VHF-UHF-SHF-EHF contestinformatie van de VERON

De VHF commissie organiseert elk jaar meer dan honderd contesten op de amateurbanden 50MHz en hoger. De meeste van deze contesten zijn afgestemd en worden tegelijkertijd gehouden met andere contesten binnen IARU Region 1.
Contesten zijn momenten met een verhoogde activiteit. Het is een prima gelegenheid om je station uit te proberen. Onderstaande overzichten geven aan wanneer een contest door de VERON wordt georganiseerd. Klik in de kolom soort contest op een contest te klikken voor meer informatie. Er zijn verschillende soorten contesten.

Soorten contesten

  • SSB/CW/FM 24 uurs contesten in een weekend.
  • Digitale Mode (MGM) 24 uurs contesten in een weekend.
  • SSB/CW/FM Activiteitscontesten van een paar uur op de dinsdag of donderdagavond.
  • Digitale Activiteitscontesten van een paar uur op de woensdagavond. Je kan elke digitale weak signal mode gebruiken.
  • Amateur Televisie Contesten. (ATV)
  • Digitale Amateur Televisie Contesten. (DATV)

 

Contesten in het weekend

Contest Band Organisator Soort Contest / Reglement
Maart 1ste volle weekend.  Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144MHz en hoger VERON

tegelijkertijd met Region 1 sub-regionale contesten

USB/CW/FM
VERON Competitie
Maart 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432MHz en hoger VERON ATV
VERON ATV activiteitenweekend
April 3de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 51.700 MHz, 144.600 MHz, 436 – 438 MHz VERON DATV
VERON ATV activiteitenweekend
April 3de volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 50 MHz VERON / IARU R1 MGM (Digitale Mode)
VERON 50 MHz MGM
Mei 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot  zo. 14:00 UTC. 144MHz en hoger VERON

tegelijkertijd met Region 1 sub-regionale contesten

USB/CW/FM
VERON Competitie
Mei 3de volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 70 MHz VERON / IARU R1 MGM (Digitale Mode)
VERON 70 MHz MGM
Juni 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144MHz en hoger VERON

tegelijkertijd met Region 1 sub-regionale contesten

USB/CW/FM
VERON Competitie
Juni 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432MHz en hoger VERON / IARU R1 ATV
VERON ATV activiteitenweekend / IARU ATV contest
Juni 3de volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 50 MHz VERON / IARU R1 USB/CW/FM
VERON 50 MHz
Juli 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144MHz en hoger VERON

tegelijkertijd met Region 1 sub-regionale contesten

USB/CW/FM
VERON Competitie
Juli 3de volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 70 MHz VERON / IARU R1 USB / CW / FM
VERON 70 MHz
Augustus 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144 / 432MHz VERON USB/CW/FM
losse contest, Zomercontest
Augustus 3de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 51.700 MHz, 144.600 MHz, 436 – 438 MHz VERON DATV
VERON ATV activiteitenweekend
September 1ste volle weekend. Van 14:00 tot 14:00 UTC. 144MHz VERON / IARU R1

tegelijkertijd met Region 1 sub-regionale contesten

USB/CW/FM
VERON Competitie
September 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432 MHz en hoger VERON ATV
VERON ATV activiteitenweekend
Oktober 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 432MHz en hoger VERON / IARU R1

tegelijkertijd met Region 1 sub-regionale contesten

USB/CW/FM
VERON Competitie
November 1ste volle weekend. Van za. 14:00 tot zo. 14:00 UTC. 144MHz Telegrafie VERON / ARI

tegelijkertijd met Region 1 sub-regionale contesten

CW
losse contest, Marconi Memorial
December 2de volle weekend. Van za. 12:00 tot zo. 18:00 UTC. 432MHz en hoger VERON ATV
ATV activiteitenweekend

 

Maandelijks terugkerende activiteitcontesten

 

Contest Band Organisator Soort Contest
1ste dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 144MHz VERON

tegelijkertid met NAC, UKAC, etc

USB/CW/FM
Dutch Activity Contest, DAC
1ste woensdag. Van 19:00 tot 22:00 LT 144MHz VERON

Tegelijkertijd met de FT8AC

MGM
Digital Dutch Activity Contest, DDAC
2de dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 432MHz VERON

tegelijkertid met NAC, UKAC, etc

USB/CW/FM
Dutch Activity Contest, DAC
2de woensdag. Van 19:00 tot 22:00u LT. 432MHz VERON MGM
Digital Dutch Activity Contest, DDAC
2de donderdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 50MHz VERON

tegelijkertid met NAC, UKAC, etc

USB/CW/FM/MGM
Dutch Activity Contest, DAC
3e dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 1296 MHz VERON

tegelijkertid met NAC, UKAC, etc

USB/CW/FM
Dutch Activity Contest, DAC
3de woensdag. Van 19:00 tot 22:00u LT. 1296 MHz VERON MGM
Digital Dutch Activity Contest, DDAC
3e donderdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 70MHz VERON

tegelijkertid met NAC, UKAC, etc

USB/CW/FM/MGM
Dutch Activity Contest, DAC
4ste dinsdag. Van 19:00 tot 23:00u LT. 2320 MHz en hoger VERON

tegelijkertid met NAC, UKAC, etc

USB/CW/FM
Dutch Activity Contest, DAC

Alle tijden van de maandelijkse activiteitencontesten zijn aangegeven in nederlandse lokale tijd (LT). Dit is gedaan zodat de tijden beter aansluiten op het dagelijks levensritme. Gezien vanuit UTC is de begintijd en eindtijd verschillend voor winter en zomertijd. De logs dienen in UTC te worden ingeleverd.

Aanvullende informatie

De exacte data en tijdstippen zijn te vinden in de activiteiten agenda. In deze agenda is ook een overzicht opgenomen van de wekelijks terugkerende avondactiviteiten, de ‘DAC’ (Dutch Activity Contest).

De reglementen en de wijze van deelname van deze contesten zijn terug te vinden op de reglementen pagina.

Inzenden van logs voor de VERON contesten: via de contestrobot.

De logs voor de ATV-contesten moeten als bijlage per email verzonden worden naar atv-contest@veron.nl