DXSpot.TV is verhuisd

Het bekende hulpprogramma DXSpot.TV is sinds enige tijd ondergebracht bij de website van de British Amateur Television Club (BATC). De link naar dit programma is nu:

https://dxspot.batc.org.uk/

De eerstvolgende ATV contest is die op 13 en 14 juni, dit is de gecombineerde VERON/IARU contest.

 

Uitslag Digital Dutch Activity Contest van april en mei 2020

De Uitslag

De uitslag van de Digital Dutch Activity Contest (DDAC) is gepubliceerd. Deze kunt op deze webpagina vinden. In hetzelfde overzicht staat onderaan in de kolom van de DDAC het bijgewerkte competitieoverzicht.

Ik hierbij wil alle deelnemers bedanken voor het insturen van het log. Het wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Bijzondere felicitaties aan de stations die de eerste plaats in een van de secties hebben bereikt.

Evaluatie Contest

Vrijwel alle verbindingen zijn in de mode FT8 gemaakt. Ik geef hierbij aan dat in de digitale contest alle digitale modi zijn toegestaan.

Het is goed te zien dat een groot aantal deelnemers hebben meegedaan. Dit is eigenlijk opmerkelijk voor een door-de-weekse activiteitscontest op de woensdagavond die 3 uur duurt. Dit toont aan dat de digitale modi populair zijn.

In de uitslagen is te zien dat een groot aantal (nederlandse) stations actief waren.  De activiteit op de band is duidelijk hoger en dat is een van de doelstellingen van een activiteitscontest.
Ook zijn er verbindingen gemaakt over mooie afstanden. In de mei 144 MHz contest waren er bv condities richting schotland. In de uitslag is dan ook regelmatig een GM station als best DX te zien.

Gedurende de contest was het druk op 144.174 en 432.174 MHz. Dat is enerzijds mooi, maar volgens de feedback van sommige deelnemers was het te druk omdat CQ roepende stations de ontvanger van andere dicht drukte. Daarom de volgende tips om onderlinge hinder te minimaliseren:

  • Roep CQ altijd in de 2e periode. FT8 heeft een 15 seconde sequence. De 1e periode loopt van 00:00 – 00:15, de 2e periode 00:15 – 00:30, de 1e periode 00:30 – 00:45, de 2e periode 00:45 – 00:00, enzovoorts.
  • Gebruik ook eens een alternatieve frequentie zoals 144.178 MHz. Dit is in het begin niet zo aantrekkelijk omdat niemand daarmee begint. Echter de activiteit spreiden over de band is wel een oplossing wanneer er veel drukte is op 1 “kanaal” is.

Op VHF bij CQ, Call 1st uit

Op VHF bij CQ, TX second aan

 

Controle logs

Na enkele aanpassingen is de contestrobot nu ook geschikt om de uitslag automatisch op te maken. In dit proces worden alle verbindingen in de logs met elkaar vergeleken. Het resultaat is dat een verbinding meetelt in de uitslag. Of het komt helaas ook voor dat een verbinding voor de uitslag niet meetelt.
Er zijn twee reden die eruit springen waarop een verbinding niet meetelt cq wordt afgekeurd voor de einduitslag. Na 4 contesten onstaat het volgende beeld:

  • 70x: Afgekeurd ivm uniek station. Een station dient in minimaal 2 logs voor te komen. Daarbij inbegrepen het tegenlog. (Artikel 9 DDAC Contestreglement) . Oplossing: Wanneer je een station werkt en je hebt het gevoel de enige te zijn, vraag dan of dit tegenstation ook zijn log instuurd. Of maak een andere deelnemer attent op dit station (via het dxcluster) zodat dit station ook door een andere deelnemer kan worden word gewerkt.
  • 21x: Er wordt door een deelnemer een verbinding geclaimed, maar in het log van het tegenstation komt de deelnemer niet voor.
  • 10x. Verkeerde locator.

Alle deelnemers ontvangen per email een errorlog. In dit errorlog staat de verbindingen die niet meetellen met de reden waarom.

Wanneer is de volgende DDAC?

De volgende DDAC is op woensdag 3 juni (144 MHz) en woensdag 10 juni ( 432 MHz).  De deelnemers ervaren het als een eenvoudige en laagdrempelige activiteitscontest.  Ook blijkt op 2m en 70cm meer mogelijk. Ook met een dipool antenne binnenshuis. De meeste stations gebruiken horizontaal gepolariseerde antennes.

Deelname is eenvoudig door het log te exporteren in ADIF formaat te te uploaden naar de contestrobot.

 

Mei 2020 VHF en hoger contest op 23cm

Uitslag Mei 2020 VHF en hoger contest

De Uitslag

De mei 2020 editie van de VERON VHF en hoger contest, gehouden in het weekend van 2 en 3 mei is weer achter de rug. De logs zijn gecontroleerd en de resultaten zijn hierbij gepubliceerd en te vinden op deze webpagina. Ook is op dezelfde pagina het competitieoverzicht bijgewerkt.

Alle deelnemers bedankt voor de deelname en het insturen van het log. Het wordt zeer op prijs gesteld.  Ook alle deelnemers gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Speciale felicitaties voor de stations die in een sectie de eerste plaats hebben behaald.

Deelnemers en stations actief

Terugkijkend op de contest was deze contest mede als gevolg van de corona maatregelen anders dan dat we waren gewend.  Het leek daardoor een contest te worden met een lage activiteit. Maar als ik het met de maart contest vergelijk was de activiteit over de hele linie een klein beetje hoger.  Zo zijn er in de mei contest door de deelnemers op alle banden in totaal 1563 verbindingen gemaakt met 675 verschillende stations in binnen en buitenland. In de maart contest was dit 1539 verbindingen met 575 verschillende stations.

We hebben 41 logs ontvangen van 22 deelnemers.  In de contest waren 117 nederlandse stations actief.  19% van de nederlandse stations die actief was heeft een log ingestuurd. Ik heb nog steeds de wens dat dit percentage hoger wordt.
Er waren 1832 checklogs beschikbaar voor de cross check procedure. Dit resulteerde erin dat ruim 60% van alle geclaimde verbindingen is gecontroleerd met een tegenlog.  Er zijn 1563 verbindingen gemaakt en 78 verbindingen zijn in de cross check procedure afgekeurd. Dit is afgerond 5%.  De stations waarvan verbindingen zijn afgekeurd hebben een errorlog gekregen.

Opvallende zaken

  • In het reglement is in het verleden een regel opgenomen met als doel het aantal deelnemers in de sectie B te verhogen. Individuele stations vanaf verschillende locaties kunnen samen een groep vormen alsof het een multi operator station is actief op meerdere banden. De punten van deze stations worden opgeteld onder een groepsnaam in de sectie B. De regel kwam enkele van ons een uitkomst als het erom ging de competitie voort te zetten. Hiervan is door PI4Z en PI4GN gebruik gemaakt. In de uitslag is te zien welke individuele stations actief waren.
  • Een laag kilometer gemiddelde per QSO. De mei contest heeft het laagste gemiddelde sinds 1998.  In een eerder bericht is hievan al melding van gemaakt. Er zijn verschillende theorieen die varieeren van minder stations op hage punten, minder vliegtuig scatter door minder vliegtuig verkeer en invloed op inversielagen door lagere lucht vervuiling. Het bericht is hier te lezen.
  • Ondanks het lage kilometer gemiddelde is er weer mooie DX gewerkt. 144 MHz: PA0WMX met OE1W (JN77TX) 790km, 432 MHz: PA2V met SM6VTZ (JO58UJ) 780 km, 1296 MHz: PA0T met OE5D (JN68PD) 720 km, 2320 MHz PA0S met M0GHZ (IO81VK) 463 km en 10 GHz: PA0S met G4ODA (IO92WS) 325km.
  • PA5Y is als nieuwkomer in de sectie D op 23cm op de eerste plaats geeindigd en heeft ook de 1000 competitiepunten binnengehaald. Normaal gaan deze competitiepunten meestal naar de grotere multi operator een stations in de sectie B, maar het bijzondere is deze keer gaan naar een station in de sectie D. Wat het helemaal bijzonder maakt is dat PA5Y een enkel yagi station is. Een foto van zijn antenne opstelling staat hieronder. In de contestwereld gaat het verhaal dat je om de contest te winnen op 23  en 13 minimaal een 1.5 m of 2m schotel moet hebben. PA5Y bewijst het tegendeel! Dit zal de oude discussie wel weer nieuw leven in blazen…

 

PA5Y-PA1296-70-6 23cm Antenna

In de top de 23cm antenne van PA5Y. Het is een PA1296-70-6 Antenne.