VHF-UHF-SHF Weak signal dag 17 september bij CAMRAS (Dwingeloo)

Deze dag heeft als doel om alle geïnteresseerde radio amateurs met interesse in weak signal communicatie bijeen te brengen om daarmee een stimulans te geven aan de activiteit op de banden.
Deze eerste weak signal dag wordt in samenwerking met ASTRON georganiseerd door CAMRAS/DKARS.

Weak signal amateurs zijn die amateurs die het leuk vinden om actief te zijn op de VHF-UHF-SHF banden om te DXen, te contesten,  EME verbindingen te maken, te  werken via tropo scatter en/of vliegtuigscatter,  aan zelfbouw doen op VHF-UHF-SHF en onderzoek doen aan propagatie waarbij  gebruik gemaakt wordt van zwakke signalen. Deze dag richt zich op alle amateurs met interesse in alle weak signal mode’s zoals CW, SSB, WSJT, dus zeker niet alleen voor de groep die gebruik maakt van computer software om daarmee verbindingen te maken.

Het programma (mogelijk volgen er nog wat aanpassingen)

Aanvang van de dag 11.00 uur

11.00 Opening van de dag door de voorzitter van DKARS; PA2DW en iemand van ASTRON
11.15 Lezing door PA3FXB, satelliet bounce met de DT
12.15 Lezing door  PA0T, wat is er zo leuk aan contesten op VHF-UHF-SHF
13.15 tot 14.00 Lunch pauze, op beperkte schaal rondleiding mogelijk bij de DT
14.00 Discussie met de aanwezige amateurs Hoe stimuleren we de (slapende) weak signal amateurs om weer actief te worden, maar ook hoe zorgen we voor nieuwe aanwas. Doel van de discussie is om gezamenlijk een aanpak te zoeken waarmee we weer meer amateurs actief krijgen, zoals voorbeelden bv uit UK maar ook OK.
15.00 Lezing door PA3BIY, een (zelfbouw) remote station voor 2 meter
16.00 Lezing door PA0EHG, very weak signal en het gebruik van SDR
17.00 Einde van de weak signal dag

Mogelijk is aan het einde van de dag nog gelegenheid om gezamenlijk een diner bij de plaatselijke chinees te gebruiken (wel op eigen rekening).

Namens DKARS hopen wij op een grote opkomst, en naast een interessante dag ook een stimulans te geven aan de weak signal activiteit op VHF-UHF-SHF.

Zoals gebruikelijk bij ASTRON, dienen belangstellenden zich vooraf als deelnemer aan te melden, dat kan door een mail te sturen aan pa0ehg@amsat.org, een bevestiging van uw aanmelding volgt zsm.
Als u met de auto komt moet u ook het kenteken van uw auto doorgeven.
Nadere mededelingen over deze dag volgen.

73  PA0EHG

1 antwoord
 1. Dick , PA4VHF
  Dick , PA4VHF zegt:

  Prima initiatief Hans!
  Alleen net de pech dat het samen valt met de VERON HF-dag in Apeldoorn waardoor ik er helaas niet bij kan zijn.

  Ik wens de deelnemers een plezierige dag toe

  73, Dick ,PA4VHF

Reacties zijn gesloten.