Uitbreiding 50 MHz band in Duitsland

Op de website van de DARC is onder mededelingen te lezen dat er in Duitsland met onmiddelijke ingang een nieuwe regeling van kracht is voor de 50 MHz band. De mogelijkheden zijn hierin aanzienlijk uitgebreid.

De Bundesnetzagentur heeft met onmiddelijke ingang een voorlopige regeling getroffen tot 31-12-2020 voor het gebruik van de 50 MHz band in Duitsland. Dit is tot het moment waarop vermoedelijk de definitieve regeling in werking zal treden.

De regeling houdt het volgende in:

  • frequentiebereik 50.000 MHz – 52.000 MHz, secundair;
  • Max. Bandbreedte 12 kHz;
  • Transmissietypen: alle;
  • Antennepolarisatie: horizontaal;
  • Contesten: toegestaan.

Naast de -op basis van het resultaat van de WRC19 – uitbreiding van het  frequentiebereik van 50 tot 52 MHz, is ook aan aanzienlijk uitbreiding van de vermogenslimieten doorgevoerd.

In het banddeel 50.000-50.400 MHz mogen houders van een klasse A licentie uitzenden met een maximum van 750 W PEP. De houders van een E-licentie met maximaal 100 W PEP.

In de overige bandelen geldt de beperking tot 25 W PEP  voor alle licentieklassen.