144MHz Maart 2015 rapport van PD4HDB

In Maart gemaakte verbindingen 144 -432 Mhz door Jan PD4HDB

Contest 432mhz nac-ukac     10-03-2015
oz7kj jo46ml 462
oz3z jo45um 385
oz1dld-p jo45sk 372
g3xdy jo02ob 372
g4oda io92ws 455
g3meh io91qs 502
g4cla io92jl 529
g3pye-p jo02ce 437
g0xdi io91rq 498
g4ztr jo01kw 379
Aurora 144MHz in USB 17-03-2015
sm7fmx jo65kn 526
sp2hmr jo94gh 811
sm7dtt jo65nj 528
sf90iaru jo77ka 724
gm6vxb io97aq 787
432MHz Contest 7-8 Maart   vhf-uhf-shf
ol3z jn79fx 615
g3m jo0qd 393
g8t jo01kj 414
dk0na jo50ti 424
g4oda io92ws 455
g3meh io91qs 502
dl0htw jo60qu 502
144MHz Contest 7-8 Maart   vhf-uhf-shf
Call Locator Afstand
144mhz
dl9nda jo50vf 442
ol4a jo60rn 521
dr1h jn59op 455
ok1fc jn79cp 620
dl0htw jo60qu 502
ok7o jn69ou 548
ok1opt jn69nx 535
ol3y jn69jj 556
ol7c jo60jj 490
hb9gf jn37wb 618
f4eda jn38jo 440
dq7a jn59rj 488
dr4m jo50ur 405
dl2mre jo60om 508
tm2f jn19si 417
g8ney io81un 619
ok1kad jo60lj 500
dh1gap jn48le 513
ok1dix jn79ht 635
oz1bef jo46oe 436
dl5ywm jo61oc 480
m0wxb io81xa 619
g3pye jo02ce 437
sk7mw jo65mj 524
ok1kcr jn79vs 709
f5se-p jn19xh 406
oe5d jn68pc 684
dj6xh jn57mp 630
f6krk jn18as 531
hb9rf jn47fb 625
g8ney io81un 619
ok1kqh jn79go 642

Nieuwe VHF-contestmanager

Nieuwe VHF-contestmanager

Tijdens de VHF-dag in 2006 heeft ondergetekende het VHF-contestmanagerschap overgenomen van Gert PG5D.

Ik heb dat de afgelopen acht jaar met zeer veel plezier gedaan, waarbij de contacten met de grote aantallen medeamateurs in binnen- en buitenland op hoge prijs werden gesteld.

Het is nu tijd om verder te gaan genieten van mijn vrije tijd en onze gezamenlijke hobby. De VHFcommissie heeft een vervanger gevonden, en wel in de persoon van, wederom, Gert PG5D.

Er is tevens een nieuw e-mailadres voor uw logs. Met ingang van de maart contesten mag u uw log voor DAC, velddag en VHF/UHF/SHFcontesten sturen naar vhf-contest@veron.nl

De logs voor de ATV-contesten gaan zoals gebruikelijk naar atv-contest@veron.nl

Graag tot werkens op de diverse banden;

Theo Köhler PA1TK

Contestreglementen 2015 zijn vastgesteld

De contestreglementen voor 2015 zijn vastgesteld en gepubliceerd

Reglementen wijziging in het kort:

In de periode september/oktober 2014 heeft de VHF-commissie om input gevraagd voor eventuele aanpassing of wijziging van de bestaande contestreglementen.Hierop is door 66 personen gereageerd, met in totaal 116 reacties op vijftien punten van de reglementen. Van de 66 personen waren er 53 actief in contesten. Vier hadden een N-registratie, 62 een andere. Drie reacties kwamen van multi-stations en 63 van single operator stations. Na ontvangst van de reacties heeft de contestgroep binnen de VHF-commissie deze beoordeeld, wat heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de contestreglementen 2015:

– De tijden van de velddagcontest zijn aangepast naar: 6 juni 14:00 tot 7 juni  14:00 UTC.

– Voor de maandelijkse activiteitencontesten DAC verwijs ik naar de activiteitenkalender.

– De volgende regel is in zijn geheel vervallen:

Conform de machtigingsvoorwaarden is het niet meer nodig dat een station de toevoegingen /a en /p gebruikt. Tijdens contesten is het gebruik van de toevoegingen /a en /p wel toegestaan. Deze toevoeging geldt ook voor de DAC-contesten. In de velddagcontest is het gebruik van de toevoeging /p verplicht

– De volgende regel is vervallen:

Een afgekeurde verbinding levert voor geen van de betrokken stations punten op.

– Aan het bekercompetitiereglement is het volgende toegevoegd:

VERON officials kunnen deelnemen aan VERON wedstrijden; ze worden echter niet vermeld in de bekercompetitie.