Op 7 november 2015 vindt de 55ste Dag voor de RadioAmateur plaats in de Americahal in Apeldoorn.. De dag wordt georganiseerd door de VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Voor de liefhebber van VHF-en-hoger is er weer een aantrekkelijk programma samengesteld.

Naast het bezoeken van de VHF-en-hoger commissie (met amateur VHF/UHF apparatuur uit de begintijd) zijn zeker de volgende lezingen een aanrader:

WSPR (Whisper), QRO afstanden met QRP vermogen

Door Mark van Dommelen, PA1SSB en Ton Rijen, PA1PXL. Meer WSPR op 2 mtr, 70 cm en 23 cm gaan doen? Laat je inspireren!

WSPR (“whisper”) is een digitale mode waarmee met behulp van een software programma en zwakke radiosignalen inzicht kan worden verkregen in de propagatie van die radiosignalen. De volgende onderwerpen met betrekking tot deze interessante digitale mode komen tijdens de lezing aan bod: Een inleiding over WSPR, de benodigdheden om WSPR met een HF transceiver te kunnen bedrijven. En een uitleg over het software programma WSPR van K1JT en toepassingen van WSPR met data analyse van de log resultaten. Een onderdeel van de lezing betreft ook de Ultimate 3S qrss / wspr transmitter van Hans Summers. Deze low cost qrp kit is uitstekend geschikt om o.a. WSPR mee te bedrijven. Mark en Ton laten zien welke uitbreidingsmogelijkheden deze Ultimate transmitter heeft en geven tips m.b.t. de bouw er van.

CoVersity, PI2NON

Door Johan van Dijk, PA3ANG, het repeater systeem op 430,275 MHz, in Noord-Oost Nederland. Nagenoeg niemand heeft het gemerkt, maar de afgelopen twee jaar stond er op de DvdRA een CoVersity relais opgesteld, enkele amateurs hebben dat ontdekt en natuurlijk kwamen er vragen. CoVersity of Co-channel is een methode om meerdere zenders tegelijk op de zelfde frequentie uit te laten zenden. Professioneel is dat al jaren bekend, bij omroepstations, analoge politienetwerken, bij brandweer-systemen, etc. Dennis, PA4DEN en Erik, PA1HUE vroegen zich ca. 6 jaar geleden af, waarom passen we dit niet toe bij Amateur relaisstations? Er volgde een stormachtige ontwikkeling, met vallen en opstaan, dat er toe heeft geleid dat er nu met de hulp van velen, een indrukwekkend netwerk in Nood-Oost Nederland actief is met dit principe. Johan zal uitleggen hoe het CoVersity systeem werkt en toelichten, inclusief een selectie van hobbels, anekdotes en valkuilen. Een lezing die u niet mag missen.

QRP-EME, ook tijdens de JOTA

Door Frans de Jong, PE1RXJ. Met een kleine installatie en beperkt vermogen EME bedrijven is een uitdaging. Met het beschikbaar hebben van een groot tegenstation als de Dwingeloo radiotelescoop wordt dit beter mogelijk. Een bijzonderheid wordt het als deze gigant de signalen ook gaat streamen op internet, zodat meerdere QRP-EME stations met elkaar kunnen communiceren, een typische uitdaging tijdens de jaarlijkse JOTA.

Uiteraard ook de VERON Radio Onderdelen Markt en de zelfbouwtentoonstelling.

Voor hier voor meer details.