Mei-contest en 13 cm band

Agentschap Telecom heeft op de website vermeld dat tijdens de mei-contest in de ruime omgeving rond Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen geen verbindingen mogen worden gemaakt op de 13 cm band.

http://agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/hinder-en-storing/primair-gebruik-secundaire-amateurbanden/meldingen

Zendamateurs zijn secundaire gebruikers. Het AT heeft vergunningen voor primair gebruik verleend ten behoeve van videoverbindingen rond de start van de Giro Italia in Nederland.

Het is contestdeelnemers buiten deze regio toegestaan om contestverbindingen te maken. Deze verbindingen worden meegenomen in de contestuitslag, maar tellen NIET mee in de bekercompetitie.