Reglementen en Logs

Op deze pagina staan de regels van de contesten georganiseerd door de VERON. De contest reglementen kunt u als pdf document downloaden. Voor de deelnemers is tevens aangegeven op welke wijze het log dient te worden ingestuurd.

Wanneer zijn de contesten?

Alle contesten volgen een jaarlijks vast tijdschema. Een overzicht van alle contesten staat op deze pagina. Het schema is ook terug te vinden in het reglement pdf document.

In de VHF Rubriek van Electron en in de activiteitkalender worden de exacte data ook gepubliveerd.

 

VHF/UHF/SHF SSB/CW Activiteit contesten

Reglement VERON DAC VHF-UHF-SHF V2019.

Deelname door elektronische logs in EDI REG1TEST formaat te uploaden naar de contestrobot.

VHF/UHF Digitale Activiteit contesten

Reglement VERON Digitale Activiteit contesten (Ingangsdatum 1-1-2023).
Reglement VERON Digitale Activiteit contesten (Ingangsdatum 1-1-2021).

Deelname door elektronische logs naar keuze in ADIF formaat of EDI REG1TEST formaat te uploaden naar de contestrobot. De contestrobot detecteert het gebruikte formaat automatisch.

VERON competitie wedstrijden en overige 24 uurs contesten

Dit betreft de VERON competitie in het eerste volle weekend van maart, mei, juni, juli, september en oktober. De 50MHz SSB/CW contest in het derde volle weekend van juni en eerste volle weekend van juli, 70 MHz contest in het derde weekend van juli.. De 50 MHz MGM (Digitale Mode) contest in het derde volle weekend van april en de 70 MHz MGM contest in het derde volle weekend van mei. De zomercontest eerste weekend van augustus en de 2m telegrafie contest in het eerste weekend van november. Zie de activiteitenkalender voor de exacte data.

Reglement VERON Contest VHF-en-hoger (Ingangsdatum 1-1-2024).
Reglement VERON Contest VHF-en-hoger (Ingangsdatum 1-1-2023).

Deelname door elektronisch log in EDI REG1TEST formaat te uploaden naar de contestrobot. Voor de MGM contesten wordt ook ADIF bestandformaat ondersteund.

Gelijktijdig met de VERON wedstrijden organiseert de IARU een aantal wedstrijden. Welke wedstrijden dit zijn, staat beschreven in het VERON contestreglement. De logs van de deelnemers aan de VERON wedstrijd worden doorgezonden naar de IARU door de VERON contestmanager.

IARU Contest Reglementen

ATV contest/activiteitenweekend

De ATV contest/activiteit weekenden worden gehouden in het tweede volle weekend van maart, juni, september en december. Deelname door het ingevulde excel log per email te sturen naar de ATV contestmanager. Het email adres staat in het Excel logsheet.

DATV

Vanaf 1-1-2021 organiseert de VERON jaarlijks 2 aparte contesten/activiteitweekenden voor alleen DATV en gericht op de lage VHF banden. Dit is in het derde weekend van april en augustus in de 6m, 2m en 70cm band. Doel is het experimenteren met digitale televisie modi met een beperkte bandbreedte te stimuleren. Propagatie onderzoek is ook een belangrijk element in dit weekend. Uit de logs blijkt dat in deze contest televisie verbindingen over een afstand van 300 a 400 km geen uitzondering zijn. De meeste stations gebruiken de mode DVB-S of DVB-S2 met een symbol rate van 125k en een FEC 1/2. Het gebruik van andere modes zoals DVB-T of andere instellingen wordt aangemoedigd. De twee DATV contesten vormen een aparte competitie met een eigen uitslag.

In het ATV contestreglement hieronder te downloaden als pdf staat meer informatie. Tevens op deze website een pagina met meer info over DATV.

IARU contestregels vanaf 2024

Vanaf 1-1-2024 gelden nieuwe IARU ATV contestregels. De IARU ATV contest loopt gelijk met de VERON juni contest. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een nieuwe multiplier tabel per band volgens de tabel;
  • 50 MHz is een vaste band binnen deze contest;
  • Er zijn twee aparte secties: Vaste locatie stations en Rover stations.
  • Je bent een Rover station wanneer je tijdens de contest van locatie wisselt; Het aantal locaties is gemaximeerd op 4;
  • Het excel log is de standdaard en moet gebruikt worden voor deelname.

ATV Download (Reglement en ATV Excel log versie 6)

Veron en IARU ATV contest reglement (versie 2024)

VERON en IARU ATV (Excel) log (versie 6)

IARU ATV contest rules (version 2024)

Toelichting op controle van logs voor smalband contesten.

Er komen af en toe vragen binnen over de controle van logs.  De VERON contestmanager zal voordat de uitslag wordt opgemaakt de logs van de deelnemers van een VERON contest controleren. Bij de controle is alleen de informatie in de logs bron van informatie. Ander bewijs zoals geluidsopnamen, hoe interessant en overtuigend ook, worden niet geaccepteerd.

Het is de taak van de contestmanager om zoveel mogelijk logs uit binnen en buitenland te verzamelen van stations die in de betreffende contest actief zijn geweest. In de praktijk ligt het dekkingspercentage tussen de 30 en 70%. Dit betekent dat voor elke verbinding die een deelnemer claimt, afhankelijk van de soort contest in 30 tot 70$ van de gevallen een tegenlog beschikbaar is.

De gegevens van het tegenstation zoals roepnaam, RST, volgnummer en locator die een deelnemer in het log heeft gezet dienen overeen te komen met de gegevens in het tegenlog. Komen deze niet overeen of ontbreekt de verbinding in het tegenlog dan zal dit leiden tot afkeur van de verbinding. Hierop is 1 uitzondering. Fouten in de genmen roepnaam in de toevoegingingen /P, /A, /MM, /AM zullen niet leiden tot afkeur.
Verbindingen waar geen tegenlog voor beschikbaar is worden standaard goedgekeurd tenzij het duidelijk niet juist is.

Deelnemers die een hoog percentage unieke verbndingen hebben gemaakt zonder dat een tegenlog deze verbindingen bevestigd worden extra gecontroleerd. Unieke verbindingen zijn verbindingen met stations warrmee niemand anders een verbinding mee heeft gemaakt.

Deelnemers mogen dubbele verbindingen maken. Slechts een van die verbindingen leidt tot punten. Echter bij de controle worden alle verbindingen met een station op een band met elkaar vergeleken. Komen de gevens van een van de verbindingen overeen dan wordt de verbinding goedgekeurd. Dit om meerdere pogingen tot een qso te facliteren.

Deelnemers dienen alle verbindingen in het log te noteren zodat de uitgedeelde volgnummers oplopend zijn. Indien een volgnummer is uitgedeeld maar de roepnaam van het tegenstation is onbekend dan kan de roepnaam “ERROR” worden gebruikt.

Andersom wanneer in het checklog van het tegenstation, die geen deelnemer is, de genomen gegevens van de deelnemer zoals RST, volgnummer en locator niet overeenkomen met het log van de deelnemer dan zal dit niet leiden tot afkeur. Hierop is 1 uitzondering. De roepnaam van de deelnemer moet correct voorkomen in het tegenlog.

Daarnaast wordt er nog een logische verbandcontrole uitgevoerd die tot afkeur kan leiden. Bijvoorbeeld de locator JO48MM voor een duits station kan niet. Deze locator ligt in Noorwegen.  Ook wanneer er geen tegenlog is kan de juiste locator van een tegenstation worden afgeleid uit de vele ontvangen checklogs.

 

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Hier staat het VERON VHF en hoger radio wedstrijd reglement voor 2018. […]

  2. […] de VHF-en-hoger website is bij ‘contesten’ zowel het reglement als het eenvoudig te gebruiken Excel log te […]

Reacties zijn gesloten.