Mededelingen van de VHF commissie

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juli 2024

Deze rubriek gaat grotendeels over aurora, naar aanleiding van de spectaculaire Auroraopening van 10 en 11 mei 2024. Dit was een opening met een omvang die we al jaren niet meer gezien hebben.
het betrof hier een opeenvolging van CME’s (Coronal Mass Ejection) die min of meer gelijktijdig bij de aarde aankwamen. Radiosignalen bij aurora zijn sterk vervormd, SSB is moeilijk verstaanbaar, eigenlijk gaat CW nog het beste. Rob, pE1ITR heeft toch ook een aantal verbindingen in digitale mode Q65-30D kunnen maken.
Rob gaat hierna dieper in op deze digitale Q65-30D. Q65-30D kent een sequence van 30 sec en een bandbreedte van ongeveer 1700 Hz. Dit type signalen is nauwelijks te zien in het waterval display. Je kunt ze zien in een breed spectrum display zien of op het gehoor af stemmen.

Ruud, PF1F gaat hierna in op een andere mooie opening die plaats vond op 13 maart 1989. Toen was landelijk het Noorderlicht goed te zien. Ruud gaat wat verder in op de processen die zich in de zon afspelen.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron juni 2024

Bij Weak Signals een bijdrage van Rob, PE1ITR  over Trans-Equatoriale Propagatie (TEP) verbindingen tussen Zuid-Europa en Zuid-Afrika op 144 MHz. De vorige rapporten dateren uit 1990, maar nu we de piek van cyclus 24 naderen zijn verschillende groepen aan het proberen weer zulke verbindingen tot stand te brengen.
Dat lukte eerst niet, maar op 31 maart ontving SV8PEX (JM99VR) op 144 MHz de eerste signalen van V51WW (JH81OC), een afstand van 6495 km. Op 1 april lukte SV8PEX, 9H1TX en 9H1P  het om tweeweg verbindingen met V51WW tot stand te brengen.
Inmiddels worden sinds 1 april elke dag verbindingen gemaakt, alle tussen 18 en 10 uur UTC. Er wordt gewerkt met de digitale Q65-30b, deze mode kan goed omgaan met de dopplerspreiding van de signalen.

Van Jan, PA0PLY een uitgebreide bijdrage over testen met verschillende feed-choke combinaties voor 10 GHz. Hoewel Jan erg tevreden is met de prestaties van zijn3cm setup meet hij altijd een lagere maanruis in vergelijking met de waarde die de simulatie software van VK3UM aangeeft. Daarom werd er in de zomer van 2022 onderzoek gedaan naar mogelijke verbetering van het systeem, met behulp van Hans, DC1EHG en John, PA7JB.
Er werd onderzoek gedaan op de punten prestaties voorversterker, overgang WG16 naar rond 22mm, schotelprestaties, belichting van de schotel, verschillende feed chokes, testen in een testruimte. De bijdrage is voorzien van diverse diagrammen en foto’s.  Aan het eind worden een aantal conclusies weergegeven.

Tenslotte bij ATV een aankondiging van het DATV Forum tijdens HAMRADIO 2024 in Friedrichshafen.

Ook een aankondiging van de IARU ATV contest in juni, met nieuwe regels, nieuwe banden en een nieuw log. De informatie staat op de VHF en hoger website, waar ook het nieuwe Excel log versie 6 gedownload kan worden.

 

Uitslag DATV contest april 2024

De uitslag van de april DATV contest is te vinden op onze website onder Contesten –> Contest uitslagen.

Er zijn 16 logs ingestuurd, waaronder voor het eerst eentje uit Frankrijk.

Corné, ON7MOR is deze maand de winnaar. Proficiat!

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron mei 2024

Bij Weak Signals een uitgebreide bijdrage over bliksemscatter op 1296 MHz met MSK144.
Door twee Australische zendamateurs Rex, VK7MO en Brodie, VK3MAP is tijdens een zware onweersbui die tussen beide stations doortrok is geëxperimenteerd met het decoderen van signalen. Zo’n 50 signalen werden gedecodeerd. De afstand tussen beide stations is ruim 500 km en als antennes werden 33- en 36-elements yagi’s gebruikt.

Bij EME – moonbounce beschrijft Miguel, CT1BYM de uitdaging om op 24 GHz EME verbindingen te realiseren. De 24 GHz verschilt van de lagere microgolfbanden doordat er meer verzwakking is door absorptie van energie door zowel zuurstof als waterdamp. Vooral absorptie door waterdamp speelt een grote rol, 24 GHz ligt in de buurt van een piek in het waterspectrum.
De elevatie van het antennesysteem is bepalend voor de afstand die het signaal door de atmosfeer moet afleggen. Verder hebben we bij maanreflectie te maken met het dopplereffect en de libratie.

Tenslotte de uitslag van de ATV contest van maart. 23 logs zijn ontvangen, waaronder vele Belgische logs. Slechts één verbinding is afgekeurd om dat de ontvangen code niet correct was. Jack, PA0BOJ is de winnaar van deze eerste ATV contest van het jaar. Ook lezen we een aantal bijdragen van deelnemende stations.

DATV Forum tijdens HamRadio 2024

Op vrijdag 28 juni wordt in de zaal “Oesterreich” het DATV forum georganiseerd.

Dit forum is voor iedere DATV enthousiast. Of je nu een beginner of een expert op DATV gebied bent, kom vrijdag 28 juni naar Friedrichshafen om meer te weten te komen over de nieuwste ontwikkelingen en trends.

Het programma is te vinden op www.swissatv.ch

Natuurlijk zijn er ook Nederlandse bijdragen over DATV zeer welkom.
Neem daarvoor contact op met: Uwe E. Kraus  krausue@uni-wuppertal.de

 

Uitslag ATV contest maart 2024

De uitslag van de maart contest is te vinden op onze website onder Contesten –> Contest uitslagen.

Er zijn 23 logs ingestuurd, een mooi resultaat.

Jack, PA0BOJ is deze maand de winnaar. Proficiat!

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron april 2024

Bij Weak Signals waren er bijdragen van Hans, PE1CKK en Jac, PA3DZL.
Op zaterdag 17 febr. waren gelijktijdig in Dorsten (DL) en Madrid microwave meetings. Vanuit Madrid wilden een paar bezoekers op EME actief worden met een 90cm offset schotel en een 40W zender. Dat betekent een klein station voor EME begrippen. Hans PE1CKK was hiervan op de hoogte en wilde graag een QSO maken met Madrid. Hans beschikt over een 1,8m schotel. Tijdens de sked met de Spanjaarden hoorde Hans eerst niets, maar zij hoorden hem wél. De condities waren verslechterd. Er werd van mode gewisseld en met Q65E is het uiteindelijk gelukt.

Ron PA3BPC/DU3T heeft eind december 2023 vanuit de Filipijnen in totaal 18 QSO’s gemaakt in de modes CW en Q65-60C-30B op 90 cm via EME. Aanleiding was het dringende verzoek van Dan, HB9CRQ om voor het eind van 2023 QRV te worden voordat de 9cm licentie voor HB9 verliep!
Het project is zeer succesvol verlopen. Het station was opgebouwd rond een 4,6 m prime focus parabool, met circulaire dual-mode feed. Verder een LNA, transverter, TS-2000X achterzet en de nodige software.

Jac, PA3DZL is actief geweest op drie banden. Op 1296 MHz maakte Jac tussen 10 t/m 15 februari 29 QSO’s, alle in SSB. Een nieuw station was het clubstation SK7AX, wat zowel in CW als in digimode werd gewerkt. Op 16 en 17 februari werkte Jac op 10 GHz en maakte 16 QSO’s, o.a. met het special event EA4URG station in Madrid, waarmee PE1CKK ook gewerkt heeft.
Tenslotte was Jac op 18 februari actief op 432 MHz in de DUBUS CW/SSB contes, met 11 CW QSO’s.
Daarnaast zijn er nog 10 digitale QSO’s gemaakt.

WRC23 – ITU richtlijnen gebruik 1240 – 1300 MHz

Een uitkomst van de WRC-23 is document Recommendation ITU-R M.2164. Dit document heeft de titel: “Guidance on technical and operational measures for the use of the frequency band 1 240-1 300 MHz by the amateur and amateur-satellite service in order to protect the radionavigation-satellite service (space-to-Earth).”

Hoe en wanneer deze richtlijnen in onze nationale wetgeveing worden geimplementeerd is nog onbekend.

De amateurdienst en amateur satelliet dienst heeft de secundaire status in het frequnetiegebied 1240 – 1300 MHz. Als goed secundaire frequnetie gebruiker is het belangrijk kennis te nemen van de richtlijnen.

Het document is te downloaden op deze pagina. Ook staan op deze pagina de laatste ontwikkelingen.

 

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron maart 2024

Er was wat te melden op EME gebied: op 23 dec waren meer dat tien operators actief onder de call PI9CAM in de 23 cm oudejaars party in SSTV. Voorafgaand aan deze activiteit werd ook nog een first gemaakt met Zuid-Korea op 70 cm! In juli is de volgende STV-party, nu met een eerbetoon aan de Apollo-11 maanlanding. Houd dus de aankondiging in de gaten!

Onder de titel Wotan II: het Y-Gerät een beschrijving van de manier waarop de Duitsers in de tweede wereldoorlog een elektronisch navigatie systeem voor hun bommenwerpers gebruikten. De eerste versie was gebaseerd op het Lorenz blindlandsysteem. Daarbij werd langs de beam van een van de grondstations gevlogen tot de beam van het andere grondstation gehoord werd en het doel bereikt was. Een nadeel van dit systeem was dat er verschillende grondstations nodig waren die gerichte beams moesten uitzenden. Daarom werd er een vervolgsysteem bedacht, het Y-systeem, waarbij slechts één grondstation werd gebruikt. Het vliegtuig stuurde een signaal terug naar het grondstation en door meting van faseverschillen werd de afstand bepaald. De geallieerden wisten dit systeem te verstoren door het signaal van het oorspronkelijke grondstation opnieuw uit te zenden waardoor er een soort rondzingen ontstond. De BBC televisie zender in Alexandra Palace werd hiervoor gebruikt, die werkte al in de juiste frequentieband. Na een paar nachten “stoorzenden” realiseerden de Duitsers dat hun mooie systeem onbruikbaar was.

Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2024

Bij Contesten zien we de uitslag van de ATV contest december 2023. Ondanks de ongunstige weersomstandigheden zijn er net zoveel logs ontvangen als bij de september contest.
Er zijn dit keer twee verbindingen afgekeurd omdat de codes verkeerd waren genoteerd.
De winnaar van de december contest is Corné ON7MOR.
De eindstand over de vier contesten kan nu ook opgemaakt worden en daaruit komt Jack PA0BOJ als winnaar. Proficiat!