Weak signal contesten VHF/UHF/SHF

Activiteit contesten
Reglement VERON DAC VHF-UHF-SHF V2019

VERON competitie wedstrijden
Reglement VERON Contest VHF-en-hoger V2018

IARU Contest Reglementen 2018 (toelichting ten aanzien van de wijzigingen in 2018) Let op: er is geen link meer tussen de VERON contestrobot en de IARU contest robot. Deelnemers moeten hun log zelf uploaden naar beide contest robots!

ATV contest/activiteitenweekend

Veron en IARU ATV contest reglement (versie 2018-2)

VERON en IARU ATV (Excel) log (versie 3)