De voorstellen voor de C5 IARU vergadering 2017 nummer 31 t/m 49

Bij het plaatsen van de voorstellen op deze website ontbrak de tweede pagina met voorstellen. Ze zijn alsnog bij het oorspronkelijke bericht geplaatst.