Uitbreiding 50 MHz band in Duitsland

Op de website van de DARC is onder mededelingen te lezen dat er in Duitsland met onmiddelijke ingang een nieuwe regeling van kracht is voor de 50 MHz band. De mogelijkheden zijn hierin aanzienlijk uitgebreid.

De Bundesnetzagentur heeft met onmiddelijke ingang een voorlopige regeling getroffen tot 31-12-2020 voor het gebruik van de 50 MHz band in Duitsland. Dit is tot het moment waarop vermoedelijk de definitieve regeling in werking zal treden.

De regeling houdt het volgende in:

  • frequentiebereik 50.000 MHz – 52.000 MHz, secundair;
  • Max. Bandbreedte 12 kHz;
  • Transmissietypen: alle;
  • Antennepolarisatie: horizontaal;
  • Contesten: toegestaan.

Naast de -op basis van het resultaat van de WRC19 – uitbreiding van het  frequentiebereik van 50 tot 52 MHz, is ook aan aanzienlijk uitbreiding van de vermogenslimieten doorgevoerd.

In het banddeel 50.000-50.400 MHz mogen houders van een klasse A licentie uitzenden met een maximum van 750 W PEP. De houders van een E-licentie met maximaal 100 W PEP.

In de overige bandelen geldt de beperking tot 25 W PEP  voor alle licentieklassen.

 

 

Signaal PI7RMD

Nieuw Baken PI7RMD 2320.895 MHz

PI7RMD

We kregen bericht van Jac, PE1KXH bakenbeheerder, dat het 13cm baken PI7RMD weer operationeel is.  PI7RMD was jaren geleden ook operationeel. De frequentie is nu nieuw en is binnen de IARU-R1 gecoordineerd.

Frequentie (MHz) Callsign Locator Mode
2320.895 PI7RMD JO31AD A1A

Het baken staat in de kerk van Melick. De uitgangsvermogen is 1 Watt in een doppelquad antenne met een azimuth van 220 graden.

De opbouw is recht toe recht aan. DF9LN TCXO gevolgd door een bufferamp bfq135 met PIN switch. Dan een GALI power MMIC buffer amp, regelbare CAI 75 ohm verzwakker, low pass op 100MHz. Dan volgt een DD9DU LO multiplier X 24 met een kamfilter. Dan wordt het signaal verstrekt tot 1w met een VNA25, mgf0904 een al laatste een mgf0905 ON1BPS eindtrap rustig ingesteld. Tot slot een isolator en de antenne.

15 jaar geleden is het baken gebouwd en dezelfde logica wordt weer voor de callgever wordt gebruikt. De morse text is geprogrammeerd in een eprom met TTL logica. Verder bestaat de mogelijkheid met DTMF de zender op afstand aan of uit te zetten met porto. Dit voor eventuele primaire 13 cm gebruikers voorang te geven bij evenementen.

Ontvangsrapporten graag melden aan de beheerder of melden op het dxcluster.

PI7RMD Antenna

 

Wanneer u zelf een baken experiment zou willen uitvoeren staat op de website van de VHF commissie hierover hier informatie.

 

13 cm WebSDR

Ondanks dat de antenne van PI7RMD richting zuid staat is dit baken prima te horen 52 km ten noorden, op de 13cm WebSDR in Eindhoven. De 13 cm WebSDR is via internet te bereiken op het volgende adres:
http://websdr.pi6ehv.ampr.org:8901

Het is de moeite waard om regelmatig op de 13cm websdr te luisteren. Zo is daar vrijwel elke dag het baken GB3MHZ over een afstand van 280 km te horen. Er zijn regelmatig in de avond leuke condities waardoor er verre stations of bakens zijn te horen. Ook leerzaam en handig voor experimenten is om te proberen je eigen 13cm signaal terug te beluisteren via de WebSDR.

13 cm

De 13cm band is een amateurband die we delen met primaire gebruikers. Het is een mooi voorbeeld van modern overheidsbeleid waarin meerdere gebruikers gebruik maken van hetzelfde stuk spectrum. Dit beleid is gericht op Sharen. Het kan voorkomen dat er op 13cm in een gebied een zendbeperking geldt omdat de frequentie in gebruik is door de primaire gebruiker. Deze informatie wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap Telecom.

De Nederlandse toewijzing voor de 13cm band loopt van 2320 – 2400 MHz Amateur Dienst en 2400 – 2450 MHz Amateur satelliet Dienst

Voor SSB/CW DX verkeer is tussen 2320.000 – 2320.400. De bakenband loopt van 2320.800 – 2321.000. De rest van de band wordt voor andere experimenten gebruikt waarbij de belangrijkste ATV is.
Het 13cm bandplan is hier te vinden.

Uitnodiging VERON VHF en hoger contest op 2 en 3 mei 2020

Uitnodiging

Op zaterdag 2 mei 2020 vanaf 14:00 UTC tot zondag 3 mei 2020 14:00 UTC wordt de VERON VHF en hoger SSB/CW contest gehouden. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen.

Er is dan activiteit zijn op alle banden van 144 MHz in heel Europa. Elke land organiseert gelijktijdig een soortgelijke contest.  Dit is een mooi moment om je apparatuur te proberen.

Deze contest is ook de tweede in de serie van vijf waarvan de behaalde punten meetellen voor het competitie klassement.

Multi-operator stations

In verband met de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus is het voor de multi-operator stations vrijwel onmogelijk om deel te nemen. De beste optie is om als single operator station vanuit thuis actief te zijn.

Ik wijs in dit kader op de optie in het reglement dat individuele stations per band op verschillende locaties samen een groep kunnen vormen alsof het een mult-operator station is. De individuele stations zijn onder hun eigen roepnaam actief en sturen elk hun log in. Voor de puntentelling in de competitie kunnen deze punten worden toegerekend aan een uit het midden van de groep een gekozen roepnaam. Het multi-operator station PI4GN heeft mij al aangegeven van deze optie gebruik te maken. Ze zullen actief zijn met 5 roepnamen en per band een andere locatie.

Door de maatregelen tegen het coronavirus zal het sowieso een andere contest worden zoals we zijn gewend. In een aantal landen geldt zelfs dat elke vorm van /p activiteit is verboden.

Deelname

U kan deelnemen door het log in VHFREG1 EDI bestandsformaat na de contest te oploaden naar de contestrobot.

In deze contest dient te worden uitgewisseld de roepnaam, de locator met 6 tekens, het RST rapport en een volgnummer te beginnen met 001. Het volledige contest reglement staat op deze pagina.

 

Ik wens iedereen veel verbindingen en DX toe.