Gesplitste IARU-R1 VHF handbook is uitgegeven

Als resultaat van één van de door de VERON ingediende IARU voorstellen vorig jaar in Wenen is het VHF-managers handbook gebruikersvriendelijk gemaakt en gesplitst in vier delen. Deze vorm was al aangekondigd in de VHF-en-hoger rubriek in Electron van juli 2017 en is nu bijgewerkt met de besluiten die genomen zijn bij de IARU vergadering in Landshut (2017). Alle wijzigingen zijn gekleurd aangegeven waardoor de doorgevoerde besluiten direct zichtbaar zijn. Door de splitsing is het geheel handzamer voor de gebruiker, die meestal genoeg heeft aan deel 1. Voor de volledigheid ook nog hetgeen er in de andere delen staat (maar die zullen voornamelijk door de VHF managers worden gebruikt).

  Deel 1: Praktische informatie voor alle gebruikers (Practical information for all users) met hierin:

 • bandplannen,
 • contest reglementen,
 • operating procedures,
 • amateur satellieten.
  Deel 2: Technische (Technical refences) met hierin:

 • organiseren van frequentie toewijzingen en band plannen,
 • rapportages,
 • locator systeem,
 • Antenne polarisatie,
 • Electronische logs (EDI),
 • Automatische contest beoordelings software,
 • Defenities van ‘pings’ en ‘bursts’ voor wetenschappelijke analyse van meteor scatter,
 • FM telefonie,
 • Digitale gegevensoverdracht,
 • Amateur (breedband) televisie,
 • Baken eisen.
  Deel 3: Informatie voor VHF managers (Information for VHF managers) met hierin:

 • Organisatie,
 • Aanbevelingen voor VHF managers,
 • Procedure voor het organiseren van de VHF-en-hoger contesten,
 • IARU-R1 satelliet coördinatie,
 • Repeater coördinatie,
 • Bakens,
 • Propagatieonderzoek door radio amateurs,
 • VHF/UHF/uWaves gegevens,
 • IARU-R1 certificaten en medailles.
  Deel 4: Historische data (Historical data) met hierin:

 • lijst met wijzigingen,
 • IARU informatie,
 • Bakens,
 • Bandplannen,
 • Contesten,
 • Locator systeem,
 • Digitale communicatie.

Twee van de voorbladen bevatten trouwens Nederlandse afbeeldingen, kijk maar eens bij part 1 en part 2. In part 3 is de Nederlandse delegatie in Wenen (achterin) zichtbaar.

Het actuele VHF handbook is altijd te downloaden bij Home > Commissie.

Actieve en niet actieve contesters zijn uitgenodigd voor een inventarisatie

Binnen de IARU-R1-C5 is nu een groep die zich specifiek bezig houdt met de organisatie van toekomstige contesten. Graag weten ze de mening van de individuele contester en contest teams. Zowel degenen die hun log naar een robot (of de nationale contest manager sturen) als degenen die alleen ‘punten weggeven’ en geen log insturen.

Het is belangrijk om de activiteit op onze banden te kunnen verbeteren.

De contest organisatie heeft een vragenlijst opgesteld om de meningen te inventariseren, het zou mooi zijn als zoveel mogelijk contesters die invullen. Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren en zal op 30 november 2017 sluiten.

Let wel: het gaat om de Weak-Signal contesten, niet om ATV contesten!

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Jacques ON4AVJ

Chairman C5 IARU R-1

Genomen besluiten van de IARU vergadering 2017 in Landshut gepubliceerd

Naast de impressies die zijn gegeven op deze website gaat het uiteindelijk om het resultaat: hetgeen besloten is over alle ingediende voorstellen. Hetgeen besloten is samengevat in een rapport dat hier kan worden gelezen.

Wat opvalt bij het lezen over VHF-en-hoger (C5) is dat er geen directe link is met de nummering van de ingediende voorstellen. Hoe dus de werkelijke stemming is geweest over de individuele voorstellen zelf is hierdoor niet duidelijk in dit document. Iets anders dat opvalt is dat bijna allemaal unaniem ‘voor’ is gestemd. Dat betekent dus dat de voorstellen die het kennelijk niet gehaald hebben niet in het verslag staan, en/of uiteindelijk niet ter stemming zijn gebracht. Er is immers veel overleg geweest in subgroepen vóórdat gestemd werd in de plenaire vergadering.

Naast de diverse details over ‘notes’ bij bandplannen en zo zijn er een aantal zaken die impact hebben op weak signal contesten aangenomen. Bij de contesten in het nieuwe jaar is het dus zeer zinvol om de reglementen van de contest waaraan men meedoet nog eens door te nemen. Andere zaken die invloed hebben op de Nederlandse manier van werken komen t.z.t. aan de orde.

Alles zal eerst in het VHF-managers-handbook opgenomen moeten worden. Ongetwijfeld zullen de afzonderlijke aspecten in Electron aan bod komen.

 

Verloop van de IARU vergadering VHF-en-hoger (C5)

Dinsdagochtend heeft het C5-comité in twee subwerkgroepen gewerkt. Een groep heeft alle contest gerelateerde voorstellen behandeld. De andere werkgroep heeft zich bezig gehouden met frequentiebeheer en voorbereidende aanbevelingen voor de stemming in de commissie gemaakt. In de middag zijn verdere voorstellen in het C5-comité besproken en zijn alle aanbevelingen van de subwerkgroepen afgestemd. Belangrijke onderwerpen in de discussies waren het toekomstgerichte ontwerp van de bandplannen en verduidelijkingen in de contestreglementen.

De VHF-en-hoger (C5) vergadering gezien vanaf voorzitter Jacques ON4AVJ

Op woensdagochtend vond een gezamenlijke vergadering van de C5 (VHF / UHF / SHF) en de C4-commissie (korte golf) plaats voor de gewone vergaderingen. Hier werd de applicatie voor de meting van ruisvloer besproken.

Vervolgens werden de reguliere werkzaamheden van het C5-comité voortgezet en werden alle voorstellen besproken en in stemming gebracht. Aansluitend is gestemd voor de kandidaten voor de openstaande functies in het C5-comité. Alle beslissingen met de relevante aanbevelingen van de commissies zullen op donderdag in de laatste plenaire vergadering worden afgerond of afgewezen.

IARU R1 vergadering 2017 in Landshut Duitsland

In Duitsland is vandaag de de IARU vergadering begonnen. 130 deelnemers uit Europa en Afrika stemmen veranderingen af en maken toekomstplannen voor de radioamateurdienst.

Groepsfoto van de deelnemers, uiteraard zijn de Nederlandse vertegenwoordigers daarbij!

Eerder zijn op deze website de VHF-en-hoger (C5) gerelateerde voorstellen onder de aandacht gebracht en om terugkoppeling gevraagd.

Op het laatste moment (ruim na de deadline) kwamen er nog wat voorstellen binnen (waarvan men kennelijk vond dat ze zo belangrijk waren om ze alsnog behandeld te krijgen):

 • Protection of amateur radio frequency band and implementation of relevant IARU, CEPT documents by national authorities (monitoren of overheden zich wel aan de IARU en CEPT afspraken houden),
 • Diplomas from Region 1 VHF and UHF contests (uitreiking achterstallige certificaten van contesten van vóór 2016),
 • Digital Voice network – exchange protocol (lijkt wel erg veel op een ander ingebracht voorstel).

Zeer recent is nog een ‘information paper’ ingebracht door de RSGB, aangezien deze informatief is kan dat natuurlijk nooit kwaad. Deze gaat over de laatste status van het ’50 MHz synchronised beacon project’, waarbij een aantal bakens om de beurt (na elkaar) gaan uitzenden. Het is de bedoeling dat PI7SIX hier deel van gaat uitmaken.

Zelfs ruim na de valreep kwam er nog een aanvullend voorstel om het bandgebruik van alle landen bij te houden. Mooi streven, waarbij afgevraagd kan worden of zoiets realiseerbaar is om het actueel te houden.

Het programma is zo ingedeeld dat diverse groepen deelnemers over clusters van voorstellen werkgroepen vormen. Op die manier wordt per onderwerp dieper ingegaan op de betreffende voorstellen en de samenhang daartussen.

Op woensdagmiddag zal alles van het volle programma behandeld en uitgediept zijn.

 

Op 5, 6 en 7 mei was in Landshut de Executive Committee (EC) vergadering van IARU Region 1

Negentien personen namen hier deel aan, waarvan zes niet de gehele tijd. Voor VHF-en-hoger (C5) was voorzitter Jacques ON4AVJ aanwezig. Naast het vaststellen van de status van de actielijst van de vorige vergadering en de diverse status overzichten uiteraard aandacht voor de voorbereiding van de IARU vergadering in september. Het financiële verslag is goedgekeurd, wel is een project gestart om bepaalde kosten naar een redelijk niveau terug te brengen.

Bij ‘Spectrum matters’ worden de resultaten van de ruismetingen die door de VERON zijn gedaan genoemd (over de ruismetingen is ook een voorstel voor de C5 vergadering in Landshut).

Omdat de baken coördinator van C5 zijn functie zal neerleggen, is geopperd de functies van HF en VHF-en-hoger samen te voegen, dus één baken coördinator. De EC heeft besloten dat niet te doen. Er zijn trouwens meer vacatures bij de IARU (zie ook de IARU voorstellen in het bericht hieronder, de mensen die vinden dat vacatures te laat worden bekendgemaakt kunnen nu hun kans pakken en solliciteren). In Friedrichshafen zal een lezing gegeven worden wat de IARU eigenlijk doet.

 

Het gehele verslag is hier te downloaden (bovenaan het verslag is het verkeerde jaartal genoemd, het betreft toch echt 2017).

 

De voorstellen voor de IARU-R1 General Conference 2017

De documenten die aan de orde komen bij de IARU vergadering in Landshut zijn bekend gemaakt.

Voor C5 (VHF-en-hoger) gaat het om de volgende documenten:

 Ser no Paper No Description
1 LA17_C7_01 List of Papers
2 LA17_C7_02 Agenda – will be made available on the Conference Server
3 LA17_C7_03 C5 – Report Permanent VHF – UHF Committee
4 LA17_C7_04 C5 – Ratification Recommendations Vienna 2016
5 LA17_C7_05 C5 – Mission of the new VHF Handbook
6 LA17_C7_06 C5 – Organisation of the VHF contests
7 LA17_C7_07 C5 – New members of the C5 Committee
8 LA17_C7_08 IARU – IARU position on certain WRC-19 Agenda Items
9 LA17_C5_09 EMCOM – Emergency Communications Frequency Usage at VHF/UHF
10 LA17_C5_10 NRRL – Background noise measurement campaign
11 LA17_C5_11 IRTS – Remote Operation
12 LA17_C5_12 OeVSV – Digital Voice network – exchange protocol – informational
13 LA17_C5_13 SSA – Application and IARU Region 1 support with respect to License Shared Access
14 LA17_C5_14 RSGB – Amateur Transponders on Geosynchronous and Geostation-ary Satellites
15 LA17_C5_15 RSGB – VHF Managers Handbook Structure and Future Direction
16 LA17_C5_16 C5 – Report from DX Records coordinator
17 LA17_C5_17 RSGB – Clarification and Extension of the IARU Locator System
18 LA17_C5_18 RSGB – C5 Agenda Items and Requests
19 LA17_C5_19 RSGB – 50 MHz Band Plan (52 – 54 MHz)
20 LA17_C5_20 RSGB – 50 MHz Band Plan to support Digital Innovation
21 LA17_C5_21 MRASZ – Revision of 50 – 52 MHz Band plan and Meteor Scatter Pro-cedure
22 LA17_C5_22 RSGB – 50 MHz Beacons
23 LA17_C5_23 UBA – Footnotes in the 2 m Band Plan
24 LA17_C5_24 UBA – All mode crossband repeaters and transponders
25 LA17_C5_25 REF – Frequency segments for Unmanned Machine Generated Mode
26 LA17_C5_26 UBA – Band plan 70 cm repeaters
27 LA17_C5_27 REF – Repeaters harmonized plan with 9 4 MHz Tx-Rx shift on the 430 – 440 MHz band
28 LA17_C5_28 OeVSV – 2 MHz bandwidth for LTE400 and CDMA high speed data networks on 433 MHz
29 LA17_C5_29 EDR – Alternative Narrow-Band working frequencies in the 2 300 – 2 400 – 2 450 MHz band
30 LA17_C5_30 RSGB – Millimetre Wave Bands and WRC-19
31 LA17_C5_31 RSGB – Millimetre Wave Progress and Innovation
32 LA17_C5_32 RSGB – 5 GHz Band Plan Clarification
33 LA17_C5_33 ZRS – Contest rules to be moved to IARU R1 web page
34 LA17_C5_34 ZRS – Diplomas from Region 1 VHF and UHF contests
35 LA17_C5_35 OeVSV – Change of the contest rules
36 LA17_C5_36 ARI – New method to store logs into the IARU Contest Robot
37 LA17_C5_37 ARI – Penalisation for a QSO completed via other communication methods
38 LA17_C5_38 ZRS – Treatment of Logs with evident transmit errors
39 LA17_C5_39 ARI – Modification of 5 3 11 Judging of entries
40 LA17_C5_40 ZRS – Working group to define common set of rules for “contest ro-bots”
41 LA17_C5_41 RSGB – Devolution of all IARU VHF – Microwave Contests
42 LA17_C5_42 RSGB – Activity Contests – Weekday evening scheduling
43 LA17_C5_43 ZRS – Combine SO6H and MO6G into single contest category
44 LA17_C5_44 ZRS – New MO SA section in IARU Region 1 VHF contest
45 LA17_C5_45 ZRS – New SO LP section in IARU Region 1 VHF contest
46 LA17_C5_46 ZRS – 9 cm band in the IARU Region 1 UHF Microwave contest
47 LA17_C5_47 RSGB – Contests – 6 Hour Section Rules
48 LA17_C5_48 RSGB – Contests – MGM Operating Procedures
49 LA17_C5_49 RSGB – Contests – MGM within IARU Contests

De commissie VHF-en-hoger zal zich verdiepen in de materie en is uiteraard blij met reacties hierover van belanghebbenden. De volledige teksten zijn hier te downloaden. Meningen graag naar vhf-en-hoger@veron.nl of naar het commissielid dat de betreffende activiteiten behartigt.

Er zal geen VHF-en-hoger commissielid naar de vergadering in Landshut gaan, de drie vertegenwoordigers van de VERON die daar wel naar toe gaan zullen het stemgedrag meenemen.

 

VHF managers handbook 7.51 uitgegeven

Naar aanleiding van de recente gehouden interim meeting in Wenen zijn vast een aantal wijzigingen doorgevoerd in het VHF managers handbook. Het handbook is eventueel hier te vinden.

Met contesten op 50 MHz problemen met het verkrijgen van 6 digits van de locator buiten Regio 1?

Met name Amerikaanse stations blijken 4 digits van de locator voldoende te vinden.Jammer van de DX verbinding want dan is de verbinding niet volledig.

Bij de recent gehouden IARU interim meeting in Wenen is besloten dat als het tegenstation buiten Region 1 maar 4 digits meldt dit aangevuld mag worden met ‘MM’. Daarmee wordt het midden van het vak aangeduid. Op die manier accepteert de contest robot de verbinding en wordt hiermee geaccepteerd. Geen lange discussie dus meer met de DX stations.

Let op: alleen buiten Regio 1 en alleen als het tegenstation maar 4 van de 6 digits noemt.

IARU Interim Meeting

De vergadering is prima verlopen, er waren soms heftige discussies maar die waren zeker opbouwend. Omdat het een interim meeting betrof zijn diverse voorstellen ter verdere discussie gesteld en worden deze de komende maanden verder uitgewerkt voor de uiteindelijke meeting in München.  De VERON voorstellen vielen in goede aarde en zorgden ervoor dat ook naar de grotere lijnen werd gekeken. Binnenkort zal er meer informatie worden gepubliceerd, ook in Electron.

Chris PA3CRX

IARU C5 meeting Wenen 2016