Electronische log bestanden

Wanneer je deelneemt aan een contest dient het log in een electronisch bestandsformaat bij de VERON VHF contestrobot te worden ingediend. Binnen IARU Region 1 is al in 1990 afgesproken dat voor VHF en hoger contesten het REG1TEST edi bestandsformaat moet worden gebruikt. Deze pagina beschrijft dit standaard logformat en geeft aan welke contest log programma’s dit format ondersteunen.

Voor de digitale mode contesten wordt in toenemende mate door contestrobots ook het ADIF bestandformat ondersteund. Het ADIF formaat is niet gemaakt voor contesten. Er worden door de robot dan aanvullende gegevens gevraagd. De reden dat ook ADIF wordt gebruikt voor digitale mode contesten is om deelname laagdrempelig te maken. In meeste software zoals WSJT-X, MSHV, JT-DX etc  kan men het log als ADIF exporteren.

Het contestreglement geeft aan in welk electronisch formaat het log kan worden ingediend.

REG1TEST edi format

Het REG1TEST edi format is een platte tekst bestand waarin een voorblad is opgenomen met gegevens over het deelnemende conteststation. Daaronder staan de QSO records. Een QSO Record is een regel met daarin de gegevens van een verbinding. De gegevens zijn gescheiden met een puntkomma teken. Het log dient alle verbindingen te bevatten ook die niet meetellen. In de invulinstructie is beschreven hoe dat aan te geven.  Het REG1TEST edi format is beschreven met een invulinstructie in het IARU R1 VHF handbook. Zoek in het document op “EDI” of “Standard format for Electronic Contest Log Exchange”.

Hieronder een voorbeeld log. Er geldt voor een contest 1 bestand per deelnemend station per band.

[REG1TEST;1]
TName=VHF Region 1
TDate=20210619;20210620
PCall=PA0ABC
PWWLo=JO21MM
PExch=#
PAdr1=Zenderweg 1
PAdr2=
PSect=SO
PBand=144 MHz
PClub=
RName=Jan met Vermogen
RCall=PA0ABC
RAdr1=Zenderweg 1
RAdr2=
RPoCo=9999 WW
RCity=Lopik
RCoun=NETHERLANDS
RPhon=
RHBBS=
MOpe1=PA0ABC
MOpe2=
STXEq=FT817 + PA
SPowe=120
SRXEq=FT817 + PA
SAnte=10el
SAntH=10;
CQSOs=2;1
CQSOP=300
CWWLs=2;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=1;0;1
CDXCB=0
CToSc=133297
CODXC=PA0XYZ;JO33MM;200
[Remarks]
[QSORecords;2]
210619;1414;PA0PQR;1;59;001;59;031;;JO22MM;100;;;;
210619;1415;PA0XYZ;1;59;002;59;029;;JO33MM;200;;;;

QSO Record definitie

Een QSO record is maximaal 75 karaketers lang en heeft deze opbouw:

Date;Time;Call;Mode code;Sent-RST;Sent QSO number;Received RST;Received QSO number;Received Exchange;Received-WWL;QSO-Points;New-Exchange-(N);New-WWL-(N);New-DXCC-(N);Duplicate-
QSO-(D)

Alle velden zijn gescheiden met een puntkomma (;).Alle velden in een QSO record zijn geschreven op dezelfde regel. Een regel eindigd met een Cariage Reteurn Line Feed teken. ASCII characters 13 and 10 (CR LF).

Per veld geldt het volgende:

 • Date YYMMDD, 6 characters (max 6 characters)
 • Time UTC, 4 characters, with leading zeros (max 4 characters)
 • Call 3 to 14 characters (max 14 characters)
 • Mode code 0 or 1 character (max 1 characters)
 • Sent-RST 0 or 2 or 3 characters (max 3 characters)
 • Sent QSO number 0 or 3 or 4 characters, with leading zeros (max 4 characters)
 • Received-RST 0 or 2 or 3 characters (max 3 characters)
 • Received QSO number 0 or 3 or 4 characters, with leading zeros (max 4 characters)
 • Received Exchange 0 or 1 to 6 characters (see also PExch) (max 6 characters)
 • Received WWL 0 or 4 or 6 characters, World Wide Locator (max 6 characters)
 • QSO points 1 to 6 characters, including bandmultiplier (max 6 characters)
 • New-Exchange 0 or 1 character, “N” if QSO is a new exchange (max 1 characters)
 • New-WWL 0 or 1 character, “N” if QSO is a new WWL (max 1 characters)
 • New-DXCC 0 or 1 character, “N” if QSO is a new DXCCL (max 1 characters)
 • Duplicate-QSO 0 or 1 character, “D” if contact is a duplicate QSO (max 1 characters)

De volledige definitie staat beschreven in het  IARU VHF Handbook.

Log programma’s

Regelmatig komt de vraag binnen welke contest software kan exporteren naar het REG1TEST format.

Er zijn heel veel contestlogprogramma’s voor zowel Windows en Linux die dat kunnen. Het is een kwestie van smaak welke programma je het fijnste vind. Zonder andere software te kort te willen doen hieronder een lijst van de meest gebruikte software:

N1MM logger+

Dit is denk ik de meeste gebruikte en meest veelzijdige gratis contestsoftware. Prima geschikt voor VHF en hoger contesten. Voor sommigen misschien wel te veelzijdig door het groot aantal opties. De documentatie is goed.

link: https://n1mmwp.hamdocs.com

Wintest

Ook veelzijdig. Het is betaalde software.

link: http://www.win-test.com/

Tucnak

De is een Tsjechisch contestlogprogramma speciaal voor de vhf en hoger contester. Leuke features zijn dat het dxcluster en kst chat zijn geintegreerd.
Zeer de moeite waard zijn het vliegtuig scatter en regenscatter window. Draait onder windows en linux.

link: http://tucnak.nagano.cz/wiki/Main_Page

Taclog

Misschien wel een van de oudste contestlog programma’s dat wel wat gedateerd is, maar ik zie nog steeds logs die hiermee worden ingediend. Het programma draait nog op DOS en er zijn op internet creatieve manieren te vinden om het te kunnen draaien op een moderne windows of linux computer.

link: http://rudius.net/oz2m/taclog/

Ik heb geen contestlog programma en zie het voor die paar verbindingen ook niet zitten om dat op mijn computer te installeren.

Voor deze contesters bestaat er een online EDI file Generator. Je kan op de webpagina je contestlog intypen en als je klaar bent wordt een EDI bestand gegenereerd dat je kan downloaden naar je computer. Dit bestand kan je daarna weer gebruiken om je contestlog in te dienen bij de contestrobot.
De pagina start in het Tsjechisch, maar door op de juiste landvlag bovenaan de pagina te klikken kan je overschakelen naar een andere taal. Er is ook een landvlag voor Nederlands.

link: http://ok2kjt.net/edi/

 

Waarom wordt het Cabrillo format niet gebruikt net zoals op HF?

Er is door alle aangesloten verenigingen binnen de IARU Region 1 in 1990 besloten dat het REG1TEST format gebruikt moet worden voor de uitwisseling van electronische logs op VHF en hoger. Deze standaard bevat alle noodzakelijke informatie die we binnen Region 1 hebben afgsproken. De REG1TEST standaard is geimplementeerd in alle VHF Contestrobots en ook in diverse contestlog programma’s.

Het Cabrillo format is later ontwikkeld en door de ARRL in  augustus 1999 uitgeroepen als standaard voor het gebruik in HF contesten. Voor HF contesten is het inmiddels in de wereld een geaccepteerde standaard. Het Cabrillo format werkt met een template die de defenitie vormt voor de opbouw van het logbestand voor een specifieke contest. De software ontwikkelaar van een logprogramma dient voor elke soort contest een template in te bouwen.

Voor de VHF Region 1 contesten bestaat geen standaard Cabrillo Template. En als die zou bestaan dan moet die ook geimplementeerd worden in de diverse logprogramma’s en contestrobots. Dit ontwikkelen zou een tweede standaard ernaast worden terwijl we met het REG1TEST edi log al een goed werkende standaard hebben. REG1TEST was er nu eenmaal eerder..

 

Voor de Digitale Contesten wordt een log in ADIF formaat gevraagd. Hoe kan ik dat aanleveren?

Er zijn twee bestands formaten om een electronisch log voor een digitale mode contest aan te leveren. De meeste software heeft in de regel een functie om in 1 van deze formaten te exporteren. De voorkeur bij de Digitale mode contesten is het ADIF formaat.

 • Een REG1TEST edi bestand
 • Een ADIF bestand.

REG1TEST edi

Dit bestand is hierboven beschreven.  Belangrijk voor een digitale mode contest is dat de mode code in het QSO record de waarde 7 bevat. Een voorbeeld:

[QSORecords;2]
210619;1414;PA0PQR;7;-10;;-11;;;JO22;100;;;;
210619;1415;PA0XYZ;7;-17;;-15;;;JO33;200;;;;

ADIF

ADIF staat voor Amateur Data Interchange Format. De meeste digitale mode software heeft standaard een export mogelijkheid naar ADIF. Het is de bedoeling om de verbindingen gemaakt in de contest te selecteren en die te exporteren naar ADIF.
Het is voor de contestrobot belangrijk dat er naast de QSO records in het ADIF bestand ook een header zit. Dus helemaal bovenin het bestand moeten deze 3 regels minimaal voorkomen:

ADIF Export
<adif_ver:5>3.1.1
<eoh>

Meer informatie over ADIF is hier te vinden

Ik gebruik WSJT-X voor de digitale contesten, maar heb problemen om het ADIF contestlog aan te leveren. Wat kan ik doen?

WSJT-X slaat alle gelogde qso’s op in een ADIF bestand. Via het menu kan je dit bestand openen en inzien. Hierin staan alle verbindingen die je in de loop van je amateur carriere hebt gelogd. Wat niet kan is in het log de gewenste QSO’s selecteren en allee die exporteren naar ADIF. Hier ligt ook de problemen. Hieronder een lijst van oplossingen die verschillende stations gebruiken:

1)

Kopieren en plakken. Open het ADIF log in WSJT-X en kopieer de gewenste verbindingen naar een ander tekstbestand. Upload dit bestand naar de contestrobot. Vergeet niet ook de header mee te kopieeren ander herkent de contestrobot niet dat het om een ADIG bestand gaat.

2)

Voordat je gaat contesten het adif log verplaatsen naar een andere direcory. WSJT-X zal nu een nieuw adif log aanmaken. Dat bestand kan je zonder problemen uploaden naar de contestrobot.

3)

Een logger koppelen aan WSJT-X. Je kan bijvoorbeeld N1MM koppelen aan WSJT-X. Dit kan ook met andere logger. De gelogde verbindingen komen nu ook in N1MM te staan. Dan vanauit N1MM als ADIF exporteren.

4)

Niet WSJT-X gebruiken, maar een software met meer functionelere export functies. Bijvoorbeeld MSHV.

5)

Een mailtje sturen naar de ontwikkelaars van WSJT-X met het verzoek om functionele ADIF export functies in te bouwen.