Ook na het Es seizoen nog activiteit op de 6 meterband

Van Chris PA3CRX ontvingen we de volgende impressie:

Hoewel er nog wel wat FT8 verbindingen zijn gemaakt lijkt het er op dat de paar nog aanwezige stations (www.pskreporter.info/pskmap.html ) voornamelijk ontvangen. In ieder geval ontvang ik ze niet.

Me gericht op MSK144, daar zijn kortere openingen voor nodig dan met FT8. Na met 3 Watt en een in elkaar geflanste J-antenne een tijdje (zonder meteorietenzwermen) gezonden te hebben bleek mijn signaal zelfs hier en daar gezien te worden! Zelf ook sporadisch een station gezien. Vanwege het weer bleek een hengel uit het dakraam niet echt handig. Een tweede dipool parallel aan de 17 mtr dipool die ik al schuin naar beneden heb lopen bood soelaas. Simulatie met MMANA gaf inzicht dat het stralingsdiagram wel slechter zou zijn dan een horizontale dipool, ik heb het er maar mee gedaan. Ten opzichte van de J-antenne werd ik er ongeveer even sterk mee ontvangen op de webSDR bij Camras.

 

Iets meer vermogen voor meteor scatter verbindingen was wenselijk, een transistor zonder opdruk uit een laatje leverde weer een bouwsel op. Met een vermogen van pakweg 20 Watt een MSK144 signaal in de lucht gezet dat op veel plaatsen in Europa gezien is.

De ontvangst bleef wel achter, overdag dikke ruis en als het donker is veel plok, tik, tak, plok geluiden. Als dan een ontvangen reflectie daardoor gestoord wordt is het niet te decoderen. Het aantal keren dat ik stations zag op het scherm is daardoor helaas minimaal.

Ondertussen is het oktober geworden en met de Orioniden moest het toch wel mogelijk zijn meer verbindingen te loggen. Diverse stations op de kaart te zien met MSK144. Met name in Engeland, in andere landen vaak maar één of twee stations per land. Ongetwijfeld velen daarvan niet actief aan het zenden, puur de ontvanger als monitor. Het zou leuk zijn als toch meer stations de zender ook zouden aanzetten, als er niet gezonden wordt is er geen activiteit waarneembaar!

 

Opvallend is dat met mijn ‘sloping dipole’ (die parallel met de dakpannen loopt is dat de afstanden waar ik ontvangen wordt relatief klein zijn. De hoogte van de meteorieten zijn laag, ook het stralingsdiagram van mijn antenne (hoge opstraalhoek) zal daar aan bijdragen.

De lage hoogten van de meteorieten

Wat natuurlijk ook scheelt is dat er verder weg amper of geen stations actief zijn met MSK144.

 

Actieve stations gezien met MSK144

Voor de Orioniden een horizontale dipool gemaakt en die met een uitschuifbare stok uit het dakraam gestoken. Heel vroeg opstaan bleek niet zinvol, dan bleken er geen stations actief te zijn. Na de zender even aan te hebben gehad zie je wel dat er stations zijn die me wel ontvangen. Soms gebeurt er een uur niets, dan is het ineens raak.

Het resultaat van de afgelopen maanden is dat ‘stations ontvangen en ‘ontvangen worden bij stations’ nog geen verbinding betekent. Tot nu toe in totaal vier verbindingen met MSK144 gemaakt: met SM7CAD (zowel met 3 Watt als met 20 Watt), ON1AEY en PA1Q.

Een ander opvallend punt is dat de webSDR van Camras mijn signaal niet altijd meer ontvangt. Als het wel ontvangen wordt soms met diepe fading en dan ineens een ping of burst via een reflectie.

Ontvangst bij de Camras webSDR

Als je indruk wilt maken op de verenigingsavond met een stapel QSL kaarten zal Meteor Scatter verbindingen maken op 50 MHz niet je voorkeur hebben. Wil je echter experimenteren is dit best leuk!

Gewoon lekker doorgaan en zorgen dat het dakraam dicht is als het regent.

Ontvangststerkte bij de Camras webSDR in 15 seconden perioden

 

 

 

 

Voor wie wat meer wilt weten over Meteor Scatter: zie https://vhf-uhf.veron.nl/meteor-scatter-ms/ Als je bekend bent met FT8 is het een kwestie van de mode MSK144 en 50,280 MHz als frequentie te kiezen en je kunt het gewoon proberen. Ook als er geen meteorieten regen is, buiten de zwermen zijn er ook genoeg ‘sporadische meteorieten’. Kijk op www.pskreporter.info/pskmap.html waar je zoal ontvangen bent.

Let op: de Leoniden meteoor regen is op 18 november a.s.!

Chris PA3CRX