Doelstelling

De doelstellingen van deze commissie zijn:

 • Stimuleren van het gebruik van de amateurbanden boven 30 MHz door middel van het organiseren van contesten, algemeen wervende lezingen en informatievoorziening.
 • Het bevorderen van ontwikkeling en gebruik van (nieuwe) technieken, waaronder digitale communicatie, amateurtelevisie en satellietverkeer.
 • Onderzoek en toepassing van diverse VHF-, UHF-, en hogere banden kenmerkende propagatievormen, zoals Moonbounche, Sporadische E, Meteor-Scatter, Tropo, Aurora, Regenscatter, etc.
 • Hulp en ondersteuning aan actieve VHF-, UHF-, en SHF-amateurs, zodat zij hun activiteiten optimaal kunnen ontplooien door onder andere het organiseren van meetdagen, gespecialiseerde lezingen en conferenties.
 • Regulering van het gebruik van de VHF/UHF- en hogere amateurbanden door het participeren in overlegorganen en nationaal en internationaal verband, zoals het Amateur Overleg met Agentschap Telecom en IARU.

 

Organisatie

De VHF en hoger commissie is een commissie binnen de VERON. De commissie bestaat uit een aantal specialisten op VHF/UHF/SHF-gebied. Zij heeft een goed werkend netwerk naar de actieve gebruikers van deze banden. Zo weet men wat er zoal leeft en waar men behoefte aan heeft. De voorzitter van de VHF en hoger commissie is traditiegetrouw ook lid van het hoofdbestuur van de VERON.

Binnen de commissie zijn de werkzaamheden verdeeld in aandachtsgebieden te weten: Weak Signal, Information Quality modes, Frequentiemanagement, ATV, Satellieten en Contesten. Op deze pagina kunt u zien wie u het beste voor een onderwerp kan bereiken. Elke commissielid heeft een eigen email adres.

 

Taken

De commissie heeft de volgende vaste werkzaamheden in haar takenpakket:

 • Maandelijks verzorgen van de VHF Rubriek in Electron.
 • Publiceren van de activiteitenkalender.
 • Organiseren van radiowedstrijden ook wel genoemd contesten. Publiceren van de uitslag. Organisatie van de feestelijke prijsuitreiking.
 • Jaarlijks organiseren van de VHF en hoger dag.
 • Elk jaar een stand op de DvdRA.
 • Behandeling van bakenaanvragen ivm met IARU coordinatie. Of behandeling van verzoeken voor afstemming frequenties met het buitenland.
 • Voorzitter van de VHF commissie is lid van de WOO (Werkgroep Overleg Overheid). De WOO heeft 2x per jaar een voorbereidingsvergadering met VRZA en DARU over agendapunten voor het Amateuroverleg met AT. En is van daaruit ook deelnemer in het Amateuroverleg.
 • Voorzitter van de VHF commissie is vertegenwoordiger van de VERON binnen C5 commissie van de IARU Region 1.  Momenteel ook actief binnen de IARU R1 C5 Contest Workgroup ivm met het afstemmen van contesten op internationaal niveau.
 • Beantwoording van binnenkomende vragen.

 

IARU (International Amateur Radio Union)

De IARU (International Amateur Radio Union) is een federatie van nationale verenigingen van gelicentieerde radio amateurs uit meer dan 150 landen en gebieden over de gehele wereld. In Nederland is de VERON de vereniging die lid is van de IARU. De IARU vertegenwoordigt de belangen van de amateurs waaronder die van het frequentie spectrum. Uitbreidingen van de banden, emissienormen van PLC systemen en harmonisatie van vergunningen zijn zomaar wat behaalde resultaten. De IARU is een serieuze gesprekspartner voor de ITU en de WRC.

De IARU is onderverdeeld in drie regio’s, waarvan Nederland in regio 1 valt. Daarnaast zijn er weer onderverdelingen in commissies, VHF-UHF-SHF valt onder ‘comité C5’.

Elke drie jaar organiseert een IARU Regio een algemene conferentie waarin onder andere de strategie wordt bepaald en besluiten worden genomen. Daarnaast zijn er nog voorbereidende tussentijdse conferenties. De VERON neemt deel aan deze bijeenkomsten.

Bekijk hier het ‘VHF handbook 9.00’ (Engelstalig). Dit handbook bestaat sinds versie 8 uit een algemeen deel en vier specifieke delen. Door de splitsing is het geheel handzamer voor de gebruiker, die meestal genoeg heeft aan deel 1: Praktische informatie voor alle gebruikers (Practical information for all users) met hierin:

 • bandplannen,
 • contest reglementen,
 • operating procedures,
 • amateur satellieten.

Deel 2 bevat meer achtergrond informatie en deel 3 zal door VHF managers worden gebruikt. Alles wat uiteindelijk uit de handboeken zal worden verwijderd komt terecht in deel 4 en is hierdoor bedoeld als naslagwerk.

 

Jaarverslagen

Jaarlijks worden de jaarverslagen van alle commissies en besturen samen met de financiële verantwoording gebundeld in een boekje dat op de VR wordt gebruikt. De jaarverslagen zijn hieronder te downloaden.

Jaarverslag 2017 VHF-en-hoger commissie

Jaarverslag 2016 VHF-en-hoger commissie

Jaarverslag 2015 VHF-en-hoger commissie

Jaarverslag_2014_VHF commissie

Jaarverslag_2013_VHF commissie

Jaarverslag_2012_VHF commissie

Jaarverslag_2011_VHF commissie

Jaarverslag_2010_VHF commissie

Jaarverslag_2009_VHF commissie