144 MHz en hoger contest op 4 en 5 mei

Op 4 en 5 mei 2019 wordt de 144 MHz en hoger ssb/cw contest gehouden. De contest start op zaterdag 14:00 UTC en zal eindigen op zondag 14:00 UTC. Weer een mooie gelegenheid om je station te testen en er zal voldoende activiteit zijn. In alle omliggende landen wordt dezelfde contest gehouden op de banden 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 3400MHz, 5760MHz, 10368MHz, 24048MHz etc…

Voor een verbinding dien je met het tegenstation uit te wisselen: het RST raport, een volgnummer te beginnen met 001 en de QTH maidenhead locator.
Heb je een paar verbindingen gemaakt en wil je ook deelnemen in de uitslag dan kan dat daar het log in te sturen bij de contestrobot. De contestrobot staat op deze webpagina.

Uitslag Activiteitscontesten bijgewerkt tot maart 2019

De uitslag van de activiteitscontesten op de dinsdag en donderdagavonden is zojuist bijgewerkt tot en met maart 2019. Ook de stand is bijgewerkt. De uitslagen staan op deze pagina.

Er blijken enkele stations die tijdens de DAC in een digitale mode verbindingen maken al dan niet in combinatie met meteorscatter. Het gaat om modes zoals FSK441, MSK144, FT8, JT65 enzovoorts.. Dit is in de activiteitscontesten toegestaan. Wel graag in het log deze verbindingen aanleveren met mode_code “7”. Waar dit niet duidelijk of een vermoeden bestaat, zal ik dat bij de deelnemer navragen en in het log aanpassen. Op deze manier krijgen we inzicht hoeveel dat nu voorkomt.

In het EDI log ziet een QSO record er dan zo uit:
190205;1813;PE1ITR;7;26;002;27;080;;JO21QK;522;;N;N;

In het VHF Handbook is afgesproken dat de volgende mode codes in het EDI log gebruikt moeten worden. De meeste contestprogramma regelen dit standaard bij het exporteren, maar voor digitale modi niet. In de meeste gevallen staat mode code 1 of 2 en dat is prima. In dat geval digitale mode dan graag in het bestand handmatig aanpassen.

Mode code TX mode RX mode
1 SSB SSB
2 CW CW
3 SSB CW
4 CW SSB
5 AM AM
6 FM FM
7 MGM * MGM *
8 SSTV SSTV
9 ATV ATV

*) MGM = Machine Generated Mode (=Digitale Mode)

Stations die gebruik hebben gemaakt van een digitale mode krijgen in de uitslag een kenmerk. Er is vooralsnog nog geen aparte sectie gepland, maar als na dit jaar blijkt dat het beter is zullen dat zeker overwegen. Tot nu toe blijken digitale modi in een contest nog niet echt een voordeel voor de punten. Het genereert wel weer extra activiteit en dat is prima voor een activiteitscontest.

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager

Uitslag VHF en hoger maart contest 2019 bekend.

De uitslag van de maart contest is gepubliceerd en is op deze pagina te vinden. Iedere deelnemer gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Na de eerste wedstrijd is ook de tussenstand voor de competitie bekend. Als we naar de competitie kijken gaat in de Sectie A PA4VHF aan de leiding op korte afstand gevolgd door PA0WMX. In de sectie B staat PI4GN eenzaam aan kop. Iets meer tegengewicht voor PI4GN zou wel mogen om de competitie interessanter te maken. Op de tweede en derde plek gevolgd door respectievelijk PE1MMP en PI4Z. Daar kan nog wat gaan gebeuren. In de sectie C gaat PH4X aan de leiding met op zeer korte afstand gevolgd door PE1EWR.
In de sectie D staat PA3AWJ op kop gevolgd door PA0S en PA0JUS. In de sectie N staat PD3OES. In de sectie N nog slechts 1 deelnemer dus van competitie is hier nog geen sprake. In deze sectie ook graag meer deelnemende stations. Het volledige competitieoverzicht is op de uitslagen pagina te vinden.

De volgende contest voor de competitie staat gepland in het 1e volle weekend van mei. Deze contest start op zaterdag 4 mei 2019 om 14:00u UTC en stopt op zondag 5 mei 2019 14:00u UTC.
In een contest is er verhoogde activiteit op onze vhf, uhf en shf banden. En het is ook een goed moment om je apparatuur uit te proberen.
En er is ook kans op een leuke prijs. In 2018 hebben de deelnemers een certificaat gekregen die op een van de bovenste drie plaatsen zijn geeindigd. De deelnemers op de eerste plaats hebben bovendien een koffiemok gekregen. Voor 2019 ook weer een leuke prijs. Dus doe mee!
Deelname is eenvoudig en kan door je log in te sturen. Op deze pagina meer informatie.

Uitslag ATV contest maart beschikbaar

De uitslag is te vinden onder Contesten –> Contest uitslagen

PE1EZU voert de competitie deze maand aan en heeft een nieuwe band ontgonnen: de 76 GHz band.

Proficiat!

En nu: wie gaat hem uitdagen?

 

Uitnodiging contest seizoen 2019

Hierbij de uitnodiging voor iedereen om mee te doen met de VHF en hoger radio wedstrijden seizoen 2019. De eerste contest begint zaterdag 2 maart 2019 om 14:00u UTC en wordt gedurende 24 uur gehouden op de banden 2m, 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 1.5cm etc. Dit zal dan ook de eerste wedstrijd zijn in de VERON competitie. Weer een mooie gelegenheid om je spullen uit te proberen want er zal dan weer veel activiteit zijn.
Er geldt voor 2019 een nieuw wedstrijd reglement dat hier kan worden gedownload: Reglement VERON Contest VHF-en-hoger V2019

Het reglement is ten opzichte van 2018 op twee punten aangepast:
– Deelname van de contest kan als het log in electronisch wordt aanleverd via de contestrobot. Het log dient in VHFREG1 EDI bestandsformaat voor de uiterlijke inleverdatum te zijn aangeleverd bij de contestrobot.
– Doorsturen van de logs naar de IARU contesten zal door de contestmanager worden gedaan. Deelnemers hoeven dit niet meer zelf te doen.

Voor de rest is het reglement hetzelfde als vorig jaar.

 

Veel contestplezier gewenst en tot werkens,

73 Rob Hardenberg, PE1ITR

VERON VHF contestmanager

De winnaars en terugkijkend op contest seizoen 2018

Om te beginnen de uitslag. De stations van elke sectie die nummer 1 zijn geworden zullen een leuke prijs ontvangen. De eerste drie stations van elke sectie zullen daarnaast een certificaat ontvangen.  Alle deelnemers gefeliciteerd met het behaalde resultaat! In het bijzonder felicitaties voor de stations die op de eerste plaats zijn geeindigd! De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 23 maart 2019 tijdens de VHF dag te Apeldoorn. Zie de uitnodiging elders op deze website. Ik zou het leuk vinden om de deelnemers van de contesten daar te mogen ontmoeten.

De volledige uitslag van 2018 is op deze pagina te zien. Hieronder per contestcompetitie een overzicht van de stations per sectie die zijn geeindigd op de 1e, 2e en 3e plaats:

 

Competitie VHF en hoger contest in Maart, Mei, Juli, September en Oktober

Nr Sectie A Nr Sectie B Nr Sectie C Nr Sectie D Nr Sectie N
1 PA0WMX 1 PI4GN 1 PE1EWR 1 PA0S 1 PD4R
2 PA5Y 2 PI4Z 2 PH4X 2 PA0JUS 2 PD1B
3 PA4VHF 3 PE1MMP 3 PA3CGJ 3 PA3AWJ 3 PA2S

 

50 en 70 MHz Dee1 1 in juni en deel 2 in juli

Nr MO Nr SO
1 1 PI4MAX
2 2 PC7M
3 3 PE1EWR

Geen deelnemers in de MO sectie

 

DAC elk maand

  50 MHz   70 MHz   144 MHz   432 MHz   1.3 GHz   Microgolf
Nr Nr Nr QRO Nr QRO Nr QRO Nr QRO
1 PA5Y 1 PA5Y 1 PA1T 1 PA5Y 1 PA0S 1 PA0S
2 PA5WT 2 PA4VHF 2 PA0WMX 2 PE1EWR 2 PA5Y 2 PE1EWR
3 PA0O 3 PE1EWR 3 PE1EWR 3 PG5V 3 PA0O 3 PA0T
Nr QRP Nr QRP Nr QRP Nr QRP
1 PH4X 1 PH4X 1 PH4X 1
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI 2
3 3 PD4R 3 3

 

Zomercontest Augustus

Nr Sectie A Nr Sectie C Nr Sectie N
1 PA4VHF 1 PE1EWR 1 PD4R
2 2 PA0FEI 2 PA0FEI
3 3 3

 

144 MHz CW Marconie Memorial November

Nr MO Nr SO
1 PI4MAX 1 PA4VHF
2 2 PA5KT
3 3 PA0FEI

 

Velddag Juni

Nr 50 MHz Nr 70 MHz Nr 144 MHz Nr 432 MHz Nr 1.3 GHz Nr 10 GHz
1 PA0O 1 PA7TT/P 1 PA1TK/P 1 PA7TT/P 1 PA0T 1 PA0T
2 PI4VPO/P 2 PA3HFJ/P 2 PA7TT/P 2 2 2
3 PA7TT/P 3 3 PA3HFJ/P 3 3 3

 

Terugkijkend op 2018
Er zijn in 2018 in totaal 82 contesten georganiseerd. Er zijn 609 logs ontvangen en er waren in totaal 78 unieke stations die aan een of meer contesten hebben meegedaan.
Over de laatste 4 jaren is een stijgende lijn te zien in de ontwikkeling van het aantal deelnemers. De aantallen zoals we die in de jaren 80 en 90 hadden zullen we niet halen, maar duidelijk is dat het contesten weer in de lift zit. Het is zaak deze stijgende lijn vast te houden en het wordt natuurlijk nog mooier als nieuwe stations ook meedoen. Er zijn deelnemers die de beste willen worden, maar een contest is ook de gelegenheid om je zender of ontvangsysteem uit te proberen. Ook al heb je maar een paar verbindingen gemaakt het heeft altijd zin je log in te sturen. Bijgaande twee grafieken waarin de ontwikkeling over de laatste 4 jaren is te zien.

 

In 2018 zijn ook mooie verbindingen gemaakt. Hieronder de top 3 afstanden per band.

Top 3 DX Nr Datum Call Loc Call Loc Afstand (km)
144 MHz 1 2018-09-01 17:58 PA1T JO33JF EA1AAE IN81SS 1449
2 2018-09-02 10:02 PA1T JO33JF ED2C IN82FQ 1400
3 2018-09-01 20:33 PA1T JO33JF EE2R IN83FD 1355
432 MHz 1 2018-10-09 18:49 PA1TK JO22IJ RA2FX KO04GR 1075
2 2018-07-08 05:13 PA5KM JO33WM OK2C JN99AJ 1030
3 2018-03-04 07:18 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
1.3 GHz 1 2018-05-05 14:31 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
2 2018-07-08 03:47 PI4GN JO33II OM3KII JN88UU 916
3 2018-10-07 07:58 PA0O JO33II OM3KII JN88UU 916
2.3 GHz 1 2018-10-23 18:20 PE9GHZ JO11WM SM7ECM JO65NQ 766
2 2018-02-27 21:58 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3 2018-04-24 19:49 PA0S JO21FW SM7ECM JO65NQ 705
3.4 GHz 1 2018-10-06 14:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-07 14:31 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-05 17:13 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
5.7 GHz 1 2018-10-07 08:47 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
2 2018-07-08 09:15 PI4GN JO33II OK1YA JN79IO 693
3 2018-05-06 10:04 PI4GN JO33II DL3IAE JN49DG 468
10 GHz 1 2018-07-08 04:43 PA0S JO21FW OK2A JO60JJ 605
2 2018-07-08 06:21 PA3AWJ JO21GW OK2A JO60JJ 600
3 2018-10-07 07:50 PI4GN JO33II F6DKW JN18CS 599
24 GHz 1 2018-10-07 09:14 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
2 2018-07-07 16:59 PI4GN JO33II PA0BAT JO31FX 154
3 2018-07-07 15:36 PI4GN JO33II DF0MU JO32PC 145
50 MHz 1 2018-06-03 11:48 PA0O JO33HG KP4EIT FK68SI 7264
2 2018-06-03 11:34 PA0O JO33HG NP2J FK77QR 7197
3 2018-06-03 11:32 PI4VPO/P JO21BV KP4EIT FK68SI 7088
70 MHz 1 2018-06-03 10:32 PA7TT/P JO33GB 9H1TX JM75FU 2012
2 2018-06-03 09:57 PA7TT/P JO33GB 9H1SN JM75GV 2009
3 2018-06-03 10:01 PA7TT/P JO33GB 9H1AV JM75GV 2009

 

 

Organisatorisch
In april 2018 heb ik de functie VERON VHF contestmanager overgenomen. Het is leuk om te doen. Naast de verwerking van de logs en het publiceren van de uitslagen is in 2018 veel energie gestoken in de ontwikkeling van de contestrobot. De logs worden verzameld met de contestrobot en voorziet in de behoefte om meteen na de contest de ruwe resultaten naar de deelnemers terug te koppelen in overzichten. De meeste enegie is gestoken in de cross check van de logs. Dit is nu voledig geautomatiseerd. Daartoe worden ook logs uit het buitenland verzameld en in de robot ingeladen. De uitnodiging voor deelname aan een contest en uitslagen worden op de vhf-uhf website gepubliceerd. De deelnemers krijgen individueel een errorlog met de verbindingen die zijn afgekeurd die voor eigen evaluatie doeleinden kan worden gebruikt. Ook zijn aanpassingen doorgevoerd ivm met de .. wetgeving die per 25 mei 2018 is ingegaan.
In 2019 zal de contestrobot verder worden ontwikkeld. Ook zal energie gestoken worden in de samenwerking met de contestmanagers bij onze buitenslandse zuster organisaties. De IARU contestrobot die belangrijk is voor de buitenlandse logs is een zorgpunt en is ook actiepunt vor 2019. Een van de redenen voor mij om in april 2019 naar de IARU R1 interim conferentie in Wenen te gaan.

In 2018 zijn een tweetal experimenten gehouden die zouden moeten leiden tot aanpassing van de contestreglementen. De eerste is het experiment met een 6 uur sectie. Buiten 1 deelnemer is er verder geen belangstelling voor geweest. Dus de 6 uurs sectie zal in 2019 niet meer terugkeren. Het tweede experiment was de invoering van de 23cm band in de augustus zomercontest. Ook hier is slechts 1 log ontvangen. Voor 2019 zal deze sectie nog bestaan, maar als de belangstelling voor deze sectie mager blijft wordt deze in 2020 verdwijnen.

In 2019 zullen de contestregelementen voor alle contesten hetzelfde zijn als in 2018. Er is discussie over de sectie verdeling in de DAC. Ik ben er zelf ook niet gelukkig mee omdat blijkt dat bijna niemand meedoet in de qrp sectie. Terwijl in de hogere sectie er een ongelijkheid blijkt tussen de gewone en de super contest stations. Mijn idee is niet meer secties te maken maar de bestaande anders te verdelen. Ideeen zijn welkom zodat we dat voor 2020 kunnen aanpassen. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Succes in 2019.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF contestmanager

Dutch Activity Contest 2018 en 2019

De uitslag van Dutch Activity Contest (DAC) 2018 is gepubliceerd op deze webpagina. Ik wil iedereen bedanken voor de deelname en in het bijzonder felicitaties aan de winnaars in de einduitslag. Een feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de VHF-dag op zaterdag 23 maart 2019.

Bij deze ook de uitnodiging om mee te doen aan de DAC 2019. De eerste activiteitswedstrijd van de serie zal dit jaar op 144 MHz worden gehouden en wel op dinsdagavond op 1 januari 2019!
Een overzicht van de wedstrijdregels en de tijdstippen voor 2019 staan op deze webpagina. Deelname aan een van de contesten kan eenvoudig door het electronisch log voor uiterlijke inzenddatum te uploaden naar de contestrobot.

De DAC is een leuke contest om in een paar uur tijd op de dinsdag of donderdagavond veel verbindingen op VHF en hoger te maken of gewoon met een paar verbindingen je apparatuur te testen. In de omliggende landen wordt op dezelfde banden en op ongeveer dezelfde tijdstippen soortgelijke activiteit contesten gehouden en dit staat garant vor voledoende activiteit. Ik noem bijvoorbeeld de Nordic Activity Contest, UKAC, Soirée d’activité THF enzovoorts.

Ik zie uw log graag tegemoet.

73 Rob PE1ITR
VERON VHF Contestmanager.

Uitslagen Radiowedstrijden gepubliceerd

Dit artikel is bedoeld om iedereen te informeren de uitslagen van radiowedstrijden zijn gepubliceerd.. Afgelopen week zijn op de website van de vhf commissie de uitslagen van de volgende radiowedstrijden gepubliceerd:
– Velddag contest 2018.
– 50 en 70 MHz juni 2018 (deel 1).
– 50 en 70 MHz juli 2018 (deel 2).
– VHF en UHF Zomercontest.
– 144 MHz september contest.
– 432 MHz en hoger oktober contest.
– 144 MHz telegrafie november contest.

Ook zijn de einduitslagen van de VERON Competitie en de 50/70MHz serie gepubliceerd. Alle deelnemers en in het bijzonder de nummer 1’s gefeliciteerd met de behaalde resultaten. De uitslagen zijn op deze pagina te lezen.
Alle deelnemers hebben een aparte mail ontvangen dat de uitslagen zijn gepubliceerd. Indien van toepassing is ook een een errorlog met de afgekeurde verbindingen verstuurd. Er zijn dit jaar iets meer dan 2500 checklogs uit binnen en buitenland gebruikt voor de beoordeling. Dit jaar is gebruikt om het gehele beoordelingsproces tussen de logs zoveel mogelijk te automatiseren. Deze investering gaat zich volgend seizoen terugbetalen in het nog sneller publiceren van de einduitslagen.

In een apart artikel later deze maand zal ik een overzicht geven van de winnaars, hoogtepunten in het contestseizoen en nadere informatie over de prijsuitreiking. Schrijf alvast in je agenda dat de prijsuitreiking op 23 maart 2019 gaat plaatsvinden.

73 Rob PE1ITR
VHF Contestmanager.

432MHz en hoger contest in het weekend van 6 en 7 oktober 2018

Komend weekend wordt van zaterdag 6 oktober 2018 14:00UTC tot zondag 7 oktober 14:00UTC de IARU/VERON 432MHz en hoger contest gehouden. De contest is op de banden 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 6cm, 3cm, 1.5cm etc. De contest wordt in heel Europa gehouden en dat staat garant voor voldoende activiteit. Een goede gelegenheid om uw microgolf zenders uit te proberen.  Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen.

Dit is tevens de laatste contest dit jaar, uit de serie van vijf, die meedoet voor de competitiepunten. Na deze contest zal de eindstand worden opgemaakt. De prijsuitreiking aan de winnaars zal plaatsvinden op de VHF dag die in 2019 zal worden gehouden.

 

Het contestregelement staat hier.  Je kan deelnemen door je contestlog te uploaden naar de contestrobot.

144MHz contest in het weekend 1 en 2 september 2018

Komend weekend wordt vanaf zaterdag 1 september 2018 14:00UTC tot zondag 2 september 14:00UTC de IARU/VERON 144MHz contest gehouden. In eerder gepubliceerde uitnodiging staat nadere informatie over deelname en inzenden van logs.

Deze IARU contest kent een enorme activiteit in heel Europa omdat alles is geconcentreerd op de 2m band. Dus doe mee en laat je horen! Een aantal stations bereiden zich al voor. Zo zullen multi operator stations PA1T (JO33JF), PC5T (JO23KE) qrv zijn. Laat me weten als je ook QRV bent. In een qrv list voor europa is hier te vinden.

Ook zullen een aantal nederlandse stations naar het buitenland gaan en die zullen het leuk vinden om verbindingen met nederland te maken.   Zo is HB9/PA2CHR/p hoog in de bergen qrv vanaf mount Chasseron, locator JN36GU met 13el en 2 x bigwheel op 1603 meter hoogte.

Ook is vanuit Luxembourg is LX/PA1TK/p qrv met een groot station.  In de laatste Electron een artikel hierover genaamd “50 jaar contesten”. Theo schrijft me “Sinds 1978 was de contestgroep LX/PA1TK/p actief met veel actieve andere amateurs zoals: PA0ASH (sk), PA0FRX (sk), PA5WT, PA3GVI, PE1BTX, PE1BBI, PE1ITR, PA0RDY, PA2V, PA0JCA, PA0RJV, PA3GEO, PC5T en anderen. De laatste keer was 2012. Theo PA1TK gaat nog 1x terug naar LX tijdens de IARU VHF contest op 1/2 september. Qrg 144.335 MHz +/_ qrm. Hij heeft logistieke assistentie van Robert F4VSG en Charles PAoBDC. Er wordt gebruik gemaakt van 5 systemen, 111 elementen yagi,s en een solide state amplifier. In de dagen voor de contest is het plan om een baken te activeren op 144.400 MHz met 50wattt en 4 x dipool. Veel dank aan Hans Pe1CKK, Janelco France en mijn xyl om dit mogelijk te maken! 73, Theo pa1tk.”

Iedereen een goede contest gewenst en ik zie graag het log, met een verhaal en/of foto’s tegemoet.

73 Rob PE1ITR

VHF Contestmanager