Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2021

Bij Weak Signals aandacht voor de EME SSTV Party in de Radio Telescoop in Dwingeloo.
Ter gelegenheid van de eerste maanlanding, nu 52 jaar geleden, is onder de call PI9CAM een reeks SSTV beelden, gebaseerd op dit thema, richting de maan verstuurd met de bedoeling dat andere EME stations deze beelden zouden ontvangen en decoderen. Om SSTV een beetje fatsoenlijk te ontvangen heb ja als luisterend station al gauw een schotel van 6m diameter nodig, maar de meeste EME stations beschikken over kleinere schotels. Toch zijn de ontvangen beelden nog verrassend goed van kwaliteit, zoals bij Dirk ON5GS, die met een 6m schotel  werkt en van Jan LA3EQ die met een vergrote 2,3m schotel werkt. Hun beelden zijn afgedrukt bij het verhaal.

 

Bij Meteorscatter een enthousiast verhaal van Dick PA4VHF over de Perseïden meteoor regen.
Eigenlijk werd verwacht dat deze regen in de nacht van 12 op 13 augustus zijn piek zou beleven, maar die viel dit jaar wat tegen. Pas op de zaterdagmorgen van 14 augustus liep het aantal meteoor reflecties snel op. Er was een sterke piek tussen ongeveer 7 uur en 9 uur UTC met vele reflecties van 15 sec of langer. Dit leverde vele mogelijkheden voor noordoost-zuidwest verbindingen . Zo werkte PA4VHF vanuit JO32 in de mode MSK144 random met stations in o.a. KO49, KP02, JP93. Een QSO met CT7ABA in IN60 lukte helaas niet. PA4VHF merkt nog op dat, als de reflecties niet zo lang duren, je meer kans op succes hebt in de mode FSK441, maar deze mode wordt niet door WSJT ondersteund, daarvoor kun je uitwijken naar MSHV. Skeds worden meestal gemaakt via de ON4KST chat. Verder geeft Dick tips voor het kiezen van de juiste periodes en frequenties.

 

Harry PE1CHQ blikt terug op het 50/70 MHz seizoen 2021. Zo was er door het thuiswerken vanwege corona, het toenemend gebruik van FT8 en de lage zonneactiviteit sprake van een goed 6m seizoen.
Harry noemt de diverse propagatievormen die we op 6m kennen en de daarbij haalbare afstanden:  Tropo (300 tot 400km), Meteorscatter (2200 km), Sporadische E (Es) (2200 km), Dubbel-hop Es (4500 km) en een vorm van ionisferic ducting.
Het kan gebeuren dat vanuit een sterk begrensd gebied in Nederland verbindingen worden gemaakt met DX stations, terwijl Nederlandse stations buiten dat gebied totaal niets kunnen werken.
Het 6m hoogseizoen duurde van midden juni tot midden juli, waarin vaak openingen buiten Europa waren. Openingen naar Japan/Oost-Azië waren er dit jaar minder. Met stations in het Midden-Oosten kon regelmatig gewerkt worden, ook waren er de gebruikelijke openingen naar de Oostkust van de VS. T6AA was actief vanuit Afghanistan, in Afrika waren enkele opvallende stations als 5T5PA, S01WS en TZ4AM actief.
Ook op  4m waren enkele stations op grote afstanden te werken, zoals UN3M uit Kazakstan en 9K2YM uit Koeweit. Ook met de Canarische eilanden was regelmatig te werken en ook konden 5T5PA en S01WS ook op deze band gewerkt worden.

 

Tenslotte werd met de Radio Telescoop in Dwingeloo geluisterd naar de telemetrie van de AO-109 satelliet. Tijdens een aantal doorgangen werden bruikbare packages ontvangen en doorgestuurd naar AMSAT-UK ter evaluatie. Kennelijk zijn er wat problemen met deze nieuwe satelliet.