IARU Region 1 VHF – UHF – μW Newsletter mei 2019

Ik wil hierbij de IARU Region 1 VHF – UHF – μW Newsletter mei 2019 onder de aandacht brengen. Klik hier om deze te downloaden van de IARU website.

Dit nummer gaat over twee thema’s:

Czech Pohotovostní Test

Op de agenda van de Agenda World Radio Communications Conference (WRC) staat de mogelijke allocatie van de frequency band 50-54 MHz aan de amateur radio dienst in Region 1. De Tjechische overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheden in werkelijke situaties. De eerste test heeft op 28 februari plaatsgevonden. Een van de doelen van deze test was te kijken militaire en amateur radio stations samen konden bestaan in the 50 MHz band. Een tweede test zal plaatsvinden op 13 juni 2019 wanneer het waarschijnlijk dat er sporadic E condities zullen voorkomen. Alle radiozendamateurs in de wereld zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze tweede 50 MHz test. Deze tweede test zal worden uitgevoerd in de vorm van een contest. Details zijn te lezen in de IARU Region 1 VHF – UHF – μW Newsletter.

Verslag IARU VHF en hoger commissie vergadering in Wenen

Het tweede thema is het verslag van de Interim Meeting van de VHF & up Committee of IARU REGION 1 (= C5 Committee). Deze vergadering werd op 27 en 28 april 2019 in Wenen gehouden. Op deze webpagina staan alle voorstellen die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest. Het is de moeite waard om de documenten eens door te lezen.
Speciale aandacht voor de presentatie van de IARU R1 president waarin hij oproept om na te denken over de toekomst van Amateur Radio en voorstelt de IARU R1 General Conference die in 2020 wordt gehouden op een nieuwe manier vorm te geven.

IARU R1 C5 commissie tijdens de Verdagering van 27 april 2019 in Wenen.