16 september in Haelen (Limburg) een lezing door Wilke DH3WR over Hamnet

Toepassing en mogelijkheden van Hamnet in ons land, de lezing zal in de Duitse taal worden gegeven.

Zie voor meer informatie de website van de VERON afdeling Midden- en Noord-Limburg.

15 september in Woerden een lezing door PA3GER over digitale communicatie, modes van vroeger en nu

Johan gaat niet alleen in op bewezen modes als CW, telex en PSK, maar vooral op de nieuwe technieken zoals DMR, DV, D-star en Fusion.

Zie VERON afdeling a66 voor meer informatie.

CAT 16, de bijeenkomst van de BATC op 24 en 25 september in Cosford Engeland

Highlights van het (ATV) programma:
–  146 MHz RB-TV: A Practical Operators Guide – Shaun G8VPG
–  MinitiounePro and Developments – Jean-Pierre F6DZP
–  Es’hailSat-2: Geostationary transponder for DATV – Graham G3VZV
–  New BATC Streamer and Internet Presence – Phil M0DNY
–  DATV Express and Future Developments – Charles G4GUO

Het volledige programma is hier te lezen.
Voor wie belangstelling heeft in vliegtuigen is tevens het RAF museum te bezoeken. Een rondleiding met gids is beschikbaar voor diegenen die zich vooraf hebben aangemeld.
Vooraf registreren kan door middel van de BATC shop (er worden geen kosten berekend, de £10 te voldoen op de dag zelf).

Vrijdag 9 september in Amersfoort een lezing door PA0ABY over het 1420MHz waterstoflijn project

Duidelijk waar astronomie en onze hobby elkaar raken, over het ontvangen van zwakke signalen gesproken!

Andries is naast zendamateur ook actief in de Sterrenwacht Midden-Nederland, gevestigd op het Landgoed Schothorst. Hij zal ons deze avond iets vertellen over het 1420 MHz waterstoflijn project en de overeenkomsten en verschillen tussen radioastronomie en zendamateurisme.

Zie de website van VERON afdeling A03 voor meer informatie.

Donderdag 8 september in Nieuwenhoorn (gem. Hellevoetssluis) over repeaters PI2RTD, PI3RTD bakens PI7RTD en PI7SIX

De lezing wordt gegeven bij VERON afdeling A42 door PA0WBS en gaat over de 2 mtr. repeater PI2RTD, 70 cm repeater PI3RTD en de bakens op 13, 9, 6 en 3 cm en 6 meter.

Zie hier voor meer informatie.

VHF-UHF-SHF Weak signal dag 17 september bij CAMRAS (Dwingeloo)

Deze dag heeft als doel om alle geïnteresseerde radio amateurs met interesse in weak signal communicatie bijeen te brengen om daarmee een stimulans te geven aan de activiteit op de banden.
Deze eerste weak signal dag wordt in samenwerking met ASTRON georganiseerd door CAMRAS/DKARS.

Weak signal amateurs zijn die amateurs die het leuk vinden om actief te zijn op de VHF-UHF-SHF banden om te DXen, te contesten,  EME verbindingen te maken, te  werken via tropo scatter en/of vliegtuigscatter,  aan zelfbouw doen op VHF-UHF-SHF en onderzoek doen aan propagatie waarbij  gebruik gemaakt wordt van zwakke signalen. Deze dag richt zich op alle amateurs met interesse in alle weak signal mode’s zoals CW, SSB, WSJT, dus zeker niet alleen voor de groep die gebruik maakt van computer software om daarmee verbindingen te maken.

Het programma (mogelijk volgen er nog wat aanpassingen)

Aanvang van de dag 11.00 uur

11.00 Opening van de dag door de voorzitter van DKARS; PA2DW en iemand van ASTRON
11.15 Lezing door PA3FXB, satelliet bounce met de DT
12.15 Lezing door  PA0T, wat is er zo leuk aan contesten op VHF-UHF-SHF
13.15 tot 14.00 Lunch pauze, op beperkte schaal rondleiding mogelijk bij de DT
14.00 Discussie met de aanwezige amateurs Hoe stimuleren we de (slapende) weak signal amateurs om weer actief te worden, maar ook hoe zorgen we voor nieuwe aanwas. Doel van de discussie is om gezamenlijk een aanpak te zoeken waarmee we weer meer amateurs actief krijgen, zoals voorbeelden bv uit UK maar ook OK.
15.00 Lezing door PA3BIY, een (zelfbouw) remote station voor 2 meter
16.00 Lezing door PA0EHG, very weak signal en het gebruik van SDR
17.00 Einde van de weak signal dag

Mogelijk is aan het einde van de dag nog gelegenheid om gezamenlijk een diner bij de plaatselijke chinees te gebruiken (wel op eigen rekening).

Namens DKARS hopen wij op een grote opkomst, en naast een interessante dag ook een stimulans te geven aan de weak signal activiteit op VHF-UHF-SHF.

Zoals gebruikelijk bij ASTRON, dienen belangstellenden zich vooraf als deelnemer aan te melden, dat kan door een mail te sturen aan pa0ehg@amsat.org, een bevestiging van uw aanmelding volgt zsm.
Als u met de auto komt moet u ook het kenteken van uw auto doorgeven.
Nadere mededelingen over deze dag volgen.

73  PA0EHG

MD-380 van Tytera gekraakt

De software van het eerder in Electron genoemde model is toegankelijk gemaakt. Hierdoor zijn er meer toepassingen met het apparaat mogelijk dan standaard. Uiteraard pas nadat er programmeurs zijn die hiermee uit de voeten kunnen.

VA3XPR heeft al veel downloadbaar gemaakt op zijn website. Bekijk het hier.

Let op: bij dit soort zaken is het belangrijk goed te weten wat je doet! Gaat het mis zou het zomaar kunnen dat je mooie apparaat het helemaal niet meer doet.

APRS signalen op 144,390

Vorige week maakte Daily Minutes al melding van een op hol geslagen satelliet die eigenlijk alleen boven de VS op 144,390 MHz, daar de APRS-frequentie had moeten zenden. Door een negatief stroombudget komt de satelliet telkens als hij uit de zon is met lege accu’s te zitten, waardoor hij bij opnieuw booten toch weer op 144,390 MHz begint te zenden, midden in de band die in Europa voor meteor scatter wordt gebruikt. Uitschakelen helpt meestal dus maar heel erg kort.

Een tweetal opvolgersatellieten voor deze zelfde satelliet met dezelfde frequenties staan gepland voor lancering in september en december 2015.

Een heel stuk erger zijn de plannen van de chinese amateurruimtevaartorganisatie CAMSAT. Deze plannen om een 9-tal satellieten, genaamd CAS-3A tot en met CAS-3I lanceren. De Chinese CAMSAT wenst zich hier aan geen enkele internationale afspraak te houden. Zo is er een satelliet met een FM-transponder, waarvan de upling op 144,350 MHz zit. Er is een telemetriebaken op 145,475 MHz, en er zijn behalve verschillende gebruikte frequenties op 70 cm, downlinks en telemetrie-signalen in het hele stuk van 145,620 MHz tot 146 MHz. Je hoort het goed: waar wij in Europa onze repeateruitgangen hebben.

Lancering van de eerste van  deze satellieten vindt plaats tussen 7 en 9 september.

Enige lichtpuntje aan de zaak is dat het hier kleine cubesat- nanosat- en microsat-achtige projecten betreft. Dat betekent dat ze een relatief klein zendvermogen en vermoedelijk een relatief korte levensduur zullen hebben.

Lezing ‘Starten met amateur satellieten’ op 13 november in Alkmaar

Bij VERON afdeling Alkmaar wordt door Ivo PA1IVO een lezing over amateursatellieten gehouden. Aan bod komt o.a. hoe je kunt voorspellen dat satellieten voor je bereikbaar zijn en wat er verder nodig is in dit deel van de hobby. Als het weer het toelaat kan buiten nog een demonstratie tegemoet worden gezien!

Adres: Ko Hartog, de Oude Werf 18, 1851PW Heiloo. Het hek gaat om 19.45 open, de bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Lezing over Meteorscatter op 9 november in Friesland-Noord

Dick PA2DW zal bij de VERON afdeling A14 (Friesland-Noord) een lezing houden over meteorscatter. Wil je dus meer over dit onderwerp weten is het dus verstandig om naar Dorpshuis ‘Ien en Mien’, Buorren 13z te Goutum (bij Leeuwarden) te gaan! Aanvang 20.00 uur.