Weak Signals (DX)

Dit onderdeel van de website gaat over DX-ing op onze VHF, UHF en Microgolf banden. De signalen bij het maken van verre verbindingen zijn meestal niet sterk. Het is een uitdaging om ondanks deze zwakke signalen toch de benodigde informatie voor een verbinding over en weer te krijgen.

Deze pagina’s geven informatie over aspecten van het dx-en:

 • Radio propagatievormen zoals Tropo, Sporadische E-laag reflectie, Meteor Scatter, Aurora en Maanreflectie. De laatste jaren is Airplanescatter daarbij gekomen.
 • De kenmerken van VHF, UHF en Microgolf banden
 • Modulatie vormen en Digitale modes
 • Band Activiteit Rapporten
Band
6 mtr 4 mtr 2 mtr 70 cm 23 cm 13 cm 9 cm 6 cm 3 cm 1,2 cm
Weak signal activiteit SSB x x x x x x x x x x
CW x x x x x x x x x x
JT65 x x x x x x
FSK441/MSK144 x x x
JT6M / iscat x x
JT4 x x x x x x
WSPR x x x x x

Vacature voor de functie van Weak signals Manager.

Er is binnen de VHF-commissie een vacature voor de functie om activiteiten en ontwikkelingen ten aanzien van Weak Signals te signaleren. Dit is een belangrijke functie, ook ten aanzien van (internationale) besluitvorming en de te verwachten ontwikkelingen.

Tot de taken behoort o.a.

 • contact opbouwen en onderhouden met gebruikers van de Weak Signal modes (zoals CW, SSB en digitale modes) op de VHF, UHF en microgolfbanden,
 • inzicht verkrijgen in (technische) ontwikkelingen om wijzigingsvoorstellen t.b.v. regelgeving te formuleren voor het Amateur Overleg (met AT),
 • signaleren van mogelijk conflicterende situaties in de bandplannen,
 • beoordelen van gerelateerde IARU voorstellen,
 • de website t.a.v. Weak Signals actueel houden,
 • in Electron publiceren over activiteiten en ontwikkelingen,
 • Deelname aan activiteiten als het organiseren van de ‘VHF-en-hoger dag’, presenteren van de commissie bij de DvdRA etc.

Benodigde kwalificaties:

 • actieve, positieve houding,
 • gebruik maken van Weak Signal modes op één of meer VHF-en-hoger banden,
 • beschikken over communicatieve vaardigheden,
 • de Nederlandse taal goed beheersen, de Engelse taal redelijk,
 • voldoende tijd hebben (dit is zeer subjectief want zoveel tijd hoeft niet te worden geïnvesteerd in de werkzaamheden, diverse zaken komen maar ééns in de drie jaar voor).

Uiteraard wordt je volledig ondersteund bij het inwerken, al laat de functie veel ruimte over voor eigen invulling. Je levert een bijdrage aan de manier waarop zendamateurs optimaal gebruik kunnen maken van de banden op VHF-en-hoger. Je maakt deel uit van een klein team, dat niet van vergaderen houdt maar wel overlegt. Er is geen vergoeding voor de werkzaamheden, wel een onkostenvergoeding.

Er is beslist geen enorme technische kennis nodig, je hoeft geen computer expert te zijn.

Wil je meer weten over de functie en/of eens hierover met gedachten willen wisselen, neem dan contact op met de voorzitter van de commissie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *