Uitnodiging voor de VERON/IARU 144MHz contest op 1 en 2 september 2018

Op 1 en 2 september 2018 wordt van 14:00u tot 14:00u de VERON 144MHz SSB/CW contest gehouden. Dit is tevens de 4e contest in de serie die meetelt voor de VERON competitie. Het contestreglement is op deze pagina te vinden. Tegelijkertijd wordt in Region 1 ook de IARU 144MHz SSB/CW contest gehouden. Deze IARU contest kent een enorme activiteit in heel Europa omdat alles is geconcentreerd op de 2m band. Dus doe mee en laat je horen!

 

Inzenden logs
Deelnemers kunnen zoals gebruikelijk het EDI log in het bestandformaat REG1TEST indienen bij de VERON contestrobot. Dit is het adres: https://vhf-uhf.veron.nl/contestrobot.

Als je mee wil doen in de IARU contest dan dien je het log zelf ook in te dienen bij de IARU contestrobot. Deze verwerkt ook het log in REG1TEST edi formaat. De IARU contestrobot is iets strenger dan die van VERON maar werkt verder in grote lijnen hetzelfde. Het is hier belangrijk dat je in het edi log de velden “PSect=” en “RHBBS=” goed vult met de waarden die de IARU robot verwacht. Let daar op.

Please use the PSect:
SINGLE
MULTI
6H SINGLE
6H MULTI

Het veld RHBBS wordt gebruikt om je email adres op te geven. Het vullen daarvan spreekt voor zichzelf. Het wordt gebruikt om je een inlogcode te sturen mocht je het log voor de inzendtermijn willen veranderen.

Het webadres van de IARU contestrobot is: https://iaru.oevsv.at . Kies op deze pagina uit de lijst de juiste contest door in de betreffende regel te klikken op “EDI Logfile Upload”. Dan kom je vervolgens op een pagina waar het EDI log geupload kan worden.

 

Inzendtermijn
Let op: de uiterlijke inzendtermijn van de logs voor deze contest is 11 september 2018 14:00u! Dit geldt voor de VERON contestrobot en voor de IARU contestrobot.

 

6 uur sectie
Binnen het IARU contestreglement bestaat een 6 uurs sectie. Binnen het VERON contestreglement bestaat deze 6 uurs sectie niet. Nu zijn er bij mij verzoeken binnengekomen om een dergelijke 6 uurs sectie ook in het nederlandse contest reglement in te voeren omdat het voor sommige operators niet mogelijk is de 24 uur achtereen te contesten. Deze stations zouden dan in het nadeel zijn of niet meedoen omdat ze nooit hoog kunnen scoren. Het reglement aanpassen tijdens een seizoen doen we niet dus is besloten tot een experiment om de behoefte voor een 6 uurs sectie te peilen. Een derglijke sectie zouden we dan mogelijk in 2019 kunnen invoeren. Binnen het IARU contest reglement wordt de sectie als volgt gedefinieerd:

“6 HOURS: stations from the same location, operated by any number of operators and operating according to the 6 hours’ time rule. The 6 hour time segment can be divided into maximum two periods. The time of the first QSO sets the start time of the first period. When operating in two periods, the pause between the periods must be longer than 2 hours. The first time difference of 2 hours or more between two consecutive QSOs marks the pause segment. Only the QSOs that fall into the combined 6 hour time segment will be counted for points. Participants are welcome to operate longer than 6 hours and in such case they shall send their complete log (the contest robot will automatically extract the 6 hours part from the log, while the rest of the log entries will be used for cross-checking purposes).”

Werkwijze experiment 6uur sectie
Bij het indienem van het log bij de VERON contestrobot kan je vanaf de septembercontest in de keuzelijst voor elke bestaande sectie ook kiezen voor de 6uurs sectie variant. Dus sectie A heeft ook een sectie A-6H, sectie B heeft ook een sectie B-6H etc. Deze keuze wordt getoond in de claim lijst en in de uitslag als opmerking bij de roepnaam. Echter bij het opmaken van de uitslagen houden we geen rekening met een 6 uurs sectie.
Ik zal wel apart voor deze stations ter informatie ook de score berekenen voor de verbindingen die binnen de 6 uurs (of 2x3uurs) periode zijn gemaakt. Op deze manier krijgen we idee wat de behoefte is en wat de effecten zijn. Het invoeren van een 6 uur sectie heeft voor en nadelen. Bijvoorbeeld:

Voordelen: Het trekt meer deelnemers. Het is een mooie oplossing voor deelnemers die niet de hele contest QRV willen zijn.

Nadelen: Teveel secties waardoor versnippering gaat ontstaan. Het neigt ernaar om voor iedere deelnemer een sectie te maken waar je nummer 1 kan worden. In de praktijk zien we bij de single operators geen enkel station dat binnen de contest daadwerkelijk 24 uur actief is. Dus wat is dan het voordeel om een 6 uurs variant in te voeren.

 

Succes met de contest en veel DX en verbindingen toegewenst. Ik zie graag de logs tegemoet eventueel met een verhaal en foto’s over de belevenissen

73 Rob PE1ITR

VHF Contestmanager