VHF-en-hoger dag 2016

Deze succesvolle dag was op 2 april 2016 bij Aquarant in Eindhoven (bij het Ottenbad).

Deze keer lag het zwaartepunt op ‘digital voice’, zoals DMR, D-star en Fusion. Er waren voldoende experts aanwezig om vragen te beantwoorden en mogelijk te helpen met het oplossen van technische vraagstukken.

Uiteraard waren er ook lezingen om kennis te laten maken met andere mogelijkheden van de beleving VHF-en-hoger: amateur satellieten en wat er nog meer te toen is met de transceiver, zoals digitale smalband modes.

Natuurlijk werden de contestbekers uitgereikt en was er een forum, met een presentatie van de commissie en diverse discussiepunten. Tevens kon men metingen laten verrichten en waren er vele demonstraties van veelal zelfgebouwde apparatuur en experimenten.

Diverse sfeerbeelden waren zichtbaar via de ATV repeater PI6EHV. en een live stream op internet.

Het volledige programma dat gevolgd werd (en soms wat uitliep) is hieronder weergegeven.

Gezellig druk, goede lunch, lekkere koffie/thee zorgden voor een prima sfeer waarin de vele bandgebruikers met elkaars hobbybeleving kennis maakten.

De conclusie was wel: “Niet alleen actief zijn maar ook laten zien dat er activiteit is. Dat zorgt voor meer activiteit en dus meer plezier!”

Aantal van de deelnemers aan de VHF-en-hoger dag 2016

De uit te reiken contest bekers (foto PE1RDP)

De uit te reiken contest bekers (foto PE1RDP)

 repeater PI6EHV (foto PE1RDP)

repeater PI6EHV (foto PE1RDP)

Elementen van het veelzijdige programma.

10.45 Lezing digitale spraak door PE1RJV Wat voor digitale spraak is er op de amateurbanden en wat zijn de verschillen? Zie eventueel nogmaals de Powerpoint presentatie van Paul PE1RJV
11.45 Lezing Hamnet door PA2EON

Hamnet

Iedereen kent Packet-Radio, een door radioamateurs opgebouwd netwerk van ‘on-air’ pc’s die je de mogelijkheid gaf om email een BBS of zelfs een electronisch QSO te voeren. Nu staat de techniek niet stil en zien we langzaam het packet–netwerk verdwijnen en komen er oplossingen voor terug die mee gaan met de moderne tijd van internet, video streams en zelfs telefoongesprekken via het nieuwe breedband netwerk.
Uit Oostenrijk en Duitsland is een nieuwe methode van informatie overdracht komen overwaaien  – HAMnet genaamd –Dit nieuwe netwerk, voor en door radioamateurs opgebouwd en gebruik makende van 5 GHz freqencies, nabij de wifi standaarden is gebaseerd op het tcp-ip netwerk zoals ook het grote internet wordt onderhouden, echter met dit verschil dat een ieder die al een IP-nummer voor packet radio heeft nu ook snel kan opstappen op het ‘nieuwe packet net’ – HAMnet.
Eric Oosterbaan, PA2EON heeft tijdens de VHF-en-hoger dag laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Zie de presentatie door Eric PA2EON

13.15 Lezing over een verkenning naar mogelijkheden om meer uit de transceiver te halen door PE1GUR Digitale modes voor nationaal en internationaal verkeer, Raymond vertelde over meer mogelijkheden.

Dat m.b.t. de commerciële transceivers het verschil HF versus VHF/UHF er niet meer is: het is één toestel. Diverse digitale smalband modus volgden de revue en verteld werd hoe eenvoudig het is het gewoon eens te proberen met de gratis programma’s.

13.45 Bekeruitreiking en forum Naast het uitreiken van de contest bekers van 2015 is een presentatie gegeven door Chris PA3CRX over de veranderingen die afgelopen jaar bij de commissie hebben plaatsgevonden. De onderlinge relatie tussen de diverse functies en activiteiten werden hierbij duidelijk gemaakt. Aanluitend is aan de hand van ingebrachte vragen geïnventariseerd wat er leeft en wat de mogelijkheden zijn om tot grotere activiteit te komen op de banden VHF-en-hoger.
14.30 Amateur satellieten door PA3WEG

Lezing PA3WEG over amateur satellieten

Voor de beginner maakte Wouter duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Zie hier voor deze presentatie. Tevens een update over diverse binnenkort te lanceren satellieten en de Status van de Nayif satelliet.
15.30 Lezing over de realisatie van twee nieuwe repeaters in Eindhoven door de Heinrich Hertz Stichting, PA3GUO

Henk PA3GUO over de repeaters rond Eindhoven

PI2EHV (70cm) en PI6EHN (23cm). Na de ontmanteling van het radiostation op de TU/e in 2014 zat de regio Eindhoven lange tijd zonder 23cm en 70cm spraakrepeaters. In 2015 is de Heinrich Hertz Stichting opgericht en een nieuw team van bestuurders, ontwerpers, professionele bouwers en telecomspecialisten voortvarend aan de slag gegaan. Op het Flight Forum in Eindhoven is een schitterende opstellokatie verkregen op de Valid tower met antennes op 69 meter boven NAP. Inmiddels zijn beide repeaters operationeel en volop in gebruik. Hiermee is ook een enorme stimulans gegeven aan het doen van experimenteren op de hogere frequentie banden, bijvoorbeeld in de vorm van zelfbouw projecten voor 23cm FM zendontvangers. Tijdens de lezing gaat de groep vertellen hoe de twee repeaters zijn opgebouwd, natuurlijk aangevuld met veel foto’s en anekdotes. Onderwerpen die zeker aan bod zullen komen zijn dekkingsgebied, antennes, coax, bliksembeveiliging, zendontvangers, cavity-filters, remote control, IRLP, internet, toegang & veiligheid, organisatie.

Doorlopende demo’s en metingen:

PD4FMJ Demo D-STAR met hotspot.
PG5D Metingen met de MiniVNA aan filters en een reflectiemeetbrug gedaan.
PE1ITR en PE1MIX

websdr_pi2ehv_gebruik

De 10GHz websdr was niet gereed op 2 april omdat niet alle onderdelen er waren. Als alternatief is een testopstelling gedemonstreerd met een 10GHz websdr met 5GHz accesspoint en aan de andere kant een 10GHz station en laptop om het signaal weer terug te horen.
PA0BOJ, PE5PVB, PA7HV en PE2AAB

Jack en Sjef met diverse ATV apparatuur

Veel ATV apparatuur en antennes opgesteld en gedemonstreerd. Tevens een ATV Demo via het relais PI6EHV.
Vanwege de zichtverbinding is ook zelf met portabel apparatuur getest op bijvoorbeeld 13 cm en 6 cm.
PE1ASH

Demonstratie 47 GHz door PE1ASH

Uitleg 24 GHz portabel ATV station. Tevens 47 GHz  80 mW demonstratieapparatuur met andere modules dan waarin in Electron over geschreven is.

Waar kwamen de deelnemers vandaan?