir uns sehr auf den spannende ARISS-Kontakt zur ISS im Oktober 2018.
Im Projektteam der RS Weingarten sind vor allem SchülerInnen der Klassen 8 und 9. Sie interessieren sich allgemein für Technik und Wissenschaften, aber auch für das alltägliche Leben auf der ISS. Ein Highlight für die Vorbereitung des Kontaktes wird der gemeinsame (SchülerInnen der RS und des Gymnasiums) Besuch des GSOC (German Space Operations Center) in Oberpfaffenhofen sein.
Anschließend werden wir noch in das Deutsche Museum in München gehen und dort die Ausstellung zur Raumfahrt betrachten.

Students First Names & Questions:

1. Christian (16): Sie befinden sich in Schwerelosigkeit in einem großen Raum und haben keinen Kontakt zu einer Wand.  Wie bewegen Sie sich fort? Hilft Pusten?
2. Janik (16): Die Zeit im All vergeht langsamer als auf der Erde. Fühlen Sie sich jünger?
3. Kerim: Woher kommt das Wasser/der Sauerstoff auf der ISS?
4. Christoph: Dürfen wir mit CIMON sprechen?
5. Mert (15): Wie verhält sich kohlesäurehaltiges Wasser im Weltraum? Sprudelt es dort auch?
6. Sebastian (16): Wie haben Sie das Leck auf der Raumstation bemerkt, wie haben Sie darauf reagiert und wie haben Sie es abgedichtet?
7. Simon: Wie gefährlich ist der Weltraumschrott/die Strahlenbelastung und gibt es Gegenmaßnahmen?
8. Jan: Wie definieren Sie einen Tag auf der ISS?
9. Sara (15): Wie lange dauert es um auf drohende Kollisionen zu reagieren?
10. Niklas, (14): Wohin zeigt eine Kompassnadel auf der ISS?
11. Andre: Kann man von der ISS aus den Bodensee oder sogar Weingarten sehen?
12. Sarah: Wäre es technisch möglich in einem Raumschiff/einer Raumstation künstliche Schwerkraft zu erzeugen?
13. Jan (16): Können Sie Auswirkungen der Umweltverschmutzung, z.B. den ‘Müllkontinent’ im Pazifik, aus dem All sehen?
14. Lukas (15): Wie finden Sie ‘Cimon’ das fliegende Gehirn? Ist er eine große Hilfe?
15. Leyla: Wie funktioniert der Antrieb der ISS?
16. Lars: Kann man auf der ISS überhaupt krank werden?17. Samuel (16):Denken Sie die immensen Kosten für die Raumfahrt lohnen sich für die Menschheit?
18. Sarah (15): Bekommen Sie als Geologe neue Erkenntnisse über die Erde aus dem All?
19. Janine: Wie sehen Sie die Zukunft der Raumfahrt, was werden die nächsten großen Schritte sein?
20. Felicitas: Was glauben Sie, ist das wichtigste, was wir aus der Mission Horizons lernen?
21. Lucas: Kann man Naturkatastrophen von der ISS aus sehen?
22. Niklas: Ab welcher Höhe spürt man die Schwerkraft nicht mehr?
23. Sarah: Was gefällt Ihnen persönlich besser, Schwerelosigkeit oder Schwerkraft?
24 Vincent: Gibt es Tiere auf der ISS?
25. Kai: Haben Sie schon einmal etwas im Weltall verloren?
26. Oliver: Gab es auf der ISS schon einen Unfall?
27. Vanessa: Gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die man auf der ISS nicht essen darf?

AURORA in Nederland

Zondag eind van de middag ontstond er een aurora opening als gevolg van een ‘Corona Hole’op de zon.

Vanuit Nederland waren diverse verbindingen mogelijk, zoals op 6m in phone met MM5DWW uit het niet alledaagse vakje IO89 (Orkney eilanden) , LA2IMA (JO59) en GM7PBB (IO68). In CW onder meer SM6MUY (JO67), GM4UYE (IO86), SM6YNO (JO67),SM7FJE (JO65) en SM3NXS (JP82).

Op 2m was lange tijd en tot s7 á s9 signalen GM4VVX (IO78) te horen en te werken in CW. Verder waren ook SM6BFE (JO68) en LA7EIA (JO59) te werken.

Later op de avond was er ook nog AURORA-E op 6m richting SM2 (KP05/KP15).

Op zondagavond is er nog steeds een G2 magnetische storm, mogelijk dat er op maandag nog (steeds) weer aurora zal zijn.

Houd dus je antenne gericht op het noorden (tussen noord-west en noord-oost) en houd ook het DX-cluster in de gaten.

 

ISS schoolcontact op dinsdag 2 oktober 2018 om 17:45 UTC (lokaal 19:45)

ISS Schoolcontact te beluisteren op 145,800 mHz op dinsdag 2 oktober om 17:45 UTC

Op dinsdag 2 oktober wordt een ARISS schoolcontact gemaakt tussen de astronaut Ricky Arnold, KE5DAU in ISS, en de Pell Elementary School in Newport, Amerika. De telebridge verbinding loopt dit keer via het ARISS grondstation van Jan, ON6ISS in de omgeving van Antwerpen. De uitzending vauit ISS is in onze omgeving zeker goed te ontvangen op 145,800 MHz in FM (Denk el aan de dopplershift van +/- 3 KHz). Het contact wordt in de Engelse taal gevoerd.

Zie hieronder voor de beschrijving van de school en de vragen die door de kinderen gesteld gaan worden.

Ook geinteresseerd in een schoolcontact met ISS? Kijk dan op ariss-eu.org

Bertus Husken

PE1KEH


School Information:

Pell Elementary School is Newport, Rhode Island’s only grades K-4 school, with student population of 950.  The school’s namesake, Claiborne de Borda Pell served six terms as a U.S. senator from 1961 to 1997.  Senator Pell championed the “Basic Educational Opportunity Grant,” popularly   known as the “Pell Grant.”  Millions of low-income students have attained post-secondary education through the benefit of this federal grant program.  Pell believed education should be the right of every citizen, to better their own life, and to strengthen our nation.

Pell Elementary has a diverse, multicultural population due in part to the nearby U.S. Naval War College which attracts many foreign naval officers and their families.  Our English language learner population is 12%, while 57% of our students are children of color, and 65% qualify for free (or reduced price) lunch.

Teachers at Pell School regularly incorporate science, technology, engineering, and math (STEM) exploration into their classroom. Students attend weekly STEM classes during which they tackle real-world challenges. They are introduced to the “Engineering Design Process,” coding, and careers in STEM fields.  Kindergarten and first grade students explore computational thinking using a variety of on and off-line algorithmic tools.  Older students are introduced to coding using MIT Media Lab’s Scratch and Code.org.

Our faculty encourages students to take risks, solve problems, engage in experiential learning, and collaborate.  Pell students have engaged in space-related and radio activities ahead of this event which also coincides with “World Space Week, ” a United Nations-sponsored annual initiative geared to strengthen the link between space and society.

The space chat will be the highlight of the week, with activities planned, in the following week, to celebrate this year’s theme, “Space Unites the World.”  With help from the Amateur Radio aboard the ISS (ARISS) volunteers around the world and our community partners, Pell students will witness “Rhode Island Space Chat #3.”  Four hundred students and guests are expected inside the school gymnasium with many others watching via livestream.

We are excited and honored to participate in this unique, once-in-a-lifetime opportunity.

Students First Names & Questions:

1. Sean (grade 2): What time do you wake up and what is the first thing you do?

2. Adam (grade 4): My dad likes to drink coffee; do you have good tasting coffee on the ISS?

3. Jordan (grade 2): Does someone make you shower every day?

4. Gilber (grade 4): How do you celebrate your birthdays?

5. Khalil (grade 4): Do you ever get presents delivered to you from Earth?

6. Jacobee (grade 1): What kinds of games do you play with your crew?

7. Ariyah (grade 1): Why aren’t there more girl astronauts?

8. Alan (grade 2):  What timezone do you follow?

9. Jaiya (grade 2): Do you wash your clothes in space?

10. Sadie (grade 2): Where does the ISS trash go?

11. Yamille (grade 3): How do you keep the ISS clean and healthy?

12. Logan (grade 1):  Do you have to wash down the outside of the ISS and its solar panels, like a car gets washed?

13. Lacey (grade 3): Do you have a secret room that gives you privacy?

14. Sidonie (grade 1): Why are spacesuits always white?

15. Kevoy (grade 2): How many astronauts can go on a spacewalk at once?

16. Vale (grade 3): How do you prepare for a spacewalk?

17. Giovanna (grade 2): We grow tomatoes at school. Do you grow plants using hydroponics?

18. Kelly (grade 3): I’m Russian; do you think there are other life forms in the cosmos?

19. Ethan (grade 4): How do you eat without choking when there’s no gravity to hold down the food?

20. Wilson (grade 4): How would you feel if you didn’t exercise and then returned to Earth?

21. Aaleigh (grade 5): Who inspired you to be an astronaut?

22. Kayai (grade 5): What did you study in college?

23. Mr Sherman (teacher grade 1): Do space plants grow much faster when using plant food?

24. Mrs. Grimes (nurse):  How do you handle a serious medical emergency?

25. Ms Westman (principal):  As principal, I am the director of learning at school.  Who is the leader on the ISS?

26. Mr. McEneaney (music teacher): Are there any musical instruments on the ISS?

 

About ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is a cooperative venture of international amateur radio societies and the space agencies that support the International Space Station: NASA, Russian Space Agency, ESA, JAXA, and CSA. The US Center for the Advancement of Science in Space (CASIS) and the  National Aeronautics and Space Administration (NASA) provide ARISS special support.

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers on board the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters’ interest in science, technology, and learning.

The primary goal of ARISS is to promote exploration of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) topics by organizing scheduled contacts via amateur radio between crew members aboard the ISS and students in classrooms or informal education venues.  With the help of experienced amateur radio volunteers, ISS crews speak directly with large audiences in a variety of public forums.  Before and during these radio contacts, students, teachers, parents, and communities learn about space, space technologies, and amateur radio.  For more information, see www.ariss.orgwww.ariss-eu.org and www.amsat-on.be/hamtv-summary/.

 

 

ATV contest uitslagen september beschikbaar

De lijst met resultaten van de ATV contest september 2018 is hier te vinden. Hier zijn ook de competitiepunten over alle drie wedstrijden te zien.

13 oktober DKARS VHF-UHF-SHF Weak signal dag

Op zaterdag 13 oktober vind de 3e DKARS VHF-UHF-SHF Weak signal dag plaats bij de Astron/CAMRAS telescoop in Dwingeloo.

Naast ruimte voor onderling QSO zijn er presentaties over het stralersysteem van de Westerbork radiotelescoop, de zelfbouw van Solid State Power Amplifiers voor 23cm en 3cm voor EME en de opbouw van een multiband tropo en EME station.

Vooraf opgave (voor 1 oktober) en meer infomatie: pa0ehg@amsat.org