ARISS school contact met Spanje op dinsdag 16 juni om 14:25

Op dinsdag 16 juni om 12:45 UTC is een schoolcontact met Chris Cassidy, KF5KDR, gepland. Studenten van de I.E.S. Pedro de Valdivia school in Villanueva de la Serena in Spanje gaan vragen stellen aan Chris Cassidy in het Internationale Ruimtestation ISS. Het downlink signaal van ISS op 145,800 MHz (FM) moet in een groot deel van west Europa goed te ontvangen zijn. Het ARISS grondstation ON4ISS, dat de uplink voor deze telebridge verbinding verzorgt is gelegen in Belgie.

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de school en de vragen die door de scholieren gesteld gaan worden.

 

73’s

Bertus

PE1KEH

 

========================================

School Information:
The Instituto de Enseñanza Secundaria “Pedro de Valdivia” understands that the formation of its students must have an integral character: it puts special emphasis on language teaching, which gives them access to other documents, cultures and realities to which they can open their minds; and at the same time it gives special importance to science and technology, which will give them tools to integrate into a rapidly evolving and changing world. All this is based on the need to pay attention to the diversity of abilities and interests of these young people who are the ones who give meaning to our work.

In the last four years we have been developing the IESPV-Space project for communication with the International Space Station (ISS) and other satellites, with students whose interests go beyond what is included in the curriculum. With them, we have studied and observed the pass of the ISS, participated in NASA’s EarthKam program of photography from the ISS, built communication equipment with which we have contacted the ISS in different ways (reception of ARISS contacts, SSTV images, APRS data) and now thanks to the ARISS program we will contact an astronaut on board the ISS.

Students First Names & Questions:
1. Paula: Due to Covid-19 we have to stay at home. Do you have any advice for us?
2. Jesús: Do you think that the Astrobee robot is the beginning of a new generation of robots that would work in the ISS?
3. Iván: Does weightlessness affect your thinking?
4. Antonio: How do you keep fit if you are at zero gravity?
5. David: What do you do to entertain yourselves in the ISS?
6. Paola: After living in space, have you gained a new perspective on life and our everyday problems?
7. Carlos: Did you feel sick while you were in the rocket?
8. José Manuel: What inspired you the most to become an astronaut?
9. Elisa: What is the basis for your diet?
10. Carlos: What would happen if you cried in space? How would tears react?
11. Luis: Is your space suit comfortable?

——————————————————-

About ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) is a cooperative venture of international amateur radio societies and the space agencies that support the International Space Station (ISS). In the United States, sponsors are the Radio Amateur Satellite Corporation(AMSAT), the American Radio Relay League (ARRL), the ISS National  National Aeronautics and Space Administration (NASA).

The primary goal of ARISS is to promote exploration of science, technology, engineering, the arts and mathematics by organizing scheduled contacts via amateur radio between crew members aboard the ISS and students. Before and during these radio contacts, students, educators, parents, and communities learn about space, space technologies, and amateur radio. For more information, see www.ariss.org.

DXSpot.TV is verhuisd

Het bekende hulpprogramma DXSpot.TV is sinds enige tijd ondergebracht bij de website van de British Amateur Television Club (BATC). De link naar dit programma is nu:

https://dxspot.batc.org.uk/

De eerstvolgende ATV contest is die op 13 en 14 juni, dit is de gecombineerde VERON/IARU contest.

 

Uitslag Digital Dutch Activity Contest van april en mei 2020

De Uitslag

De uitslag van de Digital Dutch Activity Contest (DDAC) is gepubliceerd. Deze kunt op deze webpagina vinden. In hetzelfde overzicht staat onderaan in de kolom van de DDAC het bijgewerkte competitieoverzicht.

Ik hierbij wil alle deelnemers bedanken voor het insturen van het log. Het wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Bijzondere felicitaties aan de stations die de eerste plaats in een van de secties hebben bereikt.

Evaluatie Contest

Vrijwel alle verbindingen zijn in de mode FT8 gemaakt. Ik geef hierbij aan dat in de digitale contest alle digitale modi zijn toegestaan.

Het is goed te zien dat een groot aantal deelnemers hebben meegedaan. Dit is eigenlijk opmerkelijk voor een door-de-weekse activiteitscontest op de woensdagavond die 3 uur duurt. Dit toont aan dat de digitale modi populair zijn.

In de uitslagen is te zien dat een groot aantal (nederlandse) stations actief waren.  De activiteit op de band is duidelijk hoger en dat is een van de doelstellingen van een activiteitscontest.
Ook zijn er verbindingen gemaakt over mooie afstanden. In de mei 144 MHz contest waren er bv condities richting schotland. In de uitslag is dan ook regelmatig een GM station als best DX te zien.

Gedurende de contest was het druk op 144.174 en 432.174 MHz. Dat is enerzijds mooi, maar volgens de feedback van sommige deelnemers was het te druk omdat CQ roepende stations de ontvanger van andere dicht drukte. Daarom de volgende tips om onderlinge hinder te minimaliseren:

  • Roep CQ altijd in de 2e periode. FT8 heeft een 15 seconde sequence. De 1e periode loopt van 00:00 – 00:15, de 2e periode 00:15 – 00:30, de 1e periode 00:30 – 00:45, de 2e periode 00:45 – 00:00, enzovoorts.
  • Gebruik ook eens een alternatieve frequentie zoals 144.178 MHz. Dit is in het begin niet zo aantrekkelijk omdat niemand daarmee begint. Echter de activiteit spreiden over de band is wel een oplossing wanneer er veel drukte is op 1 “kanaal” is.

Op VHF bij CQ, Call 1st uit

Op VHF bij CQ, TX second aan

 

Controle logs

Na enkele aanpassingen is de contestrobot nu ook geschikt om de uitslag automatisch op te maken. In dit proces worden alle verbindingen in de logs met elkaar vergeleken. Het resultaat is dat een verbinding meetelt in de uitslag. Of het komt helaas ook voor dat een verbinding voor de uitslag niet meetelt.
Er zijn twee reden die eruit springen waarop een verbinding niet meetelt cq wordt afgekeurd voor de einduitslag. Na 4 contesten onstaat het volgende beeld:

  • 70x: Afgekeurd ivm uniek station. Een station dient in minimaal 2 logs voor te komen. Daarbij inbegrepen het tegenlog. (Artikel 9 DDAC Contestreglement) . Oplossing: Wanneer je een station werkt en je hebt het gevoel de enige te zijn, vraag dan of dit tegenstation ook zijn log instuurd. Of maak een andere deelnemer attent op dit station (via het dxcluster) zodat dit station ook door een andere deelnemer kan worden word gewerkt.
  • 21x: Er wordt door een deelnemer een verbinding geclaimed, maar in het log van het tegenstation komt de deelnemer niet voor.
  • 10x. Verkeerde locator.

Alle deelnemers ontvangen per email een errorlog. In dit errorlog staat de verbindingen die niet meetellen met de reden waarom.

Wanneer is de volgende DDAC?

De volgende DDAC is op woensdag 3 juni (144 MHz) en woensdag 10 juni ( 432 MHz).  De deelnemers ervaren het als een eenvoudige en laagdrempelige activiteitscontest.  Ook blijkt op 2m en 70cm meer mogelijk. Ook met een dipool antenne binnenshuis. De meeste stations gebruiken horizontaal gepolariseerde antennes.

Deelname is eenvoudig door het log te exporteren in ADIF formaat te te uploaden naar de contestrobot.