bandoverzicht van activiteiten die op de vhf-uhf-shf banden hebben plaatsgevonden

40 MHz – de 8m band

40 MHz – de 8m band

Er is steeds meer amateur activiteit in het frequnetiegebied 40 – 42 MHz. Er is een duidelijk groeiende interesse in de 40 MHz band. Daarnaast zien we ook een groeiende interesse in de 60 MHz band. Deze banden zijn interessant voor radio propagatie onderzoek in het frequentiespectrum in het lage VHF bereik. Bijvoorbeeld onderzoek van het verloop van de kritsche afsnijfrequentie waarboven geen lange afstand propagatie mogelijk is. Het is een zinvolle aanvulling op de bestaande allocaties lopend van de 10m, 6m tot en met 4m band.

In een aantal landen is de 8m mede gealloceerd aan de amateurdienst of zijn vergunningen verstrekt aan individuele radioamateurs voor experimenten in de 8m band of een deel daarvan. Dit betreft meestal 40 – 42 MHz of een deel daarvan. De meeste activiteit is geconcentreerd tussen 40.660 – 40.700 MHz. Dit ook omdat de meeste vergunningen voor dit banddeel worden afgegeven. Naast de klassieke modi SSB/CW wordt gebruik gemaakt van Digitale Modi zoals FT8, WSPR. Alle FT activiteit is op 40.680 MHz.
Ookzijn vergunningen afgegeven voor Bakenzenders. In de meeste gevallen betreft het “next generation beacons” die een combinatie van CW en PI4 gebruiken. Dit soort bakens zijn geschikt voor automatische waarnemingen.

Er zijn al vele verbindingen tussen stations gerapporteerd binnen Europa. Ook worden regelmatig verbindingen gerapporteerd tussen Europa en USA, USA-Zuid-afrika en tussen Europa met stations uit Zuid-Afrika. Dit laatste is met name interessant voor TEP radio onderzoek over de noord-zuid as tussen Europa en Afrika.

Daarnaast zien we in de UK en Ierland ook toestemmingen voor experimenten in de 5 meter band (60 – 62 MHz). Dit betreft voornamelijk bakens.

Er bestaan geen toestemmingen in Nederland.

Bakens

Active bakenzenders exclusief persoonlijke bakens (2023-01-22).

Frequentie (MHz) Roepnaam Locator Opmerkingen
40.013 EI1KNH IO63VE Operational. ID in CW and PI4
40.016 EI1CAH IO53CK Operational. ID in CW and PI4
40.050 GB3RAL N/A Not Operational
40.071 OZ7IGY JO55WM Operational. ID in CW and PI4
40.670 S55ZMS JN86CR Operational. ID in CW and PI4
40.675 ZS6WAB KG58RB Operational. ID in CW
40.050 GB3MCB IO70OJ 2022-08-05 Ofcom approved license

Landen waar 8m is toegestaan

bekend op 2023-01-22

Land Frequenties Opmerkingen
Ierland 30 – 49 MHz 2 bakens actief

amateur

United Kingdom 40 – 42 MHz OFCOM are allocating temporary Innovation and Research licenses.
Denemarken 40.071 MHz (1 baken) 1 bakenzender actief
Kroatie 40.660 MHz to 40.700 MHz (40 kHz) amateur
Slovenie 40.660 – 40.700 MHz (40 kHz) 1 bakenzender actief

amateur

Litouwen 40.220 en 40.680 MHz Speciale toestemming aan individuele amateur
Zuid-Afrika 40.675 MHz – 40.685 MHz (10 kHz) Amateur

1 Baken actief

USA WL2XUP: 40.66 to 40.7 & 72.1 to 72.225 MHz.

WA2XMN:  42.8 MHz (Experimental FM Radio station)

WL2XZQ: 40.660 to 40.700 MHz

WM2XCW:40.6635 MHz (?)

WM2XCC: 40.66 to 40.7 MHz

WM2XAN: 40.66 to 40.7 MHz

WM2XCS: 40.66 to 40.7 MHz

WM2XEJ: 40.66 to 40.7 MHz

WG2XPN: 70.005 MHz

Speciale Toestemmingen. Vergunning geeft aan max 400w output.
Canada 40.6635 MHz ( 4 kHz Wide)

CGB209 40.6635 MHz

40.670, 40.680

CYA373 (=VA2CY)

Speciale Toestemming
Bonaire PJ4MM
Belgie 40.680 MHz  +/- 10 kHz Individuele Experimentele Toestemming roepnaam ONA4PS

Meer informatie

  • Er is een facebook groep waar stations rapporten wetenswaardigheden uitwisselen. “40 MHz & 60 MHz group
  • EI7GL onderhoud een pagina waar 40 MHz propagatie nieuws op staat. Dit is de link.

 

Es Probability Index ( EPI)

Door de UKSMG is een interessante lezing online gezet van Jim Bacon, G3YLA. Op de online jaarvergadering oktober 2021 van de UK Six Meter Group was deze lezing te zien. Jim presenteert een analyse en een nieuwe presentatie methode rondom het fenomeen van Sporadic-E Propagation op VHF.  Hierdoor onstaat een beter inzicht wanneer en waar de Es radio propagatie op VHF plaatsvindt.

Jim laat de invloeden zien van “het weer” boven de 100 km hoogte op de vorming van Es zoals meteoren, windshear, k-index en half-dagelijkse getijden (semi-diurnal tides). Tevens bestaat een koppeling met het weer onder de 100km, in de stratosfeer, zoals Jet streams en onweer. Het is complex mechanisme wat Es veroorzaakt.

Er wordt dieper ingegaan op de half-dagelijkse getijden. De E-laag zakt twee keer per dag naar de aarde. Wanneer alle weersinvloeden samenvallen wordt deze laag tevens samengedrukt. Hierdoor bestaat de kans dat kan radio propgatie op VHF wordt ondersteund.

De lezing staat op Youtube en is hier te bekijken.  Jim onderhoudt ook de website Propquest waar meer informatie zoals actuele kaartjes staat over de Es Probability Index (EPI).

Hier is een link naar deze website:  http://www.propquest.co.uk

 

Radio Propagatie op VHF en hoger

RSGB Propagation Studies Committee

De RSGB Propagation Studies Committee heeft een aantal video’s op Youtube gepubliceerd over radio propagatie op onze VHF en hoger banden. Ik wijs op twee van deze video, maar er zijn er weel meer.

Overzicht Propagatievormen

De video maakt meteen korte metten met de misvatting dan VHF en hoger radiogolven niet verder reiken dan net iets verder dan de horizon. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van alle propagatie vormen die we op de VHF, UHF  en SHF banden tegenkomen:

 

VHF Propagatie en het weer

Een twee video gaat over VHF propagatie en het weer. Er gaat speciale aandacht uit naar Sporadic-E propagatie op 144 MHz in relatie tot Jetstreams en Meteor stofwolken.

 

Handige Tools

Er zijn op internet veel handige tools te vinden om te zien of er bijzondere propagatie op VHF is te verwachten. Hier een greep uit het internet:

Tropospheric Propagation Forecast by F5LEN

Hepburn DX Tropo Center

DXMAPS by EA6VQ

PropQuest

AirScout – Software for Aircraft Scatter Prediction

DXAlert by PE1ITR for Eskip

The DX Robot by PE1NWL

Digimode Automatic Propagation Reporter

UPCOMING METEOR SHOWERS by Make More Miles on VHF

Visual logbook, FM propagation maps and statistics (worldwide)

Ook na het Es seizoen nog activiteit op de 6 meterband

Van Chris PA3CRX ontvingen we de volgende impressie:

Hoewel er nog wel wat FT8 verbindingen zijn gemaakt lijkt het er op dat de paar nog aanwezige stations (www.pskreporter.info/pskmap.html ) voornamelijk ontvangen. In ieder geval ontvang ik ze niet.

Me gericht op MSK144, daar zijn kortere openingen voor nodig dan met FT8. Na met 3 Watt en een in elkaar geflanste J-antenne een tijdje (zonder meteorietenzwermen) gezonden te hebben bleek mijn signaal zelfs hier en daar gezien te worden! Zelf ook sporadisch een station gezien. Vanwege het weer bleek een hengel uit het dakraam niet echt handig. Een tweede dipool parallel aan de 17 mtr dipool die ik al schuin naar beneden heb lopen bood soelaas. Simulatie met MMANA gaf inzicht dat het stralingsdiagram wel slechter zou zijn dan een horizontale dipool, ik heb het er maar mee gedaan. Ten opzichte van de J-antenne werd ik er ongeveer even sterk mee ontvangen op de webSDR bij Camras.

 

Iets meer vermogen voor meteor scatter verbindingen was wenselijk, een transistor zonder opdruk uit een laatje leverde weer een bouwsel op. Met een vermogen van pakweg 20 Watt een MSK144 signaal in de lucht gezet dat op veel plaatsen in Europa gezien is.

De ontvangst bleef wel achter, overdag dikke ruis en als het donker is veel plok, tik, tak, plok geluiden. Als dan een ontvangen reflectie daardoor gestoord wordt is het niet te decoderen. Het aantal keren dat ik stations zag op het scherm is daardoor helaas minimaal.

Ondertussen is het oktober geworden en met de Orioniden moest het toch wel mogelijk zijn meer verbindingen te loggen. Diverse stations op de kaart te zien met MSK144. Met name in Engeland, in andere landen vaak maar één of twee stations per land. Ongetwijfeld velen daarvan niet actief aan het zenden, puur de ontvanger als monitor. Het zou leuk zijn als toch meer stations de zender ook zouden aanzetten, als er niet gezonden wordt is er geen activiteit waarneembaar!

 

Opvallend is dat met mijn ‘sloping dipole’ (die parallel met de dakpannen loopt is dat de afstanden waar ik ontvangen wordt relatief klein zijn. De hoogte van de meteorieten zijn laag, ook het stralingsdiagram van mijn antenne (hoge opstraalhoek) zal daar aan bijdragen.

De lage hoogten van de meteorieten

Wat natuurlijk ook scheelt is dat er verder weg amper of geen stations actief zijn met MSK144.

 

Actieve stations gezien met MSK144

Voor de Orioniden een horizontale dipool gemaakt en die met een uitschuifbare stok uit het dakraam gestoken. Heel vroeg opstaan bleek niet zinvol, dan bleken er geen stations actief te zijn. Na de zender even aan te hebben gehad zie je wel dat er stations zijn die me wel ontvangen. Soms gebeurt er een uur niets, dan is het ineens raak.

Het resultaat van de afgelopen maanden is dat ‘stations ontvangen en ‘ontvangen worden bij stations’ nog geen verbinding betekent. Tot nu toe in totaal vier verbindingen met MSK144 gemaakt: met SM7CAD (zowel met 3 Watt als met 20 Watt), ON1AEY en PA1Q.

Een ander opvallend punt is dat de webSDR van Camras mijn signaal niet altijd meer ontvangt. Als het wel ontvangen wordt soms met diepe fading en dan ineens een ping of burst via een reflectie.

Ontvangst bij de Camras webSDR

Als je indruk wilt maken op de verenigingsavond met een stapel QSL kaarten zal Meteor Scatter verbindingen maken op 50 MHz niet je voorkeur hebben. Wil je echter experimenteren is dit best leuk!

Gewoon lekker doorgaan en zorgen dat het dakraam dicht is als het regent.

Ontvangststerkte bij de Camras webSDR in 15 seconden perioden

 

 

 

 

Voor wie wat meer wilt weten over Meteor Scatter: zie https://vhf-uhf.veron.nl/meteor-scatter-ms/ Als je bekend bent met FT8 is het een kwestie van de mode MSK144 en 50,280 MHz als frequentie te kiezen en je kunt het gewoon proberen. Ook als er geen meteorieten regen is, buiten de zwermen zijn er ook genoeg ‘sporadische meteorieten’. Kijk op www.pskreporter.info/pskmap.html waar je zoal ontvangen bent.

Let op: de Leoniden meteoor regen is op 18 november a.s.!

Chris PA3CRX

Vervolg van Impressie van activiteit op de 6 meterband door PA3CRX

(zie ook de vorige bijdrage https://vhf-uhf.veron.nl/impressie-van-activiteit-op-de-6-meterband/ )

Vanaf 6 augustus t/m 26 augustus met de 200 mW en een Delta Loop die ik uit het raam stak 68 verbindingen gemaakt met stations uit heel Europa (zie kaartje met de gewerkte landen groen ingekleurd). Wat namelijk eerst ‘nieuwe stations werken’ was werd al snel ‘nieuwe landen werken’. Uiteraard zijn veel meer stations gehoord en ben ik ook gezien bij veel meer stations, pskreporter is daarbij een mooi hulpmiddel.

Met de groen gekleurde landen zijn in FT8 mode verbindingen gemaakt

De bestelde FET kwam binnen om het vermogen wat op te krikken, dat bleek echter een ‘fake’ exemplaar te zijn. Gelukkig kreeg ik van een mede amateur een 2SC1307 transistor en heb daarmee een eindtrapje gemaakt. Het uitgangsvermogen werd daardoor 3 Watt. Snel een J-antenne in elkaar geflanst en die uit het dakraam gestoken. Ondanks dat het al over twaalven (’s nachts) was kwam er een Nederlander en een Spanjaard terug op mijn aanroep. Met de drie Watt zijn in totaal nog 36 verbindingen gemaakt met zowel de J-pole (in Amersfoort) als de Delta Loop (in Bussum), die ondertussen vast is opgesteld op de vliering. Inderdaad is het verschil tussen het gegeven en ontvangen rapport kleiner dan toen ik 200 mW gebruikte. (zie grafieken).

Ondanks dat de sterkte van de signalen soms zelf flink varieert tijdens de verbinding betekent dit dat ik stations vanaf signaalsterkten vanaf pakweg -7dB moet kunnen werken. De grafieken laten echter ook zien dat de spreiding behoorlijk is: ook verbindingen met stations met veel zwakkere signalen blijken mogelijk. Daarbij speelt uiteraard ook de ruisvloer bij het eigen en het tegenstation een grote rol.

Door PA3CRX met FT8 gewerkte stations

Ondanks de volledige leegte op de band heb ik op 16, 17 en 18 september bijna de gehele dag FT8 CQ laten roepen, daarbij slechts één verbinding gemaakt (YL2CA). Op pskreporter was wel te zien dat mijn signaal op twee dagen aan het eind van de ochtend ontvangen was in Ierland en Engeland. Die signalen blijken echter van zeer korte duur te zijn, Sporadisch E wordt daardoor wel erg sporadisch! Mogelijk dat het snellere FT4 bruikbaarder is maar dan moet wel erg snel gereageerd worden. En er zijn (zo te zien) nog geen stations die FT4 gebruiken op 6 mtr.

Ondanks dat het er op lijkt dat iedereen 6 mtr verlaten heeft als er geen Es is kan er nog best geëxperimenteerd worden! Zet de zender eens aan want als iedereen alleen ontvangt is niet te zien of er wat te werken is!

Binnen Nederland zijn trouwens ook wat experimenten te doen, gebruikmakend van bijvoorbeeld de webSDR van Camras (http://websdr.camras.nl:8901/ ). Het 3 Watt signaal op de J-antenne (vertikaal) vanuit Amersfoort blijkt bij Camras bij Dwingeloo (horizontaal) met fading aan te komen. Die webSDR beschikt over de mogelijkheid om de signaalsterkte te plotten, waarbij duidelijk is te zien dat steeds wordt gezonden en wordt ontvangen.

Ontvangst van PA3CRX bij PI6CAM

Ten aanzien van het verticale stralingsdiagram van de gebruikte antennes en de afstanden ben ik het e.e.a. aan het analyseren daar lijkt weinig van te kloppen. Daarover zal ik posten in het VERON forum (bij propagatie), mogelijk dat iemand anders weet wat ik daarbij verkeerd doe.

Overigens heb ik mijn experimenten t.a.v. de verticale stralingshoek van de antenne in relatie tot de te werken afstand verder uitgewerkt en op het VERON forum geplaatst, zie https://forum.veron.nl/index.php?threads/verticaal-stralingspatroon-van-de-antenne-in-relatie-tot-de-afstand.388/

Soms behoorlijke pieken in sterkte

Resumerend: de 6 mtr band ook gewoon blijven gebruiken voor de experimenten, ook al lijken er geen condities te zijn!

 

Chris PA3CRX

 

 

Impressie van activiteit op de 6 meterband

Een overzicht van ontvangen locators

Ontvangen locators op 22 en 23 aug.

Chris, PA3CRX heeft ons het volgende verslag van zijn 6m activiteiten gestuurd:

 

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met een zelfbouw 6 mtr transceiver, waarvan de eindtrap nog niet gereed is. Met een uitgangsvermogen van 200 mW uit een BFR96 en een Delta Loop antenne uit het dakraam gestoken heb ik mijn eerste schreden op 6 meter gezet. Na eerst een USB verbinding te hebben gemaakt tussen Bussum (JO22NG) en Leusden bleek dat het allemaal werkte, al was ik daar amper waar te nemen in de ruis.

Na WSJT-X te hebben geïnstalleerd op de laptop eens gekeken wat ik zoal ontving met FT-8, daarbij de losse microfoon van de laptop op het speakertje van m’n zelfbouwsel gelegd. Van alles werd ontvangen, diverse landen en vele stations. Dan ook maar eens proberen met zenden: microfoon van het zelfbouwsel op het speakertje van de laptop gelegd. Na een tijdje gezonden te hebben was te zien op https://pskreporter.info/pskmap.html dat ik werkelijk elders ontvangen werd, ondanks het zeer lage uitgangsvermogen!

Daarna uiteraard verbindingen zien te maken, daarbij steeds met de knop op de microfoon de zender bedienend. Ondertussen ook snoertjes gemaakt die de set rechtstreeks met de laptop verbond voor de geluidssignalen. Dat bleek heel goed te gaan en na de eerste Nederlandse stations bleek het zelfs mogelijk om verbindingen met buitenlandse stations te maken! Gezien het ongetwijfeld grote verschil in uitgangsvermogen moet een tegenstation redelijk sterk door mij ontvangen worden voordat een verbinding lukt. FT8 is echter geduldig. Als ik de antenne binnen op zolder had (als het hard waaide of regende) waren nog steeds veel stations te ontvangen, mijn uitgangsvermogen bleek dan echter te weinig om verbindingen te kunnen maken.

Soms zijn de condities maar kort, waarbij je een stations sterker ziet doorkomen en na een paar doorgangen weer ziet wegzakken. Ook zijn er stations die maar één keer gezien worden. Soms blijkt het zelfs dat er in een doorgang meerdere stations worden gezien en de volgende doorgang werkelijk helemaal niets, alsof de antenne is losgekoppeld!

Ondertussen ook een eenvoudige VOX schakeling gemaakt waardoor het overschakelen naar zenden ook automatisch gaat. Ongetwijfeld nog plezier van het geheel tot het sporadische-E seizoen is afgelopen. Dat wil niet zeggen dat de band daarna niet meer gebruikt kan worden, gewoon af en toe (of de hele tijd) luisteren en zien wat er gebeurt. En natuurlijk de eindtrap maken waardoor ik pakweg 17 dB meer vermogen maak dan nu.

Voor wie in m’n antenne geïnteresseerd is: zie het VERON forum. Voor m’n log: zie hieronder (verbindingen die ik dus gemaakt heb, ontvangen veel meer en van veel verder).

Ook veel plezier op 6 mtr toegewenst,

Chris PA3CRX

Datum UTC UTC Call Locator Gegeven rapport Ontvangen rapport
6-8-2019 7:48:30 7:49:00 PE1NPS JO22 11 -13
6-8-2019 9:27:45 9:28:45 PH2M JO22 9 -16
6-8-2019 9:31:00 9:32:00 PA0RDY JO22 5 -9
6-8-2019 11:37:15 11:38:15 PC2F JO22 10 -14
6-8-2019 11:50:45 11:51:45 PB0ACU JO22 11 0
6-8-2019 15:19:15 15:24:45 PE2HHN JO32 0 -16
6-8-2019 19:09:15 19:10:45 PE1NPS JO22 13 -13
6-8-2019 19:30:15 19:32:00 EA4GOK IN80 5 -10
6-8-2019 19:39:00 19:39:00 EA2BFM IN83 15 -15
7-8-2019 11:52:00 11:53:00 MI0SLE IO64 6 -17
7-8-2019 11:58:15 11:59:15 PC2J JO22 16 -1
17-8-2019 15:00:00 15:01:00 PA0RSM JO22 3 -19
20-8-2019 8:20:30 8:23:30 PC1JB JO22 -2 -20
20-8-2019 9:20:30 9:22:30 TA1BM KN40 0 -17
20-8-2019 9:42:30 9:43:30 E78IW JN93 3 -16
20-8-2019 9:54:45 9:56:15 9A8A JN86 14 -12
22-8-2019 8:18:00 8:19:00 EA6SX JM19 6 -24
22-8-2019 8:41:30 8:42:30 EA6XQ JM19 -6 -14
22-8-2019 9:16:30 9:18:00 PA2FZL JO22 -6 -6
22-8-2019 9:20:15 9:21:15 EB5EEO IM98 -1 -19
22-8-2019 10:04:45 10:06:45 PC3M JO22 10 -15
22-8-2019 14:10:30 14:11:30 PA9CC JO32 1 -14
22-8-2019 16:46:45 16:48:15 ON5UN JO11 -5 -18

 

2.3GHz WebSDR actief in Eindhoven

In Eindhoven is sinds vandaag een 13cm WebSDR actief op dezelfde locatie als PI6EHV, JO21RL Diverse bakens zijn te horen en er zijn ook al stations gehoord met goede signalen uit het midden van het land. Naast de WebSDR heeft de ontvanger ook 2 extra SDR ontvangers voor andere experimenten. Deze ontvangers worden in de komende periode 1 voor 1 in gebruik genomen. Als eerste een ontvanger om continue de signaalsterkte van bakens te loggen om de propgatie te monitoren. Iedereen wordt uitgenodigd om te luisteren of te proberen zijn  eigen signaal terug te horen. Meer informatie op de website van de WebSDR.

Webadres: http://websdr.pi6ehv.ampr.org

 

De WebSDR computer en ontvanger

 

links Eric PE1MIX en rechts Rob PE1ITR bezig met het installeren van de WebSDR

 

Ontvangst antenne

4X (Israel) mogelijk op 4m

Vorige week heeft het ministerie van commicatie van Israel een aanvraag formulier laten uitgaan aan iedereen die interesse heeft in een experimentele vergunning voor de 4m band.
De vergunningen zijn in principe een jaar geldig. De voorwaarden waaronder de vergunningen zullen worden verleend zijn nog niet bekend. Wel zal rekening gehouden met dit bandplan:
70.000-70.090 CW/digital beacons
70.090-70.100 Private/temporary beacons
70.100-70.250 Multimode. 70.200 calling freq for SSB/CW, 70.250 calling for digital modes
70.250-70.294 FM/AM
70.294-70.500 FM 12.5kHz channels

wordt vervolgt…

Meteorieten, het seizoen begint weer!

Hoewel altijd verbindingen met Meteor Scatter (MS) gemaakt kunnen worden gaat dat natuurlijk veel beter als er een zwerm wordt gepasseerd. Op 22 april is dat het geval met de ‘Lyriden’. Nog niet een hele grote maar wel leuk om te zien hoe dat gaat en eventueel vast ervaring op te doen. De website van de VHF-en-hoger commissie bevat veel informatie, zie hier de informatie over MS met tips voor eenvoudige testen.

13 cm WebSDR Eindhoven in aanbouw!

Na de goede resultaten behaald met de 3 cm WebSDR begon het toch weer te kriebelen. Na een kort overleg tussen PE1ITR en PE1MIX werd besloten om de mogelijkheden te gaan onderzoeken tot het bouwen van een 13cm WebSDR.

Na wat brainstormen over de technische mogelijkheden hebben we om de zaken voor onszelf op een rijtje te krijgen een projectplan geschreven. Dit projectplan is voorgelegd aan het stichtingsbestuur om te kijken of we dit project ook weer onder het beheer van de stichting konden laten vallen. Na een positief antwoord hierop zijn we aan de slag gegaan.

Blokschema stelt de hardware voor van de WebSDR zoals die in aanbouw is

Het hoogfrequent gedeelte is redelijk standaard, voor de componenten wordt gekozen voor kwaliteitsmaterialen welke zich in de amateurwereld al bewezen hebben. De huidige 3 cm WebSDR maakt gebruik van een Raspberry Pi en bevat 2 FunCube dongle’s. De rekenkracht van de Raspberry kan dit net aan. Voor de 13 cm WebSDR hebben we een 1HE server in gedachten omdat we gebruik gaan maken van 3 SDR ontvangers.

Dat levert dan de volgende mogelijkheden op:

  • Een 13cm smalband ontvanger voor het gebied 2320 – 2333 MHz.
  • Een DATV ontvanger welke 13 cm DVB-S signalen omzet naar een internet video stream. Het betreft DVB-S signalen met een maximale symbol rate van 2000.
  • Een bakenontvanger welke de signaalsterkte van diverse bakens op een website publiceert. Op deze manier kan 13 cm propagatie continu worden gemonitord en zelfs gekoppeld worden aan een propagatiewaarschuwingssysteem.

Een aantal van de bovengenoemde mogelijkheden worden niet gezien op een ‘standaard’ WebSDR. Dat is ook de reden dat we dit project hebben ingezonden om in aanmerking te komen voor de innovatieprijs uitgeloofd door de KAR, de Kempische Amateur Radioclub. Deze inzending is gehonoreerd met een bedrag van € 175,- waarvoor onze hartelijke dank!

Meer info is hier te vinden.

Een klein beetje reclame…
Helaas is dat niet voldoende om deze WebSDR te realiseren, in bedrijf te nemen en in bedrijf te houden. Aan een opstelling welke 24 uur in bedrijf is en opgesteld wordt bij derden worden hoge eisen gesteld en daar zitten ook kosten aan vast. De Heinrich Hertz Stichting is een onafhankelijke non-profit organisatie welke in dienst staat van de zend en luisteramateurs. De stichting is voor het in bedrijf houden van de onbemande stations en het opzetten van nieuwe experimenten afhankelijk van donateurs. Bij deze daarom ook het verzoek om als je de doelstellingen steunt een bijdrage te leveren. Meer informatie hierover staat op de donatie pagina

Wil je dat je donatie specifiek wordt gebruikt voor de 13 cm WebSDR vermeld dat dan even.

Namens stichtingsbestuur, vrijwilligers en alle gebruikers van de opstellingen alvast bedankt!