Uitslag Maart 2020 contest

Maart contest

De uitslag van de VERON VHF en hoger maart contest is bekend en is hier gepubliceerd. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten en in het bijzonder felicitaties aan de winnaars van elke sectie. Deze radiowedstrijd telt mee voor de competitie en op dezelfde webpagina is dat overzicht ook bijgewerkt.

We hebben uit de verslagen al eea kunnen opmaken over het verloop van deze contest. In de uitslagen is ook terug te zien dat het een klassieke maart contest was. Wat minder activiteit dan in de andere contesten, echter leuke afstanden zijn weer overbrugd. Op de banden boven 1 GHz vallende de volgende verbindingen op: Op 23cm PI4GN met OM3KII over een afstand van 916 km, Op 13cm PI4Z met OE5D over een afstand van 775 km en op 3cm PI4GN met F6DKW over een afstand van 599 km.

We hebben voor de verschillende banden 42 logs ontvangen van 17 stations. Er waren 85 nederlandse stations actief in de contest. Voor 75% van alle ingestuurde verbindingen was een tegenlog beschikbaar, waardoor een goede cross-check procedure kon worden uitgevoerd. Alle deelnemers hebben per email een errorlog ontvangen met de verbindingen die niet overeenkwamen met het tegenlog.

Mei contest

De volgende contest is de mei contest die zal plaatsvinden in het weekend van 2/3 mei 2020. De maatregelen die door de overheid zijn genomen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ongetwijfeld invloed op de contest. Dit geldt met name voor multi-operator stations die in groepsverband actief zijn.

Voor deze stations staat in het contestreglement al jaren een regel die nu wel eens van pas zou kunnen komen: In de VERON competitie kunnen individuele stations actief met eigen roepletters en vanuit verschillende locaties samen een groep vormen alsof het een multi operator station is, actief op meerdere banden. Deze groep wordt dan ingedeeld in de sectie B met bijbehorende punten berekening. De stations die samen een groep vormen geven dit aan door in het EDI-logbestand in de regel “Pclub=” de roepletters te vermelden waaronder de groep in de competitie deelneemt. Bijvoorbeeld “Pclub=PI4XYZ”.

 

DAC

De uitslag voor de DAC activiteitscontesten op de dinsdagavond is voor de maanden januari en februari op deze pagina gepubiceerd. Ook staat hier het bijgewerkte totaaloverzicht.

De dutch activity contest (DAC) is elke dinsdagavond tussen 19 en 23u lokale tijd. Hier bij geldt het schema: Op de 1e dindag van de maand op 144 MHz, 2e dinsdag op 432 MHz, 3e dindag op 1296 MHz, 4e dinsdag op 2320 MHz en de hogere microgolf banden. Op de 1e donderdag van de maand op 50 MHz en 2e donderdagavond op 70 MHz. Doe eens mee en stuur uw log in! Het is een gemoedelijke activiteitscontest en een mooie gelegenheid op je appartuur te testen. Logs kunnen worden geupload naar de contestrobot.