Nog een kleine twee weken voor kandidaatstelling Amateur van het Jaar 2016

De voordracht kan worden gemotiveerd en opgesteld door het bestuur van een afdeling of door een individuele amateur en moet vóór vrijdag 9 juni zijn ingediend bij de algemeen secretaris van de VERON. Heb je iemand in gedachten: wacht dan niet te lang! Wel moet de kandidaat voldoen aan de volgende criteria.

De kandidaat:

  • is gedurende lange tijd (> 8 tot 10 jaar) zichtbaar voor de VERON (geweest);
  • geniet enige bekendheid door andere activiteiten voor de VERON;
  • heeft met enige regelmaat artikelen gepubliceerd, bij voorkeur in Electron;
  • heeft lezingen gegeven op VERON afdelingen

Het bestuur van het VEDER Fonds beslist over de voordracht.

Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Amateur van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. Het wordt sinds 1962 uitgereikt aan die radiozendamateur die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zend amateurisme. De benoeming gebeurt op voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA), in het jaar volgend op het desbetreffende jaar. Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtingsbestuur.