Vervolg van Impressie van activiteit op de 6 meterband door PA3CRX

(zie ook de vorige bijdrage https://vhf-uhf.veron.nl/impressie-van-activiteit-op-de-6-meterband/ )

Vanaf 6 augustus t/m 26 augustus met de 200 mW en een Delta Loop die ik uit het raam stak 68 verbindingen gemaakt met stations uit heel Europa (zie kaartje met de gewerkte landen groen ingekleurd). Wat namelijk eerst ‘nieuwe stations werken’ was werd al snel ‘nieuwe landen werken’. Uiteraard zijn veel meer stations gehoord en ben ik ook gezien bij veel meer stations, pskreporter is daarbij een mooi hulpmiddel.

Met de groen gekleurde landen zijn in FT8 mode verbindingen gemaakt

De bestelde FET kwam binnen om het vermogen wat op te krikken, dat bleek echter een ‘fake’ exemplaar te zijn. Gelukkig kreeg ik van een mede amateur een 2SC1307 transistor en heb daarmee een eindtrapje gemaakt. Het uitgangsvermogen werd daardoor 3 Watt. Snel een J-antenne in elkaar geflanst en die uit het dakraam gestoken. Ondanks dat het al over twaalven (’s nachts) was kwam er een Nederlander en een Spanjaard terug op mijn aanroep. Met de drie Watt zijn in totaal nog 36 verbindingen gemaakt met zowel de J-pole (in Amersfoort) als de Delta Loop (in Bussum), die ondertussen vast is opgesteld op de vliering. Inderdaad is het verschil tussen het gegeven en ontvangen rapport kleiner dan toen ik 200 mW gebruikte. (zie grafieken).

Ondanks dat de sterkte van de signalen soms zelf flink varieert tijdens de verbinding betekent dit dat ik stations vanaf signaalsterkten vanaf pakweg -7dB moet kunnen werken. De grafieken laten echter ook zien dat de spreiding behoorlijk is: ook verbindingen met stations met veel zwakkere signalen blijken mogelijk. Daarbij speelt uiteraard ook de ruisvloer bij het eigen en het tegenstation een grote rol.

Door PA3CRX met FT8 gewerkte stations

Ondanks de volledige leegte op de band heb ik op 16, 17 en 18 september bijna de gehele dag FT8 CQ laten roepen, daarbij slechts één verbinding gemaakt (YL2CA). Op pskreporter was wel te zien dat mijn signaal op twee dagen aan het eind van de ochtend ontvangen was in Ierland en Engeland. Die signalen blijken echter van zeer korte duur te zijn, Sporadisch E wordt daardoor wel erg sporadisch! Mogelijk dat het snellere FT4 bruikbaarder is maar dan moet wel erg snel gereageerd worden. En er zijn (zo te zien) nog geen stations die FT4 gebruiken op 6 mtr.

Ondanks dat het er op lijkt dat iedereen 6 mtr verlaten heeft als er geen Es is kan er nog best geëxperimenteerd worden! Zet de zender eens aan want als iedereen alleen ontvangt is niet te zien of er wat te werken is!

Binnen Nederland zijn trouwens ook wat experimenten te doen, gebruikmakend van bijvoorbeeld de webSDR van Camras (http://websdr.camras.nl:8901/ ). Het 3 Watt signaal op de J-antenne (vertikaal) vanuit Amersfoort blijkt bij Camras bij Dwingeloo (horizontaal) met fading aan te komen. Die webSDR beschikt over de mogelijkheid om de signaalsterkte te plotten, waarbij duidelijk is te zien dat steeds wordt gezonden en wordt ontvangen.

Ontvangst van PA3CRX bij PI6CAM

Ten aanzien van het verticale stralingsdiagram van de gebruikte antennes en de afstanden ben ik het e.e.a. aan het analyseren daar lijkt weinig van te kloppen. Daarover zal ik posten in het VERON forum (bij propagatie), mogelijk dat iemand anders weet wat ik daarbij verkeerd doe.

Overigens heb ik mijn experimenten t.a.v. de verticale stralingshoek van de antenne in relatie tot de te werken afstand verder uitgewerkt en op het VERON forum geplaatst, zie https://forum.veron.nl/index.php?threads/verticaal-stralingspatroon-van-de-antenne-in-relatie-tot-de-afstand.388/

Soms behoorlijke pieken in sterkte

Resumerend: de 6 mtr band ook gewoon blijven gebruiken voor de experimenten, ook al lijken er geen condities te zijn!

 

Chris PA3CRX