Op dinsdag de Dutch Activity Contest op 2 mtr, volgende week op 70 cm

Gewoon verbindingen maken in SSB (of CW) en als je Engelse stations werkt een volgnummer geven. In Engeland is zelfs een FM sectie! Call, rapport en locator uitwisselen en als men tijd heeft een babbeltje. Bij diverse omliggende landen is er ook een activiteit dus kijk eens wat er te werken is.

Of je wel of geen log instuurt maakt niet uit, kijk eens bij de contestrobot hoe je ook scores kunt invullen.

Eerste dinsdag: 18:00 ‑ 22:00 144 MHz PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I
19:00 ‑ 20:00 144 MHz RSGB FM activity
20:00 ‑ 22:30 144 MHz RSGB
Tweede dinsdag: 18:00 ‑ 22:00 432 MHz PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I
19:00 ‑ 20:00 432 MHz RSGB FM activity
20:00 ‑ 22:30 432 MHz RSGB
19:00 ‑ 22:00 50 MHz en hoger VRZA-Worked all NL contest
Tweede donderdag 18:00 ‑ 22:00 50 MHz PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I
Derde dinsdag: 18:00 ‑ 22:00 1,2 GHz PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I
20:00 ‑ 22:30 1,2 en 2,3 GHz RSGB
Derde donderdag: 18:00 ‑ 22:00 70 MHz PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I
19:00 ‑ 20:00 70 MHz RSGB FM activity
Vierde dinsdag: 18:00 ‑ 22:00 2,3 GHz en hoger PA/LA/OH/OZ/SM/LY/ON/I
20:00 ‑ 22:30 50 MHz RSGB
Vijfde dinsdag: 20:00 ‑ 22:30 70 MHz RSGB

 

9 en 10 december (aankomend weekend) ATV activiteiten weekend

Ook vanuit het noorden van het land is activiteit aangekondigd!

Jaap PA0T liet weten: “We zijn actief op 70 en 23 cm met voldoende vermogen en ontvangstgevoeligheid uit JO33HJ. Mogelijk ook op 13. Verder hebben enkele jongens het plan om nog hogere frequenties als ontvangst mee te nemen. Ik heb daar weinig vertrouwen in, gezien de afgelegde afstanden en we zitten ver weg van de concentraties. Maar we zullen zien”.

Op zaterdagochtend begint de activiteit (13:00 LT) en duurt tot zondag (19:00 LT). De grootste activiteit zal ongetwijfeld op de zaterdagavond en de (vroege) zondagochtend liggen. Op de middagen worden door diverse stations afgesproken verbindingen gemaakt, juist omdat het dan rustiger is wordt alle tijd genomen om wat experimenten te doen. Spreek gerust ook vooraf een verbinding af en test op die manier je ATV spullen.

Op deze website is bij ‘contesten’ zowel het reglement als het eenvoudig te gebruiken Excel log te vinden.

Graag de logs binnen een week insturen, ondanks dat de deadline twee weken is. Als er namelijk onduidelijkheden zijn is er nog tijd om een eventueel nieuw log in te dienen. Alle ingediende logs krijgen respons als het ontvangen is. De uitslag zal ongetwijfeld in de week na de kerst worden gepubliceerd.

 

Hieronder een aanvullende toelichting van onze ATV manager Renny PE1ASH

De communicatie verloopt via elk mogelijk medium, maar 2 meter is het meest gebruikt uiteraard. De ATV aanroep frequentie is 144,750 FM en na een aanroep wordt QSY gegaan om 144,750 weer vrij te laten voor anderen. Daar kan je iedere freq. en iedere mode voor gebruiken, zelfs telefoon en/of chats kunnen gebruikt worden. Alle aanroepen vinden bijna altijd vertikaal gepolariseerd plaats. Voor de wat verdere afstanden is een (horizontaal gepolariseerde) beam natuurlijk het meest geschikt, want met een stokje alleen kom je niet zo ver.

Uitgewisseld  worden dan, de QRA locator, de call en de frequentie waarop je de atv verbinding wil gaan maken.

Na de geslaagde verbinding wissel je de sterkte uit in een B2-5 en het volgnummer. (B0 is geen signaal en B1 is alleen syncpulsen, dus begin bij B2). Tevens vul je de ontvangen 4 cijferige code in. Het standaard Exel log bevat een aantal leuke dingen, zoals de antenne richting van beide stations, de afstand en de mogelijkheid om de volgnummers in te toetsen en te geven. Het log berekent de punten dan gelijk uit en zet ze op het verzamelblad. Regelmatig even saven verdient de voorkeur.

Experimenten op hogere frequenties zijn natuurlijk erg leuk, maar of het lukt hangt sterk af van de omstandigheden. 70, 23 en 13 cm zijn de meest gebruikte banden, veelal met AM op 70 en FM op de hogere banden, maar DVB-S word ook wel gebruikt.

Er wordt op alle frequenties tot en met 47 ghz gewerkt.

Wat heilig is, dat is de 4 cijferige code, die moet bestaan uit vier verschillende cijfers en ‘willekeurig’ moeten zijn gekozen (geen opeenvolgende cijfers of reeks, echt willekeurig). De code mag NOOIT genoemd worden, die moet uit de ruis worden geplukt en om zeker te zijn dat het de goede code is tellen we die 4 cijfers bij elkaar op. Dat noemen we wel over de radio, bij wijze  van controle getal. Als de som niet klopt nog even blijven speuren in de ruis.

In tegenstelling tot de soms overdreven zenuwachtige toestanden bij een gewone contest, waarbij ik mij soms afvraag of dat wel goed is voor je hart, is het ATV contest gebeuren zeer relaxed. Niemand heeft haast en er is ook nog wel tijd voor een aanvullende babbel. De een gaat voor de lol en maakt maar een paar verbindingen, de ander doet echt voor de punten mee en maakt er zoveel mogelijk.

We kijken er altijd weer erg naar uit en deze contest is tevens een soort sociaal gebeuren, we werken elkaar weer eens allemaal en kunnen de spullen gelijk weer eens testen of bij veranderingen goed uitproberen.

 

Uitslag van de september IARU 2 mtr contest gepubliceerd

In totaal stuurden 27 stations hun log in, verdeeld over Multi en Single secties. Twee stations zijn helaas gediskwalificeerd. Hoogste Nederlandse scores in de Multi sectie was PC5T, in de Single sectie PA1TK. Gefeliciteerd!

In totaal stuurden 1678 stations hun log in. De volledige uitslag is hier te vinden.

Section Rank Call
DIS PD1BHZ
DIS PI4VAD/P
Multi 145 MHz 51 PC5T
Multi 145 MHz 53 PA1T
Multi 145 MHz 127 PI4M
Multi 145 MHz 154 PA2M
Single 145 MHz 68 PA1TK
Single 145 MHz 83 PA5KM
Single 145 MHz 106 PA0WMX
Single 145 MHz 114 PC2F
Single 145 MHz 154 PA0GSM
Single 145 MHz 217 PE1EWR
Single 145 MHz 250 PA5WT
Single 145 MHz 252 PA3C
Single 145 MHz 323 PA0FEI
Single 145 MHz 347 PA3CGJ
Single 145 MHz 411 PA0T
Single 145 MHz 414 PD4R
Single 145 MHz 520 PE1PQX
Single 145 MHz 580 PA5KT
Single 145 MHz 585 PD1B
Single 145 MHz 624 PA0MIR
Single 145 MHz 630 PE1MWL
Single 145 MHz 678 PH4X
Single 145 MHz 683 PA3GON
Single 145 MHz 740 PA0EMO
Single 145 MHz 938 PA7ST

19 november is de Friese Elfstedencontest, ook op 2 mtr (SSB of FM)

A.s. zondag organiseert VERON afdeling Friesland-Noord van 11.00 – 14.00 uur  lokale tijd de Friese Elfstedencontest. Maak ook eens verbindingen op 2 mtr met het noorden!

Banden

40 m (contest gedeelte) en 2m band.

Mode

SSB en FM

Secties

2 m stations buiten R-14,  2 m stations in R-14,
40 m stations buiten R-14, 40 m stations in R-14.
Alle secties single band  –  single transmitter (evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

Uitwisselen

Call,  Rapport + Regionummer en QTH.

Punten

Stations in de eigen regio : 2 punten.
Stations buiten eigen regio: 5 punten.
Buitenlandse stations  : 2 punten.
Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.

Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier

Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden

Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum.  Klunplaats : Bartlehiem.

Score

Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers (elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12).

Logs

Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call, ontvangen en gegeven rapport + regionummer, QTH en punten.
De ondertekende logs moeten voor iedere band ook een aparte scoreberekening bevatten. De logs moeten voor 3 december 2017 binnen zijn.

Mail de logs naar: pa2ip@amsat.org

of per post naar: Friese Elfsteden Contest, Buorren 91, 9081 AP  Lekkum.

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Alle binnengekomen logs worden vermeld op www.pi4lwd.nl  onder 11st.contest.

Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl

 

Actieve en niet actieve contesters zijn uitgenodigd voor een inventarisatie

Binnen de IARU-R1-C5 is nu een groep die zich specifiek bezig houdt met de organisatie van toekomstige contesten. Graag weten ze de mening van de individuele contester en contest teams. Zowel degenen die hun log naar een robot (of de nationale contest manager sturen) als degenen die alleen ‘punten weggeven’ en geen log insturen.

Het is belangrijk om de activiteit op onze banden te kunnen verbeteren.

De contest organisatie heeft een vragenlijst opgesteld om de meningen te inventariseren, het zou mooi zijn als zoveel mogelijk contesters die invullen. Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren en zal op 30 november 2017 sluiten.

Let wel: het gaat om de Weak-Signal contesten, niet om ATV contesten!

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Jacques ON4AVJ

Chairman C5 IARU R-1

ATV contestuitslagen gepubliceerd, nu ook deelnemers op 47 GHz!

Bij het ATV activiteitenweekend dat gehouden werd in september was weer veel activiteit. Iets minder op 3 cm en meer op 6 cm, ook op 9 cm weer veel ATV experimenten. Zowel analoog als digitaal werd er verbindingen gemaakt in een ontspannen sfeer. Nieuw deze keer waren maar liefst drie contacten op 47 GHz, tot over een afstand van 15 km! Bij de drie aanvoerders van de lijst maakten die 47 GHz verbindingen voor de volgorde niet uit, het gaat om de lol. Opvallende stijgers in de uitslag waren PA0BOJ en PE1CVJ (de laatste mede door een 47 GHz verbinding).

De scores, deelnemers, ,ocators van deelnemende stations etc. zijn natuurlijk op deze website te zien bij contesten > contestuitslagen.

Kijk vast uit naar de uitgebreide verslaglegging in Electron van november 2017.

De Dutch Activity Contest: dinsdagavond 12 september op 70 cm

Of je contesten als sport ziet of gemoedelijk wat verbindingen wilt maken: de DAC is hiervoor geschikt. Iedere 2e dinsdag van de maand in Nederland en ook bij omringende landen. Op 12 september van 17:00UTC tot 21:00UTC. In Engeland gaat men wat langer door, zie ook de activiteiten kalender in Electron of op deze website.

Onze VHF-en-hoger contest manager heeft de DAC contest uitslagen op deze pagina bijgewerkt. Voor wie minder geïnteresseerd is in de uitslagen zijn ze ook leuk om te bekijken vanwege de diverse statistieken en landkaarten van de gemaakte verbindingen. Zo is een goed beeld te krijgen waarvandaan activiteit is te verwachten. Voorheen was bij de contestrobot een kaart met stations opgenomen maar na het overschrijden van 400 verbindingen was dat niet langer mogelijk. Ook zijn eventueel meegestuurde commentaren, de ‘contest comments’ bij de uitslagen te lezen.

Veel plezier!

Vergeet je log niet in te dienen van de vorige weekend gehouden IARU contest!

Door de achterstanden bij de uitslagen van de diverse contesten is misschien de indruk ontstaan dat indienen geen zin (meer) heeft omdat er toch niet mee gedaan wordt. Inderdaad is er een forse achterstand, de IARU logs worden door de VERON echt ingediend bij de IARU. Mits ze op tijd worden aangeleverd bij de VHF-contest manager natuurlijk! Dan kan het eenvoudigst via de contestrobot, waar al 22 stations te zien zijn. Ook met weinig verbindingen of zonder EDI bestand. Zonder EDI bestand laat je wel zien dat je actief was maar ding je uiteraard niet mee in de einduitslag (voor wie daar belang aan hecht, snel nog het EDI log uploaden). Bovenaan de lijst staat PC5T, waar Rob PE1ITR een mooi verhaal schreef over de belevenissen van het station, dat hier te lezen is.

Om de achterstanden weg te werken wordt geprobeerd tijd te maken, dat komt echt wel goed. Voor 2018 kijken we naar andere oplossingen. Er zijn ideeën over om de contesten dan anders te organiseren waardoor het allemaal wat vlekkelozer zal verlopen.

 

op 2 en 3 september van 14:00 tot 14:00 UTC de VERON/IARU Region 1 VHF contest op 2 meter

Dit is één van de grote activiteiten waaraan veel stations meedoen. Het speelt zich af in het SSB gedeelte van de band, rond 144,300 MHz, met horizontale polarisatie. Dat hoeft geen grote, draaibare hark te zijn, ook met een kleine antenne (dipool, HB9CV, vossenjacht yagi of iets anders in elkaar geknutseld) zijn flinke afstanden te overbruggen. Ook is geen groot vermogen nodig, met het kale vermogen uit de transverter of transceiver gaat het prima. Direct bij het begin kan het erg druk zijn waardoor met een minimaal station het misschien lastig is de aandacht te trekken. Als de activiteit wat langer draait en de sterkere stations elkaar hebben gewerkt zal je zien dat ze soms CQ roepen zonder dat er iemand terugkomt. Juist dan aanroepen want dan willen ze wat tijd stoppen om de verbinding te laten slagen.

Stuur je een log in kan dat bij de contestrobot op deze website, lees dan goed het reglement door (ook op deze website). Wil je alleen je station testen en stuur je geen log in is het niet zo ingewikkeld, aan het tegenstation het rapport, locator en volgnummer van de verbinding doorgeven.

Veel plezier en succes,

Chris PA3CRX

IARU ATV uitslagen zijn gepubliceerd

Afgelopen weken stroomden de vele logs al binnen zodat al een check kon worden gedaan op de gelogde verbindingen. Diverse afwijkingen bleken veelal van administratieve aard en omdat het om het plezier gaat (en er geen auto kan worden gewonnen) worden dat soort zaken natuurlijk niet afgekeurd. Dat geeft de spirit van de ATVer aan: maak het niet te ingewikkeld! Vanwege het internationale karakter is de volgende tekst in het Engels.

Many stations joined the IARU ATV activity weekend/contest in June.

I especially call it ‘activity weekend’ since that is for the majority of the participants the most important reason to join. To have the highest score is for most of us not important. In fact, not everyone and every country have the same possibilities to reach the highest score:

– different authorisation of band usage,

– different troposphere conditions,

– flat country or with mountains,

– path over sea,

– difference in antenna allowance,

– possibility to go portable,

– etc.

However, this activity is all about joining and having fun! This is understood by you, many send in their logs, some even with a very limited number of contacts.

The other purpose is to stimulate ATV activity, experimenting, showing our presence on the bands; ‘use it or loose it’.

This is very well understood by countries that joined and send in their logs for this activity weekend for the first time (or since a log time): welcome!

Highlights

– band usage is very different in individual countries. While in one country almost all contact were made on 70 cm, in an other country almost all contact were made in the 23 cm band.

– ATV bands from 70 cm up to 1.2 cm are used, several stations operated on all seven bands,

– D-ATV as well as analogue,

– Enormous distances!

– Several portable stations,

– five stations operating from more then one location,

– limited number of contacts between countries.

The number of stations that send in their logs:

in 2014: 33,

in 2015: 42,

In 2016  52,

In 2017: 95! (operated from 100 locations).

This increase could have been the result of active promoting to ATV by several countries. I asked the VHF-managers to publish this ATV activity in their local HAM magazines but unfortunately it was not always honoured despite all attention that is given to weak signal contests. A shame that some countries even made confusion with expired logsheets and rules on their website, even mentioning wrong date/duration of the activity.

A total 719 lines in the logs shows a lot of band usage during this activity.

Who was active on what band?

(number of log-lines per station per band, not the number of points)

The results

As you can see IK3HHG has the most overall points this year. Congratulations with this result!

The individual band results could be found here.