VHF-UHF-SHF-EHF contestinformatie van de VERON

De VHF commissie organiseert elk jaar een aantal contesten op de amateurbanden 50MHz en hoger. De meeste van deze contesten worden tegelijkertijd gehouden met de contesten binnen IARU Region 1.

Onderstaand overzicht geeft aan welk weekend in welke maand een contest door de VERON georganiseerd is.

Contest Band Organisator Competitie
Maart 1ste volle weekend 144MHz en hoger VERON VERON Competitie
Maart 2de volle weekend 432MHz en hoger VERON VERON ATV activiteitenweekend
Mei 1ste volle weekend 144MHz en hoger VERON VERON Competitie
Juni 1ste volle weekend 50MHz en hoger VERON losse contest, Velddag contest
Juni 2de volle weekend 432MHz en hoger VERON / IARU VERON ATV activiteitenweekend / IARU ATV contest
Juni 3de volle weekend 50 / 70MHz VERON / IARU VERON 50/70 deel 1
Juli 1ste volle weekend 144MHz en hoger VERON VERON Competitie
Juli 1ste volle weekend 50 / 70MHz VERON VERON 50/70 deel 2
Augustus 1ste volle weekend 144 / 432MHz VERON losse contest, Zomercontest
September 1ste volle weekend 144MHz VERON / IARU VERON Competitie
September 2de volle weekend 432 MHz en hoger VERON VERON ATV activiteitenweekend
Oktober 1ste volle weekend 432MHz en hoger VERON / IARU VERON Competitie
November 1ste volle weekend 144MHz CW VERON / ARI losse contest, Marconi Memorial
December 2de volle weekend 432MHz en hoger VERON ATV activiteitenweekend

 

De exacte data en tijdstippen zijn te vinden in de activiteiten agenda. In deze agenda is ook een overzicht opgenomen van de wekelijks terugkerende avondactiviteiten, de ‘DAC’ (Dutch Activity Contest).

De reglementen van deze contesten zijn terug te vinden op de reglementen pagina.

Inzenden van logs voor de VERON contesten: via de contestrobot.

De logs voor de IARU wedstrijden en de 144 MHz CW Marconi November contest worden door de VERON contestmanager automatisch doorgezonden. De IARU wedstrijden betreffende de 50/70 MHz in juni, 144 MHz in September en de 432 MHz en hoger contest in Oktober

De logs voor de ATV-contesten moeten als bijlage per email verzonden worden naar atv-contest@veron.nl