VHF Handboek versie 9.00

Er is een nieuwe versie van het IARU Region 1 VHF Handboek uit. Het handboek bevat veel nuttige informatie voor de zendamateur die op de VHF en hoger banden actief is.

Onderwerpen die worden beschreven zijn:

 • IARU-R1 VHF& up Organisation
 • Bandplanning
 • Contesting
 • Technical and operational references

Ook de wijzigingen die op de IARU R1 conferentie in oktober zijn afgesproken zijn verwerkt in deze laatste versie.

U kunt het handboek rechtstreeks downloaden van de IARU R1 website:
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf

2m toewijzing verwijderd uit Frans voorstel

De ARRL meldt dat het 144 – 146 MHz Amateur Radio segment is verwijderd uit een Frans voorstel voor spectrum uitbreiding ten behoeve van Aeronautical Mobile Service (AMS) toepassingen.

Ook de hoofdpagina van de VERON meldt dit bericht.

Bedreiging 144 – 146 MHz

Bij de vhf commissie zijn een aantal reacties binnengekomen van verontruste radiozendamateurs over de 2m band (144 – 146MHz). Dit naar aanleiding van diverse berichtgevingen waarin de 2m band wordt bedreigd.

Wat is er aan de hand? De fransen hebben binnen de CEPT een voorstel ingediend waarin men een studie voor een aantal frequentiebanden wil starten die moeten leiden tot een extra allocatie voor auronautical toepassingen. In dit voorstel wordt concreet de frequentieband 144 – 146 MHz genoemd als mogelijkheid. Men wil dit voorstel op de agenda krijgen van de WRC-23.

Het mag duidelijk zijn dat dit voorstel ernstige zorgen baart en niet in het belang is van de amateurradiodienst. Ik verwijs voor nu naar de website van de IARU R1 waar de laatste status over deze kwestie is te lezen.

Website IARU-R1: WRC-23 Agenda Items – update from CEPT
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1868-wrc23-agenda-items-update-from-cept-2

Hier staat een link naar het betreffende voorstel met documentnummer PTA(19)090R1 “France_Proposal on non-safety aeronautical mobile applications.”. Zie op deze website de map MEETING DOCS
https://cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/cpg-pt-a/client/meeting-documents/?flid=5624

IARU Region 1 VHF – UHF – μW Newsletter mei 2019

Ik wil hierbij de IARU Region 1 VHF – UHF – μW Newsletter mei 2019 onder de aandacht brengen. Klik hier om deze te downloaden van de IARU website.

Dit nummer gaat over twee thema’s:

Czech Pohotovostní Test

Op de agenda van de Agenda World Radio Communications Conference (WRC) staat de mogelijke allocatie van de frequency band 50-54 MHz aan de amateur radio dienst in Region 1. De Tjechische overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheden in werkelijke situaties. De eerste test heeft op 28 februari plaatsgevonden. Een van de doelen van deze test was te kijken militaire en amateur radio stations samen konden bestaan in the 50 MHz band. Een tweede test zal plaatsvinden op 13 juni 2019 wanneer het waarschijnlijk dat er sporadic E condities zullen voorkomen. Alle radiozendamateurs in de wereld zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze tweede 50 MHz test. Deze tweede test zal worden uitgevoerd in de vorm van een contest. Details zijn te lezen in de IARU Region 1 VHF – UHF – μW Newsletter.

Verslag IARU VHF en hoger commissie vergadering in Wenen

Het tweede thema is het verslag van de Interim Meeting van de VHF & up Committee of IARU REGION 1 (= C5 Committee). Deze vergadering werd op 27 en 28 april 2019 in Wenen gehouden. Op deze webpagina staan alle voorstellen die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest. Het is de moeite waard om de documenten eens door te lezen.
Speciale aandacht voor de presentatie van de IARU R1 president waarin hij oproept om na te denken over de toekomst van Amateur Radio en voorstelt de IARU R1 General Conference die in 2020 wordt gehouden op een nieuwe manier vorm te geven.

IARU R1 C5 commissie tijdens de Verdagering van 27 april 2019 in Wenen.

Reactie op voorstellen IARU Region 1 vergadering Wenen gevraagd

Op 26, 27 en 28 april 2019 wordt in Wenen de IARU Region 1 Interim Meeting gehouden.  In de IARU C5 commissie worden zaken voor VHF en hoger besproken. De VERON is ook deze commissie vertegenwoordigd. Ik zal deze keer namens de VERON de vergadering bijwonen.

Een aantal IARU zuster organisaties hebben voorstellen ingediend. Deze zijn te vinden op deze webpagina: https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/

Deze voorstellen raken ons allemaal bij het beoefenen van onze hobby. Hierbij de uitnodiging naar mij te reageren wanneer je iets te melden hebt over deze voorstellen. Dit mag zijn in de zin: “Ik vind het een goed voorstel omdat….” of “Ik vind het een slecht voorstel omdat ..” of misschien een iets genuanceerder standpunt er tussen in.  Het helpt ons in ieder geval in de meningsvorming voor wanneer deze voorstellen worden behandeld.

Graag voor 28 februari 2019 naar mij reageren. Dat kan per email naar pe1itr@veron.nl. Mijn dank is groot.

73 Rob PE1ITR

Gesplitste IARU-R1 VHF handbook is uitgegeven

Als resultaat van één van de door de VERON ingediende IARU voorstellen vorig jaar in Wenen is het VHF-managers handbook gebruikersvriendelijk gemaakt en gesplitst in vier delen. Deze vorm was al aangekondigd in de VHF-en-hoger rubriek in Electron van juli 2017 en is nu bijgewerkt met de besluiten die genomen zijn bij de IARU vergadering in Landshut (2017). Alle wijzigingen zijn gekleurd aangegeven waardoor de doorgevoerde besluiten direct zichtbaar zijn. Door de splitsing is het geheel handzamer voor de gebruiker, die meestal genoeg heeft aan deel 1. Voor de volledigheid ook nog hetgeen er in de andere delen staat (maar die zullen voornamelijk door de VHF managers worden gebruikt).

  Deel 1: Praktische informatie voor alle gebruikers (Practical information for all users) met hierin:

 • bandplannen,
 • contest reglementen,
 • operating procedures,
 • amateur satellieten.
  Deel 2: Technische (Technical refences) met hierin:

 • organiseren van frequentie toewijzingen en band plannen,
 • rapportages,
 • locator systeem,
 • Antenne polarisatie,
 • Electronische logs (EDI),
 • Automatische contest beoordelings software,
 • Defenities van ‘pings’ en ‘bursts’ voor wetenschappelijke analyse van meteor scatter,
 • FM telefonie,
 • Digitale gegevensoverdracht,
 • Amateur (breedband) televisie,
 • Baken eisen.
  Deel 3: Informatie voor VHF managers (Information for VHF managers) met hierin:

 • Organisatie,
 • Aanbevelingen voor VHF managers,
 • Procedure voor het organiseren van de VHF-en-hoger contesten,
 • IARU-R1 satelliet coördinatie,
 • Repeater coördinatie,
 • Bakens,
 • Propagatieonderzoek door radio amateurs,
 • VHF/UHF/uWaves gegevens,
 • IARU-R1 certificaten en medailles.
  Deel 4: Historische data (Historical data) met hierin:

 • lijst met wijzigingen,
 • IARU informatie,
 • Bakens,
 • Bandplannen,
 • Contesten,
 • Locator systeem,
 • Digitale communicatie.

Twee van de voorbladen bevatten trouwens Nederlandse afbeeldingen, kijk maar eens bij part 1 en part 2. In part 3 is de Nederlandse delegatie in Wenen (achterin) zichtbaar.

Het actuele VHF handbook is altijd te downloaden bij Home > Commissie.

Actieve en niet actieve contesters zijn uitgenodigd voor een inventarisatie

Binnen de IARU-R1-C5 is nu een groep die zich specifiek bezig houdt met de organisatie van toekomstige contesten. Graag weten ze de mening van de individuele contester en contest teams. Zowel degenen die hun log naar een robot (of de nationale contest manager sturen) als degenen die alleen ‘punten weggeven’ en geen log insturen.

Het is belangrijk om de activiteit op onze banden te kunnen verbeteren.

De contest organisatie heeft een vragenlijst opgesteld om de meningen te inventariseren, het zou mooi zijn als zoveel mogelijk contesters die invullen. Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren en zal op 30 november 2017 sluiten.

Let wel: het gaat om de Weak-Signal contesten, niet om ATV contesten!

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Jacques ON4AVJ

Chairman C5 IARU R-1

Genomen besluiten van de IARU vergadering 2017 in Landshut gepubliceerd

Naast de impressies die zijn gegeven op deze website gaat het uiteindelijk om het resultaat: hetgeen besloten is over alle ingediende voorstellen. Hetgeen besloten is samengevat in een rapport dat hier kan worden gelezen.

Wat opvalt bij het lezen over VHF-en-hoger (C5) is dat er geen directe link is met de nummering van de ingediende voorstellen. Hoe dus de werkelijke stemming is geweest over de individuele voorstellen zelf is hierdoor niet duidelijk in dit document. Iets anders dat opvalt is dat bijna allemaal unaniem ‘voor’ is gestemd. Dat betekent dus dat de voorstellen die het kennelijk niet gehaald hebben niet in het verslag staan, en/of uiteindelijk niet ter stemming zijn gebracht. Er is immers veel overleg geweest in subgroepen vóórdat gestemd werd in de plenaire vergadering.

Naast de diverse details over ‘notes’ bij bandplannen en zo zijn er een aantal zaken die impact hebben op weak signal contesten aangenomen. Bij de contesten in het nieuwe jaar is het dus zeer zinvol om de reglementen van de contest waaraan men meedoet nog eens door te nemen. Andere zaken die invloed hebben op de Nederlandse manier van werken komen t.z.t. aan de orde.

Alles zal eerst in het VHF-managers-handbook opgenomen moeten worden. Ongetwijfeld zullen de afzonderlijke aspecten in Electron aan bod komen.

 

Verloop van de IARU vergadering VHF-en-hoger (C5)

Dinsdagochtend heeft het C5-comité in twee subwerkgroepen gewerkt. Een groep heeft alle contest gerelateerde voorstellen behandeld. De andere werkgroep heeft zich bezig gehouden met frequentiebeheer en voorbereidende aanbevelingen voor de stemming in de commissie gemaakt. In de middag zijn verdere voorstellen in het C5-comité besproken en zijn alle aanbevelingen van de subwerkgroepen afgestemd. Belangrijke onderwerpen in de discussies waren het toekomstgerichte ontwerp van de bandplannen en verduidelijkingen in de contestreglementen.

De VHF-en-hoger (C5) vergadering gezien vanaf voorzitter Jacques ON4AVJ

Op woensdagochtend vond een gezamenlijke vergadering van de C5 (VHF / UHF / SHF) en de C4-commissie (korte golf) plaats voor de gewone vergaderingen. Hier werd de applicatie voor de meting van ruisvloer besproken.

Vervolgens werden de reguliere werkzaamheden van het C5-comité voortgezet en werden alle voorstellen besproken en in stemming gebracht. Aansluitend is gestemd voor de kandidaten voor de openstaande functies in het C5-comité. Alle beslissingen met de relevante aanbevelingen van de commissies zullen op donderdag in de laatste plenaire vergadering worden afgerond of afgewezen.

IARU R1 vergadering 2017 in Landshut Duitsland

In Duitsland is vandaag de de IARU vergadering begonnen. 130 deelnemers uit Europa en Afrika stemmen veranderingen af en maken toekomstplannen voor de radioamateurdienst.

Groepsfoto van de deelnemers, uiteraard zijn de Nederlandse vertegenwoordigers daarbij!

Eerder zijn op deze website de VHF-en-hoger (C5) gerelateerde voorstellen onder de aandacht gebracht en om terugkoppeling gevraagd.

Op het laatste moment (ruim na de deadline) kwamen er nog wat voorstellen binnen (waarvan men kennelijk vond dat ze zo belangrijk waren om ze alsnog behandeld te krijgen):

 • Protection of amateur radio frequency band and implementation of relevant IARU, CEPT documents by national authorities (monitoren of overheden zich wel aan de IARU en CEPT afspraken houden),
 • Diplomas from Region 1 VHF and UHF contests (uitreiking achterstallige certificaten van contesten van vóór 2016),
 • Digital Voice network – exchange protocol (lijkt wel erg veel op een ander ingebracht voorstel).

Zeer recent is nog een ‘information paper’ ingebracht door de RSGB, aangezien deze informatief is kan dat natuurlijk nooit kwaad. Deze gaat over de laatste status van het ’50 MHz synchronised beacon project’, waarbij een aantal bakens om de beurt (na elkaar) gaan uitzenden. Het is de bedoeling dat PI7SIX hier deel van gaat uitmaken.

Zelfs ruim na de valreep kwam er nog een aanvullend voorstel om het bandgebruik van alle landen bij te houden. Mooi streven, waarbij afgevraagd kan worden of zoiets realiseerbaar is om het actueel te houden.

Het programma is zo ingedeeld dat diverse groepen deelnemers over clusters van voorstellen werkgroepen vormen. Op die manier wordt per onderwerp dieper ingegaan op de betreffende voorstellen en de samenhang daartussen.

Op woensdagmiddag zal alles van het volle programma behandeld en uitgediept zijn.