Uitslag van de IARU contest enquête is gepubliceerd

De enquête die de nieuw geïnstalleerde IARU C5 contest werkgroep heeft uitgevoerd (waarvoor hier en in Electron op is geattendeerd om daaraan deel te nemen) is afgerond en gepubliceerd. Voor het eerst in 61 jaar is een dergelijk onderzoek gehouden, het was bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de ideeën van de contest deelnemers. De werkgroep was op zoek naar input voor wijzigingen van de reglementen en introductie van nieuwe secties. Het aantal deelnemers aan het onderzoek overtrof de verwachtingen: in totaal 1277 reacties! De resultaten van het volledige onderzoek zijn hier te lezen.

Wijzigingen in de IARU contest regels hebben o.a. betrekking op:

  • samenvoegen van de SIngle en Multi operator in de 6 uur categorie,
  • nieuwe laag vermogen categorie met antenne beperkingen,
  • nieuwe regels t.a.v. ‘selfspotting’,
  • definitie van een ‘geldig QSO’,
  • gebruik van MGM tijdens de 50/70 MHz contest,
  • wijzigingen in de header van de EDI contest bestanden.

Zoals iedereen begrijpt zullen de nieuwe IARU contest reglementen invloed hebben op de Nederlandse reglementen en het zal dus nog even duren voordat dit verwerkt en gepubliceerd is. Hou dat vóór de volgende IARU contest in de gaten!