Binnenkort Aurora?

Een paar dagen geleden was er poollichtkans voorspeld op 6-7 september. “Uit de eerste Enlil modelleringen blijkt een aankomst in de loop van de avond van 6 september te kunnen plaatsvinden, een ideale aankomsttijd dus voor de Lage Landen. Wel moeten we opmerken dat het met CME‘s vaak is dat deze veel vroeger, maar ook veel later kunnen toekomen en er dus geen garantie is dat we dus een goed getimede CME impact krijgen”.

Zoals het er nu naar uitziet zal de Kp index niet hoog genoeg zijn om dit spektakel door te laten gaan. Wil je meer weten over Aurora, hoe dat te gebruiken en klaar te zijn voor een volgende prognose? Kijk dan in Electron van september 2017 of hier op deze website.

9 en 10 september (aankomend weekend) ATV activiteiten weekend

Op zaterdagochtend begint de activiteit (10:00 LT) en duurt tot zondag (16:00 LT). De grootste activiteit zal ongetwijfeld op de zaterdagavond en de (vroege) zondagochtend liggen. Op de middagen worden door diverse stations afgesproken verbindingen gemaakt, juist omdat het dan rustiger is wordt alle tijd genomen om wat experimenten te doen. Spreek gerust ook vooraf een verbinding af en test op die manier je ATV spullen.

Op deze website is bij ‘contesten’ zowel het reglement als het eenvoudig te gebruiken Excel log te vinden.

Graag de logs binnen een week insturen, ondanks dat de deadline twee weken is. Als er namelijk onduidelijkheden zijn is er nog tijd om een eventueel nieuw log in te dienen. Alle ingediende logs krijgen respons als het ontvangen is.

Succes!

Chris PA3CRX

HAMfest Friedrichshafen VHF-en-hoger activiteiten, zelfs gestreamd te volgen

Mocht je naar de grote hambeurs in Friedrichshafen gaan: op vrijdag 14 juli zijn er twee activiteiten die ook het bezoeken waard zijn, waarvan er één ook te volgen is als je thuis achter de PC zit.

Op vrijdag 14 juli:

ATV meeting

– 12.00 tot 16.00 lokale tijd: ATV meeting in de Oostenrijk ruimte.

Deze bijeenkomst wordt in zijn geheel gestreamd door de BATC en is dus ook in Nederland te volgen.

Het programma:

12:00 – 12:45 – Exhibition and live Demos of DATV-Systems

– The Portsdown DATV Transmitter of BATC (G8GTZ/HB9AZN)
– DATV on SDR-Platforms Ettus/LimeSDR (HB9DUG/HB9AZN)
– DATV in GMSK on 70 cm (DC5QC/DJ8DW)
– DATV transmitter with rpidatv software on Raspberry Pi (F5OEO)
– Minitiouner: a universal receiver for DATV (F5OEO)

12:45 – 16:00 Presentations

12:45 – 13:15 DATV in Space, Noël Matthews G8GTZ (via Skype)
13:15 – 13:45 All-in-One – A DATV SDR Experimental TX/RX solution for DATV, Michel Burnand HB9DUG
13:45 – 14:15 Leistungsverstärker für DATV, Dirk Fischer DK2FD
14:15 – 14:45 Rpidatv: software for DATV on a Raspberry Pi, Evariste Courjaud F5OEO
14:45 – 15:15 Hamnet in Berlin und Anbindung in die ATV-Infrastruktur, Jörg Hedtmann DF3EI
15:15 – 15:45 DATV in the Netherlands, Chris Vandenberg PA3CRX
15:45 Conclusions, Pierre-André Probst HB9AZN

Contest prijsuitreiking

15.00 lokale tijd: op het hoofdpodium zal de prijsuitreiking plaatsvinden van de diverse IARU contesten die in 2016 zijn geweest.

Gedurende de gehele beurs

Voor wie DVB-T van HiDes apparatuur wilt aanschaffen (of eens wilt bekijken) kan terecht bij de stand in Vlooienmarkthal A3, tafelnummer  C016 tot C018. Er wordt een korting gegeven tot 27% t.o.v. de ebay prijzen.
Hier worden ook up-converters aangeboden die geschikt zijn voor de toekomstige EsHail transponder (DVB,  FMATV,  SSB, CW, FM). Tevens een 23cm eindtrap voor alle modulatiesoorten (een betere vervanging van de M67715).

Heb je de beurs bezocht?

Mocht je iets tegenkomen dat leuk is voor de rubriek in Electron houden we ons natuurlijk aanbevolen.

ATV activiteitenweekend/contest uitslagen gepubliceerd

Het was wederom een leuke activiteit met meer logs dan anders en zelfs nieuwe deelnemers.

Hoewel voornamelijk tegen zichzelf wordt ‘gestreden’ uiteraard toch de gehele uitslag. Spannend wat de bovenste regionen betreft, die plaatsen hangen soms op één of twee verbindingen meer of minder. Zie hier voor de uitslagen.

De IARU uitslagen volgen over een paar weken, er was veel activiteit in meer landen ten opzichte van vorig jaar.

De voorstellen voor de C5 IARU vergadering 2017 nummer 31 t/m 49

Bij het plaatsen van de voorstellen op deze website ontbrak de tweede pagina met voorstellen. Ze zijn alsnog bij het oorspronkelijke bericht geplaatst.

Nog een kleine twee weken voor kandidaatstelling Amateur van het Jaar 2016

De voordracht kan worden gemotiveerd en opgesteld door het bestuur van een afdeling of door een individuele amateur en moet vóór vrijdag 9 juni zijn ingediend bij de algemeen secretaris van de VERON. Heb je iemand in gedachten: wacht dan niet te lang! Wel moet de kandidaat voldoen aan de volgende criteria.

De kandidaat:

  • is gedurende lange tijd (> 8 tot 10 jaar) zichtbaar voor de VERON (geweest);
  • geniet enige bekendheid door andere activiteiten voor de VERON;
  • heeft met enige regelmaat artikelen gepubliceerd, bij voorkeur in Electron;
  • heeft lezingen gegeven op VERON afdelingen

Het bestuur van het VEDER Fonds beslist over de voordracht.

Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Amateur van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. Het wordt sinds 1962 uitgereikt aan die radiozendamateur die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zend amateurisme. De benoeming gebeurt op voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA), in het jaar volgend op het desbetreffende jaar. Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtingsbestuur.

Enquête her-ijking N: meer activiteit op VHF-en-hoger?

De commissie vraagt uw mening te laten horen bij de VERON Enquête. Denk u bij het geven van uw mening aan gebruik van de VHF-en-hoger banden (die vaak op secundaire basis zijn)? Als er meer stations toegang toe krijgen zullen er mogelijk ook meer (tegen)stations komen. Leuker voor iedereen die die banden gebruikt, beter propagatieonderzoek, nieuwe ontwikkelingen en technieken. Denk hierbij aan regenscatter, vliegtuigscatter, moonbounche, MS, amateur satellieten, omgaan met obstakels, verandering van weer, digitale modus, ATV of experimenten met bijvoorbeeld antennes.

Of u zich dus wel of niet laat leiden door al het geschreeuw eromheen (van slechts enkele personen): AT heeft het verzoek gericht aan de VERON en VRZA en is het dus totaal niet relevant wat anderen voor mooie brieven (met hun mening) maken.

Als u meer activiteit op de VHF-en-hoger banden wilt is dit uw kans! Voor meer informatie over de enquête, zie link.

Chris PA3CRX

Op 5 mei zal Robert Langenhuizen PA0RYL, in Den Bosch een lezing over SWR, slotted lines en de Smith Chart geven

Een van de meest inzichtelijke methoden om de staande golf te meten is met behulp van een slotted line. In deze presentatie laat Robert, PA0RYL zien hoe je hiermee zeer nauwkeurig de staande golf kunt meten en SWR meters kunt ijken. Na de pauze wordt het Smith Diagram geïntroduceerd en de betekenis van SWR en impedantie ermee verduidelijkt. Ook wordt met de Smith kaart de zin en onzin van het aanpassen van de SWR door het knippen aan een voedingslijn uit de doeken gedaan.

Deze interessante lezing is al in meerdere afdelingen gegeven en de recensies zijn lovend, en betiteld als; interessant en leerzaam.
Hierbij word een ieder van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen, ook leden uit andere afdelingen en niet leden zijn van harte welkom.

De demonstratie van de SWR metingen zal Robert PA0RYL doen met een 70 cm zender en SWR meters. Als er mensen zijn die hun eigen 70 cm SWR meter willen kalibreren, dan kan men die wellicht meenemen.

De bijeenkomst is op vrijdag 5 mei om 20.00 uur in het Sociaal Cultureel Centrum ”De Helftheuvel” Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch.

Zie eventueel hier voor de laatste informatie.

Op 6 en 7 mei is van 14:00 tot 14:00 (UTC) de VERON VHF-UHF-SHF contest

Heb je niets met contesten is het toch eens leuk om dan over de band te draaien om te zien wat je zoal (rechtstreeks) hoort en/of kunt werken. De gebruikte polarisatie zal horizontaal zijn. Als je dat niet hebt dus nog een week de tijd om een dipooltje, kleine yagi of HB9CV in elkaar te flansen. Met een stok of hengel uit het dakraam of balkon gestoken zal je je verbazen.

Heb je de antenne eerder klaar en wil je vast wat testen: op 2 mei is van 17:00 tot 21:00 UTC de Dutch Activity Contest op 2 mtr, in Engeland loopt hij van 19:00 tot 21:30. Ook weer gemoedelijk maar wel minder stations dan op 6 en 7 mei.

Bovenal: veel plezier!

Meer info over Racal Cougar door Jacob PE2CJ

Jacob PE2CJ is o.a. bekend van zijn artikel in Electron en lezingen bij VERON afdelingen. Hij is een ‘nieuwsbrief’ gestart over de laatste bevindingen over de Racal Cougar apparatuur. “Ik heb met diverse mensen e-mailcontact gehad over de Racal Cougar apparatuur en wellicht zijn jullie geïnteresseerd naar de laatste bevindingen.

Aanvankelijk had ik een bladzijde  gewijd aan de Racal Cougar. Omdat de hoeveelheid informatie sterk gegroeid is, heb ik besloten om de informatie op te knippen in een aantal blokken. De inhoud is nog lang niet compleet en zal in de toekomst (wanneer de tijd het toe laat) aangevuld worden. Omdat het nooit af is, is er bij dezen alvast een update van de laatste stand van zaken.

Introductie

Op de introductie bladzijde is algemene informatie te vinden over de Racal Cougar apparatuur, ‘mijn Racal avontuur’ en referenties naar externe interessante informatiebronnen.

Componenten

De losse componenten van het Cougarnet zijn op deze pagina beschreven. Het doel is om de componenten met detailinformatie te beschrijven zoals met de bijbehorende type nummers. Uitgebreide informatie van de fill gun en accu’s is reeds geplaatst. Foto’s en verdere informatie moet nog worden aangevuld.

Samenstellingen

Er zijn diverse configuraties van apparatuur mogelijk. Momenteel zijn hier alleen foto’s en tekeningen geplaatst van bekende configuraties. Foto’s met toelichting zal nog volgen.

Technisch

Het doel is om hier het technische ontwerp nader toe te lichten. Er zijn reeds detail foto’s van het binnenwerk van de zendontvanger geplaatst. Ook de frequentieopwekking is nader toegelicht om de opbouw van het apparaat beter te kunnen doorgronden. Er is veel informatie rondom de EEPROM en de frequentie instelling. Dit is echter ruwe informatie en deze tekst moet worden herzien om er een beter samenhangend verhaal van te maken. De informatie klopt wel en kan een bron zijn voor experimenten van anderen.

Modificaties

Het deel van de modificaties dat hier staat is vooralsnog compleet. Mogelijk is dit het meest relevante deel voor Cougar gebruikers. Het uitschakelen van de Time Out Timer is bescheven evenals het uitschakelen van de waarschuwing tonen zodat de (hinderlijke) piepjes bij ‘CLR’ gebruik niet meer hoorbaar zijn.
Het uitschakelen van de 150 Hz subtoon is met hardware modificaties beschreven. Dave; PA5DOF kan softwarematig zelfs de TX toon uitschakelen.
Dave is een programmer aan het ontwikkelen en de bevindingen van Dave zullen worden vermeld als de ontwikkelingen afgerond zijn.

Data protocol

Ik ben voornemens om het data protocol hier verder toe te lichten.
Momenteel is het nog losse informatie dat veel verder aangevuld moet worden. Dave; PA5DOF verdient hier de eer voor het harde werk! Ik ben ondertussen in de schema’s van de programmers aan het spitten. Hier is een schat aan relevante informatie te vinden. Helaas heb ik de G en B informatie, maar nog niet de documentatie van de C variant, dus hier ligt nog een terrein waarop het één en ander nog uitgezocht kan worden. Op de achtergrond ligt er al een schetsontwerp voor een zelfbouw programmer. Dit is deels gebaseerd op het fundament van Dave. Ik wil een gefreesde aluminium behuizing maken met een toetsenbord van 4×4 met een 4×20 karakter display. Op basis van een Adruino moet het mogelijk zijn om zo een combinatie te maken van een programmer/fill gun/VFO. Zonder de EEPROM te programmeren kan zo elke frequentie tussen 66 en 88 MHz worden geselecteerd in stappen van 12,5 kHz. Door het koppelen van de squelch draad aan de controller moet scannen over de band zelfs mogelijk zijn.
Kortom, bergen ideeën om nog verder uit te werken…

Onderhoud

Om de Racal Cougar apparatuur in goede staat de houden/brengen is onderhoud nodig. Het vervangen van de backup batterij voor een fill-gun is hier beschreven en algemeen onderhoud voor de zendontvanger.

Zo, dat is een lap tekst… Hopelijk hebben jullie iets aan bovenstaande informatie, al was het alleen al voor vermaak… Mochten jullie ideeën, tips of iets dergelijks hebben om de bladzijden te complementeren, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet Jacob Reiding; PE2CJ”