VHF-UHF-SHF-EHF contestinformatie van de VERON

De VHF commissie organiseert elk jaar een aantal contesten op de amateurbanden 50MHz en hoger. De meeste van deze contesten worden tegelijkertijd gehouden met andere contesten binnen IARU Region 1. Er zijn 24 uurs contesten in het weekend en activiteit contesten van een paar uur op een avond door de week. Contesten zijn ideale momenten waarin een verhoogde activiteit is en een prima gelegenheid om je station uit te proberen.

Onderstaand overzichten geeft aan welk weekend in welke maand en op welke dagen door de week een contest door de VERON is georganiseerd.

Contesten in het weekend

Contest Band Organisator Soort Contest
Maart 1ste volle weekend.  Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144MHz en hoger VERON VERON Competitie
Maart 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432MHz en hoger VERON VERON ATV activiteitenweekend
Mei 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot  zo. 14:00 UTC. 144MHz en hoger VERON VERON Competitie
Juni 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 50MHz en hoger VERON losse contest, Velddag contest
Juni 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432MHz en hoger VERON / IARU VERON ATV activiteitenweekend / IARU ATV contest
Juni 3de volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 50 / 70MHz VERON / IARU VERON 50/70 deel 1
Juli 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144MHz en hoger VERON VERON Competitie
Juli 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 50 / 70MHz VERON VERON 50/70 deel 2
Augustus 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144 / 432MHz VERON losse contest, Zomercontest
September 1ste volle weekend. Van 14:00 tot 14:00 UTC. 144MHz VERON / IARU VERON Competitie
September 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432 MHz en hoger VERON VERON ATV activiteitenweekend
Oktober 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 432MHz en hoger VERON / IARU VERON Competitie
November 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144MHz CW VERON / ARI losse contest, Marconi Memorial
December 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432MHz en hoger VERON ATV activiteitenweekend

 

Maandelijks terugkerende activiteitcontesten

 

Contest Band Organisator Soort Contest
1ste dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 144MHz VERON Dutch Activity Contest, DAC
1ste woensdag. Van 17:00 tot 20:00 UTC 144MHz VERON Digital Dutch Activity Contest, DDAC
2de dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 432MHz VERON Dutch Activity Contest, DAC
2de woensdag. Van 17:00 tot 20:00u UTC. 432MHz VERON Digital Dutch Activity Contest, DDAC
2de donderdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 50MHz VERON Dutch Activity Contest, DAC
3e dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 1296 MHz VERON Dutch Activity Contest, DAC
3e donderdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 70MHz VERON Dutch Activity Contest, DAC
4ste dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 2320 MHz en hoger VERON Dutch Activity Contest, DAC

 

Aanvullende informatie

De exacte data en tijdstippen zijn te vinden in de activiteiten agenda. In deze agenda is ook een overzicht opgenomen van de wekelijks terugkerende avondactiviteiten, de ‘DAC’ (Dutch Activity Contest).

De reglementen en de wijze van deelname van deze contesten zijn terug te vinden op de reglementen pagina.

Inzenden van logs voor de VERON contesten: via de contestrobot.

De logs voor de ATV-contesten moeten als bijlage per email verzonden worden naar atv-contest@veron.nl