Mededelingen van de VHF commissie

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2024

Er was wat te melden op EME gebied: op 23 dec waren meer dat tien operators actief onder de call PI9CAM in de 23 cm oudejaars party in SSTV. Voorafgaand aan deze activiteit werd ook nog een first gemaakt met Zuid-Korea op 70 cm! In juli is de volgende STV-party, nu met een eerbetoon aan de Apollo-11 maanlanding. Houd dus de aankondiging in de gaten!

Onder de titel Wotan II: het Y-Gerät een beschrijving van de manier waarop de Duitsers in de tweede wereldoorlog een elektronisch navigatie systeem voor hun bommenwerpers gebruikten. De eerste versie was gebaseerd op het Lorenz blindlandsysteem. Daarbij werd langs de beam van een van de grondstations gevlogen tot de beam van het andere grondstation gehoord werd en het doel bereikt was. Een nadeel van dit systeem was dat er verschillende grondstations nodig waren die gerichte beams moesten uitzenden. Daarom werd er een vervolgsysteem bedacht, het Y-systeem, waarbij slechts één grondstation werd gebruikt. Het vliegtuig stuurde een signaal terug naar het grondstation en door meting van faseverschillen werd de afstand bepaald. De geallieerden wisten dit systeem te verstoren door het signaal van het oorspronkelijke grondstation opnieuw uit te zenden waardoor er een soort rondzingen ontstond. De BBC televisie zender in Alexandra Palace werd hiervoor gebruikt, die werkte al in de juiste frequentieband. Na een paar nachten “stoorzenden” realiseerden de Duitsers dat hun mooie systeem onbruikbaar was.

Uitslag ATV contest december 2023

De uitslag is weer te vinden op onze website onder Contesten –> Contest uitslagen.

De winnaar van de december contest is Corné, ON7MOR met 2332 punten. Lex, PE1CVJ en Sjaak, PA00JCA zijn als tweede (2126 punten) en derde (1883 punten) geëindigd.

Jack, PA0BOJ is de winnaar over alle vier de contesten.

De competitiepunten van PC100II zijn opgeteld bij de competitiepunten van PE1ITR

De eerste ATV contest in het nieuwe jaar is op 9 en 10 maart 2024.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron december 2023

Bij Weak Signals lezen we een uitgebreid overzicht van de zomer-DX door Peter, PA3BIY.
Voor Peter is het zomerseizoen van mei tot en met augustus het meest interessante deel van het jaar voor 144 MHz verbindingen. Het sporadische E-seizoen begon dit jaar half mei, maar een echt spectaculaire Es-dag zat er niet bij voor wat betreft Peter.
28 mei leek veelbelovend, vanuit DL werd volop met UA6 gewerkt, maar in onze omgeving was het stil. Soms kwam RC6AL zwak binnen in FT8, maar geen QSO.
Op 30 mei ging de band weer open in oostelijke richting, twee openingen richting Zuidelijk Oekraïne en de Krim. Gewerkt met o.a. UR3EE en ER1AN. Bijzonder was het QSO met RA6KR vanaf de Krim.
Op 4 juni werd CN8LI gewerkt in Marokko, en de volgende dag was er een opening naar Portugal, waar Peter OM3RG werkte op Madeira.
13 juni was er een opening naar YO, daar lukte het zelfs een paar QSO’s in SSB te voeren. Op de 14e een paar EA stations en 15 juni een opening naar o.a. 9H en I8.
27 juni een korte opening naar UR5 en de 29e naar Italië.
Tenslotte op 27 juli en 5 augustus waren de laatste kleine openingen voor Peter richting EU en I.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron november 2023

Bij Weak Signals lezen we over de super tropo opening van 9 september 2023.
Op bijna alle VHF-en-hoger banden zijn verbindingen gemaakt met o.a. Finland, Zweden en Belarus.
Vooral de stations in het noorden en oosten van Nederland hebben geprofiteerd van deze opening.

We lezen bijdragen van Peter PA3AUC, Jaap PA0O en Dick PA4VHF over hun ervaringen met deze opening.

PA3AUC merkte dat een hele week, van 3 tot 10 september, prima tropo condities heersten. Deze tropo condities hingen zo te zien samen met een hogedrukgebied boven Noordwest-Europa dat de hele week nauwelijks van zijn plaats kwam.

PA0O heeft op 2m stations in OH, YL, ES, EW HA en YO gewerkt. De mode was hoofdzakelijk FT8, hoewel sommige stations sterk genoeg waren voor CW. Ook op 70cm afstanden tot boven de 1000 km met uitschieters over de 1500 km. Gewerkt met OH, YL en YO. Op 23cm is gewerkt met SP, YL en SM en is het baken LY3II/B gehoord.

PA4VHF merkte op donderdagavond 7 september een opening naar Oost-Polen, de Baltische staten en Finland. Op 70 cm kon Dick werken met stations uit de locatorvakken KP10, KP11 en KP20 over afstanden tussen 1300 en 1400 km, wat hij nog nooit eerder had meegemaakt.
Zaterdagmorgen leken de fraaie DX stations die rondom hem heen werden gewerkt aan zijn neus voorbij te gaan, maar in de loop van de dag verbeterde dit. In de middag werkte hij op 2m SM2BYC in K25 een afstand van ruim 1800 km!

Uitslag ATV contest september 2023

De uitslag van de ATV contest september 2023 is bekend en staat op onze website.

Kijk onder VHF-en-hoger, Contesten, contest  uitslagen.

Jack, PA0BOJ heeft deze maand wederom de meeste competitiepunten vergaard. Proficiat!

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron oktober 2023

Bij ATV lezen we dat de Engelse Amateur TV Club, de BATC, dit jaar met een stand vertegenwoordigd is op de Dag voor de RadioAmateur. Ze zullen apparatuur demonstreren en zijn verder beschikbaar voor het uitwisselen van informatie.

Bij EME meldt Jac, PA3DZL dat hij eind mei zijn eerste signalen op 24 GHz heeft ontvangen via de maan. Het ging om het baken DL0SHF, een high-power baken met een vermogen variërend tussen 10 en 120W. Op 13 augustus maakte Jac zijn eerste tweeweg QSO via de maan met OK1KIR.
In 13 cm EME maakte Jac een QSO met BG0DXC op 2320 MHz via de maan. Zhao Fen, eigen call BG0AUB, gebruikte een 3m schotel met 250 W, sterk genoeg voor een CW QSO. Ook China was een nieuw land voor Jac.

Bij Weak Signals lezen we dat André PE1HWO eind mei, begin juni een flink aantal QSO’s heeft gemaakt via Es (sporadische-E). Daarnaast ook nog een aantal via tropo. Verder is er een nieuw wereld-afstandsrecord in Es gevestigd: CT9/OM3RG maakte vanuit IM12JU (Madeira) een QSO met RN4AT in LN29LA (Europees Rusland). Dit is maar liefst 5353 km!

Tenslotte nog het vervolg van de kleine antenneparadox, de ontbrekende 6 dB.

Uitslag DATV contest augustus 2023

Heren ATV-ers.

 

De uitslag is bekend en staat op de website.

Kijk bij VHF-en-hogerà Contesten –> Contest uitslagen.

Corné, ON7MOR is deze keer de winnaar, gefeliciteerd!

De eerstvolgende contest is de ATV contest op 9 en 10 september 2023.

 

73 Hans PA0WYS

 

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron september 2023

Bij “Contesten” kondigt Theo, PA1TK, aan dat hij in de komende VHF contest op 2 en 3 sept. actief wil zijn vanuit Luxemburg als LX/PA1TK/p. Hij is sinds 1975 al 23 keer actief geweest onder die call en wil nog één keer uit JO30AC opereren. Hij werkt met een IC-9700 met een 400W PA en twee 9-elements F9FT antennes

Verderop lezen we de uitslag van de juni VERON/IARU ATV contest. Er zijn 14 logs ontvangen, veel minder dan gebruikelijk. Wel treffen we een ongebruikelijke locator aan: IO94LI, ROB M0DTS/p in North Yorkshire. Lex, PE1CVJ werkte hem, goed voor een afstand van 454 km! De winnaar van de juni ATV contest is Jack, PA0BOJ.

Bij “Meten” gaat Ruud, PF1F, onder het motto ‘een kleine antenneparadox’ wat nader in op het effect dat de veldsterkte bij een ontvangstantenne verdubbelt als het ontvangen signaal in fase is met de grondreflectie. Dat levert zo’n 6 dB aan gain op. Dat zien we bijv. bij EME verbindingen als de maan vlak boven de horizon staat. Als je nu aan de andere kant van de verbinding dezelfde situatie hebt , dus ook grondreflectie, zou je dus verwachten dat de signalen 12 dB sterker zijn. Maar in de praktijk klopt dit niet, Ruud toont dit aan met een aantal metingen aan antennes op een vliegveld.
Hij noemt dit “The curious case of the disappearing decibels”.

Italiaanse stations op 70 MHz vanaf 6 augustus 2023 tm 31 december 2023

Italiaanse stations op 70 MHz

Italiaanse amateur stations mogen weer zenden in de 70 MHz band. Dit geldt vanaf 6 augustus tot en met 31 december 2023. Dit lezen we in een brief van het italiaanse ministerie. Het gaat om een buitengewone machtiging voor radiopropagatie-experimenten in de 70 MHz-band Jaar 2023. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • Toegestane locaties: nationaal grondgebied met uitzondering van verboden gebieden;
  • Verboden gebieden: 30 km brede strook vanaf de grenzen van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië;
  • Geautoriseerde frequenties: 70.100 –70.200 –70.300–70.400MHz;
  • Geautoriseerde bandbreedte: 25 KHz;
  • Geautoriseerde modi: alles tot de maximaal toegestane bandbreedte;
  • Radioapparatuur: vast, mobiel en draagbaar, zelfgebouwd en commercieel;
  • Geautoriseerde antennes: omnidirectioneel en directief;
  • Maximaal toegestaan ​​vermogen 10 W.
In de brief wordt gewezen op de mogelijkheid dat de allocatie van de 70 MHz band in Italie definitief kan worden na aflopen van de periode..
In verband met de beperkte frequenties maken italiaanse stations gebruik van onderstaand bandplan

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron augustus 2023

In de rubriek lezen we een uitgebreid verslag van de DATV DX’peditie van Rob PE1ITR. Rob wil aantonen dat je met Digitale Amateur Televisie (DATV) o[ de VHF en UHF banden wel elke dag aanzienlijke afstanden kunt overbruggen in de modes DVB-S en DVB -S2 met gereduceerde bandbreedte o.a. door gebruik te maken van troposcatter en airplane scatter. Om dit uit te testen heeft Rob op een aantal locaties zijn mobiele apparatuur opgesteld. Begonnen werd in locatorvak JN48CO in Duitsland waar zijn signaal werd gezien door o.a. ON7MOR en PA0T. Daarna werd er doorgereden naar locatorvak JN38MA in de Vogezen waar een tweewegverbinding met ON7MOR lukte. De volgende dag werd het JN47CF nabij Luzern in Zwitserland. Hier werd alleen 2m gebruikt. Na 15 min. werd het testbeeld al in Rottum bij PI4GN gezien en na enige tijd werd het testbeeld van PI4GN door Rob ontvangen: een nieuw DATV wereld-afstandsrecord!
Op de laatste dag van de DX’peditie werd een experiment met DATV via de maan uitgevoerd. Hiertoe kon Rob gebruik maken van de 10m schotel bij HB9Q. Het ontvangende station was PI9CAM met de 25m schotel. Hoewel er verschillende DVB-S(2) instellingen werden geprobeerd kwam het niet tot een geslaagde decode. Wordt vervolgd!

Verderop vinden we de uitslag van de DATV contest van april. In deze contest zijn 14 stations actief geweest. Slechts twee logs op 6m, de rest was op 2m en 70cm. Jack, PA0BOJ haalde ook in deze contest de meeste punten, 1635. Ook nu weer een bloemlezing uit een aantal reacties van de deelnemende stations.