Verslag vervolgoverleg LSA VERON-Agentschap Telecom

Op 21 juni vond er een vervolgoverleg plaats tussen Agentschap Telecom en de amateurverenigingen over een efficiënter gebruik van de 2300-2400MHz-band.

Namens de VERON waren Bram van den Berg, PB0AOK (HB-lid) en Dick van der Knaap, PA4VHF (voorzitter VHF-en-hoger commissie) aanwezig.

In de 2300-2400MHz vinden we als primaire gebruikers vooral partijen die mobiele videoverbindingen bij bijvoorbeeld sportevenementen verzorgen.

De 13cm amateurband valt ook in deze band, en de amateurdienst heeft hier een secundaire status.

In de praktijk betekent dit dat er af en toe aan zendamateurs in de omgeving van een evenement waar mobiele videoverbindingen plaatsvinden, zendbeperkingen worden opgelegd.

 

Agentschap Telecom is op zoek naar een manier om efficiënter en met minder onderlinge storing gebruik te kunnen gaan maken van een gedeeld gebruik van deze frequentieband: het zogenaamde “Licensed Shared Access”.

Primaire gebruikers zouden daartoe in een register voor een bepaalde periode één of meer kanalen in deze band kunnen reserveren.

Voor de betreffende kanalen en in een bepaald gebied rondom de locatie waarvoor de reservering is gemaakt geldt dan een zendbeperking voor radiozendamateurs.

 

Vanuit de VERON hebben wij ondermeer de volgende punten ingebracht:

 

 • Hoe worden de betreffende zendamateurs geïnformeerd?
 • Hoe wordt het gebied bepaald (rekentechnisch) waarbinnen de zendbeperking geld?
 • Wij denken dat dit gebied kleiner kan zijn dan de 35km, zoals die nu wordt gehanteerd.
 • Ontzie bij reservering van kanalen zoveel mogelijk de door zendamateurs gebruikte bandsegmenten.
7 antwoorden
 1. Hans PA0EHG
  Hans PA0EHG zegt:

  Zou het niet eerst tijd worden dat AT inzichtelijk maakt hoe vaak en door welke partijen storingen ervaren worden die veroorzaakt zijn door zendamateurs. Dit probleem speelt al jaren en nooit is duidelijk gemaakt en of bewezen dat video verbindingen storing ondervinden van zendamateurs. Ondertussen wordt er wel van alles opgetuigd (wat in de praktijk dan ook niet eens werkt) om te voorkomen dat er misschien storing ontstaat. Een gedegen onderzoek zou hier duidelijkheid kunnen scheppen. Waarom dat nog steeds niet gebeurd blijft een raadsel.

  Deze vicieuze cirkel waarin AT ronddraait en welke tot nu niet doorbroken wordt door de representanten van de zendamateurs kan zo nog jaren doorgaan.

 2. Theo Koehler
  Theo Koehler zegt:

  Dat zijn goed ingebrachte punten, echter jaren geleden heeft de VHF commissie een voorstel ingediend om de onderlinge (te verwachte) storing ook daadwerkelijk eens te meten.
  Er is toen zelfs apparatuur aangeboden (NOB mobiele camera, 13cm TV treansponder, portable 13cm amateur set, antennes etc.
  Bram AOK moet daar vanaf weten. Het is helaas nooit gebeurd,dus niemand weet of er überhaupt wel onderlinge storing is !
  vy 73,
  Theo PA1TK

 3. Dick Knaap vd
  Dick Knaap vd zegt:

  Het is logisch dat primaire gebruikers van een band voorrang hebben als het gaat om storingsvrij gebruik en daarop is dan ook veel van de regelgeving gebaseerd.

  Als zendamateurs hebben we de status van ‘secundaire gebruiker’ en zijn “te gast” in deze frequentieband.

  Dat betekend dat wij niet dezelfde rechten kunnen claimen als de primaire gebruiker.

  Het zal duidelijk zijn dat wij daarmee een heel ander uitgangspunt hebben als het gaat om de overleggen over gezamenlijk frequentiegebruik.

  Er is onderzoek gedaan naar onderlinge storing tussen primaire (videolink) gebruikers en de ervaringen daarbij zijn meegenomen bij de opzet van het Licensed Shared Acesses programma dat in eerste instantie bedoeld was voor de primaire gebruikers.

  Door zendamateurs te koppelen aan dit systeem wil men het eenvoudiger maken om gericht en beperkter zendbeperkingen op te leggen.

  Vanuit de VERON zijn onze uitgangspunten:
  -zendbeperkingen voor radiozendamateurs voorkomen of tot een minimum beperken
  -minimaliseren van storing door primaire gebruikers op de amateurdienst

  Belangrijkste punt is en blijft voor ons de technische onderbouwing voor de grootte van het gebied waarvoor de zendbeperking geld.

  VERON en Agentschap Telecom zijn hierover nog in gesprek.

  • Hans PA0EHG
   Hans PA0EHG zegt:

   Zie opmerkingen tussen de tekst van Dick
   Het is logisch dat primaire gebruikers van een band voorrang hebben als het gaat om storingsvrij gebruik en daarop is dan ook veel van de regelgeving gebaseerd. Als we zien hoe de relatie primair en secundair op de 70 cm band toegepast wordt is dat heel anders dan op 13 cm. Waar het beginsel primair op 70 cm zogenaamd achterhaald is zou het op de 13 cm band nog wel van toepassing zijn, merkwaardig

   Als zendamateurs hebben we de status van ‘secundaire gebruiker’ en zijn “te gast” in deze frequentieband. We zijn niet te gast, we zijn medegebruikers van de band waarvoor op basis van de afspraken mbt de primaire en secundaire status regels van toepassing zijn.

   Dat betekend dat wij niet dezelfde rechten kunnen claimen als de primaire gebruiker. Doen we dat dan ?

   Het zal duidelijk zijn dat wij daarmee een heel ander uitgangspunt hebben als het gaat om de overleggen over gezamenlijk frequentiegebruik.

   Er is onderzoek gedaan naar onderlinge storing tussen primaire (videolink) gebruikers en de ervaringen daarbij zijn meegenomen bij de opzet van het Licensed Shared Acesses programma dat in eerste instantie bedoeld was voor de primaire gebruikers. Bij dat is dus niet gekeken naar de storing die primaire gebruikers zouden kunnen ondervinden door zendamateurs en is dus niet vergelijkbaar met de problematiek waarvan de zendamateurs nu beperkingen opgelegd krijgen.

   Door zendamateurs te koppelen aan dit systeem wil men het eenvoudiger maken om gericht en beperkter zendbeperkingen op te leggen.

   Vanuit de VERON zijn onze uitgangspunten:
   -zendbeperkingen voor radiozendamateurs voorkomen of tot een minimum beperken
   -minimaliseren van storing door primaire gebruikers op de amateurdienst. Ik heb nog nooit van een amateur gehoord dat die gestoord werd door de primaire gebruiker

   Belangrijkste punt is en blijft voor ons de technische onderbouwing voor de grootte van het gebied waarvoor de zendbeperking geld. Is wel belangrijk maar toch ook weer niet als je ziet dat het steeds vaker voorkomt dat de primaire mobiele gebruiker over grote afstanden meegaat met bv een fiets tour.

   VERON en Agentschap Telecom zijn hierover nog in gesprek. Al 5 of meer jaar, spreken zonder oplossing. Dat is de vicieuze cirkel waar alles in blijft steken. Gewoon een keer een goede meting doen en aan de hand daarvan bepalen wat er noodzakelijk is om het primaire gebruik niet te hinderen.

 4. Hans
  Hans zegt:

  Meepraten ? waarom dan reacties weghalen die al geplaatst zijn ??

  Of bedoel je “Draag gerust bij” maar het moet wel in het Veron straatje passen, en anders halen we het weg !!!!!!

  • Dick Knaap vd
   Dick Knaap vd zegt:

   Hans, jouw reactie was abusievelijk in de ‘wachtrij’ van de website gezet waardoor deze niet meer zichtbaar was.
   Onze excuses hiervoor.

 5. Hans PA0EHG
  Hans PA0EHG zegt:

  Dick,

  Prima, het kwam wat merkwaardig over maar is nu rechtgezet,
  Excuus aanvaard. 73.

Reacties zijn gesloten.