De winnaars en terugkijkend op contest seizoen 2018

Om te beginnen de uitslag. De stations van elke sectie die nummer 1 zijn geworden zullen een leuke prijs ontvangen. De eerste drie stations van elke sectie zullen daarnaast een certificaat ontvangen.  Alle deelnemers gefeliciteerd met het behaalde resultaat! In het bijzonder felicitaties voor de stations die op de eerste plaats zijn geeindigd! De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 23 maart 2019 tijdens de VHF dag te Apeldoorn. Zie de uitnodiging elders op deze website. Ik zou het leuk vinden om de deelnemers van de contesten daar te mogen ontmoeten.

De volledige uitslag van 2018 is op deze pagina te zien. Hieronder per contestcompetitie een overzicht van de stations per sectie die zijn geeindigd op de 1e, 2e en 3e plaats:

 

Competitie VHF en hoger contest in Maart, Mei, Juli, September en Oktober

Nr Sectie A Nr Sectie B Nr Sectie C Nr Sectie D Nr Sectie N
1 PA0WMX 1 PI4GN 1 PE1EWR 1 PA0S 1 PD4R
2 PA5Y 2 PI4Z 2 PH4X 2 PA0JUS 2 PD1B
3 PA4VHF 3 PE1MMP 3 PA3CGJ 3 PA3AWJ 3 PA2S

 

50 en 70 MHz Dee1 1 in juni en deel 2 in juli

Nr MO Nr SO
1 1 PI4MAX
2 2 PC7M
3 3 PE1EWR

Geen deelnemers in de MO sectie

 

DAC elk maand

  50 MHz   70 MHz   144 MHz   432 MHz   1.3 GHz   Microgolf
Nr Nr Nr QRO Nr QRO Nr QRO Nr QRO
1 PA5Y 1 PA5Y 1 PA1T 1 PA5Y 1 PA0S 1 PA0S
2 PA5WT 2 PA4VHF 2 PA0WMX 2 PE1EWR 2 PA5Y 2 PE1EWR
3 PA0O 3 PE1EWR 3 PE1EWR 3 PG5V 3 PA0O 3 PA0T
Nr QRP Nr QRP Nr QRP Nr QRP
1 PH4X 1 PH4X 1 PH4X 1
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI 2
3 3 PD4R 3 3

 

Zomercontest Augustus

Nr Sectie A Nr Sectie C Nr Sectie N
1 PA4VHF 1 PE1EWR 1 PD4R
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI
3 3 3

 

144 MHz CW Marconie Memorial November

Nr MO Nr SO
1 PI4MAX 1 PA4VHF
2 2 PA5KT
3 3 PA0FEI

 

Velddag Juni

Nr 50 MHz Nr 70 MHz Nr 144 MHz Nr 432 MHz Nr 1.3 GHz Nr 10 GHz
1 PA0O 1 PA7TT/P 1 PA1TK/P 1 PA7TT/P 1 PA0T 1 PA0T
2 PI4VPO/P 2 PA3HFJ/P 2 PA7TT/P 2 2 2
3 PA7TT/P 3 3 PA3HFJ/P 3 3 3

 

Terugkijkend op 2018
Er zijn in 2018 in totaal 82 contesten georganiseerd. Er zijn 609 logs ontvangen en er waren in totaal 78 unieke stations die aan een of meer contesten hebben meegedaan.
Over de laatste 4 jaren is een stijgende lijn te zien in de ontwikkeling van het aantal deelnemers. De aantallen zoals we die in de jaren 80 en 90 hadden zullen we niet halen, maar duidelijk is dat het contesten weer in de lift zit. Het is zaak deze stijgende lijn vast te houden en het wordt natuurlijk nog mooier als nieuwe stations ook meedoen. Er zijn deelnemers die de beste willen worden, maar een contest is ook de gelegenheid om je zender of ontvangsysteem uit te proberen. Ook al heb je maar een paar verbindingen gemaakt het heeft altijd zin je log in te sturen. Bijgaande twee grafieken waarin de ontwikkeling over de laatste 4 jaren is te zien.

 

In 2018 zijn ook mooie verbindingen gemaakt. Hieronder de top 3 afstanden per band.

Top 3 DX Nr Datum Call Loc Call Loc Afstand (km)
144 MHz 1 2018-09-01 17:58 PA1T JO33JF EA1AAE IN81SS 1449
2 2018-09-02 10:02 PA1T JO33JF ED2C IN82FQ 1400
3 2018-09-01 20:33 PA1T JO33JF EE2R IN83FD 1355
432 MHz 1 2018-10-09 18:49 PA1TK JO22IJ RA2FX KO04GR 1075
2 2018-07-08 05:13 PA5KM JO33WM OK2C JN99AJ 1030
3 2018-03-04 07:18 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
1.3 GHz 1 2018-05-05 14:31 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
2 2018-07-08 03:47 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
3 2018-10-07 07:58 PA0O JO33II OM3KII JN88UU 916
2.3 GHz 1 2018-10-23 18:20 PE9GHZ JO11WM SM7ECM JO65NQ 766
2 2018-02-27 21:58 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3 2018-04-24 19:49 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3.4 GHz 1 2018-10-06 14:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-07 14:31 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-05 17:13 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
5.7 GHz 1 2018-10-07 08:47 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-08 09:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-06 10:04 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
10 GHz 1 2018-07-08 04:43 PA0S JO21FW OK2A JO60JJ 605
2 2018-07-08 06:21 PA3AWJ JO21GW OK2A JO60JJ 600
3 2018-10-07 07:50 PI4GN JO33II F6DKW JN18CS 599
24 GHz 1 2018-10-07 09:14 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
2 2018-07-07 16:59 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
3 2018-07-07 15:36 PI4GN JO33II DF0MU JO32PC 145
50 MHz 1 2018-06-03 11:48 PA0O JO33HG KP4EIT FK68SI 7264
2 2018-06-03 11:34 PA0O JO33HG NP2J FK77QR 7197
3 2018-06-03 11:32 PI4VPO/P JO21BV KP4EIT FK68SI 7088
70 MHz 1 2018-06-03 10:32 PA7TT/P JO33GB 9H1TX JM75FU 2012
2 2018-06-03 09:57 PA7TT/P JO33GB 9H1SN JM75GV 2009
3 2018-06-03 10:01 PA7TT/P JO33GB 9H1AV JM75GV 2009

 

 

Organisatorisch
In april 2018 heb ik de functie VERON VHF contestmanager overgenomen. Het is leuk om te doen. Naast de verwerking van de logs en het publiceren van de uitslagen is in 2018 veel energie gestoken in de ontwikkeling van de contestrobot. De logs worden verzameld met de contestrobot en voorziet in de behoefte om meteen na de contest de ruwe resultaten naar de deelnemers terug te koppelen in overzichten. De meeste enegie is gestoken in de cross check van de logs. Dit is nu voledig geautomatiseerd. Daartoe worden ook logs uit het buitenland verzameld en in de robot ingeladen. De uitnodiging voor deelname aan een contest en uitslagen worden op de vhf-uhf website gepubliceerd. De deelnemers krijgen individueel een errorlog met de verbindingen die zijn afgekeurd die voor eigen evaluatie doeleinden kan worden gebruikt. Ook zijn aanpassingen doorgevoerd ivm met de .. wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan.
In 2019 zal de contestrobot verder worden ontwikkeld. Ook zal energie gestoken worden in de samenwerking met de contestmanagers bij onze buitenslandse zuster organisaties. De IARU contestrobot die belangrijk is voor de buitenlandse logs is een zorgpunt en is ook actiepunt vor 2019. Een van de redenen voor mij om in april 2019 naar de IARU R1 interim conferentie in Wenen te gaan.

In 2018 zijn een tweetal experimenten gehouden die zouden moeten leiden tot aanpassing van de contestreglementen. De eerste is het experiment met een 6 uur sectie. Buiten 1 deelnemer is er verder geen belangstelling voor geweest. Dus de 6 uurs sectie zal in 2019 niet meer terugkeren. Het tweede experiment was de invoering van de 23cm band in de augustus zomercontest. Ook hier is slechts 1 log ontvangen. Voor 2019 zal deze sectie nog bestaan, maar als de belangstelling voor deze sectie mager blijft wordt deze in 2020 verdwijnen.

In 2019 zullen de contestregelementen voor alle contesten hetzelfde zijn als in 2018. Er is discussie over de sectie verdeling in de DAC. Ik ben er zelf ook niet gelukkig mee omdat blijkt dat bijna niemand meedoet in de qrp sectie. Terwijl in de hogere sectie er een ongelijkheid blijkt tussen de gewone en de super contest stations. Mijn idee is niet meer secties te maken maar de bestaande anders te verdelen. Ideeen zijn welkom zodat we dat voor 2020 kunnen aanpassen. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Succes in 2019.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF contestmanager