Richtlijnen gebruik 1240 – 1300 MHz

Op de world radio conference 2023 ( WRC23 ) zijn richtlijnen afgesproken voor het gebruik van de frequentieband 1240 – 1300 MHz door de amateur dienst en amateur sateliet dienst.  De richtlijnen zijn een oplossing over de wijze waarop het delen tussen satellietnavigatie en radioamateurs in de 1240-1300 MHz-band mogelijk kan worden gemaakt. Dit zodat amateurs gebruik kunnen blijven maken van deze band zonder interferentie te veroorzaken met de satellietnavigatieontvangers van Galileo.

Deze richtlijnen zijn vastgelegd in document Recommendation ITU-R M.2164-0 (11/2023).  Een onbevestigde vermoedelijk datum van ingang is 1-1-2025.

Het is op dit moment onbekend op welke wijze deze richtlijnen in onze nationale wetgeving zullen worden geimplementeerd. Dat zal ook mede afhankelijk zijn van de nadere afspraken op CEPT en Europees niveau. Het is ook een agendapunt op het amateur overleg tussen de verenigingen en de RDI.

Duidelijk is wel dat deze richtlijnen gevolgen zullen hebben voor het gebruik en onze bandplannen. Met name zal er een einde komen aan het gebruik van breedband modes zoals analoge ATV. Ook zal de richtlijn vermoedelijk gevolgen hebben voor het vergunningenbeleid van onbemande stations die nu actief zijn zoals atv repeaters.

Huidige Situatie

In nederland is de frequentieband 1240 – 1300 MHz al tientallen jaren op secundaire basis toegewezen aan de amateur dienst en amateur satelliet dienst. De secundaire status wil zeggen dat we geen “harmfull interference” mogen veroorzaken op een primaire dienst die in hetzelfde frequnetiegebied actief is.  Ons maximale uitgangsvermogen is 120 watt.

Zie ook https://vhf-uhf.veron.nl/frequenties/over-frequenties/

Recommendation ITU-R M.2164-0

De richtlijnen zijn bescherven in document ITU-R M.2164-0 Guidance on technical and operational measures for the use of the frequency band 1 240-1 300 MHz by the amateur and amateur-satellite service in order to protect the radionavigation-satellite service (space-to-Earth). Dit document kan je hier downloaden.

Het is een ingewikkelde richtlijn waarin de frequentieband in blokken is verdeeld waarbinnen specifieke vermogensbeperkingen gelden. Deze vermogensbeperking is per blok verschillend en afhankelijk van  het vermogen aan de antenne of als ERP. In bepaalde blokken is de beperking aangeven in termen van vermogensdichtheid (dbW/kHz). Ook is de elevatie van de amtenne een variabele. Er is een verschil gemaakt tussen modes met een bandbreedte van <= 150 kHz en > 150 kHz.

Globale inhoud van de richtlijn.

 • De frequentieband 1240 – 1300 MHz blijft op secundaire basis toegewezen aan de amateur dienst en amateur satelliet dienst. Op dit punt geen verandering tov de huidige situatie.
 • blok 1: 1255.760 – 1258 MHz. Dit blok is primair bedoeld voor breedband toepassingen inclusief ATV modes.  Voor 1 255.76-1 256.52 MHz geldt een maximum vermogen 24 dBW/150 kHz EIRP.  In dit blok zou een signaal met een bandbreedte van 760 kHz kunnen worden uitgezonden. Bijvoorbeeld een DATV signaal met een symbol rate van 500 kHz met een antenne gain van 18 dbi zou uit de zender maximaal een totaal output vermogen van 20 watt hier mogen hebben. ( 24 + 7 – 18 = 13dbW -> 20 watt ). Voor 1 256.52-1 258 MHz geldt een maximum EIRP van 21 dBW/150 kHz.
 • blok 2: 1 260 – 1262 MHz. Dit blok is bedoeld voor satelliet verbindingen (Earth to Space).
 • blok 3: 1296 – 1300 MHz. Dit blok is primair bedoeld voor smalband (weaksignal) applicaties. 1 296-1 298 MHz: Maximum transmitter power = 17 dBW (dit is ongveer 50 watt output) en 1 298-1 300 MHz: Maximum transmitter power = 22 dBW (dit is ongeveer 150 watt output). Voor Moonbounce verbindingen gelden nog aparte richtlijnen waarbij het maximale toelaatbare vermogen is gesteld op 1 298-1 300 MHz: Maximum transmitter power = 27 dBW (dit is ongeveer 500 watt output).
 • Voor de rest van de band gelden hele lage vermogenlimieten.
 • Bovenstaande punten zijn slechts een vereenvoudige weergave van de richtlijnen met als doel een overzicht te geven. Document ITU-R M.2164-0 is de exacte tekst.
 • Bijbehorend document is: Report ITU-R M.2532-0 Amateur and amateur-satellite services characteristics and usage in the 1 240-1 300 MHz frequency band.

Bandplan

Het is duidelijk dat er een gewijzigd bandplan zal komen. Dit is binnenkort onderwerp van bespreking bnnen de IARU. Het is nog onbekend hoe dit nieuwe bandplan eruit zal zien.

De gevolgen voor het band gebruik zijn bijvoorbeeld:

 • EME activiteit zal zich verplaatsen boven de 1298 MHz.
 • Analoge FM ATV is niet meer mogelijk.  Het gebruik van DATV met beperkte bandbreedte zal toenemen.
 • Aannemende dat vergunningen voor voice repeaters worden uitgeven; wat is de plek van deze outputs. En welke shift gaan we gezamelijk gebruiken -40 MHz? -42 MHz?

Naslag

De ontwikkelingen rond de 23cm band is een belangrijk onderwerp binnen de IARU dat de nodige prioriteit heeft. De IARU is aanwezig binnen de werkgroepen en commissies op ITU en CEPT niveau. Dit zal na de WRC23 nog doorgaan.

Op de website van de IARU Region 1 worden regelmatig nieuwsberichten gepubliceerd. Hier een overzicht:

 • WRC-23 Outcome (2023-12-16)
 • WRC-23 Summary Report on the 23cm agenda item 9.1 Topic b (2023-12-08)
 • 23cm band outcome approved at the 7th Plenary meeting of WRC-23 (2023-12-08)
 • ITU‑R Recommendation M.2164 on 23cm amateur service and RNSS operations now published in time for WRC-23 discussions (2023-11-23)
 • Development of an ITU‑R Recommendation on 23cm amateur band and RNSS operations concludes at ITU‑R Radio Assembly (2023-11-20)
 • 23cm band report ITU‑R M.2532 published. (2023-11-03)
 • ITU‑R WP5A meeting #30 could not achieve consensus on the measures needed to protect the RNSS in the 23cm band. (Relating to WRC-23 AI 9.1b) (2023-10-11)
 • IARU agrees a final WRC-23 agenda item 9.1b position on 1240 – 1300 MHz.
 • No agreement in ITU‑R WP4C on the measures needed to protect the RNSS in the 23cm band. (2023-07-07)
 • WRC23 AI9.1b and 23cms: CEPT seeks to mandate the ITU‑R guidance recommendation on amateur use of the 23cm band. (2023-06-12)
 • ITU‑R Working Party 5A meeting #29 and the 23cm band and RNSS (radio navigation satellite service) coexistence measures relating to WRC-23 AI 9.1b (2023-05-26)
 • IARU simulations confirm the low probability of interference into RNSS receivers in the 23cm band. (2023-03-07)
 • Engagement in CEPT WRC-23 preparatory work continues (2023-01-25)
 • CEPT accepts an IARU study for the regulatory work on 23cm band amateur / RNSS coexistence. (2023-01-20)
 • ITU‑R Working Party 5A is making progress on the 23cm amateur band and RNSS (radio navigation satellite service) coexistence. (2022-11-25)
 • WRC23 AI9.1b: ITU‑R Study Group 4 finalises the 23cm/RNSS study report (2022-09-26)
 • 23cm Band and WRC-23 — Discussion Document (2022-09-11)
 • WRC23 preparatory activities are intensifying (2022-08-24)
 • IARU R1 responds to EU consultation on WRC23 agenda items and CEPT continues RNSS/23cm band study work in WG SE40 (2022-07-30)
 • ITU‑R Working Party 5A and the 23cm band (2022-06-20)
 • 23cm band and Sat-Nav Coexistence: Studies maturing in ITU‑R WP4C (2022-05-27)
 • 23cm band WRC agenda item work continues in CEPT (2022-03-16)
 • 23cm Band and RNSS – Compromises need to be found (2022-01-15)
 • 23cm Band Studies progressing in CEPT and ITU‑R (2021-12-16)
 • 23cm band and Sat-Nav Coexistence: Preliminary Studies continuing in ITU‑R Study Groups and WP4C (2021-10-28)
 • 23cm band and Sat-Nav Coexistence: Preliminary Studies considered in ITU‑R WP4C (2021-07-21)
 • IARU continues engagement in the WRC-23 preparations (2021-05-24)
 • IARU engagement in the 23cm band protection in ITU‑R continues (2021-05-17)
 • Recent activity on the 23cm band RNSS Coexistence Studies (2021-04-28)
 • IARU and CEPT WRC-23 Preparations (2021-03-26)
 • 23cm band in the spotlight with regulators (2021-02-21)
 • The IARU has agreed the first preliminary IARU positions for WRC-23 (2021-02-02)
 • IARU is fully engaged in the 23cm band/Galileo radio navigation satellite service coexistence studies in CEPT (2020-12-15)