Overzicht VHF en hoger rubriek Electron februari 2022

Bij Weak Signals lezen we over EME met LoRa. LoRa staat voor long range en is een specificatie voor een Wide Area Network, bedoeld voor apparatuur die af en toe data moet doorgeven maar niet voortdurend met Internet is verbonden. Het PI9CAM team heeft met de Dwingeloo Radio Telescoop in oktober een LoRa bericht op 70cm naar de maan gezonden en heeft het gereflecteerde signaal weer ontvangen. Het team heeft dat in december herhaald, maar nu op 23cm. Dat betekende meteen een record afstand, omdat de maan op zijn grootste afstand van de aarde stond.
Pieter-Tjerk, PA3FWM heeft in 2011 iets vergelijkbaars gedaan, waarbij hij het resultaat van 15 minuten radar reflecties inzichtelijk heeft gemaakt met delay-doppler-techniek.

Verderop een link naar een EME presentatie door Courtney N5BF.

Van Jac, PA3DZL een rapportage van zijn EME activiteiten. Jac is nu ook actief op 2m! Hij beschikt nu over een vier-yagi-array, samengesteld uit vier 10-elements kruisyagi’s. Jac heeft de ruimte voor dit soort constructies! Het systeem kan over 360° draaien en tot 65° eleveren. Elevatie moet nog handmatig worden ingesteld maar Jac werkt aan een OE5JFL tracker om de maan te volgen in zowel azimut als elevatie.

Van Jan, PA3FXB een verslag van de ARRL-EME contest. Jan is op 23cm QRV, voor hem waren daarom de weekenden in november en december van belang. Jan werkt met een 3m schotel en is daarmee vanaf 2006 actief op 23cm. Vorig jaar kon Jan 121 QSO’s maken, een enorm verschil met de 23 QSO’s in 2007. Op de laatste avond van de contest kon Jan nog zowaar nog een nieuw land werken: Thailand met HS0ZOP.  Voor Jan was dit het 93e DXCC station, nog 7 te gaan dus!

Hans PE1CKK stuurde een verslag in van de bouw van zijn 23 GHz transverter met gebruik van een 23 GHz Wavelab module. Deze modules worden op eBay te koop aangeboden en zouden geschikt moeten zijn om een transverter van 24 GHz naar 2m te bouwen. Een uitgangsvermogen van 2W en een ruisgetal van 2,5 dB zouden haalbaar moeten zijn. De transverter is ontworpen voor een middenfrequent van 2364 MHz en dat betekent dat bij gebruik van een 13cm transverter niets voor de MF gemaakt hoeft te worden. Hans vond informatie op het Poolse microgolfforum, daar stonden ook printlayouts met Gerber bestanden die direct naar de PCB leverancier gestuurd konden worden.
Hans heeft zelf een eigen 2364 MHz transverter gemaakt op een stuk dubbelzijdig PCB waarin hij met een mes wat baantjes heeft gesneden.

Bij Contesten de aankondiging van een nieuwe DDAC extra contest op 23cm in de maanden maart april en mei 2022. Voor de mode FT8 is de frequentie 1296,174 MHz. Mode FT8 is niet ideaal voor 23cm, o.a. door signal spreading en hogere dopplershift. De mode Q65 zou beter hiervoor zijn. Welke submode van Q65 het meest geschikt is moet nog blijken. Voorgesteld wordt om oor Q65 de frequentie 1296,180 MHz te gebruiken. Afhankelijk van de deelnemers en de resultaten wordt bekeken of de 23cm band aan iedere DDAC contest kan worden toegevoegd.

De uitslag van de DDAC 2021 contest, nu nog 144MHz en 430MHz is ook hier te vinden.

Verder de aankondiging van een andere manier van de puntentelling bij de ATV contesten, door een gewichtsfactor toe te passen op de competitiepunten. Bij één deelnemer wordt 10% van de competitiepunten toegekend, bij t2wee deelnemers 20% van de competitiepunten, enz.
Bij 10 of meer deelnemers worden de punten op basis van het maximum aantal punten voor die band toegekend. Deze nieuwe manier van puntentelling gaat in met de maartcontest van 2022.

Tenslotte een bloemlezing uit de belevenissen bij de diverse stations in de ATV contest van december. De condities waren redelijk tot slecht, maar er was dit keer geen wind zodat de antennes omhoog gedraaid konden worden.