Reserveer je eigen frequentie

Onder deze titel heeft AT een publicatie gedaan over LSA oftewel ‘Licensed Shared Access’. Deze website publiceerde hier al eerder over, bij het aanvangen van de proefperiode. In het Amateur Overleg worden de ontwikkelingen goed gevolgd, voor AT is het immers ook een proef. In AO-95 valt hierover te lezen: “Het onderzoeken van de mogelijkheden voor gedeeld gebruik van spectrum is onderdeel van het nieuwe nationale frequentiebeleid van EZ. De Pilot met ENG/OB gebruikers in de 2,3 – 2,4 GHz band loopt inmiddels ongeveer een half jaar . De volgende stap is dat Defensie bij de
pilot wordt aangesloten. De verwachting is niet dat ook de radiozendamateurs nog dit jaar aangesloten zullen worden. De voortgang van de LSA-pilot gaat langzaam, mede dankzij ICT perikelen. Internationaal zijn er afgelopen jaren diverse LSA-pilots gestart, waarbij ervaringen onderling worden uitgewisseld. AT/EZ zullen de ervaringen ook delen in internationaal overleg.”

Ook bij de IARU heeft dit punt aandacht: er is een voorstel om tussen de landen die met LSA te maken gaan krijgen informatie uit te wisselen.

Praktijk voor zendamateurs

Hoe het in de praktijk gaat werken is nog onbekend. Zodra zendamateurs deelnemen direct de baken- of repeaterfrequentie claimen met LSA? Zou raar zijn want AT heeft immers zelf die vergunningen daarvoor uitgegeven. Of als ik als individuele zendamateur een frequentie reserveer, dan betekent dit dat een andere zendamateur daar geen gebruik van zou mogen maken? Hoe is dan contact met een andere zendamateur te maken op die frequentie? Sterker nog: zou bijvoorbeeld bij een contest iemand een stukje band reserveren (ter bescherming van die contest) dan zou dat station als enige dat stukje band mogen gebruiken? Dat zou raar zijn. AT weet ongetwijfeld zelf ook nog niet hoe e.e.a. gestalte zal krijgen want zij hebben immers ook die ervaring niet. Misschien is het zelfs geheel onnodig zendamateurs deel te laten nemen in LSA, voor zover bekend zijn er nog steeds geen videoverbindingen gestoord door zendamateurs.

LSA blijft onder de aandacht in het Amateur Overleg.